mandag 2. april 2012

En påske uten sorg?

Det er snart påskehelg. En helg som for folk flest betyr fridager. For noen betyr det også noe mer. Det betyr det man kaller «en mulig frelse». For svært mange i verden betyr det at de har funnet veien. For det er gjennom Jesus at vi vil finne sannheten. Den som forklarer hvorfor vi er her (fremdeles). Jesus sa: «JEG er veien, sannheten og livet»! Da han igjen møtte disiplene etter sin død sa han: «MEG er gitt all makt i himmel og på jord»! Gå nå ut å forkynn evangeliet om FRELSE. (og så vil enden komme)

Er Gud Jahve nådig?

I år har jeg atter en gang lest historien om Jesus; den natten han fikk følge med sine disipler til et sted utenfor byen. Jesus var full av angst for det han visste skulle skje. Han ba vennene våke og be for ham. Selv gikk han et stykke bort for å være alene med sin angst. Han ba til sin Far med ordene som like gjerne betyr: «Jeg ber om å få slippe å lide»! Jesus visste i alle fall hvordan han skulle lide. Om ikke annet så var korsfestelse en avrettelse som var vanlig på den tiden. Så han følte seg liten og redd akkurat som vi mennesker ofte er det.

Men ingenting skjedde. Ingen busk som sto i lys lue. Ingen engel som sto der og forklarte ham hvorfor ham måtte dø. Jesus visste hvorfor ham måtte dø, så det siste var ikke nødvendig. Så resignert gikk han tilbake - og fant vennene sine i dyp søvn. Hva slags venner var nå dette? Han stilte dem mot veggen som vi ofte gjør når vi blir skuffet over våre medmennesker. Jesus var menneskelig. Og han var fylt av angst og sorg. Han gikk tilbake og avleverte den samme bønnen. «Far om det er mulig så la denne beger gå meg forbi»! Ingen reaksjon fra Far denne gangen heller. Det samme gjentok seg; alene gikk han tilbake men vennene sov.

Da han etter den tredje gangen ba og ingenting skjedde, håpet han kanskje på et under? Et under som han selv utførte i Gud Jahves navn den tiden han gikk på jorden som en fri mann. Han ba til sin Far fordi han visste at Han og kun Gud kunne vise nåde. Det ble ikke vist Jesus noen nåde denne natten!

Hvor mange ganger har du følt det samme? At du ber og ber om nåde – men blir ikke hørt. Du tenker at kanskje er ikke min bønn en riktig bønn? Kanskje har jeg endog fortjent å ha det så j... som jeg har det? Hvorfor?

Denne påsken har jeg lest historien om Jesus bønn til sin Far; med en helt annen innsikt.

Ikke fortvil om du ikke forstår. Det sies i Bibelen at man skal stille spørsmål hele tiden. Har du et oppriktig hjerte vil du nok forstå Guds hensikt med oss. Gradvis og stykkevis og delt, vil du forstå.