tirsdag 30. juli 2013

Visdomsord på veien videre

«Happy is the man who finds wisdom, and the man who gains understanding».

Kilde: Bibelen, Proverbs 3:13

Helsingforsavtalen

Avtalen som ble byttet ut med EU-avtaler som Schengen-avtalen.

Vi er blitt pådyttet Schengen-avtalen som har skapt kaos og uro i landet. Selv Frp skal ha seg frabedt å fravike denne avtalen. Høyre og Frp som har tenkt å regjere sammen fra høsten er begge partier som setter arbeidsinnvandring høyt på agendaen. De mener det er viktig at tjenester, mennesker og varer sluses inn i Norge. Man kan spørre seg hvorfor. Siden Norge nå sliter med en pervers innvandring av mennesker vi ikke liker. Eller har bedt om å få som naboer. Og langt fra har noe til felles med.

Helsingforsavtalen

Stiftet i 1962, som et resultat av et tett samarbeide mellom de nordiske landene. Denne avtalen kalles også Nordens grunnlov. Det bor 26 millioner mennesker i Norden som består av landene Finland, Sverige, Danmark, Norge, Færøyene, Island og øyene Åland og Grønland. Vi har i disse landene et felles språk med tilsammen 80-90% identiske eller felles ord og betydning. Og tilsammen utgjør Norden verdens 10. største økonomi.

Felles arbeidsmarked

Helst siden 1954 har vi hatt et felles nordisk arbeidsmarked med svært gode vilkår. Med felles språkforståelse og like tradisjoner har det vært enkelt å komme frem til et felles arbeidsmarked. Og sammen er Norden godt rustet mot økonomiske svingninger.

Alt dette tiltross har Norge inngått en spesiell avtale som har snudd opp ned på vår rettssikkerhet. En bølge av kriminelle såkalte arbeidstakere skyller inn over landt vårt fra helt andre land enn disse som tilhører Norden. Polakker ble ønsket velkommen av en eller annen merkelig grunn. Nå er de fleste NAV avhengig. Vi importerer folk fra Asia, Afrika og Arabia som er mennesker som bidrar til at velferdskassa vår tømmes for 45 milliarder hvert år. Hvordan kunne det skje?

Ja, hvem skal vi klandre for dette, når vi helt siden 1954 har hatt et samarbeide som kunne ha fungert godt; med fri flyt av mennesker, tjenester og varer fra våre felles samarbeidsland? Hvorfor? Hvem kan klandres for dette? For meg henger det ikke på greip.

I morges 30.7. ja, tidlig som vanlig, da kunne Nrk formidle ved direktør for UDI, Forfang at 8-10 arbeidsinvandrere kommer fra øst-europa. Det er i løpet av de første 6 månedene kommet 20.000 nye arbeidsinvandrere til Norge. UDI-direktøren sier at det er det høye lønnsnivået som frister. Men han sier også noe annet som ikke ble nevnt senere på dagen av den samme kanalen, Nrk. Nemlig at vi nå må se på det faktum at disse ikke nødvendigvis er kompetente. De mangler kompetanse på de områdene der de nå får jobb, eks vis i byggebransjen. Forfang sier: Disse starter sin karriere i Norge ved å ta jobber ved å pusse opp hos private. Der opparbeider de seg en slags erfaring. Denne tar de med seg videre og man kan tenke seg at de presenterer sine CV-er på denne måten. Et faktum er at konsekvensen av dette blir at våre hus om noen år vil rase sammen; for å sette det på spissen. Fordi de ikke har en anelse om hva de driver med.

Idag blir det sagt at øst-europeiske trailer-sjåfører skal gås etter i sømmene. Da ansvarlige for samferdsel mistenker at de ikke er kompetente til å kjøre på norske veier. Det fordi deres kulturer ikke tilsier at de verken bør eller skal kjøre en trailer. De har andre kulturer i disse landene. Tenk det, Hedda!

Helsingforsavtalen består av artikler. Artikkel 26 har med Samferdselsområdet å gjøre og fungerer idag ikke så bra som man skulle kunne forvente. Hvorfor? Kan det ha med det faktum å gjøre at Norges og de andre landenes interesser mer og mer har vendt seg mot EU? For der har ikke bare Nordens EU-land måttet skifte side, men Norge også som hver eneste dag må implementere vedtak fattet i EU - tiltross for at vi ikke engang er medlem.

Artikkel 9 og 11: Handler om kunnskapsøkonomi. Finland har idag et svært godt utbygget skolesystem. Vi drar ikke veksler på Finland av den grunn. Hvorfor? Fordi samarbeidet nå fokuserer mer og mer på EU. Målet her er et sammenhengende område hvor kunnskap kan «flyte fritt» over de nordiske nasjonsgrensene.

Alt dette kunne ha fungert såre vel hadde det ikke vært for EU-trollet som har vokst seg stadig større og mektigere. For hva skjedde i 1993? Jo, det ble fastslått at det «nordiske samarbeidet må sees i sammenheng med det europeiske samarbeidet». Intet mindre, altså. Ergo ble barnet skylt ut med badevannet. Mulige gode samarbeidsregler for en felles nordisk undion falt i fisk. Heretter ble Norden innlemmet i EU likesågodt. Snakk om forræderi!

Jeg husker at vi hørte om Helsingforsavtalen i skolen. Men det var også alt.

Og for å nevne artikkel 6 tilslutt: alle landene er forpliktet i hht avtalen å prøve å gjøre våre lover så like som mulig. Dette for å legge til rette for muligheten til å jobbe i vår felles nordiske union uten større problemer med blant annet språk, skolesystem, økonomi etc. For det er bare en union som mangler. Tenk deg så mye som kunne vært spart av kaos i våre felles nordiske land om EU hadde holdt fingrene av fatet!
mandag 29. juli 2013

Om hackerne Einar og en Høyre-politiker

Politiet som ikke tar alle saker sånn uten videre, sier at det kan være problematisk å å legge ut lokkemat. Men det er jo dette politiet selv gjør ved at de ansetter tystere som de attpå til får et privat forhold til. Mange kriminelle selger seg for å slippe unna fengselsdommer. Hvilke signaler gir dette? Problematisk må det vel kunne sies at det er.

Hackeren Einar ba politiet om hjelp men følte seg oversett. Han ga politiet alt de trengte for å gripe den mannen som hacket seg inn på jenters sms-konto og andre kontoer via internett. Politiet liker ikke amatører. De vil helst hylles for sin egen innsats. Men når innsatsen ikke gir uttelling, men heller tvertimot hisser folk til å ta loven i egne hender, da uteblir naturlig nok hyllesten.

Politiet er gode på å henlegge saker som ikke gir noen personlig uttelling. De prioriterer bort saker som de ikke synes det er verdt å satse på. Men når de allikevel sitter stort sett inne på kontorene sine burde det være nok av skrivebordssaker å ta tak i. Vi ser frem til å se dem i bilene sine og gående blant publikum. For så kan de overlate saksbehandlinger til juristene.

Hvis politiet synes det er problematisk å legge ut lokkemat som hackeren Einar har gjort, burde de gå foran med et godt eksempel. Å benytte seg av kriminelle kilder for at det skal bli lettere å avsløre potensiell kriminalitet er vel ingen kunst. Burde de ikke selv ligge i buskene? De gidder jo ikke en gang å ta farts-overskridere langs veiene. Ute på landet erfarer jeg støtt og stadig å bli forbikjørt når jeg selv kjører tillatt i 80 km sone. Huj så det går! Og bak rattet sitter de som iflg statistikken er årsak til de fleste ulykker på veiene våre. Men ser du politiet? Nope!

Er det kanskje derfor unge tar sjansen. «Her har det ikke vært kontroll på år og dag, og fart er det vi liker best her ute på landet». Og blir de tatt er det kanskje av en av sine egne naboer som er blitt politi. Ei bondejente eller en bondegutt med kontrollbehov?

Dette bildet av en rød, liten jolle fylt til randen av uniformert politi på vei til Utøya er noe vi sjelden glemmer. Det må ha fremstått ydmykende på enhver seriøs politimann. Men hva skjer? Rapporter er skrevet og æresløse står de tilbake. Blir det noe bedre av at de fremstår som lite samarbeidsvillige?

Hvis de kan tillate seg å søke råd og hjelp av kriminelle, hvorfor ikke da fra en mann som Einar som tilbyr dem løsningen på et sølvfat? Når et politiarbeide naturlig nok må overlates til tilfeldige innbyggere som går lei av å møte et arrogant politi, så kan ikke politikerne ved ordensmakten klage på at det går mot anarki. Nå hadde ikke hackeren Einar et personlig forhold til høyre-politikeren som la ut nakenbilder han fant på jenters konti. Men når vi har et personlig forhold og ber politiet om hjelp og ikke får det? Det må bli anarki av denslags. Vi hører om et politi som ikke strekker til. Når de blir konfrontert sier de på tv at de tar «kritikken til etterretning». Litt av en frase! Men de blir jo gjennomskuet, hva enten det er politiet eller andre myndighetspersoner som ytrer denslags bull-shit.

Hvis de ikke har ressurser og penger nok, så må de gis myndighet til å streike. For spørsmålet blir unektelig: er det bedre at folket tar loven i egne hender? For det må bli konsekvensen.

Det er forresten overraskende at Einar ikke ble anmeldt. For å gå politiet etter i sømmene. Måkke komme her... vettø! Og sånn er det blitt i et lovløst samfunn.

A Catch 22

Hva betyr dette utrykket?

Det kan forklares med en situasjon der det ikke er noen vei ut. Eller der den eneste veien ut er å sprenge alle grenser.

Atter en gang blir det satt fokus på det faktum at arbeidsgivere ikke ansetter utlendinger med rare navn. Jeg gjetter at Ali, Fatima og Muhammed hører til den kategorien. Selvsagt er det mange navn som indikerer at de er muslimer; som alle skremmer oss fra å ansette. Underforstått kunne vi like gjerne be dem dra til helvete. Det er som sagt mange måter å mobbe folk på.

Hvilke konsekvenser får det for dem?
Hvilke konsekvenser for det for oss nordmenn?

Opp til for få ti-år siden var vi 4.5 millioner nordmenn. Idag er vi fremdeles 4.5 millioner nordmenn pluss 500.000 utlendinger. Rapporter er skrevet og millioner er brukt for å fortelle oss at det kun er en promille av disse som bidrar til statskassen. At denne innvandringen som dagens politikere er ansvarlig for, koster oss 45 milliarder kroner i året. Det er ingen tvil om regnskapet. Carl I Hagen har for lengst fått det som han ville: et innvandrerregnskap.

Hvilke konsekvenser får det for disse som aldri kommer i jobb og hvorfor kommer de ikke i jobb?
Vi kan konstatere at det får ingen konsekvenser overhode for dem. Det blir ikke lagt noen som helst press på dem. Eks vis vagger kvinnene rundt i haugevis med brunt, svart eller blått stoff. Og noe de kaller en hijab. Ikke bare det men de kler barna sine i det samme. Bare tanken på å få disse som naboer gives us the creep. «Us» inkluderer også arbeidsgivere. Samtalen rundt kjøkkenbordet både hos arbeidstakere og arbeidsgivere dreier seg og har de siste ti-årene dreid seg om «dem». Vi hisser oss opp og samtaler som burde dreie seg om var egen familie og fremtiden, er nå hissige samtaler om forakt for våre nye naboer. Og forbannede politikere som tillater dette.

For disse muslimene vet hva de gjør. De er like frekke som disse som nå reiser til Norge uten grunn, søker om asyl og vet at de ikke får det. Men vet at det de får er flere ti-tusen kroner i lommeboka hvis de reiser hjem frivillig. Nyheter hentet fra tekst-tv fredag, 26.7.2013.

Ergo får det ingen konsekvenser om de kler seg provoserende. De vet hva de gjør. Og de vet at i Norge får de pengene slengt etter seg. Hva enten de trenger det eller ei. Og at de attpå til nå kan sende mer enn halve pensjonen til hjemlandet i tillegg. De vet hva de gjør!

Det får altså ingen konsekvenser å herse med oss som de gjør.

Konsekvenser for oss nordmenn er implisitt at forakten for dem øker, velferdskassa tømmes dag for dag. Siden den såkalte handlingsreglen ikke skal røres – og merk deg det; dette mener også Høyre! Så betyr det iflg dagens regjering at skattene må heves. Vi må betale stadig mer for mat, mer skatt på inntekt. De virkelig rike blir ikke berørt. Gebyrer og skatter i alle ender og bauger. Og alt dette fordi det koster å ha disse dysfunksjonelle innvandrerne boende her.

Kan ikke se noen annen løsning på galskapen enn at de sendes tilbake der de kom fra. Enten får de sørge for seg selv og sine - økonomisk. Noe de må i USA. Der er det ingen som blir underholdt av resten av befolkningen. Så hvorfor skal vi måtte slite med dette?

Frp har som sagt ikke sagt noe om hvordan vi blir kvitt dette problemet. Det eneste de bidrar med nå er å si noe om hva vi gjør med dem som ikke blir innvilget asyl. Jeg sier: alle de som ikke kan forsørge seg og sine, skal måtte reise tilbake der de kom fra. At de har ørten unger å forsørge; vi should not give a damn! Uhjelp ble tidligere betalt og fremdeles betalt til korrupte ledere i landene de kommer fra. Vel, vi foretrekker heller at uhjelpen havner i korrupte lederes lommer enn underholde dem her. Så kan vi i alle fall si at vi bidrar med uhjelp vi også. Jeez!

Herregud så mye energi som ofres på disse håpløse menneskene! Jeg blir svett, og det er ikke norsk sommer-sol som plager meg.

Jan Hanvold: Arbeiderpartiet er sosialistisk

Som kristen kan du ikke tilbe både Gud Jahve og Satan.

Sosialister er per definisjon gud-løse. Det er ironisk å tenke på at vår egen statsminister ikke bekjenner seg til Gud, ja, for all del Han heter faktisk Jahve. Men altså; Jens har fått sin oppdragelse i tråd med en filosof som heter Rudolf Steiner. På Steinerskolen blir du ikke undervist i Skapelseshistorien, men Darwin.

Sosialisme er basis for kommunismen. Troen på Gud Jahve og kristendommen skal utryddes. Kristendommen står i stor fare idag. Vi vet at kristne er forfulgt. Og blir myrdet i land som er muslimske. Ikke hovedsaklig i alle muslimske land men i de mest dysfunksjonelle. Afrika som ble kristnet av misjonærer er nå under sterkt press fra muslimer som dytter på dem sharia-lover. Og ikke ser det ut til å være så vanskelig heller. Vi ser dem vaggende rundt i landet vårt i full muslimsk mundur. Økonomiske snyltere. Ikke overraskende spør du meg, men jeg lar videre påstander ligge i denne omgang. Der resten av den kristne verden engasjerer seg i Afrikanske land som Sudan og Somalia der islam er på fremmarsj; virker det som om kristne afrikanere ønsker den hjelpen de kan få. Og så setter de kursen mot velutviklede land i andre deler av verden.

I Australia har de omsider fjernet de rosa EU-brillene. De har sett lyset. Enhver båtflyktning blir nå sendt videre til en av deres underutviklede øyer. Der skal de få bo om de vil. I Australia med deres enorme landområder, nekter de å ta imot en neger eller en muslim. I lille Norge med 4,5 mill nordmenne derimot. Jeez!

EU-trollene er gudløse hele bunten. EU er sosialisme i hverdagen; og det faktum at Europa åpner for innvandring fra muslimske land burde få enhver kristen til å våkne. Dette er en ideologi som startet før den annen verdenskrig.

Selv en gærning som Hitler hadde ett stort ønske og det var først og fremst å utrydde kommunismen. Han gjorde seg til overfor russerne men brøt straks etter løftet. Og gikk til krig. Og forsto ikke hvordan han kunne tape. Hitler ønsket heller ikke kristendommen velkommen, men innså at alternativet kanskje ville bli buddhisme, noe han ikke skulle ha noe av. Og som vi vet skulle alle jøder utryddes.

Det er selvsagt et tankekors at pastor Jan Hanvold går til angrep på Arbeiderpartiet ved å fraråde alle kristne å stemme på et sosial-demokratisk parti. Et såkalt velferdsparti. Et sosialistisk parti. Men per definisjon er AP altså gud-løse.

Hanvold mener at Frp er et utmerket alternativ. Ja, hvorfor? Selv skriver jeg foraktelige essay om muslimer. Medmennesker? Hvorfor? Jo, fordi jeg er kristen i definisjon av å sette Kristus og Gud Jahve først i livet. Med andre ord følge de 10 bud så langt det er mulig.

Muslimer har ingen bud. Tvertimot lever de stikk i strid med det aller viktigste av budene, som ble gitt de kristne av Kristus innen han døde: elsk Gud og deretter hverandre. Det såkalte kjærlighetsbudet. Muslimer har ikke noe som ligner. Muslimer leker Gud og oppfordrer til hat. Det motsatte av kjærlighet. De oppfordrer til vold og påstår at de vet hva Gud vil. De tar livet av hverandre til tross for at den Sanne Gud har sagt at dette er noe kun Han skal gjøre. I det hele tatt muslimer og andre trossamfunn hører ikke Gud til. Disse er diabolske.

Jan Hanvold har derfor rett selv om Frp blir omtalt som ukristelige av AP og sosialistene. Men denslags retorikk bruker også Satan Djevelen. Sosialisme er altså ensbetydende med en djevelsk ideologi. Og sånn var det Satan spådde i Eden. «Menneskene ville vende seg bort fra Gud», men tiden ville vise om Satan hadde rett.

I denne verden ser vi at Satan kjemper med nebb og klør for at hans spådom skal gå i oppfyllelse. Kristne er forfulgt. Også i Norge, det blant annet fordi sosial-demokratene har innført forbud mot forkynnelse blant de «små» allerede etter dåpen, når den sosialistiske statlige kirken som fremdeles bestemmer ritualene i kirken, senere i barneskolen forteller barna våre at «alle religioner har verdi». Den LØGNEN er bare så surrealistisk at det finnes knapt ord for denslags faenskap.

Frp er ikke bedre enn andre partier, moralsk sett, men partiet har sagt at de vil stoppe innvandring fra muslimske land som skaper kaos. Muslimer som uten å blunke har sagt at kristne skal forfølges over hele verden. Og at deres diabolske lover skal innføres. Derfor er Hanvold i sin fulle rett til å si det han sier - når han advarer kristne fra å stemme Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet bør nå engang for alle miste sin makt!

Urolighetene i midt-østen og Afrika eskalerer

Israel sliter med muslimske naboer. I Libya gikk man igår til angrep på islamistkontorer. I Pakistan går man til angrep på moskeer. I Irak går man til angrep på hverandre, shia og sunni. I Egypt har hæren bedt om mandat til å fengsle og arrestere muslimer som er tilhengere av den valgte presidenten som viser seg å være en kriminell. Ja, hvilken muslim er ikke en kriminell? Dette er de jo per definisjon. De skjærer klitoris av jentebarna sine. De dreper sin egen familie ved såkalt æresdrap. De truer vestlige innbyggere og kaller dem vantro hunder. De de ...ja hva er det de ikke foretar seg med sine diabolske sharia-lover i hånd?

Det startet med en såkalt vår i disse landene. Det ender nå med en iskald vinter. Den store og endelige krigen er vel egentlig i gang. I Afrika ber man kristne land om hjelp til å fjerne muslimer som trakasserer dem. I Europa dannes partier og grupper som planlegger borgerkrig mot muslimer og mennesker som ikke er velkomne. Det være seg negre og det være seg muslimer. Disse skaper en sur atmosfære. I Italia har de ansatt en kølsvart neger som integrasjonsminister, intet mindre. I Italia? Det må da være noe av det mest provoserende som kunne skje der nede? Hvem er disse quislingene? Selv ikke i Norge synker det inn hos sosialistene at de mister velgere pga denne perverse innvandringen. De provoserer med stadig nye forslag. Som om de er rammet av galskap. Desperasjon?

Negre blir der de er i flertall; som i europeiske fotball-klubber, i politikken, på kriminelle statistikker over voldtekter av hvite kvinner, utnyttelse av landenes velferdstilbud. You name it; de blir behandlet som apekatter. I Italia blir det kastet bananer på dem. Fra publikum på fotball-arenaer blir det kastet bananer etter dem og laget apekatt-lyder. Norske fotball-klubber går nå konkurs fordi de ikke lenger har et publikum som ønsker støtter dem. De er jo avhengig av inntekter.

Å herse med negre er ikke noe nytt. Men noe som nå blir ekstra synlig der negre beveger seg. Tidligere var det greit å fleipe om deres underlegenhet; de var jo så langt borte. Man lo åpenlyst av vitsene. Idag ler man i lukkede fora og på venne- og familiefester. Og dessto mer de foretar seg og dessto lenger de marginaliseres som kriminelle og overgripere, dessto mer vil vi den hvite mann og kvinne opparbeide den forakten som tidligere bare kom frem som enkelteksempler. Jeeez!

De muslimske neger-kvinnene i sine brune, svarte og blå mundurer provoserer ikke bare fordi de er negre; men i tillegg at de kler seg provoserende i vestlige moderne land. De blir bøtelagt i Frankrike. Og satt i fengsel hvis dette ikke hjelper. Man kan si at det vel snart ikke er håp for dem. De brer seg ut over alt. De lurer systemene og har sugerøret dypt ned i velferdskassene rundt om i velutviklede vest-europiske land som parasitter. Og vi vet at de mener seg fortjent til dette. Det fordi noen idioter fremdeles innbiller dem og oss at de må få oppreisning for at de ble brukt som slaver. At de er avhengig av den hvite mann fremdeles som slaver, for å eksistere finner vi utmerkede eksempler på i syd-Afrika, der de etter å ha massakrert de hvite farmerne og brent deres gårder ikke har noe å leve av. De lever av kriminalitet i de større byene, der det nå er livsfarlig for en hvit å bevege seg.

Og omtale ekstreme muslimer, som i vestlige land aldri går ut og kaller sine egne avskyelige, tyder på at de enten er vettskremte for at de selv vil bli myrdet; fordi de ikke gjør som det muslimske presteskapet befaler. Eller er overbevist om ekstreme muslimers evne til å ta over med sine lover. De vet at ved å spre seg for å komme i flertall er det eneste og beste våpen for å overta makten. Dette er ikke konspirasjons-teorier. Det er common sence. Hvis en muslim i et vestlig land føder 2 unger i hver familie og kristne føder 1 unge i hver familie, trenger du vel ikke en kalkulator! Eller når muslimer føder 3 unger i hver familie? Hvor lang tid tar det før de er i flertall?

I Egypt går de 20 millioner i gatene og protesterer. De har fått med seg hæren og da er det borgerkrig. Egyptere som per definisjon alltid har vært muslimer men som nå innser galskapen. Når muslimer vender seg mot hverandre? I midt-østen og i Afrika; i de mest dysfunksjonelle landene i verden. De har ikke noe annet å hevde seg med enn våpen. Intellektet er på et lavmål. De krangler om en mann som heter Muhammed. De er alle i samme båt, men mange er i en større båt. De vil drukne hverandre. Blir denne utviklingen kanskje styrt av høyere makter? Har Gud en finger med?

Hva skjedde i Jeriko? Hva skjedde når Gud grep inn i Egypt, den gang han sendte diverse plager over landet? Har de lært? Nå går de til angrep på hverandre.fredag 26. juli 2013

Avskaffelse av nasjonalstatene

I dagens VG (med kryssord), skriver Dag Harald Pettersen om EU der han stiller Siv Jensen til veggs. Han viser til det faktum at vi fikk kjennskap til hennes besøk hos Bilderbergerne for noen år siden. En mektig klubb der de mektige sitter og legger planer for oss folket; hva enten vi er medlem av EU eller ei.

Kanksje burde vi forvente at Siv Jensen kommer ut av skapet og forteller oss hva hun gjorde der? For det rare med Frp er at det kan virke som om de har problemer med å holde tunga rett i munnen når vi kommer inn på innvandrer-problematikken. Det heter seg nå at Frp vil sanke mange stemmer som ellers vil gå til Høyre. Det fordi Frp har vært usedvanlig åpne om hvordan folk som ikke skal bosette seg her skal behandles. Med makt skal de fordrives eller noe lignende. Hvilket går hjem hos alle de ihuga innvandringsmotstanderne. Er det kanskje en bløff?

For en stund tilbake hørte jeg på det jeg mener var Kunnskapskanalen på TV. Interessante foredrag; og da blant annet ett som var spesielt viktig for oss i Norge, som to ganger valgte å si NEI, til EU. Men hvis du tror at dette er blitt tatt seriøst så tror du feil. Vi ble fortalt at vi ikke lenger kan betrakte oss som nordmenn, svensker eller franskmenn for den delen. Vi er nå alle europeere. Allerede altså! Nasjonalstaten er avviklet med ett pennestrøk. Dengang kunne foredragsholderen fortelle at litt under 500 direktiver/vedtak fattet av EU - der forresten Cecilia Malmstrøm, en svensk kvinne sitter og styrer diktatorisk, nå ligger på vent for å innlemmes i vår egen lovbok.

Det siste er et påbud om ikke å gi statsstøtte til flyplassene rundt om. Og som alt mulig annet som blir fattet over hodene våre må vi bruke vår innsigelsesmulighet til å stoppe dette vedtaket som også rammer Norge, hva enten vi vil eller ei. For nå tilhører vi alle en europeisk union. Vi er ikke lenger herre over vår egen nasjonalstat. Det var dette Hitler var opptatt av. At grensene skulle utviskes for godt. Og han skal ha sagt at om de taper denne krigen vil de bruke «diplomati» neste gang.

Direktivene ligger i kø og EU forventer at vi tar dette på ramme alvor. Innimellom kan vi dog lese at regjeringen vil bruke sin innsigelsesmulighet, og noe som ble et tema var post-direktivet. Uten at dette ble debattert nevneverdig annet som en kuriositet. For debatten dengang burde ha vært det jeg forsøker å si her; debatten om at Norge gradvis mister vår suverenitet - og at muligheten til å beholde nasjonalstaten den svinner hen.

Det store spørsmålet som Frp forsøker å bruke for alt det er verdt i disse dager er problemet med en innvandring som setter vår rettssikkerhet i fare. Med alle slags folk som setter foten sin ned på norsk jord men ikke blir sendt ut igjen; fordi vi er medlem av schengen-avtalen. Frp er åpen for alt som har med denne avtalen. Ingen innsigelser? Fri innførsel av varer, mennesker og tjenester. Det har de heller aldri lagt skjul på. Siv Jensen har aldri gått aktivt ut og sagt at dette må vi diskutere. Nei, tvert imot er hun svært så stille om dette. Noe som også er i pakt med Høyres politiske standpunkt. Kristin Clemet, (H) er en varm tilhenger av at alle skal slippes inn i landet. Hun kaller det arbeidsinnvandring. Men dette viser seg i det lange løp å være en bløff.

Frp ønsker også arbeidsinnvandring, men de har hittil ikke vært villig til å se på dette som det burde betraktes: en bløff for å komme inn i landet ad omveier. Hva med å se på polakker som snekkere som etter kort tid ikke lenger er i jobb fordi det ikke lenger skal bygges boliger. Eller hvorfor ikke se på det faktum at norsk ungdom ikke gidder ta yrkesfaglig utdannelse fordi: a) de ønsker ikke måtte forhandle om lønn på polakkenes vilkår. b) de ønsker ikke jobbe sammen med folk som ikke snakker norsk.

Frp, ved Siv Jensen burde være ærlig, og si at hun faktisk tilhører en orden; «en verdensorden» som ønsker alt dette, som Norge kunne løses fra, ved å si opp avtalen om schengen. Men det gjør de ikke. Vi hører i alle fall ikke ett pipp. Schengen-avtalen er blitt et ikke-tema men burde være det hvis vi skal stemme Frp om få uker.

VG's innlegg forteller at Europabevegelsens leder, Jan Erik Grindheim har avslørt EU's hemmelige doktriner. Som altså heretter ikke er særlig hemmelig. For Grindheim har visst gått ut og sagt at EU må bli flinkere til å presisere at nasjonalstatene skal avskaffes.

Og hold deg fast – våre egne norske profilerte politikere - med kongefamilien i spissen (surprise surprise; begynner ikke krompen vår Håkon etterhvert å fremstå ganske så mektig?) Han reiser land og strand rundt og preker. Den mannen er forøvrig sosialist; det kan det ikke være noen tvil om. Men som det står i innlegget: «(...) en håndfull norsk politikerelite og de norske kongelige arbeider for en politisk, europeisk enhet; og som en følge av dette: avskaffelse av nasjonalstaten». Sitat slutt. Denne såkalte eliten er medlemmer av den hemmelig organisasjonen Bilderberger. Som jeg personlig oppfatter som en frimurer-orden.

Det skjer så mye vanvittig over hodene våre at det ikke er til å tro. Men det er mulig å stille disse til ansvar. Og Siv Jensen burde svare på dette leserinnlegget fra ovennevnte person. Nå!

Håndball og dame-fotball

At fotball er regnet som den mest populære idretten i Norge betyr ikke at den har så mange publikumere. En fotball-klubb idag består av spillere som ser ut som et lag fra Afrika. Har spådd for flere år siden at interessen fra norsk publikum ville bli dalende i årene fremover. Det fordi kommentarfeltet i en sak om fotball avslørte denne arrogansen for klubblag som idag knapt nok består av norske spillere. Det er mye penger involvert i denne sporten og da er det viktig å manipulere fakta. Men det nytter visst ikke alltid. For Vålerenga har vel supportere som er ganske så eplekjekke, for å si det mildt. Store i kjeften heter det også.

Det vil alltid være folk som manipulerer med fakta. For et par dager siden ble det debattert hvorvidt dame-fotball var fremtidens tredje mest populære sport. Det er opp til enhver om vi ønsker tro på denslags bløff. Der pengene rår er det mye makt.

Men det er det også i håndball. En sport jeg vet mer om. Og en sport jeg følger med stor interesse. Både kvinnehåndball og herrehåndball. Men kanskje mest herrehåndball. Det er liksom noe mer sus over herrene. Løke-søsknene var en opplevelse.

Men å hevde at jente-fotball, kvinne-fotball er fremtidens sport er vel å dra det noe vel langt? Jeg kom derfor til å huske tilbake på en episode der jeg besøkte min datter i Spania sammen med hennes mann, som forøvrig er en profilert proffesjonell håndball-spiller. En dag skulle vi dra ut til fotballbanen i byen der samboerne/konene til ytterligere to av Norges proffesjonelle håndballspillere skulle spille kamp mot to spanske lag, det ene der de to norske fotballspillerne skulle delta.

Da vi kom dit ble det fleipet med det faktum at «damene skulle spille kamp». Det ble flirt og ledd av dette som om vi skulle bivåne en kamp mellom undermålte små-jenter. De ble i alle fall ikke tatt på alvor. Det ble fleipet under kampen og den endte med et par kommentarer etter kampen som fikk meg til å føle et visst ubehag. For spillerne, de proffe håndballspillerne viste null respekt for denne sporten, som altså skal komme til å bli Norges tredje mest populære sport på TV? Masse penger involvert og denslags sludder. Det ble et tankekors for meg, at spillere som selv er så profillerte viste dame-fotballen en kald skulder.

Men personlig må jeg si meg enig i at fotball ikke helt er min greie. Og i alle fall ikke dame-fotball. Å se muskulløse jenter løpe rundt på en utebane, for å sparke en ball mange hundre meter ser veldig mannlig ut.

Overvåking

Det er større sjanser for at du blir overvåket enn at du ikke blir det. Det er kanskje en grunn til denne overveldende interessen for amerikansk overvåking av oss; som ikke alltid er like sunn. Det var en tid da google overvåket oss i Oslos gater. Husker at jeg kunne gå inn på google earth og lete opp min gate på Frogner; og sannelig min hatt der satt noen kjente på min cafe utenfor Kaffebrenneriet. Det ble en oppvåkning kan man si. Det er vel slutt på dette nå, men det virket skremmende.

Selv er jeg av den oppfatning at har man god samvittighet så bryr jeg meg ikke så lenge jeg ikke overvåkes i mitt eget hjem. Men det er noe tankevekkende at jeg hver gang jeg går ut og tar med meg mobilen så blir jeg i realiteten overvåket. Du skal ikke bare ta ut sim-kortet; men også slå av mobilen om du ikke ønsker denne overvåkingen, som ved andre sider av samfunnet er bra hvis det er kriminelle som etterforskes. Man blir overvåket via såkalte base-stasjoner som Telenor er ansvarlig for.

Husker en grov sak fra Lagmannsretten der 5 kurdere sto tiltalt for gruppevoldtekter av to unge jenter. De nektet alle. Men så kunne aktoratet vise til at de jo faktisk hadde vært der de påsto at de ikke hadde vært. Det fordi de hadde tatt telefonsamtaler i nærheten av denne spesielle basestasjonen, ikke misnt. Dermed ble de dømt pga indisier og det faktum at det ikke fantes tvil.

Går du rundt med et såkalt nøkkel-kort? Da skal du regne med at arbeidsgiveren din har lagt inn en chip som forteller ham hvor du er til enhver tid. Ja, kanskje blir du ikke lenger fristet til å ta alle de turene til do? Der du smugrøyker antageligvis de fleste gangene? Du kan ikke lenger lure deg bort ved å si at du må på do. Og skjer det noe kriminelt kan du altså heller ikke skjule deg bak at du ikke brukte nøkkelkortet dit, da denne chipen har avslørt deg allerede? Skjønner? Eller er du fremdeles godtroende?

Okey, tenker du, da legger jeg fra meg både nøkkelkort og telefon, da. Ja, legg i alle fall nøkkelkortet fra deg etter arbeidstid; selv om det på kortet ditt står at du er ja, hva med «politi»? For noen er det jo stas å kunne bokstavelig talt skilte med at du jobber i politiet, ikke sant? Ugh ugh, liksom! Og tenker du et uskyldig nøkkelkort - «jeg har visst glemt å ta det av meg»? Inntil du innser at arbeidsgiveren din nå vet - at etter arbeidstid da sitter du på den lokale puben mellom 17-20. Got it?

Nå fikk du noe å tenke på, tenker jeg? Konspirasjonsteorier? Neppe, ikke med nåtidens teknologi.

Hussein Obama taler til sitt eget folk

Og ber de hvite om å lytte.

Tryvor, den 17 år gamle negeren som ble drept av en annen med mørk hudfarve; men som under tvil kan gå som «hvit-ish», får ikke bare oppmerksomhet fra sine egne - noe de alltid får. Myyyye oppmerksomhet faktisk. For hør nå bare. For dette henger på greip for USA's svarte president. Han innrømmer at han har vært i samme situasjon som Tryvor. Innen han ble senator, da, gad vite. Ikke etter. Men når han var yngre så havnet han ofte i samme situasjon som Tryvor. Jeg kunne ha vært Tryvor, sier Hussein Obama atter en gang. I en youtube der han taler til folket fra det hvite hus over 18 minutter.

Han ser seg nødt til å holde en tale til dem som sørget for at han ble president. Såpppas må de kunne forvente! Og det var ikke den hvite befolkningen. Det var den svarte første gang, og det var de svarte andre gang. Da han ble gjenvalgt var den hvite befolkningen i sjokk. Men USA er nå omvandlet til et svart kontinent. Et nytt Afrika. Som i Europa etterhvert.

Det er noe patetisk og ikke minst ufint å holde en tale til den hvite befolkningen om å tenke seg litt om. Riktignok har Høyesterett talt, sier han, og sånn må det være. Vi får bare akseptere at Tryvor ble myrdet og at morderen får gå fri. Men, sier Hussein, som er både halvt-neger og muslim, nå må rase-spørsmålet igjen settes på dagsorden. Nå må den hvite befolkningen akseptere oss. At den hvite mann og kvinne har problemer med å ta en svart befolkning seriøst, når det er et faktum at 3/4 av de innsatte i amerikanske fengsler er fylt opp av svarte - det hopper han selvsagt bukk over.

Han oppfordrer nasjonen til å ta tak i negrenes situasjon i USA. Gjøre et forsøk på å forstå negerens forhistorie. Huske på hvor mye de har lidd. Han insisterer på at rettsystemet må endres for å redusere «mistrust in the system». For lovene, insinuerer Hussein, de tar ikke hensyn til negrene i USA. Mye mistenksomhet blant afro-amerikanere. Det er sikkert og visst.

Han forventer at lover og regler lokalt skal gjennomgås for om mulig å gjøre livet lettere for negrene. Med andre ord, nå må amerikanere lære seg å se gjennom fingrene på deres kriminelle aktiviteter. Kanskje må vi ta en sjanse på at en neger ikke kommer til å skyte deg, selv om han peker på deg aldri så mye med en pistol. Han sikter til lover som gir enhver rett til å forsvare seg. Som vi vet ønsker Hussein at alle amerikanere skal levere inn sine våpen.

Tryvor følte seg truet, hevder Hussein Obama. Tryvor-saken fikk antagelig ikke en rettferdig slutt. Men siden vi må akseptere høyesteretts avgjørelse må vi akseptere at sånn ble det. Vi må bidra til at det blir fred i lokalsamfunnet og lære oss å akseptere at vi (Hussein og hans folk) blir behandlet annerledes. Det siste sier han ikke eksplissit men det er vel en grunn til at han henvender seg til den hvite mann fra talerstolen i det hvite hus denne dagen? Han har mye på hjertet og nå vil han også få si noen ord! Jeg ser for meg at Norge får en muslimsk statsminsister; i et Norge som stadig mer blir anti-islamsk og der han går ut og taler til «oss» om å besinne oss. Det gjøres jo allerede, men da fra dagens regjering.

Så hva kan gjøres, sier Hussein retorisk. Hva kan gjøres mer for at «de» (hans folk) skal føle seg verdifulle? Nye programmer for negrene er på trappene, men vi (hele befolkningen inkl de hvite) må gjøre en bedre jobb for å få dem (hans egne) til å føle seg verdifulle og at det kan være mulig for dem «to succeed». Vi må bruke tid på dette, insisterer Hussein Obama, en halvt-neger som taler til «folket». Han ber om at de hvite «går i seg selv».

Denne Tryvor-saken gjelder mange mennesker i USA. Ja, det skal gudene vite, sukker vel noen?
Vi må være på vakt og arbeide med «these issues».

På 60-tallet ble USA satt på hodet. Nå skulle negrene få det mye bedre. De skulle sluses inn på høyskoler og universitet; og listen for å gi dem adgang skulle senkes betraktelig. Alle skulle med! Sånn som det er blitt i alle vestlige land etterhvert som innvandring fra dysfunksjonelle land med en befolkning med lav IQ.

Så hva enten han het Martin eller John, (Luther/Kennedy) de sanket stemmer ved å sette negrene på dagsorden. Mye var på sin plass. For det var modig av den svarte kvinnen å gå inn på en buss med hvite den gang. For negrenes situasjon var på 60-tallet ikke noe å skryte av. Men når lover og regler gradvis endret seg til fordel for den svarte befolkningen gikk det tydeligvis over stokk og stein. Det var ingen grenser for hvor fint de skulle få det nå. Og som sagt snipp snapp snute, tilslutt fikk de en svart president på toppen av det hele. Og nå har han behov for å identifisere seg med sine egne, den svarte delen av befolkningen.

Negre og rasemotivert vold i USA forsvant ikke av den grunn. Heller hvertimot dannet de hvite ku klux klan; og signaliserte samtidig at de hadde sine egne metoder. Det som er verdt å merke seg er den britiske politikeren Powell, som på 60-tallet gikk ut og kalte en spade for en spade. Han sa at negrene i fremtiden ville holde «pisken over de hvite». Skal si han fikk rett, gitt!


Time-share og annet muffens

En ny korrupsjons-runde. Med de samme metodene. Skrapelodd, invitasjon til en drink. Riktig så hyggelig. Og vi er jo på ferie og da er vi på et generelt godt humør. Nordmenn er utrolig naive. At eldre mennesker som fremsto på TV i kveld går på den samme limpinnen, bekrefter det. Det er tross alt ikke så mange år siden vi fokuserte på den samme businessen. Det finnes ingen unskyldning når de går i baret på nytt. Men det gjaldt Time-share.

For min egen del mener jeg at vi nå skal rette fokus på noe som ligner på det som forøvrig er blitt business via finn.no, der kjeltringer har forsøkt å selge dyre biler. Nordmenn blir bedt om å betale inn en større sum til en konto. For hva kan man jo spørre? Betale for en vare man ikke har hatt tilgang til? Nordmenn er ekstremt naive.

I det siste har jeg blitt overøst med mailer til en av mine kontoer. At de fremstår ekstremt dumme disse som prøver å fortelle meg at jeg har vunnet i lotto eller lignende, det stopper ikke nordmenn fra å gå rett i fella. Gang på gang. Jeg får endog gjentatte mailer der jeg blir bedt om å oppdatere visa-kontoen min, og andre kontoer som noen har fått kjennskap til at jeg har brukt. Gudene vet hvordan? Du bør vite at banken din ville aldri sendt deg en mail på den måten. Men vi lar oss lure.

I sommer har jeg fortalt om utleiere som har forsøkt å lure meg til å betale depositum på utleie-leiligheter i utlandet som ikke finnes. Jeg har vært skeptisk og brukt en del tid på å kommunisere. Det for å dra ut tiden som jo unektelig kan «arbeide» for deg. En person som jeg mente meg å være ferdig med da jeg ante ugler i mosen, sendte meg endog en mail igår og spurte hvor det ble av depositumet. Det er flere uker siden jeg ga ham «fingern». Jeg sluttet rett og slett å kommunisere med fyr'n. En annen fyr skrev de mest sympatiske mailer til meg og jeg kunne i realiteten be ham dra til helvete og han ville ikke gi slipp. Jeg vendte ryggen til den mannen også. Gudene vet hvem de er! Du skal nok være en god menneskekjenner, det er nå så. Og mye har jeg lært av livet, så jeg antar jeg greier meg bedre enn de fleste.

Så har du businessen til fru Lockert fra Bergen. Norsk Bo- og Reiseservice i Albir. Hun er frekkere enn toget. Les om henne her. Jeg bestemte meg for etter å ha kommunisert med dette forferdelig kvinnemennesket, at jeg heller går på en smell med et tap i størrelsesorden mellom 5-6000 kroner, heller enn å ha mer med spetaklet å gjøre.

Depositumet som jeg i følge kontrakt skulle ha fått utbetalt umiddelbart etter leieforholdets slutt, er aldri blitt utløst. Husk at avtalen er alltid avgjørende for dine rettigheter. Forhold deg kun til den. La deg ikke true med inkasso og denslags. Les kontrakten, det er den som gjelder.

Ta deg dette ad notam. Involver deg ikke med denne kvinnen!


tirsdag 23. juli 2013

Boikotte sharia-land

Ja, ingen dum ide. Selv tror jeg på «mobbing». Har tatt for meg de tiggende rumenerne her og hevder at bare det å vise fingern til dem får dem på andre tanker. Det er ikke nok å gå forbi disse tiggerne med en sur mine, når nyttige idioter/quislinger legger til rette for dem. For når disse tiggerne bruker manipulering ved å smile bredt, pliiise, fremstå som offere så tror de at vi synes synd på dem. Så om vi ikke slipper ett rødt øre i pappkruset deres, så er vi allikevel ikke så brutale at vi vil kaste dem ut. Nordmenn har fått et dårlig rykte på seg, sånn sett.

Dette har jo «staten» via våre politikere gang på gang bekreftet. De er blitt kastet ut og tatt fra eiendeler som man har betraktet som søppel. Men når våre politikere sender ut signaler om at de ikke trenger bekymre seg og at det «er lov til å telte 2 dager sammenehengende» på ett sted osv osv ja, da sier det seg selv – vi gir ris til egen bak. Eller til vår bak. De er forædere.

Så ja, jeg tror på mobbing. Hva enten det er rumenere som er tiggere som et skalkeskjul for annen kriminell virksomhet. Eller om det er muslimske kvinner i full mundur. De vil ikke føle seg vel hvis vi mobber dem. Gir dem fingern når vi passerer. Ber dem «f....seg». Vi vet at å bli mobbet er et stort problem, hva enten det er barn eller voksne på arbeidsplassen som blir mobbet. Ergo vet vi også at ved å bruke enkle metoder som ikke innebære vold, kan vi bli kvitt problemene. Jeg oppfordrer altså ikke til mobbing «på arbeidsplassen».

Frp ved Ulf Leirstein sier egentlig det samme. La oss mobbe sharia-land. La oss boikotte disse ved ikke å handle med dem. Ikke sende turister dit (nei, det skulle da for helvete bare mangle!). Dette er ikke noe annet enn mobbing på et høyere nivå. For når det slår ut økonomisk vil det unektelig svi.

Til Egypt og Syria og enkelte land i Afrika der det er kaos, advarer til og med regjeringen mot at vi reiser til. Det burde også advares mot å reise til Tyrkia og det av prinsippielle grunner det også. Der bruker man tortur på innsatte. Hva enten vedkommende er dømt eller ei. 99% av befolkningen praktiserer sharia; og et godt argument for å boilkotte. Imidlertid er Tyrkia fremdeles så smarte at de ligger lavt med ikke å få fokus på seg. For det første ønsker de bruke sin stemme til å ble medlem av EU – og det til tross for at Tyrkia ikke ligger i Europa. For det andre er de avhengig av turister.

At disse skolene som Marte Dalelv var knyttet til i Norge har forstått denne problematikken, viser de på den måten at de bryter samarbeide med arabiske land som Dubai; i første omgang. Dette sender signaler uten at de trenger bruke vold. Dubai får noe å tenke på. Vi setter oss i respekt.

Jeg tror at muslimer kan mobbes tilbake til hjemlandene sine. Og som mange tør si: «Liker du deg ikke her, dra hjem»! Underordne deg, eller vi vil gjøre livet surt for deg. Vi vil vise deg at vi ikke føler noe annet enn forakt for deg.

Og i realiteten gjør de det samme mot oss. De truer oss foran Stortinget fordi de har ytringsfrihet. De kaller oss vantro hunder o.l. Rumenerne sier: vi kommer tilbake. Muslimer sier: la oss iføre oss hijab og burka bare for å irritere dem. Med ref til et leserinnlegg i VG for et par år siden. De viser oss i praksis fingeren. Så bruk den; det er et internasjonalt signal; alle forstår denne avskyelige gesten.

«Fuck you» er også et gangbart uttrykk. Bruk det dere har, mobb dem bort! Og husk, oppfordrer du til vold blir du satt inn. Mobbing foregår i det skjulte; så gjør det i det skjulte da. Vi har allerede anarki i dette landet. Vi har venstre-ekstreme politikere og journalister som skalter og valter med friheten vår. Det trenger ikke utarte seg til reell borgerkrig. Hva med å kalle denne mobbingen: dialog?


Marte Dalelv er kun benådet

Det høres jo fint ut. Det er bare det at dommen står fast den om hun aldri så mye får reise hjem. Hun har antagelig også fått et inn-reiseforbud med på kjøpet/salget. Vi har nå alle en grunn til å sukke lettet ut. Tenk om UD hadde bidratt til å få de to som sitter inne i bushen benådet og hjem også. Antagelig under andre og enda verre forhold enn det Marte ville måtte sone under. I Kongo er de villmenn. Eller er det noen som betviler det? En er fra bygda Re i Vestfold og jeg må si jeg beundrer moren til denne gutten som klarer å holde hodet så kaldt når hun intervjues i mediene. Stakkars mor!

Er det kanskje fordi vi ikke bryr oss eller er det fordi vi faktisk tror på den primitive staten Kongos rettssystem? Det er skammelig at vi ikke har brukt like mye energi på Moland og French. Den siste er vel også halv-britisk og noe som kanskje også bidrar til at UD lar dem i stikken. Skammelig!

Men når det gjelder Marte som er benådet betyr det kun at Dubai ikke tør annet enn å frigi henne. På grunn av press internasjonalt. Men dommen står fast. At vi har bidratt til å få henne trygt hjem er en stor seier for menneskerettigheter som vi alle i siviliserte kulturer setter høyt. I primitive kulturer derimot har de ikke noe forhold til dette vi kaller menneskerettigheter. At disse landene får lov til å sitte i de samme rådene som siviliserte land er skammelig.

Men når vi nå har halt vår diplomati i land er det tid for å fortsette å sette søkelyset på muslimske sharia-lover som vi altså blir nødt til å forholde oss til når vi reiser til ganske mange muslimske land faktisk. Vi bør slutte å arrangere pakkereiser dit. Vi bør slå stort opp i mediene der vi advarer folk mot å reise til disse landene, med klare eksempler på hva om kan skje.

Det faktum at ei ung jente på 24 år ikke visste bedre enn at hun trodde på rettferdighet i et muslimsk land burde si oss alt. Alt! Det er ikke alle som orker forholde seg til msulimer og deres fascistiske ideologi. De fleste har mer enn nok med sitt eget liv. Med barn og barnebarn på sine gamle dager. De ønsker nyte livet; ikke konfronteres med det svarteste mørke som denne ideologien representerer.

Marte er forhåpentlig snart trygt hjemme. Hun er fremdeles i Dubai når dette skrives. Så alt er mulig. Men vi ber på vårt kristne vis om at hun snart er i de rette hender. Og det er hun ikke så lenge hun oppholder seg i de mørkeste kroker av verden.

mandag 22. juli 2013

Shazia Sarwar, VG-journalist holder oss for narr

Vi er mange som er opptatt av Marte Dalelv fra Tønsberg; som ble tilbudt en glattcelle etter at hun anmeldte en voldtekt. Muslimer har med sin surrealistiske ideologi atter en gang ufrivillig bidratt til å markedsføre seg som det det er; fascistisk.

Marte har de siste dagene blitt omtalt både titt og ofte. Senest her da jeg oppfordrer folk til å danne en Facebook-gruppe; ikke bare for å sette fokus på Martes sak, men også et vel så viktig fokus på ideologien islam som lyver så det renner av den. De er i tillegg så frekke at de proklamerer at de er en freds-religion. Noe som gjør denne ideologien enda mer surrealistisk. Som om du skulle si til en to-åring at det ikke er farlig å krysse E18. I så fall er du f...meg psykopat.

Jeg mener vi kan trekke den konklusjon om at det skorter på det intelligente nivået. Og når man har fått fastslått dette er det liksom ingen grunn til å bruke så mye mer energi. Når denne type saker kommer opp i nyhetsmediene fortjener det ikke mer en et sukk. Normalt hadde dette holdt. Men siden disse gærningene oppholder seg her i landet; og bidrar til kaoset må vi bruke vår kunnskap for alt det er verdt - og snakke om det. Vi kan ikke tillate oss å feie dette under teppet. Vi må holde hjulene i gang som det heter.

Så sitter jeg og leser fredags-VG; og på side 3 har avisen presentert en riktig så opplagt kronikk der hver og en av oss kan tillate oss å sitte å nikke samtykkende. Journalisten skriver ironiserende om Dubai og landets brutale og middelalderske kvinnesyn. Ironiseringen ligner mye på min egen retorikk. Hun konstaterer at Dubai er for de rike og berømte. At landet har satset stort på utenlandske investeringer og turisme.

Hun hevder at Dubai selger landet som verdens tryggeste sted. Noe som for meg er nytt. At kvinner i det landet er både undertrykket og utsatt for vold, trekkes av den enkle grunn at landet styres av islam og deres lover. Fred? Denne journalisten har gjort leksa si, og man kan kanskje tenke at dette har hun jobbet med. Gjort research og denslags. F eks visste jeg også at det må skaffes fire vitner til en voldtekt i disse landene, men det gjelder alle muslimske land. Men altså fortsetter hun og går ikke av veien og kaller dette for det det er: en spade. Og sier hun; «når vi eller en av våre blir rammet av kvinnefiendtlige og umenneskelige lover i utlandet vil vi sette himmel og jord i bevegelse for å hjelpe dem». Ja, vestlige turister da, eller?

Hun oppfordrer oss alle til å ta et standpunkt og slår følgende slag: «Legg ferien til et annet land enn til et sted som oppfører seg så respektløst overfor kvinner». Ja, er det fremdeles noen kvinner som velger Dubai eller et annet muslimsk land for den delen, så er min soleklar oppfatning at da «får de skylde seg selv». Flott, veldig flott skrevet og det med tydelig innlevelse.

Men så kjære leser, så oppdager vi signaturen! Denne kvinnen som heller ikke ser norsk ut, hun heter Shazia Sarwar. Tygg litt på den da du. Hun er journalist for en stor dagsavis. Som sjelden omtaler muslimer negativt uten at det virkelig er grunn til det. Som alle venstre-vridde aviser i dette landet vet vi at vi må gå til andre medier på nettet, eks vis blogger for å få vite noe om islam og deres djevelske sharia-lover.

Men så som det mest naturlige i verden benytter avisen seg av en muslim; som selv lever og ånder med de samme lovene som i Dubai, nemlig Pakistan eller nærliggende land og lar henne legge ut om et land; hvis kultur hun kjenner bedre enn noen annen. Ironiserer over lovene deres som er de samme lovene som styrer henne selv og hennes medsøstre. Rakker ned på Dubai; og lar oss vite at hun står på Martes side; som det mest naturlige i verden.

Hun avslutter sogar med følgende tirade: «Vår tur til sol og strender legitimerer holninger vi neppe står inne for». Hæææ? Våre reiser til utlandet legitimerer ingenting så vidt meg bekjent. Vi drar til solfylte land med det for øye å slappe av. Vi legitimerer ikke landets lover av den grunn.

Denslags lureri som VG her slår ett slag for. Ved å bruke en muslimsk kvinner til å prate oss etter munnen, er noe av det frekkeste jeg har sett. Man kan ikke bruke en muslimsk journalist til å ironisere over en kultur som er hennes egen! I den tro at det skal gå hjem? Vi er ikke to-åringer som lar oss lure til å krysse E18!

Hvem er frekkest her? VG eller journalisten?

Balkongmøblene ble satt i garasjen

Solen skinner fra skyfri himmel

Den 2. juli kunne jeg ironisere over været vårt. Etter to måneder med regn regn og atter regn ble jeg så gretten at jeg bestemte meg for å sette tilbake mine shabby-chic balkong-møbler - dit de er hele vinteren gjennom, nemlig garasjen. Hvilket jeg gjorde, fordi de nå trenger til litt maling - etter å ha stått ute i mai og juni - som i år var våtere enn jeg kan huske.

Som sagt så gjort; og dagen etter startet den sommeren vi ikke kan huske å ha opplevd i juli på mange ti-år her på østlandet.

For å være ærlig er jeg skeptisk til å gå ut å ironisere over mine tanker om denslags nå - midt opp i fryden og gleden. Så jeg ber deg, kjære leser; ta ikke ballen men været - om det skulle snu fortere enn meterologene har spådd. Balkongmøblene vil bli stående der de er.....

Hvis demokratiet skal overleve, må de venstre-ekstreme bekjempes

I dag markeres to-års dagen for den 22. juli. Ofrene var mange og brutalt myrdet på Utøya og i Regjeringskvartalet. Den dagen fikk de venstre-ekstreme sin egen dag. Denne markeres over hele landet. Men ikke av de høyre-ekstreme. Mange vil endog mene at dette var fortjent. Å ta livet av et menneske er uansett ikke fortjent. Utøya massakeren var brutal og surrealistisk. Det må ikke skje igjen.

Men hvordan?

Idag slår jeg et slag for en dag for å markere høyre-ekstremismen. Hva med å legge den dagen til den 22. august?

Vi starter med en høytidelig markering i Domkirken i Oslo. Der vi ber om at en mann av Gud holder en preken for de kristne. Ikke som i dag da det skal holdes en markering for de gudløse sosialistene. Som presten som skal invitere de venstre-ekstreme til kirken sa det så morsomt; «til et møte med Gud, der vi kan holde rundt hverandre i sorgen og gi hverandre kaffe». Ja, du leser riktig. Denne dagen skal 22/7 markeres med kaffe og kaker i kirken. For de venstre-ekstreme. Noe mange kirker gjør forøvrig på en søndag; såkalt kirkekaffe. Passende for alle dem som ikke egentlig ønsker å høre om Gud og Kristus.

Hva gjelder de høyre-ekstreme vil det bli invitert til en høytidelig preken om Gud og Kristus; først på dagen; tidlig morgenmesse f eks. Vi skal ikke markere noe inne i kirken. Dette må skje i diverse fora. Kirken skal denne dagen holde seg for god til å preke politikk. Det finnes prester som forstår dette og disse skal vi invitere. Kaffe og kaker det tar vi på Kaffebrenneriene rundt om, eller i private arrangementer som i Samfunnshusene ute på bygdene.

Propagandaministeriet for AUF, ved Eskil Pedersen ønsker sette et fokus på høyre-ekstremisme. Vi ønsker sette fokus på venstre-ekstremisme denne dagen; og samtidig gjøre det klart at vold blir ikke akseptert. Venstre-ekstreme Blizere og partier med venstre-ekstreme ideer skal holdes borte fra bybildet. Politiet skal få nok ressurser til å holde enhver demonstrasjon borte denne dagen.

Torbjørn Jagland, som tilhører dette propaganda-maskineriet er en fare for utviklingen av venstre-ekstremismen i hele Europa. Han bør kastes fra den stillingen han har idag og en mann som Geert Wilders kan f eks anbefales. Wilders reiser idag rundt i USA og ber om bistand hos de høyre-ekstreme til å bekjempe venstre-ekstremisme i hele verden. Jagland ønsker at høyre-ekstreme ytringer skal forbys. Intet mindre!

Denne dagen, som foreslått den 22. august hvert år i årene fremover skal markeres med debatter i radio og på TV. Aviser som idag propaganderer for venstre-ekstremisme skal ikke lenger få statsstøtte. Det skal derimot høyre-ekstreme aviser få de neste fem til ti årene innen de er blitt så godt etablerte i samfunnet til at vi har fått bekjempet venstre-ekstremismen for godt. Deretter skal ingen aviser motta statsstøtte. Avisene skal være fri til å formidle nyheter hva enten de er høyre-ekstreme eller venstre-ekstreme.

Vi har idag ytringsfrihet og alle som ytrer en motstand mot høyre-ekstremisme og som oppfordrer til vold, skal slås ned på. Ytringer som skader landet og folket, som ytres offentlig av muslimer skal slås ned på. De må gjerne ytre sitt ubehag mot oss vantro kristne kjøtere i sine moskeer. Offentlig vil det blitt slått hardt ned på. Disse bør bøtlegges med store bøter. Evt inndragninger av offentlige ytelser som arbeidsledighetstrygd, barnetrygd o.l som understøtter deres daglige virke, der det skal være en betingelse for å bo i landet at de mottar pensjoner og trygder på samme grunnlag som oss nordmenn. Ved å opparbeide seg pensjonspoeng. Altså gjennom jobb-virksomhet.

Gjennom etablering av høyre-ekstreme nyhetsmedier vil vi bruke vår ytringsfrihet til å kalle en spade en spade, som det heter. Politisk korrekthet vil dermed bli en saga blott. Vi vil få lagt alle kortene på bordet. Politikere som ikke ønsker delta i debattene vil automatisk måtte finne seg en annen jobb, da deres interesser gradvis mister sin autoritet. De venstre-ekstreme politikerne skal ikke utestenges fra noe fora, de skal inviteres til å delta med sine synspunkter. Vi ønsker tross alt å gjenopprette demokratiet.

Vi skal heretter markere vår avsky for venstre-ekstremismen. Den skal ikke forbys, men den skal heller ikke motta økonomisk støtte fra folket. Når LO, hvis medlemmer også er høyre-ekstreme, mister sin makt fordi medlemmene ikke ønsker betale avgift for å få lov til å jobbe, vil de høyre-ekstreme bli sterkere når de private som idag er formuende, bidrar til nødvendige utgifter til å formidle høyre-ekstremisme. De statlige kanalene skal besitte journalister som bekjenner seg til høyre-ekstremisme. De venstre-ekstreme journalistene som idag farer med løgn og usannheter skal også få ha sine aviser og nyhetsmedier. Men folket skal som i dag ikke betale radio- og tv-lisenser for en propaganda vi ikke ønsker.

Idag sier Jens at nordmenn flest er positive til innvandring. Han har enten ikke fulgt med i den høyre-ekstreme debatten som slår ned på denne bløffen, eller han er sitt gamle jeg; strutsen som gjemmer seg i sanden. At han og hans kumpaner har oppslutning fra 5% av velgermassen, det har visst heller ikke sunket inn. Han Giske er overbevist om at denne skuta skal de snu. Og med flagget til topps vil vi til høsten endelig se at skuta forsvinner i de store vannmassene med mann og mus.

Den 22. august vil derfor være en dag som formidler troen på et nytt samfunn i Norge - der demokratiet igjen skal stå sterkt i årene fremover.

Det ble idag på Nrk i programmet Ekko konstatert at samfunnet etter 22. juli 2011 er blitt et enda mer bittert og hatefullt samfunn på grunn av venstre-ekstremismen som stadig brer om seg. Anders B Breivik fikk definitivt satt agenda. Han fikk satt venstre-ekstremismen på dagsorden.

Velgermassen økte med fattige 3% ved kommunevalget det året. En strek i regningen for den venstre-ekstreme regjeringen. Det var de unge og innvandrerungdom som ble de nye velgerne. «De unge» fikk opp øynene for hva samfunnet egentlig representerte for dem. De ble medlemmer like mye av AUF som av andre partier i opposisjon, spesielt Høyre og Frp. Og at innvandrer-ungdom så lyset kan vi forstå. Det var jo dem 22. juli handlet om indirekte.

Jens sa idag seg enig i at alle ytringer har «verdi». Men var det kanskje et spill for galleriet? Han sier jo så mye rart, den mannen, og nå er det snart valg. Med 5% velgere i ryggen har han ingenting å tape.

At venstre-ekstreme taper og at høyre-ekstreme vinner er altså ikke noe nytt. Venstre-ekstreme kjemper nå en forgjeves kamp om oppslutning. Fremtidsutsiktene for de høyre-ekstreme er gledelig stor om dagen. De blå partiene har hatt fremgang de siste årene og vil vinne med høy margin til høsten. Og nettopp derfor bør en spesiell dag settes av til å markere de høyre-ekstreme; for at demokratiet skal ha noe som helst betydning. Et demokrati har ingen betydning hvis det er noen enkelte marginale partier som får styre - fordi de fikk fattige 8000 flere stemmer enn de høyre-ekstreme dengang. Og fordi de har millioner mer i kassa til å bedrive valgkamp.

Dagens nyhet: «Frykter politiske attentat». I Norge. Sånn kan vi ikke ha det! Eller denne: «Lite har skjedd med beredskapen etter 22. juli» (Per Sandberg)
fredag 19. juli 2013

PST sier det samme som oss

At vi har ytringsfrihet i dette landet - men ikke i Frankrike skal vi være glad for. Muslimer vet også at de har ytringsfrihet i Norge, men de misbruker den. Grovt.

PST-sjef Benedikte Bjørnland, tidligere politimester i Vestfold, har hodet på rett på plass. Min erfaring med henne gir meg en passelig god magefølelse. Hun bruker sin ytringsfrihet som mange bloggere gjør, og presiserer gang på gang at det er muslimer som er den største faren for vårt land. Igjen presiserer PST at det er såkalte ytterliggående muslimer som er problemet. De blir overvåket hele døgnet; 24/7. Akkurat som undertegnede og andre bloggere gir uttrykk for; og som med det har satt agenda for hva vi ønsker fortelle om hva som bidrar til kaos. Ikke bare i Norge men i hele europa.

En muslim som har forstått dette sto idag morges frem på radion og presisserte at hvis det er sånn at imamene i moskeene virkelig mener at de er opptatt at muslimer som «tråkker over grenser» så må disse stå frem i offentlighetens lys og uttale seg om denslags som utspilte seg foran Stortinget i fjor. Der Bhatti, muslimen som er dømt for terror og som forøvrig har en høy stilling i en av de muslimske sektene, Umma ettellerannet, med høyt røst kunne fortelle oss nordmenn at vi skulle ikke føle osss trygge. Og at vi er vantro hunder som skal halshugges og denslags djevelske uhyrligheter. Uten konsekvenser fikk han stå der - fordi også han har ytringsfrihet. Bhatti fikk av de sakkyndige forøvrig diagnosen voldelig psykopat.

Mange muslimer bruker nå ytringsfriheten på en voldelig måte. I moskeene mener man at det er bedre å bruke dialog-metoden med disse (som om de forstår hva det innebærer!) Og dermed snakker de heller om «å holde en lav profil, og ikke skremme vettet av oss». Det mener disse er veien å gå.

For det kan ikke forstås annerledes, når denne muslimen som snakket sine egne midt imot idag morges sa at når muslimer gikk over grensen for hva som er «forsvarlig» å ytre seg i det offentlige rom, da må de muslimske lærerne stå frem å bruke de samme metodene som de voldelige og ikke kun vise til deres hjemmesider. For hvorfor i helvete skulle nordmenn lese deres forbannede hjemmesider? De burde gå ut igjen og igjen i det offentlige rom «å vise sin avsky». Avsky-ordet burde han ha brukt hvis han ønsker å bli tatt seriøst. Han brukte det imidlertid ikke.

Nordmenn er opptatt av fred og fordragelighet. Og noe av det siste de er interessert i er hva fascistiske muslimer driver med i moskeene. Vi trenger heller ikke lese deres hjemmesider, når medier kan formidle voldelig retorikk fremfor tv-skjermene våre. Eller fortelle oss at på norske universiteter får kvinnelige studenter ikke lov til å sitte sammen med sine mannlige studenter.

Eller når vi oppdager at en profilert muslimsk Høyre-politiker Afsan Rafiq, holder foredrag for sine egne muslimske søstre om Høyres verdi-politikk; der hun deler sitt syn iført fascistisk muslimsk uniform; sammen med andre kvinner i samme mundur.

Da trenger vi verken lese på deres hjemmesider eller insistere på at muslimske lærere skal gå offentlig ut å slå ned på såkalt voldelige utsagn i det offentlige rom. Fascistisk ideologi er relatert til vold uansett. Muslimske lærebøker flyter over av hatefulle trusler om hva som vil skje med kristne og jøder. Over hele verden.

At muslimer i Norge generelt kommer fra land med en lav IQ gjør selvsagt ikke saken bedre. At de innbiller seg at vi i Norge kan føres bak lyset med deres bullshit, løgner og faenskap, må vi få en slutt på. At vi ikke skal kunne ytre oss om dette og forsvare hva PST-sjefene gjentatte ganger presiserer om disse; hva enten det er Bjørland eller Kristiansen; det henger i så fall ikke på greip.

Og at vi som VargVikernes som ytrer seg på samme måte; skal ilegges 40 000 euro for å ha snakket nedsettende om muslimer; er ikke til å tro. Men i Frankrike som i Norge er det sosialistene som rår. I Norge et tidsspørsmål om hvor lenge de får holde på. I dagens sosialistiske regime, Frankrike vil jeg tro at Vikernes-saken vil ble et tema for Marie Le Pen, som styrer folket dit alle land i europa nå er på vei; mot et anti-islamsk samfunn.
Marte Dalelv fra Tønsberg: Ble voldtatt av en muslim i Dubai; må i fengsel

I Dubai skal nå en ung kvinne fra Tønsberg, Marthe, i fengsel fordi hun tok en drink i baren på Hotel Dubai. I tillegg hadde hun seksuell omgang med en mann.

Hun hadde riktignok omgang med en mann men det var – hold deg fast: en voldtekt!

Hun tok seg også en drink, og en kan vanskelig tenke seg at hun satt der alene i baren og drakk. Marthe er bare 24 år. Var det noen menn der som også tok seg en drink? Ja, høyst trolig siden hun hadde seksuell omgang med en mann. Under tvang.

To ingredienser som skaper store problemer i et arabisk land. Alkohol og menn.

Alkohol skal iflg koranen deres ikke inntas siden de er muslimer. Men hvordan kan det ha seg da at det er mulig å få tak i alkohol? Jo, alkoholen den flømmer fritt i Dubai også. Et turistland og et oljeland som satser på turister. Og vestlige turister de drikker gjerne vin til maten. Og en cognaq eller en long-drink i baren etter at desserten er inntatt.

Så hva var problemet? Jo, Marthe er en kvinne. Og en ung kvinne. To mulige årsaker til at hun ble et offer. Muslimer snakker om menneskerettigheter som om de har noe forhold til dette. Kvinner i Dubai går i heldekkende mundur der du bare ser øynene. De er en underkuet del av menneskeheten. Ikke bare i Dubai men der hvor muslimer slår seg ned. Selv her ute på det norske bonde-landet vagger de rundt i full mundur i 26 C.

Forbudet mot å innta alkohol er en bløff. Som alt annet som følger i kjølvannet av denne fascistiske ideologien. Overalt i verden skaper den dissononans. Motsetninger og ubehag. Hat og forakt. Det går mot store opptøyer i alle europeiske land. Nazistene i Nederland, Sveits og Tyskland fikk forleden politiet på døra. De er blitt overvåket. Disse går ikke og gjemmer seg, men paraderer gjerne i gatene uten skrupler. De vet at politiet står på deres side. Ja, hva ellers?

Nazistene er kanskje nyttige for anti-islamistene? Et skalkeskjul? For når de sprader rundt i gatene i sine uniformer signaliserer de et hat mot jøder generelt. Tror vi. Men i europa finnes jo knapt en jøde igjen. De har emigrert til Israel. Så nazistene går neppe rundt for moro skyld. At PST frykter enkeltindivider som Breivik, tror jeg på. Ikke fordi de er enkeltindivider, men fordi de vet at evt planlegginger den skal i alle fall ikke legges ut på Facebook, eller Twitter. De lærte mye av mannen fra Frogner.

Muslimer sitter i råd der «menneskerettighetslover» blir vedtatt. Dette får uhyrlige konsekvenser for oss siviliserte. For når en intetanende ung kvinne drar på ferietur til et arabisk land og blir utsatt for en voldtekt. Men selv blir straffet og må i fengsel, da er det sataniske regler som har tatt over for menneskelige rettigheter overhode.

Det organiseres mange protester på Facebook. Jeg anbefaler at noen går til dette skrittet og får satt denne uhyrlige og surrealistiske behandlingen av europeiske kvinner på dagsorden. Ja, europeiske. Muslimske kvinner er tydeligvis komfortable med sin situasjon. Det viser jo fakta når de etter å ha kommet til Norge vagger rundt i full mundur, der sogar sped-barn blir tullet inn i en hijab. Fy for skam!

Gjør noe for Marthe fra Tønsberg!! Ytterligere data er ikke kjent. Hun ble omtalt på Nrk i dag 18.7.
Har blitt oppsagt av det firmaet hun jobbet i der hennes kollega var overgriperen. Firmaet er kjent under navnet The One og er etablert i Sverige.

Franskmennene har trukket Breivik-kortet

Han har så altfor mye å tape, sier en. Han er mye rundere i kantene enn Fjordmann, sier en annen. Dette er uforståelig, sier en tredje. Jo, men han har alltid vært litt gal, sier musikere som lager musikk som i mine ører høres djevelsk ut. Black Metal, er ikke det musikk man forbinder med satanisme?

Han har sonet; og som alle som har sonet sin fengsels-straff har han rett til å fortsette livet utenfor murene. Varg Vikernes lever idag et harmonisk liv på en idyllisk gård i Frankrike. Med kone og fem unger. Han er endelig blitt voksen. Men han er sint og forstår ikke at folk ikke gjør opprør. Via bloggen sin gir han uttrykk for det samme som mange nå gir uttrykk for. Retorikken ligner på Fjordmann; også han nordmann. Den ligner på Anders B Breivik, og surprise surprise også han norsk gitt. Hva er det med disse nordmennene egentlig?

Et par dager etter at tyskerne invaderte Norge gikk en ung mann fra Ullern og fant seg noe dynamitt. Med dette sprengstoffet sendte han Lysaker-broen til himmels. For å hindre tyskernes krigsmarsj innover i landet. Andre norske gutter dro til skogs i løpet av kort tid og planla årelang sabotasje-virksomhet. Vi nordmenn ligger med andre ord ikke akkurat på latsiden når det gjelder å gjøre opprør. Blir det farlig å uttrykke seg offentlig, vil vi nok se mange flere Breiviker enn Vikerneser som har sittet på gutterommet og lagt planer.

I disse dager trekker franskmennene det man vel kan betrakte som Breivik-kortet. De har bare ventet på at Varg Vikernes, som de vet har sonet en streng dom i sine unge år, har slått seg ned i landet deres. Og siden de er medlem av EU har de ikke kunnet nekte ham det. Fransk PST har ikke ligget på latsiden. Og ikke har vi fått et inntrykk av at norsk PST har hintet det førstnevnte om at de har en tidligere drapsmann boende i nabolaget, heller. Så hva betyr det da at Vikernes blir arrestert for å ha skaffet seg våpen lovlig? For som advokat Elden riktignok sier, grunnlaget virker svært tynt. Med andre ord er ikke Elden forskrekket over Vikernes retorikk på sin egen private blogg. For retorikken hans er visstnok svært rund i kantene. Og hva om den ikke var det? Vi har ytringsfrihet i hele Europa.

Men så sier visstnok Vikernes at han ikke forstår at folk ikke gjør opprør. Ja, det sier han visstnok på sin egen blogg. Og siden jeg nok må si meg enig i denslags retorikk, så er det vel bare et spørsmål innen jeg selv blir arrestert da? For hva har jeg ikke selv gitt uttrykk for her? Og hva mener ikke jeg om den norske perverse invandringen? Ja, det faktum at Frp nå går ut og avslører hvorfor de mener at de bør vinne valget til høsten burde være nok til at PST går partiet etter dem i sømmene.

Men så er det jo det da, at 75% av den norske befolkningen mener det samme. Ja ikke bare Frp-ere men Krf-ere, AP-velgere, Høyrevelgere, det er nok til at vi har mer enn nok av mandater til å ta makta til høsten.

Men så var det det med ytringsfriheten da. Ja, ikke at det høyre-rettede partiet til Marie Le Pen går rundt den varme grøten. Men sosialisten Hollande sitter med makten idag, og da går det som det går. Verden står ved kanten av stupet. Uppps! Hva er det jeg sier? Var det ikke det Vikernes skrev på bloggen sin forleden også?

Jeg tror ikke det gagner Frankrike å rope ulv hvis de ikke har noe konkret å fare med. Det holder ikke å tro at alle nordmenn er drapsmenn, fordi en gikk amok. Å trekke Breivik-kortet er en dum ide.

Mette-Marit uten Pradavesker på telt-tur

Jeg synes jeg hører Mette-Marit på sin sørlandsdialekt sier til mannen sin ved frokostbordet: «Herreguuud, har du lest det de skriver om meg, Håkon? Ikke får jeg ha mine Prada-vesker i fred. Nå har de snust opp at franske mode-skabere gir meg gratis kjoler. Når skal vi få fred, Håkon»?

Håkon flirende: «Ja, hadde du regnet med noe annet da, Mette. Vi bor i Norge og som du vet er Janteloven sterk. Men nå skal vi snart feire vår 40-års dag». Barna kommer løpende inn med Marius i hælene. «Pappa, er det sant at vi skal ligge i telt»? Den eldste, mulig arvtaker til tronen, Alexandra har hørt at det er noen av hennes klassevenninner som skal ligge i telt i sommer.

«Nå fikk jeg en god ide, skyter Mette inn, vi inviterer alle våre venner til telttur på Skaugum». Kanskje Gwyneth og mannen hennes vil komme. Og nei, ved du va, Håkon, hva om vi får mannen hennes til å ta med seg bandet og spille? Herreguuud, Håkon var ikke det en god ide»?

Håkon fremdeles flirende med Alexandra på fanget. Nå har han mistet både munn og mæle. «Men hvem skal vi invitere»? Han tenker på sine kongelige familier nedover i Europa. På familien i Nederland. I Sverige, i Danmark ja.... he he», humrer Håkon, han ser det for seg.

«Ja, en skikkelig hippi-festival» fortsetter Mette, nå er hun skikkelig gira. Håkon kommer i tanker om Quart-festivalen og festingen dengang. Om Mette-Marits utsvevende liv i Oslos gater og innesteder og utesteder og tenker, uff må jeg virkelig påminnes om den tiden? «Okey, sier han endelig, da overlater jeg det til deg, ok»?

«Kjempefint, Håkon, sier Mette. Og ved du va»? «Nå har jeg en kjempegod ide, vi går ut og forteller pressen at det blir en spleisefest. Så kanskje vi får stoppa kjeften på de gniene nordmennene som vi liksom skal representere. Vi tar inngangspenger og snakker med kommunen om å få parkere utenfor Skaugum. Så kan Asker kommune få tjent noen kroner på parkering også».

«Eller, tror du at vi kan be om ytterligere høyning av apanasjen, siden det jo er våre 40-årsdager vi skal feire? Kan ikke du spørre Jonas om han kan legge inn ett godt ord for oss»!

onsdag 17. juli 2013

Arbeiderpartiet og Høyre: Rafiq formidlet Høyres politikk

Anser meg for å være en god menneskekjenner. Og Erna Solberg står hos meg ikke høyt i kurs. Hun er en mor og hustru som egentlig burde stå ved kjøkkenbenken og overlate politikken til andre. Og der står Siv Jensen som en god arvtaker til Jens.

Siv har ingen andre forpliktelser enn seg selv. Hun er villig til å ta i et tak nå når det gjelder. Hun og partiet har innsett at de ikke kan tillate seg å gå rundt den varme grøten. Og jeg håper innerlig at partiet forstår dette nå bare mer og mer.

Arbeiderpartiet og Høyre er gode busser. Ikke fordi Jens vil dette, men fordi Erna mangler baller. Hun vingler fra side til side og jeg tror det bor en stor sosialdemokrat i Erna. Hun kommer om hun får makt til å vende kappen etter vinden. Og selv om Frp har en innvandrer eller to på sine lister er det tvilsomt at de er noe annet enn alibier for partiet; som har behov for å fremstå så stuerent som mulig.

Partiet har flere gode politikere, med sine egne personligheter. Noen er diplomatiske, andre går ikke av veien for å kalle en spade en spade. De sistnevnte bør frem i lyset mer enn noen andre nå. For Frp er det et være eller ikke være. Og skal de sitte i lag med Høyre bør Siv Jensen være adskillig mer pågående enn hun har vært. Jeg ser frem til at valgkampen kommer igang. Siv har ikke råd til å være venninne med Erna når det hele starter om få uker. Og hold for guds skyld Krf og Venstre på lang avstand!

Nyhets-formidlerne sørger for å tie med opplysninger som burde være interessante for folk flest hva gjelder politikere i partienes indre. Blogger som document.no og HRS med Hege Storhaug blir forbigått i taushet. Derfor ser jeg det som min personlige oppgave og være allert.

Idag kom jeg over et essay skrevet av Hege Storhaug, HRS der hun stiller et betimelig spørsmål om Høyres verdi-politikk. For i Høyre sitter ikke bare en gjeng med homser som tilsynelatende er fornøyd med å ha endret Ekteskapsloven. I det partiet sitter en kvinne som jeg har møtt i en sammenheng som gjorde inntrykk på meg.

Bakgrunnen var et møte i Forliksrådet i Oslo der jeg ble behandlet fiendtlig av en kvinne som jeg anmeldte og som jeg har omtalt her som leder for dette møtet. Hun ble av statsadvokaten anklaget for grovt å ha misbrukt sin stilling. Let på Oudmayer og historien kan leses der.

En annen person jeg møtte i dette rådet var en markant muslimsk Høyre-politiker ved navn Afshan Rafiq. En kvinne som har markert seg i Høyre men en politiker som holder en lav profil. Hun skal imidlertid ha sagt at hun er en viktig brikke for muslimske kvinner (underforstått undertrykte kvinner) og argumentert år ut og år inn for sitt politiske kandidatur med at hun ”vet hvor skoen trykker” i integreringspolitikken. - Intet mindre.

I mitt møte med Rafiq fikk jeg en uggen følelse. I motsetning til de andre medlemmene, sa ikke Rafiq ett eneste ord. Hun satt midt imot meg og stirret med et intenst blikk. Hadde hun sittet der med sin hijab hadde jeg nektet å forhandle der og da.

Det vi ikke vet om denne Høyrekvinnen har jeg plukket opp på bloggen til HRS; der Hege Storhaug tillater seg å stille spørsmål ved det faktum at Rafiq kan få en høy stilling i en blå regjering. Glem heller ikke at Erna selv har sagt at hun gjerne kan forhandle om sharia i visse tilfeller. Glem ikke det, kjære leser! For stemmer du Høyre og tror at dette partiet vi være et godt støtteparti for Frp så vær ikke så sikker på det.

Hege Storhaug har gjort research på Rafiq. Og tillater seg å stille følgende spørsmål til Høyre om det faktum at Rafiq har startet valgkampen allerede ved å holde tale i et svært ekstremt miljø i Norge - der lederen blant annet mener at den som kritiserer islam eller Muhammed skal ”henrettes som en hund”. - Intet mindre. Dette skjer i Oslo.

Jeg tillater meg å klippe og lime litt her: På lørdag stilte Afshan Rafiq som Høyrepolitiker på seminar hos MQ i Oslo om ”Kvinnerettigheter i islam og valgdeltakelse”.

Rafiq skriver på facebook-veggen sin at hun fikk ”et positivt inntrykk når jeg møtte en forsamling med både kvinner og menn, og hvor kvinnene hadde fått kontrollen over scenen og talestolen mens mennene var tilskuere og lyttet godt til det kvinnene hadde å si. Ellers var det imponerende å se så mange velutdannede kvinner (leger, jurister…) som var meget taleføre og samfunnsengasjerte!” 
Kjønnsblandet forsamling? Vel, fotoene Hege har lagt ut forteller en annen historie. 

Her følger tre stykk fotografier der Rafiq på det ene bilde viser seg i en hijab. Et annet bilde viser forsamlingen som består av kvinner i den islamske uniformen: burka og hijab. Kvinnene sees kun bakfra. Med andre ord vet man ikke om noen stiller i niqab der kun øynene synes. Kjønnsblandet forsamling kan det umulig ha vært. Bildene avslører.

Hege Storhaug stiller altså spørsmål ved Høyres verdi-politikk og viser til hva Rafiq selv sier på sin Facebook side: Rafiq ”formidlet Høyres politikk”, dette var beveggrunnen for å delta, forteller hun. 

Rafiq var altså på stemmefiske blant de som defineres som ”hennes egne”, norskpakistanere og muslimer.

Rafiq kan som kjent komme på vippen i Oslo ved Stortingsvalget i september.

Storhaug stiller spørsmålet: «synes Høyres ledelse det er riktig at partimedlemmer representerer partiet i miljø som har en religionsfascistisk grunnplattform, som inkluderer dødsstraff for frafall, dødsstraff for kritikk av islam og Muhammed, steining av dem som har sex utenfor ekteskap, der muslimer står over ikke-muslimer verdimessig, der kvinner juridisk er underlagt mannen og har betydelig færre rettigheter enn han, der kvinners lydighetsplikt er i førersetet i ekteskapet, altså alt man kan forestille seg av sharia av verste slaget, som lederen Tahir ul-Qadri åpent forfekter og som er nedfelt i deres tekster og program».

Storhaug går videre og her velger jeg å henvise til HRS sin egen hjemmeside. Les mer der.

Det som her kommer frem er skremmende nok. Det som blir verre å forestille seg er at verken du eller jeg hadde fått visshet om dette forholdet - om blogger som HRS ikke hadde eksistert. HRS fikk for et par år siden statsstøtte. Ikke idag så vidt vites. Etter at SV'eren Audun Lysbakken fikk et ord med i laget.

Gjør deg noen tanker selv. Kanskje er du en ihuga Høyre-velger. Det er rart med det. Men ønsker du virkelig endring til det bedre? Ønsker du et nabolag der barna dine og banrebarna dine kan ferdes trygt, bør du ikke stemme Høyre. Du bør stemme Frp. For Høyres politikk ligger skremmende nær opp til Arbeiderpartiets.

Kilder: HRS, Hege Storhaug.


Husbanken strammer inn reglene for startlån: rammer Ola og Kari

Hvis du går inn på regjeringens tidligere forslag til hvordan midlene skal fordeles vil du oppdage noe som du ikke normalt tenker på. For reglene faller merkelig ut for mange parter. Idag ble det sagt at startlån ikke skal gis umiddelbart til folk som idag ikke har muligheter til å komme seg inn på boligmarkedet. Eksempler på disse som nå ikke skal få startlån er studenter som hypotetisk om noen år vil pga utdannelse få en bedre betalt jobb. Disse skal værsgo' vente til de er ferdige med utdannelsen. I mellomtiden får studenter værsgo' ta til takke med studentboliger som det idag ikke er nok av eller bo i kollektiv i dyre utleiede Oslo-leiligheter.

Husbanken har i flere år spart mange millioner om ikke milliarder på sin gniene praktisering. Eksvis skulle man tro at hvis du er en gammel minstepensjonist som må ta til takke med en dyr utleie-leilighet og dermed er berettiget til Bostøtte, vil du få et nei til startlån fordi – ja nettopp fordi Bostøtten regnes som inntekt og dermed legges til en minstepensjonen. Ergo er du ikke trengende. Og berettiget til startlån.

Argumentene henger ikke på greip. Men det gjør det jo heller ikke med en sosialistisk politikk. Men leser du forslagene til denne regjeringens argumenter for hvordan midlene skal fordeles burde du ikke bli overrasket. Du kan gå inn på regjeringen.no og søke der.

Idag blir det sagt at argumentet for å gjøre det enda vanskeligere for studenter og andre unge å komme inn på boligmarkedet med et startlån er at nå skal startlånet gis til de som er VARIG ute av stand til å skaffe seg inntekt. Og hvem er så det, kjære leser? Jo det skal jeg fortelle deg. Og dette er ikke basert på spekulasjoner men på det som står i instruksen fra Stortinget.

Først skal de tilgodesees de som er innvandret til Norge - som man per definisjon ikke forventer skal bidra til skatskassen. Og eureka; hvem er så det?

  1. flyktninger
  2. asylsøker uten avslag
  3. og andre

Les det om igjen og relater det til det som ble sagt på nyheten idag: «startlånet skal først og fremst tildeles dem som er VARIG ute av stand til å opparbeide seg en inntekt».

Varig er nøkkelordet. En student er per definisjon ikke «varig». En flyktning til Norge går rett over på en pensjon eller stønad så fort de setter bena sine på norsk jord.

Negre og da kan man tenke seg somaliere med mange barn der mindre enn 30% av dem er i inntektsgivende arbeide tilhører den gruppen som Husbanken legger under begrepet «varig» uten evne til inntekt.

Jeg utfordrer Frp til å se på dette umiddelbart. Da de vil kapre mange unge velgere om det blir et tema. Nå!