onsdag 26. juni 2013

Kjære rumenere – velkommen til Grenland!

Velkommen til Telemark! Vi er stolte her i Skien og områdene rundt i Telemark; av å kunne tilby deg en brosjyre over fjellene og hytteområdet som vi alle er så stolte av. Turistforeningen spesielt. Denne organisasjonen som kan tilby gratis hytteovernatting. Du betaler kun hvis du synes det er greit. Mat finnes på hyttene, for hele familien og koster ikke mye, så hvis du har lyst til å betale så kan du notere dette ned – og som sagt betale når du forlater hytta.

Vedlagt finner du et kart og vi har spesielt merket av de private hyttene. Nøklene til disse ligger som vi vet av erfaring – under matta. Det er bare å ta seg inn. Det eneste vi ber om er at dere bruker utedassen. Det blir så utrivelig for eieren å komme til en hytte som stinker. Enig? (smiletegn)

Så har vi altså byer som Skien og Rjukan. Og som du vil se vil du møte mennesker her med ymse hudfarger. Vi er alle stolte av å kunne ønske enda en folkegruppe velkommen – nemlig dere rumenere!

Vi i Telemark er hyggelige og imøtekommende, noe dere nok allerede har merket dere. Vi er svært glade over at dere ønsker å besøke oss, det tiltross for at vi ligger jo ikke så sentralt til som Oslo. Dette vil vi bøte på. Vi har som kartet vil vise lagt til rette for dere på flere campingplasser; vi foreslår at dere hovedsaklig bruker den som er merket med rødt på kartet.

Denne ligger nær de fleste butikker. Små kolonialer der overvåkingskameraene er få og nærmest ikke-eksisterende. Disse butikkene stenger klokken 17; så etter det er det neppe noen der som kan «betjene» dere. Og da vet dere hva dere har å gjøre, ikke sant? Ja, nøklene ligger nok ikke under matta, men dette er nok ikke noe stort problem for dere (smiletegn).

Hva gjelder «inntjeningen» i løpet av oppholdet har vi merket av de enkelte mini-bankene i området i hver by og utenfor kolonialene. Hvis det er skimming-utstyr dere planlegger å installere er det fritt frem. Benytt natten, for folk er tidlig pånn her nede i Telemark. Telemark ligger på det vi vil kalle bondelandet og folk er litt trege i oppfattelsen her nede hos oss, så det vil nok gå greit å lure de trill rundt. Vi nordmenn er jo også et hyggelig folkeferd; og dessto lenger man kommer ut på landet dess hyggeligere blir det. Noe helt annet enn i Oslo, for å si det sånn.

Tiggingene kan dere foreta hvorsomhelst i byene rundt om. Ingen hindringer - og vi er ikke så sære som i andre fylker. Vi kan advare mot Vestfold; der har man visst tenkt å lage hindringer for dere. Hva gjelder politi så har vi sjelden bruk for politiet her i Telemark, så lensmannskontoret er sjelden bemannet. Og trenger du melde om tyveri fra campingvogner og denslags, er åpningstiden ved vårt politi- og lennsmannskontor fra 10-14. Lørdag og søndag stengt. Da er nærmeste politi i Tønsberg.

Også det en hyggelig by. Vi vet at mange rumenere finner seg til rette der. Det spilles med trekkspill og det tigges på attraktive steder som Brygga i Tønsberg. Somrene i Tønsberg er velkjente. Men altså - vi slår et slag for Telemark i år – og ønsker dere alle som en; små og store; ja hele familien velkommen – til Telemark. Byene og fjellene med sine hyttetilbud er bare noe av hva vi kan tilby.

Dette er bare noe av fordelene ved å ta reisen til Telemark og Grenland.

Hilsen ordføreren!

Tilleggsopplysning: de fleste telemarkinger er på denne tiden av året bortreist på ferie (smiletegn).

Helårs-forsikring: de ber om fulle personalia

Nå strekker visst ikke intellektet til. For følgende historier har satt meg ut.

Idag ringte jeg Europeiske Reiseforsikring. Jeg ville vite hva det vil koste meg å forsikre meg for en lenger periode enn 45 dager. Som er det tidsperspektivet alle forsikringsselskaper opererer med hvis du skal utenfor Norge. Selv har jeg og har hatt helårsforsikring i mange. år. Hadde det også for mine barn inntil de var 18 år. Dette er en fullgod forsikring som dekker det som evt kan skje med deg fra du går ut av døra di.

Etter som barna mine hadde fritidssysler som kunne ha forårsaket skader og men, f eks ved ridning og slalom-kjøring sier det seg selv at du bør forsikre barna dine også. For det kan komme til å koste dyrt om noe skjer. Ikke minst om du oppholder deg i utlandet.

Av en gammel dame fikk jeg vite at de 3 månedene hun bodde i syden om vinteren, den kostet henne rundt 10 000 kroner å forsikre seg. Titusenkroner! At hun sørget for få pace-maker innoperert forstår jeg må ha vært en god ide. Så fikk hun jo uttelling. For hvis det ikke skjer deg noe i løpet av 3 måneder så vil det føles som en stor slump penger rett ut av vinduet.

Nå har det seg sånn at min gamle venninne visstnok ikke er alene om å ta en spansk en i Spania. Noe som irriterer forsikringsselskapene som får et problem siden det ikke kan bevises ugler i mosen. For i dette tilfellet dreide det seg om at hennes blodtrykk for opp og ned noe hennes lege i Norge kunne bekrefte. Og en dag uten at jeg kan bevise det, fikk hun det for seg at hjertet oppførte seg noe merkelig som hun sa; denne 90-åringen var svært oppegående, og så en dag kort tid etter at hun ankom Spania gikk hun til legesenteret der leger og helsepersonale forøvrig er skandinaver. Og vips fikk de lagt henne inn på et sykehus som sørget for at hun med sin dyre forsikring selvsagt gikk foran landets egne borgere, da dette jo var et privat sykehus. Er du med?

Jonas Gahr Støre kan vi jo ikke stole på, såpass har du vel fått med deg. Men denne kvinnen hadde skjønt det. Her gjaldt det å utnytte muligheten som hun ante kunne komme til å koste henne dyrt hjemme i Norge. For dette var ikke en dame som finner seg i å sitte i helsekøen til Jonas Gahr Støre. Oh no, her gjaldt det å smi mens jernet er varmt. I like it!

Men så skal jeg komme til poenget. Det fordi jeg selv har en helårsforsikring som kun gjelder 45 dager. Jeg tok kontakt med Europeiske som også forholder seg til 45 dagers reglen. Og da jeg fikk kontakt på telefonen så gikk jeg rett på sak og spurte om han kunne gi meg en indikasjon på hva det ville koste meg å forsikre meg der.

Han spør: hva heter du, dine fødselsdata, takk; og jeg regnet videre med at han ville spørre om min adresse, om jeg eier huset mitt, om jeg har bil og hvilken farge; muligens.

Jeg svarte: unskyld jeg er så og så gammel, kvinne og ønsker bare at du skal gi meg litt informasjon om hva det vil koste meg når....

Han svarte: dette kunne han ikke fortelle meg uten at jeg oppga personalia. Det var som et forhør. For du visste kanskje at når politiet stopper deg, så må du på oppfordring gi ham dine personalia; navn, fødselsdato, stilling og bopel. Men merk deg, du trenger ikke oppgi ditt personnummer. Hah!

Han sa at forsikringen naturlig nok ble høyere etter hvor lang tid du oppholder deg i utlandet. Hææ? Hvorfor det? Mange vil vel løse dette rett og slett ved å kjøpe en billig flybillet hos Norwegian. Reise hjem et par dager for så å starte på nye 45 dager. Da er du jo oppe i 3 måneder. Og da kan jo umulig noe skje som evt skulle utløse et argument for en forsikring på 10 000 kroner? Eller? Jo, hevdet denne representanten for Europeiske. Det var en vesensforskjell. Mente han.

Regnestykket er enkelt. Helårsforsikring koster deg under en tusenlapp og den gjelder 365 dager. I utlandet gjelder den også. Men altså kun 45 dager. En flytur hjem midt på vinteren koster kanske 299,-, tur-retur. Ergo 600,-. På toppen av din helårsforsikring på 8-900 kroner en ekstrautgift på 600,-. Med andre ord 1400-1500 kroner. Den dekker alt som kan skje deg.

Det er et langt hopp opp til 10 000 spend for den samme perioden!

Denne samme erfaringen hadde jeg da jeg ringte et bil-verksted for å få vite hva et oljeskift ville koste meg. Jeg oppga bil-merke, modell og ja, hva mer? Men nei, den prisen kunne han ikke gi meg uten at jeg opplyste om registreringsnummeret på bilen! Alternativt ga ham mine personalia!

Hva f.... er dette for no'? Det snakkes varmt om at vi har krav på et privatliv. Det hevdes at vi blir overvåket. Og ja, hver gang du drar Visa-kortet blir det registrert hvor du befinner deg. Og tar du med deg telefonen kan du i tilfelle du har gjort noe galt bli sjekket hvor du oppholdt deg mandag den 6; via såkalte base-stasjoner. Uansett om du ringer med mobilen eller ei. Det siden det er sim-kortet som registrerer deg. Med andre ord fjern sim-kortet hvis du har tenkt å gjøre noe galt på bil-turen til Lillehammer. Overvåkingskameraer finnes nå snart over alt. Du blir filmet hvor hen du går. Ute som inne. Det er vel bare et tidsspørsmål innen myndighetene forlanger å sette opp kameraer og lytte-utstyr i ditt eget hjem!

Lever vi i et diktatur eller gjør vi det ikke?


Nrk: Sannheten kommer aldri frem

Atter en gang et eksempel på hvordan Nrk, arbeidernes nyhetskanal forleder folk i sine nyhetsdekninger. «Sannheten» blir fortalt tidlig på døgnet, gjerne da de fleste fremdeles ligger og slumrer under dyna.

Idag får vi vite at 6 200 er uten fast bopel. Det som ikke blir sagt på nyhetene senere på dagen er at 23% av de bostedsløse er utenlandske. De kaller det «født i utlandet». Vi vet at de som ikke er registrert med lovlig opphold er asylsøkere med avslått søknad. Eller rumenere og andre som aldri har søkt om opphold eks vis prostituerte.

Disse nyhetsmediene graver sin egen grav.

Milliardene renner ut av lomma til Jens Stoltenberg

I tiden 2005 til idag; med andre ord 8 år har oljefondet som også kalles Pensjonsfondet som altså skal sørge for at du og jeg og etterfølgende generajoner; barn og barnebarn får sin opparbeide alderspensjon, blitt svekket med 32%.

Et enkelt regnestykke blir altså om vi dobler denne kjennsgjerningen; at i løpet av 2021 ; om ytterligere 8 år vil Pensjonsfondet være svekket ytterligere 32%. Ganger du det tallet med 2 får du 64%. Med andre ord er det ikke mulig å se for seg at dine barn eller barnebarn vil ha nok å leve av når de pensjoneres.

Disse opplysningene er hentet fra artikkelen «Makroøkonomi og offentlige finanser i ulike scenarier for innvandring», trykket i Finansavisen den 21. juni i år med utgangspunkt i SSBs rapport ved samme navn.

Under overskriften Stoltenberg har doblet innvandringskostnadene viser en skribent for document.no til rapporten og skriver dette:

«Det viser seg at mens andre inn­vand­rer­grup­per har bidratt posi­tivt, har netto­kost­na­den for R3-innvandring dob­let seg fra 17 mil­li­ar­der i 2005 til 34 mil­li­ar­der i 2012. Finans­avi­sen skri­ver at R3-innvandringen har med­ført stats­fi­nan­si­elle svek­kel­ser på 178 mil­li­ar­der i perio­den. Dette til­sva­rer 32 pro­sent av olje­pen­gene, eller rundt 70. 000 kro­ner pr. yrkes­ak­tiv skattebetaler».

Det hevdes at det er det norske folk som er eiere av oljefondet. Så lenge du godter deg over at det farge-fulle fellesskapet øker i omfang, graver du din egen grav! Kontoen din tappes dag for dag. Et ran med andre ord, begått av våre politikere.

R3 innvandring er ensbetydende med innvandring fra deler av verden utenfor vest-europa. Fra EU-land og midt-østen. Les: polakker eks vis; siden vi vet at disse tapper Folketrygdfondet på ymse vis. Blant annet ved at kontantstøtte og barnetrygd eksporteres til Polen uten at barna eller resten av familien noen gang har satt sine bein i Norge. Vi vet videre siden behovet for import av såkalte polske bygningsarbeider ikke lenger er stort og nærmest ikke-eksisterende at disse melder seg arbeidsledige og dermed går over på diverse trygder. I tillegg hører vi nå at siden de har et bevis og et id-nummer som gjør dem troverdige på arbeidsmarkedet, har de også rett til sosiale stønader. NAV i enkelte Oslo-deler er oppgitte for å si det mildt. Det fordi sosialbusjettet går over et annet regnskap. Kommunene tappes for penger som nordmenn ikke får nyte godt av. Eksvis har det i mange ti-år vært vanlig å sende barn fra økonomisk stilte familier til Hudøy og andre sommer-leire i noen uker hver sommer. Nå har ikke kommunene lenger råd til dette. Hvorfor? Sosialbusjettet brukes opp av øst-eruopeere og folk fra andre land utenfor EU; Afrika og midt-østen.

I 2012 var R3-innvandringen på 19 480 i følge SSB. Et stort tall som det norske folk ikke har hatt en anelse om. Vi har hørt om så og så mange asylanter som har ligget rundt 4-5000 i året. Innvandringstallene innebærer dermed så mye mer.

Den gjen­nom­snitt­lige netto­kost­na­den pr år for R3-innvandring, vil ligge på 43 mil­li­ar­der kro­ner. PER ÅR!!!

Som om ikke dette er nok sitter Jens og hans frekke kumpaner og ojer seg over at Norge vil gå på ræva med Frp i regjering. Det er så man nesten ikke tror det er sant! Reinspikka psykopater er min oppfatning.