mandag 25. mars 2013

Påske og feiring av Jesu død

Det nærmer seg påske og den tiden da vi som kristne ble innbudt av Jesus til å feire hans død på korset. Kirken har tatt opp denne høytiden som kalles nattverd. Da vi «spiser» hans legeme og drikker hans blod.

Jesus var og er kjærligheten personifisert. Hans personlighet da han gikk omkring på jorden har ingen like. Han var det godeste menneske som har vandret på jorden. Ingen kan slå seg på brystet å si at jeg trenger ikke Jesus eller en tro på Gud så lenge jeg vil det beste. Ingen!

Jesus fikk i oppdrag av sin Far, den sanne Gud hvis navn er Jahve; å gå i døden for alle mennesker. Det er kun ved Kristus at vi kan bli frelst. Tar du avstand fra Kristus tar du avstand fra muligheten til å leve evig på en paradisisk Jord. Men ingen er syndefrie; selv ikke Paulus som ble en kristen. Han skal ha sagt: det jeg vil gjøre det gjør jeg ikke, og det jeg ikke vil gjøre det gjør jeg. Paulus som i mange år av sitt liv forfulgte Jesu etterfølgere; lyset og vendte om fra sine ugudelige gjerninger.

Vi andre trenger også tilgivelse; men så gikk altså Kristus i døden nærmest på forskudd for det alle mennesker ville komme til å gjøre av ondskap i fremtiden. Det er sterkt. Med Jesu død på korset startet en ny tid. For Kristus ble Lovens slutt. Nå ligger alt som forventes av oss i «kjærlighetsbudet». Og det du vil at andre skal være mot deg skal du være mot dem. «Elsk din neste som deg selv»!

Som vi vet feiret israelitene påske i forbindelse med utfrielsen fra Egypt. Da denne høytiden nærmet seg ba Jesus to av apostlene om å finne et sted der de igjen kunne feire påske; spise sammen. Da de var samlet rundt bordet talte Jesus til dem om hva som kom til å skje med ham. Og samtidig innstiftet han det som vi kaller Nattverden. Han sa at når de kom sammen skulle de bryte det usyrede brødet og drikke vinen som symboliserte hans legeme og blod. Han ba dem gjøre dette ofte – til minne om Ham.

Siden vi også feirer jul til minne om Jesu fødsel er det tankevekkende at Jesus så langt vi vet ikke ba sine apostler om å feire denne. Dette styrker troen på at det var ikke hans fødsel som skulle bli avgjørende for oss mennesker. Men hans død - som symboliserte Kristus sin kjærlighet til oss alle; og invitasjonen til å bli frelst. Denne frelsen skjer ikke over en dag eller to, denne frelsen må menneskene jobbe med hele livet. Om du synder kan du be om tilgivelse. Men du kan ikke som katolikkene f eks gå til presten og be om tilgivelse og så fortsette å synde. For om du gjør det sammenlignes du med en gris som velter seg i gjørma.

Det er viktig å forstå dette. For Jesus Kristus ble en mellommann for en ny pakt. Det står i Paulus brev til Hebreerne kap 8 vers 6 at Kristus er mellommann for en pakt som «er så mye bedre og hviler på bedre løfter». Gud selv innså at det var mye å utsette på den pakten han inngikk med israelitene og den gamle pakt. For som det står i vers 9 ......For de (jødene)ble ikke stående i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem....for i den nye pakt ....vers 13: «Når gud taler om en ny pakt har han dermed sagt at den første er foreldet». Den nye pakt ble blodig. Da Kristus tok på seg den oppgaven å lide for alle mennesker en gang for alle der på treet den gang.

Derfor er nattverden og det måltidet Jesus innstiftet dengang noe av det viktigste vi som kristne kan delta i. Men tro nå ikke at du bare kan gå i kirken å være med på dette uten å kjenne den sanne Gud og hans Sønn Jesus Kristus. For gjør du det finnes det nok av karakteristikker av deg i Bibelen. Hvilke? Ja, du må altså gjøre deg kjent med det som står der!

Jesus Kristus er Gud inkarnert?

Har kommet over en studiebok skrevet av en mann ved navn Kvalbein. Faktisk en studiebok jeg kunne være villig til å anbefale. Men så plutselig sier han at Jesus var Gud inkarnert. Dette er ikke noe nytt; kommet fra kirkens menn.

Mange mennesker tror ikke på denne påstanden. Det fordi det ikke henger på greip; siden Jesus selv snakket om sin Far. Ikke minst ropte han i sin fortvilelse til sin Far, den sanne Gud da han hang på korset. Og i tiden innen ba han tre ganger om å få slippe. Å hevde at Jesus var Gud den Allmektige bidrar til stor forvirring.

Derfor har jeg tenkt å påta meg å vise til Bibelens egne skrifter. Det fordi jeg har gått i lære hos mennesker som hevder at de har studert de opprinnelige skriftene på det opprinnelige språket.

Hvis du går til evangeliet etter Johannes, kap 1: «I begynnelsen var Ordet, Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud» - Dette er hentet i en norsk bibel-oversettesle fra 1978. Den som antagelig de fleste i dag er i besittelse av.

Leser du dette bokstavelig blir det helt feil. Du er derfor nødt til å spørre deg selv om det er du som mangler evner til å forstå eller om denne oversettelsen medfører riktighet. Jeg hevder at den ikke medfører riktighet.

For at dette ikke skal bli for komplisert og trette ut dere som ikke er så interessert, skal jeg prøve å gjøre det så enkelt som mulig.

I de kristne greske «scriptures» fremstår «Ordet» også som en tittel. Apostelen Johannes identifiserer her Jesus med tittelen Ordet. Ikke bare når Jesus gikk omkring på jorden, men før og etter hans død og oppstandelse.

I Sønnens tid før han ble menneske sier Johannes at Ordet var en gud. I den norske oversettelsen er artikkelen en utelatt og Gud er skrevet med stor G. Dette er feil iflg de originale skriftene.

Imidlertid er disse versene i New World Translation forstått med at Jesus var en gud - og ikke Gud den Allmektige. Med andre ord er Jesus å forstå som «divine» eller på norsk som guddommelig. Eller av «guddoms art». Selv dommerne i det gamle Israel ble kalt «guder». Jfr Salmene 82:6. jfr dette igjen med det Johannes selv skriver i kap. 10: vers 34,35.

Paulus brev til kolosserne kap 1: vers 15-20 forklarer oss at Jesus er opphav til alle ting. Han var med fra begynnelsen og skapte sammen med Gud.

The New English Bible av 1961: «And what God was, the Word was». «Ordet» heter på gresk «logos». The Complete Bible – American translation, sier: «The Word was divine». I en tysk oversettelse: «The Word was itself of divine being». Bare det å være Sønn av Gud tilsier at også Sønnen er «divine»/guddommelig; eller «gud-lik».

For ikke å forvirre ytterligere med utenlandske oversettelser, kan du gå tilbake til den norske av 1978.

Les: Paulus brev til kolosserne, kap. 2 vers 9. Der formuleringen «guddoms-fylden» burde gi en bekreftelse på dette jeg skriver her. Og sammenlign 2 Peter, 1:4. Her snakker Peter om Jesus sin «guddommelige makt».

At norske teologer fremdeles ikke forstår såpass er for meg en gåte. Skulle gjerne visst hva de egentlig får ut av studiet på teologisk fakultet. Det kan ikke være rare greiene, spør du meg!

En taxi-tur med en muslim?

No way!

Han trodde meg ikke sjåføren som svarte på sentralen for Vestfold taxi. Men når jeg sa at han burde sjekke ut min påstand, svarte han som naive nordmenn ville svare; nei, det kommer jeg ikke til å gjøre.

Min henvendelse gjaldt taxi-tur fra Torp til mitt bosted som ligger flere mil fra flyplassen. Jeg har vurdert å bruke penger på en taxi-tur hjem hvis jeg ankommer sent. Det er ikke billig, men bor du på landet så bor du på landet. Jeg merker konsekvensen av å ha flyttet fra Oslo på flere måter, mest sjarmerende. Men altså, da jeg forela mitt spørsmål mente sjåføren at det ville være rasistisk. Jeg vil heller hevde at han er plagsomt politisk korrekt.

Etter å ha bodd i Oslo i nærmere 40 år har jeg lært. Det er ingenting som er oss nærmere enn det faktum at muslimske sjåfører kan være særs usympatiske. De sitter foran rattet når du åpner døra og gidder ikke gå ut å åpne for en gammel person. Har man hund med seg nekter de å ta oss med. Det er også begått overgrep mot passasjerer av muslimske menn. Overgrepene blir nevnt i avisen nå og da, men det skal du vite at journalister er oppdradd til ikke å marginalisere dette problemet når denne gruppen er representert. (de har en lang liste de må lære seg) Det er derfor ikke uten grunn at man har kommet på ideen om å opprette «jente-taxi». Slik at vi kommer trygt hjem.

Alt dette vet vi som bor og har bodd i Oslo. Det mange ikke vet er at du trenger ikke gå inn i en taxi med en sjåfør du ser ikke er etnisk norsk. I en taxi-kø kan du med retten på din side gå forbi mange biler med en skjeggete og mørkhudet sjåfør. Du har nemlig rettigheter. Det sies at du må ta den første bilen i køen. Nei, hevder jeg det trenger du ikke hvis du ikke liker utseendet på sjåføren. Dette handler om frihet. Og i Norge har vi fremdeles friheter. Så lenge du er villig til å kreve dette, har du friheter. Muslimske kvinner derimot er det verre med. De herses med av sine egne trosfeller.

Så tenker du kanskje at dette er enkelt-tilfeller? Nei, dessverre.

Islamsk Net, en muslimsk organisasjon har søkt om å få opprette en studentforening på Universitetet i Oslo. Svaret ble nei. Hvorfor?

Når de holder sine foredrag oppretter de 1- en inngang for kvinner og 1- en inngang for menn. Inne i lokalet blir kvinnene selvsagt sittende separert fra menn. Sånn er det i arabiske land. Og sånn krever de at det skal være i Norge, landet som forsørger dem uansett trusler de måtte finne på å fremsette mot den norske befolkning. Sånn er det, og du bør bare innse dette først som sist. For det er fremdeles mulig å ta sine forholdsregler.

Så Universitetet sa nei til deres søknad. Men vi skal ikke regne med at dette blir den siste søknaden de sender. Og neste gang vil de antagelig få ja. Det er noe med at stadig flere muslimer blir innvalgt i styre og stell. Ta bare eksemplet med «hijab i politi og domstol»? Tiltross for at det er blir sagt nei til dette gjentatte ganger så står igjen dette spørsmålet på agendaen til SV. Og der har de også muslimske medlemmer. Tror du forstår at det nok bare er et tidsspørsmål. For husk selv Erna Solberg synes det kan være greit med sharia-lover i Norge.

Vel, så var det min henvendelse, da. For det gikk altså ut på om jeg kunne bestille en taxi med en etnisk norsk sjåfør. For bestille det kunne jeg; og siden dette handler om ankomst en sen kveld og en tur på mange mil, ville jeg være usedvanlig dum hvis jeg satte meg inn i en bil med en araber. NO WAY.

Svaret var som du forstår et nei. Det kunne jeg ikke; for som argumentet hans var: det ville virke rasistisk hvis det på bestillingen skulle stå: ikke arabisk sjåfør. Men som ordtaket sier: Som man reder ligger man. Eller et bibelsk: man høster som man sår. Jeg skjærer alle over en kam!

Har vi færre friheter idag; etter den muslimske innvandringen?

Norge og problematiske kulturforskjeller

Det er vel ingen med vettet i behold som vil påstå at den innvandringen som okkuperer Norge er bra for samfunnet. Så sant disse ikke er kristne er det innlysende at vi vil utsettes for manglende respekt fra mennesker som ikke har verken Gud eller kultur for det som de kristne skulle kjennes på. Nemlig kjærlighet og dermed respekten for vår neste. For muslimer er denne tankegangen totalt fraværende og fjern. For andre ideologier kan den læres, eks vis buddhismen.

Muslimene derimot forholder seg til Satans religion og kan ikke forventes å forstå det kristne budskapet. At våre politikere har latt seg forlede til å inngå avtaler om å ta imot disse hatefulle menneskene bør få konsekvenser. Og det er ikke uten grunn at mange kaller dem for quislinger. Forrædere. For det har fått så mange og alvorlige konsekvenser å integrere disse, at det burde ikke ha blitt gjort i et land som dyrker demokrati. Et diktatur derimot tror jeg dessverre hadde løst problemene som følger i kjølvannet av innvandringen fra muslimske land. Og disse nekter som vi har sett å integrere seg eller følger våre norske lover og sedvaner.

Jeg mener det er på høy tid at ordensmakten får mer makt. Vi begynner med å utruste politiet med våpen. Politiet i andre land bærer våpen men vi går ikke rundt og frykter at de skal bruke dette uten grunn. Men at de bærer våpen i beltet samt en batong signaliserer autoritet. Politiet i Spania som idag ikke er et diktatur som under Franco, er høflige og imøtekommende. Men jeg antar at hvis du gjør noe kriminelt så tas du ikke på med silkehansker. Under Franco de siste årene innen han døde var det vel ingen av oss utlendinger som gikk rundt og fryktet at politiet ville slå ned på en. Jeg bodde i Spania på det tidspunktet og følte meg faktisk trygg. Når sant skal sies så er det selvsagt ikke alle diktaturer man kan skryte av. Men jeg tror og blir mer og mer overbevist om at vi i Norge må ha et politi som vi til en viss grad frykter. Adskillig mer i kretser som kommer fra dysfunksjonelle land som midt-østen. Der er de vant til å bli slått hardt ned på. Og jeg må dessverre si at denne kulturen de kommer til i våre siviliserte land den oppfordrer til respektløse forhold, ikke bare mot politiet men til befolkningen generelt.

Der disse etablerer seg er ikke bare i deres egne sjapper i sine egne gettoer. Om det bare var så vel! For i mangel av integrering så burde de få etablere seg i sine gettoer slik at vi slapp å ha noe med dem å gjøre. Holdningen er selvsagt ikke å anbefale. Men valget mellom pest og kolera?

Jeg har de siste årene vært gjentatte ganger utsatt for en oppførsel som er så anti-norsk som det er mulig. I Norge får det for dem ingen konsekvenser. I andre sydlige land ville de ikke tørre å hevde seg på den respektløse måten som de forstår at de kan med nordmenn. For her får det ingen konsekvenser. For hva gjør du som bestefar eller far når en mørkhudet ungdom kaller datteren din for hore? Har hørt rykter om at du ikke løfter en finger.

Husker en gang på Steen&Strøm. Jeg ble ekspedert av en øst-europeer eller en araber. Hun var så malplassert i denne butikken at hun begynte å gå meg på nervene. Jeg fikk ikke de svarene jeg ba om og det endte med et: du er vel tross alt ikke norsk, sa jeg så. Wow, hun gikk totalt av hengslene. Hun sendte meg først et blikk som kunne drepe. Deretter løp hun over til sin sjef som var norsk og som om ikke det var nok, uten at jeg var meg det bevisst idet jeg var på vei ned ad trappen ser jeg en vakt ansatt av Steen&Strøm i fullt firsprang. En araber uten tvil ut av utseendet å dømme. Nå skulle jeg tas! Jeg var glad jeg kom meg ut av butikken innen jeg ble antastet.

Disse respektløse menneskene skal jo for enhver pris i jobb, det skulle da bare mangle. Men siden de ikke er utdannet må de læres opp; som selgere eks vis. Enten åpner de sine egne sjapper og da ikke bare i sitt eget miljø, eller de åpner utallige spisesteder. Som forøvrig etter en stund blir stengt av Mattilsynet. Men altså.

Husker en gang da jeg bodde på Frogner. Der ved siden av Kaffebrenneriet var det en tyrker som drev et spisested. Han mente øyensynlig at det å ta en kaffe ikke var godt nok. At du senere hadde til hensikt å ta en øl og mat fikk han aldri vite. Ikke med den holdningen. Da kaffen omsider kom på bordet var den ikke varm. Jeg beklaget dette. Og fikk en skarp beskjed om at ville jeg ha kaffe kunne jeg gå på Kaffebrenneriet. Dette kunne ha blitt sagt på en høflig måte og som kunde der hadde det ikke normalt vært noe problem. For jeg hadde spist og drukket der tidligere. Jeg gikk da inn og snakket med tyrkeren som drev stedet. Jeg spurte ham vennlig om hvorfor jeg fikk denne behandlingen; hadde jeg fornærmet ham eller? Jeg skal ikke gå i detaljer, men dette uskyldige spørsmålet utviklet seg til en svært ubehagelig episode. Mildt sagt. Det endte med at jeg tilslutt sa at jeg synes han skulle dra tilbake til der han kom fra hvis han ikke lærte seg å behandle sine kunder på en høflig måte. For som jeg også sa: i Norge sier vi at «kunden har alltid rett». Reaksjonen var ikke som forventet og idag opplevde jeg det samme. Det er noe med at når vi forteller disse rovdyrene at man må lære nordmenn å kjenne hvis man skal bo her; så er det som å løfte lokket på en trykkoker. Jeg var rasist; nå skulle han ringe politiet; nå skulle han ....

Idag opplevde jeg igjen denne forakten. Jeg antar at hovedgrunnen er at jeg er kvinne. At jeg er en eldre kvinne spiller ingen rolle for disse vesenene. De er oppdradd til å behandle kvinner som mindreverdige. Men altså; han er denne unge mannen med pene trekk, ansatt i sin egen butikk som franchise-taker. Han driver en av Rimi-butikkene sammen med sin familie som jeg registrerer er ham selv, søster og mor; albaner? Han smiler sitt påklistrede, falske smil som han har lært seg. Men det er også alt han har lært.

Han slår inn to poser av 125 gr kaffe til en pris av 22 kr. Sluttsummen blir høyere enn jeg hadde regnet med og sier; jøss ble det sååå mye. Vi nordmenn er vant med at sluttsummen blir uvanlig høy men vi krangler ikke men betaler og sender et smil og et sukk i retning kassa-damen. Det er jo egentlig å regne som en høflighetsfrase noe jeg mener gagner begge parter i den situasjonen. Etter som jeg er god kunde i denne Rimi-butikken (jeg handler alle tørrvarene mine der; lamme-fileten eller ande-brystet kjøper jeg på ICA eller Meny.)

Så jeg akker meg og smiler overrasket. Jeg tror jeg må sjekke dette, sier jeg. Lar varene ligge og går tilbake til hylla. Jo ganske riktig, 125 gr kaffe, pris 13 kr. Det er ikke til å ta feil av. Jeg går tilbake og ber ham sjekke det ut selv. For som jeg sier; jeg «har nok ikke sett feil». Etter neste kunde går han så bort; kommer tilbake og jeg sier; hadde jeg rett? Innforstått «jeg håper ikke at jeg har vært utidig».

Han svarer ikke, men later som han ikke hører meg. Noe han ikke kan unngå. Eller hva, spør jeg igjen. Han svarer fremdeles ikke. På tredje forsøk blir han hissig. Kan du vente til jeg har slått det inn på dataen. Ja, selvfølgelig sier jeg men mitt spørsmål er ikke irrelevant og jeg forstår ikke at du ikke kan svare på det enkle spørsmålet. Det er jo tross alt en påstand fra min side som jeg mener han bør enten bekrefte eller avkrefte. Han har bestemt seg for at jeg skal «overses». Som om jeg ikke eksisterer. Et klart signal om at jeg bør holde kjeft og vente på at han bestemmer seg for når han skal svare meg. Arroganse er det verste jeg vet. Arroganse er alltid et uttrykk for manglende respekt.

Nå er ikke dette et forsøk på å samle sympati. For er det noe jeg har vendt meg til så er det disse usympatiske hendelsene som er blitt litt for mange de siste 10-15 årene. Og når jeg har gitt uttrykk for min irritasjon over denne oppførselen, går det i glemmeboken (inntil neste hendelse). Men poenget med disse gjenfortalte historiene er å sette et fokus jeg mener er viktig å tenke over. For jeg er selvsagt ikke alene om å være blitt utsatt for denne respektløse holdningen. Jeg er tross alt en vennligsinnet person. Selv min kranglete bror påsto i et svar til min advokat at jeg er svært sjarmerende. I en arvesak der han ikke hadde noe å tjene på en sånn uttalelse.

Jeg er opptatt av rettferdighet. Jeg er opptatt av respekt og jeg reagerer med et mildt sinne når jeg ikke opplever å bli møtt med dette. Jeg ønsker selvsagt også å signalisere til disse respektløse drittsekkene at de ikke skal innbille seg noe. Jeg er dessuten i en alder da det burde være naturlig å behandle meg med respekt. Og dagens ungdom lærer visst ikke dette i skolen lenger. Men jeg tror at dagens ungdom hva enten de er etnisk norske - eller innvandrere med et hatefullt syn på sine medmennesker, så har læreren kapitulert med sistnevntes oppførsel fordi de er redde for å miste jobben. For hvis du setter muslimske ungdommer på plass og starter med dette i en alder når de er blitt «reflekterte», så vil de bruke rasist-kortet mot deg - for at det er verdt.

Jeg mener det er på tide å sette ned foten - og det hardt. Autoriteter må gjenopprettes. Det må starte i barnehagen, fortsette i skolen og aldri slutte. Hvis diktaturet er en løsning; so be it! For vår kultur og våre regler og sedvaner er ved å bli utvannet til det uforståelige. Enten tar vi de oppgjørene - eller vi kan glemme at vi noengang har levd sammen i et sivilisert samfunn.

Høstens valg!

Har du lagt merke til alle løftene?

Nå er det snart valg og løftene fra de røde står i kø. Hvilke hyklere!

Jens lover at alle uføre eller handikappede som eks vis de som ikke kan komme seg ut på egen hånd de skal få hjelp. Ja, disse hjelperne vil stå i kø for å hjelpe deg f eks om du vil på kino en kveld og ikke har familie eller noen som kan følge deg. Ja, de kommer til å ordne alt. Du kan bare ta en telefon så vips vil de være på døren din og den kvelden du fryktet for ensomheten kommer til å være en saga blott, hvis Jens får ytterligere tid til å styre båten. Er det ikke fantastisk? Så merkelig da at han ikke løftet en finger de foregående 8 årene!

Å vet du hva eller? Jo, Kristin, hun som sitter inne meg all denne kunnskapen (kunnskapsminister) og attpåtil mye mer, hun har nå – etter 8 år fått det får seg at hun også kan tillate seg å leke jule-nisse nå kort tid før valget til høsten. For hør nå bare; hun har nemlig fått det for seg at det må kunne forventes kvalitet i barnehagen. Ja, som eks småbarnsmor for en del år siden, ja, før Jens&co fikk det får seg at det ikke skulle brukes penger på oss, men i helt andre deler av verden, ja, da var i allefall jeg fornøyd med kvaliteten. Ja, det var endog pedagoger og ledere som hadde den bakgrunnen man kunne forvente. Dengang.

Men så fikk sannelig pengene bein å gå på. Du vet, det kom jo en haug med mennesker som ikke eide nåla i veggen og slo seg ned her. Og enda flere ble de. De har sugerør ned i velferdskassa vår og suger til seg de velferdskronene som vi tidligere delte ut til barnehagene våre. Blant annet. Men en kasse som nå etterhvert er blitt svært slunken, skal vi tro Sigbjørn. For han er nå sjefen over alle sjefer: nemlig pengene våre. Han er blitt som onkel Skrue, den mannen; like gjerrig. Og ettersom det ikke har hatt noe for seg å lytte til opposisjonen tidligere så finner de det nå svæææært opportunt å komme med løfter som de aldri selv hadde tenkt ut, om det ikke var for at det snart er valg. Men som de nå er nødt til å tenke ut; skal de ha noe å fare med til høsten.

Kristin mener nå omsider at man bør «sikre høy kvalitet i barnehagene». Ja, plutselig så ble det viktig å se litt på dette, nå kort tid før valget. For nå krever hun at det skal det være; «det skal være tre voksne per tre småbarn». Og «en voksen per seks store barn». For dette sier hun, skal nemlig sikre at barna «blir sett». Hun kaller det en bemanningsnorm.

Det er sannelig godt at det er valg; ihvertfall hvert fjerde år!

Halleluja!

Pris Jahve!

KrF-politikeren Hareide priste Gud etter å ha hørt Jens innrømme at høyresiden har viktige poenger når vi ønsker frihet til å tenke selv. Hareide kunne ha sagt dette tydeligere; han kunne ha sagt «velkommen etter», men siden dette ville være politisk ukorrekt valgte han denne milde uttrykksmåten - etter Jens sitt innlegg som oste av hykleri.

Som Hareides etterfølger sa det; det handler faktisk også om å handle ikke bare snakke. Og deretter fulgte de opp med stadig flere hylninger til Jens som altså nå plutselig skal ha sett lyset. Det kan vi heller ikke forvente av den mannen. Dette har han bevist så lenge som i 8 år, nå.

Det er slitsomt å høre på Jens som snakker på auto-pilot. Forslagene fra opposisjonen; les Høyre og Frp blir sablet ned med at «de ikke skal tro på alt de hører». Ja, noe i den retning blir svaret når det spørres om hvorfor ikke denne regjeringen setter inn tiltak som vil bedre helse-situasjonen i Norge hvis vi gjorde som andre land, eksvis Danmark. I det ene øyeblikket babler han om at vi ikke kan bruke penger på alt mulig. I det neste svarer han benektende på spørsmålet om hvorfor vi da ikke kan lære av våre naboland. Helt gratis!

Denne mannen er frekkere enn toget. Han går aldri inn i problematikken, men bruker svartiden sin til å gjenta det innlysende. Og på auto-pilot svarer det samme på alle spørsmål. Dette er så arrogant at det finnes knapt ord. Men en udugelig politiker blir aldri bedre.