onsdag 1. august 2012

17279 øst-europeere får barnetrygd fra Norge


Har idag sjekket med NAV om følgende problemstilling:

«Kan jeg som bosatt norsk ta med meg barnet mitt til et annet land i mer enn 6 måneder og samtidig motta barnetrygd?»

Svar: Nei

En øst-europeer derimot trenger aldri engang ha vært i Norge for å motta barnetrygd.

Hva med kontantstøtten? Er ikke den relatert til barnehage? Med andre ord er det ikke sånn at mor eller far skulle få frihet til å være hjemme med barnet de første årene og bli belønnet for dette. Og at den dagen de velger eks vis å sende barnet i barnehage 50% av tiden så vil de bli straffet for dette og motta kun 50% av beløpet. Idag er det hovedsaklig innvandrede minoriteter som mottar disse godene. Nordmenn de jobber og sliter rævva av seg.

Jo, sånn er det da visselig!

Men øst-europeere trenger altså ikke verken bo i Norge eller noen gang bli sjekket om barna ikke går i barnehage i det landet bor i.

Disse mottar av våre innbetalte skattepenger milliarder av beløp årlig uten at de oppfyller loven!
Snakk om UHJELP!

Aksepterer du virkelig dette ranet? Ja, ikke skjønner jeg det hvis du ikke betenker deg!

En bransje som etterhvert ansetter folk fra disse landene er flytte-bransjen. Der igår'n betales alt svart. Jeg vil hevde nesten uten unntak. Disse ansatte har altså arbeidstillatelse og oppholdstillatelse fordi de er s k arbeidsinnvandrere. De har kanskje kompetanse for annet enn å flytte innbo for folk, men de lærer seg ikke norsk og kan ikke brukes til annet enn en jobb der de ikke trenger meddele seg med annet enn fingerspråket.

Hvis skatte-etaten ikke sjekker hva de jobber med til enhver tid og hvis polakkene ikke har jobb i byggebransjen til enhver tid tar de seg jobb i svarte bransjer som eks vis flytte-bransjen. Samtidig som kona og ungene i disse landene mottar trygder som i prinsippet skal opparbeides iform av skatter og arbeidsgiver-avgifter. Noe de altså ikke betaler innk til den velferdskassa som vi nordmenn må betale inn til. Er det noe rart i om nordmenn nå både unge å gamle gruer seg til alderdommen?

Oljepengene blir ikke investert i Norge. Skattepengene blir sendt ut av landet.

På Utøya feiret de blodrøde politikerne fra inn- og utland ett-årsdagen for 22/7, med allsang og klappsalver. Hovedgjesten var Michael Wiehe; en blodrød marxist.

Nå skjønner du kanskje snart at allting henger sammen! Ikke?

Anders B Breivik har den samme retten


Så Anders Behring Breivik skal knebles? I fremtiden skal hans ytringsfrihet som vi kjenner den i den siviliserte verden altså undergå sensur? Dette forstår jeg ikke. Og dette forstår heller ikke advokat John Christian Elden. Han forsvarte Bhatti med nebb og klør. Og han er fremdeles Bhattis forsvarer så vidt vites. Hver gang politiet gjør et inngrep i Bhattis gjøren og laden så er advokat Elden på flekken og forsvarer sin klient.

Når Bhatti får taletid og kommer med trusler mot det norske folk så er det ingen som stopper ham. Politiet de er til stede når Bhatti fremmer sin agenda; han som har truet både den ene og den andre. Skutt mot mål der det befinner seg levende mennesker - og ikke minst han stiller seg opp foran vårt Storting der han gjentar sitt budskap. Men politiet de har ikke hjemmel til å gripe pakisen.

Han har medsammensvorne som drar på treningsleir hos Qaida og han er pådriver for å få unge som knapt er tørre bak ørene til å omvende seg til terrororganisasjoner og deres ideologi islam.

Anders Behring Breivik er fullt ut innforstått med hva han gjorde den dagen i fjor. Han var innforstått med at han vil måtte tilbringe mange år av sitt liv bak murene. Men det bør da folk forstå; han gjorde ikke dette grufulle for moro skyld. Det var for å få oppmerksomhet. Han dro til det stedet der han ville møte Arbeiderpartiets ungdommer på propaganda-leir. Han hadde dessuten til hensikt å ta rotte på norske journalister. Men innså at det ville være enklere å ta dem der de var i haugevis ute på Utøya. Der de var landfaste uten annen mulighet enn å legge på svøm. Han gjorde og utførte de samme handlingene som Bhatti og hans kumpaner driver på med idag. Det handler om terror på norsk jord.

Hva er forskjellen på Breivik og Bhattis terrorhandlinger? Jeg ser ingen. Bortsett fra at Bhatti ennå ikke har tatt liv; så vidt vites. Men det er å anta at han er voldelig siden politiet har gitt ham forbud mot å nærme seg kona og familien. Denne mannen har ikke bedre hensikter enn Breivik. Og denne mannen har ikke til hensikt å vike unna sin agenda. Og det norske folk gir ham lov til å holde det gående. Og det med loven i hånd. Vi har advokat Elden som bidrar til dette med sine råd.

Loven skal være lik for alle. Og så lenge Bhatti og hans likesinnede terrorister får lov til å fortsette sine forberedelser, så kan ingen med dagens lov i hånd nekte Anders Behring Breivik å gjøre det samme. Og merk deg: loven har ikke tilbakevirkende kraft. Lovgiverne kan ikke lage lover som skal gjelde for Behring Breivik; nå etter at udådene er utført.

Men lovgiverne kan sørge for at hver gang Breivik og Bhatti oppfordrer til vold, så kan de stoppes. Dette tror jeg ikke lovgiverne er villig til. De har murt seg inn i et hjørne og kan ikke for alt i verden ta sjansen på å bli fremstilt som like ille som land vi ikke ønsker sammenligne oss med.

Gjort er gjort. Behring Breivik er allerede blitt et ikon. Hans manifest er spredd for alle vinder i inn- og utland. Og det finnes ingen lov som kan stoppe ham fra å holde kontakten med sine likesinnede. Akkurat som på samme måte denne etnisk norske mannen som har dratt til Jemen og Qaida på treningsleir. Som politiet selv sier. «Vi kan ikke etterlyse denne mannen for han har ikke gjort noe galt».

At Brevik fortsetter i samme lei er vel innlysende. Han har lagt grunnen for at høyreorienterte organisasjoner skal fortsette arbeidet. Arbeidet med å stoppe multi-kulturell innvandring, der muslimer står i første rekke.

Det er disse som har størst grunn til å frykte ytterligere terrorangrep fra hvite, kristne. Men hvite, kristne har også stor grunn til å frykte svarte muslimer. Arnfinn Nesset gjorde ikke anspråk på å være utilregnelig etter å ha tatt livet av det man antar har vært flere enn 100 forsvarsløse pasienter med Curacit. Og han ble pga «god oppførsel» sluppet fri fra fengsel langt tidligere en det han skulle ha regnet med. Alle har rett til frihet etter at de har gjort opp for seg. Om Breivik vet vi at han er et prakteksemplar av en fange idag. Og ingenting tyder på at han ikke vil gjøre inntrykk på sine fangevoktere i fremtiden.

Det virker utenkelig at en mann som ikke angrer; og har uttalt at han ønsket det hadde vært flere som måtte bøte med livet den dagen; igjen skal settes fri. Men det skal han ha; han er i alle fall ærlig. Men hva mente Arnfinn Nesset da han ble oppdaget? Han hadde en overbevisning han også om at det han hadde gjort var riktig. Og husk han var tilregnelig; ikke i en tilstand der han ikke var klar over hva han gjorde. Han planla drapene dag for dag. At han ikke er tatt for ytterligere drap kan vel forklares med at han aldri igjen vil få en jobb der han er i kontakt med mennesker. Men noen kilder hevder han har gode dager på kafe; i Skien?

Personer som Nesset og Breivik er uten empati. Og burde dermed aldri få tilbake sin frihet. For personer uten empati; og da snakker jeg ikke om den patetiske hverdags-psykopaten, men den voldelige og skruppelløse - går neppe av veien for å gjenta sine handlinger.