mandag 17. september 2012

The Bell Curve: Politisk ukorrekt

Herrnstein og Murray; forfatterne av boka fikk gode tilbakemeldinger den første tiden etter at den kom ut. Så plutselig gikk det opp for «eliten» at boka var rasistisk motivert. Herrnstein døde få måneder etter at boka kom ut, og Murray så seg nødt til å forsvare prosjektet deres, som er på under 900 sider.

Intelligens og det som fikk navnet faktor g var ikke noe nytt. Andre forfattere hadde skrevet om intelligens flere ti-år tidligere men «got away with it». Men så ble det ramaskrik om boka The Bell Curve. Murray hevder at med dette negative fokuset oppnådde kritikerne det motsatt av det de hevdet var deres agenda. De fikk nå satt fokus på rase. Noe Herrnstein og Murray hadde holdt utenfor i sin bok. Og snakke om rase-forskjeller er som å grave sin egen grav.

Murray sier at med boka ønsker de å sette fokus på at mennesker er individualister og skal behandles som enkeltmennesker. At noen har en lavere IQ enn andre, hevder Murray betyr at vi skal ta hensyn til dette; f eks ved ansettelser. En asiat (en japaner f eks) som hevdes å ha høyere IQ en hvite får ofte jobb i data-bransjen. The Silicon Valley i California er de ansatte hovedsaklig fra Asia. Du finner altså - for å sette det på spissen - ikke en neger ansatt i den bransjen. Det er han for dum til, om vi kan uttrykke oss så presist - og det gjør vi jo.

I Norge importerer vi indere fordi vi ikke har brukt penger på å utdanne nordmenn innen data-teknologi. Ergo: India som ligger i Asia; produserer mennesker med evner som kan sies å overgå både hvite og svarte. I alle fall på dette område (non-verbal).Selv om indere også er svart-hudete.

Murray argumenterer med at boka ble skrevet for å legge til rette for at de med lavere intelligens ble satt til jobber som korresponderer med deres evner. Ergo: ingen neger (en egen rase) i Silicon Valley. I boka hevdes også at få ville ha ansatt en neger til å gjøre en jobb der de må planlegge «ahead». For å spissformulere det: sett dem til å vaske opp!

Det burde ikke være være grunn til å spissformulere dette og andre fakta. Den hvite rase har bidratt til å hjelpe negre i Afrika, spesielt sør for Sahara i årevis. Helt siden den hvite mann dro dem ut av bushen. Idiotisk er min mening. For selv om man har dratt dem ut av bushen der nede, og inn i det vi ønsker skal være sivilisasjon, så møter u-hjelpsorgansiasjoner fremdeles idag negre som lurer på hvorfor de er der. De setter seg til rette på varer som nærmest er dumpet dem opp i fanget; og sier «vær-så-god forsyn Dem». Det til tross for at de selv lever i en kultur der de helst ønsker høste det de trenger fra marken de selv vandrer på.

Nei, sier den hvite mann, vi kan ikke la dem slite seg ut heller. Vi drar ned og lærer dem å legge inn vann i heimen. Dette har den hvite mann gjort i årevis. Men har de lært no? Niks, nada! Men så faller de altså i hendene på korrupte folk som har lært av den hvite mann (ikke det nei?) De lover dem gull og grønne skoger i Europa. For der oppe er man så snille at at man gir bort penger. Og siden IQ-nivået ikke er spesielt høyt, så går de rett på limpinnen.

I Norge klager ungdom av pakistansk opprinnelse; at foreldrene forventer at de skal studere akademiske fag; bli advokat eller lege. Men så er det bare det da at mennesker fra den delen av verden dessverre heller ikke er født (genetisk er ordet) med høy nok IQ. Men de lever altså som jeg har skrevet om under de samme omgivelsene som hvite her i Norge. Men vi ser at de såkalte minoritetene dropper ut av skolen kort tid etter at de har begynt på videregående. Men så Eureka; så innbiller man altså ungene sine at de er begavede nok til å studere både medisin og jus! Men er det noen som tør ta debatten? Niks. Det er ikke politisk korrekt. Ole J Anfindsen står det respekt av. Han er i alle fall ikke feig; han skrev boka «Selvmordsparadigmet».

Vel, hva skal man si? Er IQ relatert til rase eller gjør det ikke? Selvsagt gjør det det. Men Herrnstein og Murray skrev boka etter sigende for å «legge til rette/finne forståelse for» at folk er ulike og med ulike evner. - Og er det så galt da?

Hvem lever av velferd?

Etniske forskjeller i relasjon til intelligens

I boka The Bell Curve av Herrnstein og Murray tas opp et tema som fremdeles er aktuelt for de svartes forhold til det amerikanske samfunn. Nemlig tallet på svarte som lever av sosiale stønader/velferd. Det er nærliggende å hevde at årsaken er fattigdom.

Pr 1991 mottok 21% av svarte kvinner i alderen 15 til 44 år sosiale-stønader. Dette over hele USA. Sammenlignet med 12% latino-kvinner. Av hvite kvinner hva enten de var single eller mødre var tallet fire – 4%.

Ser man på tallene før 1991 er de som følger: svarte 49%, latinos 30%, sammenlignet med 13% blant hvite. Her tar man ikke IQ i betraktning.

I år fikk Obama omsider gjennomført sin helseforsikrings-ordning. Dette har skaket opp de hvite til det punkt der de nærmest freser av sinne. For hvem betaler for stadig mer innvandring til USA? De samme som betaler for gildet i Norge. Før het det seg at vi samlet inn penger til «de fattige i Afrika». Nå er de fattige i Afrika her i vårt nabolag. Brochmann-rapporten burde leses; den er ikke politisk korrekt og vil dermed bekrefte ovenstående, eller det faktum at blant somaliere er under 30% i arbeide. De har ikke bare problemer med å finne seg arbeide. De sørger for å leve som om de er enslige mødre og dermed med rett til stønader for enslige mødre; etc etc. Den biologiske faren er den samme og sørger for at dette skjer.

Flytter vi de amerikanske realitetene over til Europa og relaterer dette til den innvandringen vi belemres med idag, vil vi om kort tid oppleve det samme. Den ikke-bærekraftige innvandringen fører til at velferdskassa tømmes gradvis eller med en større fart enn du og jeg er klar over. Politikerne kan vi jo ikke stole på!

Nordmenn har alltid vært rause med å dele av sitt overskudd. Innsamlings-boksene har vært breddfulle og millioner av gaver er delt ut til «fattige i Afrika». Nå står de her på våre egen dørstokk. Med denne røde regjeringens velsignelse.

Krf vil ikke sitte i regjering med Frp. Hvorfor tror du at de nærmest spiser av partiet Høyres hånd? Er det fordi Høyre har program-erklært den samme politikken som Krf; hva gjelder utviklingshjelpen? Det er grunn til å spørre. Høyre vil ikke få gjennomslag for dette; med et sterkt Frp. - Sørg for at det skjer neste år!

Etniske forskjeller i relasjon til intelligens

Barn født utenfor ekteskap i USA

I boka The Bell Curve av Herrnstein og Murray tas opp et tema som fremdeles er aktuelt for de svartes forhold til det amerikanske samfunn. Nemlig barn født utenfor ekteskap. Det kan være flere grunner til at barn fødes utenfor ekteskap.

Hvis man tar i betraktning IQ, som måles i kognitive evner, og det faktum at svarte føder flest barn utenfor ekteskap, har det iflg undersøkelsen ingen betydning om man tar i betraktning fattigdom og sosioøkonomiske forhold. Fattigdom er generelt en konsekvens av manglende utdannelse. Manglende utdannelse en konsekvens av manglende kognitive evner. Manglende kognitive evner en konsekvens av manglende evner til å ta til seg kunnskap; samt sette den ut i livet.

Hva gjelder barn født utenfor ekteskap i USA på 1960-tallet var tallet 24% for svarte. Sammenlignet med tallet for hvite som var to – 2%.

I 1991 er tallene endret til det ekstreme. For svarte er tallet nå 68%, for Latinos 39% og for hvite non-latinos 18%. Med andre ord er det grunn til å snakke om at normen for svarte nå er blitt at majoriteten fødes utenfor ekteskap. Mens normen for hvite er innenfor ekteskap.

I USA er majoriteten av de innsatte i amerikanske fengsler svarte. Og det skal heller ikke så mye til for at de bures inne. At man burer folk inne er for beskytte samfunnet; verken mer eller mindre. Ergo kan man kan vel hevde at svarte i USA ikke akkurat kan sies å ha en fremtid; verken sosioøkonomisk eller velstandsmessig.

Idag flyter USA over av latin-amerikanere fra land nær grensen; mexicanere. Disse er det som sørger for at USA idag har en svart president. De føler seg komfortabel med en med samme hudfarve. Det er fremdeles et stort gap mellom svarte og hvite i Amerika. Forholdene for svarte og latinos er idag like hva gjelder muligheten til utdannelse. Men etter flere ti-år med samme muligheter, er allikevel USA delt; mellom de rike - og de fattige og kriminelle.

Flytter vi disse realitetene over til Europa og relaterer dette til den innvandringen vi belemres med idag, vil vi om kort tid oppleve det samme. Det er ikke uten grunn at noen er rik og rikere enn andre. Og at de fattige blir fattigere og fattigere. Jeg tror noen og enhver nå etterhvert forstår sammenhengen.

Hvem kan få stoppet denne utviklingen? Vi lever med det allerede her i vårt eget lille land.