onsdag 7. mars 2012

Arnfinn Nesset og Anders Behring Breivik

Tiltalen mot Anders B Breivik er nå lagt frem og vi fikk idag en innføring i straffelovens paragrafer hva gjelder terror og drap på et generelt grunnlag. Anders B Breivik er tiltalt for å ha forårsaket angst i befolkningen. Både da han sprengte Regjeringsbygget og da han kaldblodig drepte ungdommer for fote på Utøya. Men han var ikke strafferettslig tilregnelig. At riksadvokaten mener dette er ikke bare på grunnlag av de sakkyndige som har møtt og snakket med ABB, men enhver fornuftig og oppegående person må da vel ha innsett at mannen var gal i gjerningsøyeblikket. Eller psykotisk som det heter i konklusjonen.

Dette punktet som mange ikke forstår er avgjørende for om en person skal straffes. Dette er nedfelt i loven og det er loven som er rettesnor her. At han ikke var psykotisk under den tiden da han skrev manifestet og planla i detalj hvordan han skulle utføre disse terror-lignende handlingene er vel innlysende. Men det er altså ikke de 9 årene forut som er avgjørende. Det er de timene han begikk handlingene som er avgjørende for om han kan straffes (etter loven) og sitte i fengsel. Altså i «gjerningsøyeblikkene».

Presentasjonen i dag fra statsadvokatene er mest egnet for de innvidde som kan jussen. Men for andre er det en undring over tiltalen som for dem ikke henger på greip. Det er altså «gjerningsøyeblikket» som er avgjørende for om ABB skal sitte i fengsel i 21 år som er lovens strengeste straff for mord. Det finnes forøvrig ingen holdepunkter iform av tidligere dommer som kan være retningsgivende for retten. Eller argumenter for forsvarerne. Denne dommen som faller etter eks antall uker i Tingretten, kan altså bli stående om vi kommer i en lignende situasjon.

Det er et tankekors at de som ønsker ham «hengt» ikke nå får viljen sin. Hevntanken er det som driver mange mennesker. Og det er menneskelig. Det er sånn vi er skrudd sammen. Menneskets første hevn-sak var saken med Kain og Abel. Der den ene dreper broren sin, som hevn fordi han følte seg tilsidesatt av faren. I det gamle testamentet settes det opp regler for hvordan man skulle straffes i de enkelte tilfellene. Ved drap f eks skulle man utstøtes. Å hevne noen ved å ta livet av noen sier Gud: «dommen hører meg til!» Videre sier Gud Jahve at den dagen er fastsatt; den dagen Han vil dømme alle mennesker. Vi mennesker er ikke gitt noen rett til å ta liv.

At Behring Breivik selv ønsker å bli tatt på alvor og dømt etter lov som regulerer tilregnelighet er som vi forstår det i tråd med hans ønske om å bli ansett som tilregnelig i de årene han planla attentatet. For oss som forholder oss til hans referanser i manifestet deler vi den holdningen. Men for oss er det allikevel avgjørende at et menneske ikke kan være tilregnelig når han i løpet av et par tre timer dreper for fote. Mannen var dessuten under påvirkning av narkotiske stoffer. Både kort tid forut for 22/7 og samme dag. Det er kommet frem via blodprøver som ble tatt rett etter pågripelsen.

Et eksempel jeg mener mannen var tilregnelig i «gjerningsøyeblikket» var saken om Arnfinn Nesset som ikke drepte under rus eller alle på en dag. Han drepte overlagt og var ved sine fulle fem. Han fikk noen år i fengsel og er nå ute blant folk. Noen hevder at han går rundt blant oss og tar sin kaffe der vi ofte selv setter oss ned og nyter friheten og en caffe latte. Om ikke det er tankekors så vet ikke jeg!

Men Nesset fikk slippe ut tidligere pga «god oppførsel». Det tiltross for at han ble dømt for å ha tatt livet av forsvarsløse gamle og syke i et antall som man mener overskred 100.

Og hva gjelder «god oppførsel» så får vi stadig høre dette om Anders B Breivik også.