mandag 3. desember 2012

Legg ned Sametinget

Hadde ikke i min villeste fantasi trodd at samene skulle bli et problem. Og nå forstår jeg bedre. For idag på nyhetene snakkes det om samer som har bodd i Oslo i mange år uten å bli integrert. De flyttet engang for mange ti-år siden nedover til Østlandet for å skaffe seg jobb. Men når de nå er blitt gamle og ender på gamlehjem og lignende steder forventes det at vi andre nordmenn skal vise dem spesielle hensyn. Ja sånn som vi hører at muslimer krever. Få sine egne gamlehjem eksempelvis.

Samene har sitt eget Ting. Der de lager sine egne lover. De lever altså på utsiden av det norske samfunnet. Ja sånn som mange innvandrere velger å gjøre når de slår seg ned i bydeler rundt Oslo. Og noe nordmenn reagerer på ved å flytte fordi disse nekter å ha noe med oss nordmenn å gjøre. Men at samer har stilt seg utenfor det norske samfunnet i årevis og nå forlanger å få bo på gamlehjem der det skal snakkes samisk blir jo helt på trynet? Ja, sånn som innvandrere forlanger at vi skal. Det vil si; disse må delta på såkalte introduksjonskurs for å lære hva som forventes av dem. Og da er krav nummer ett: lær deg det norske språk!

Men så viser det seg at samene som vi forlengst har innlemmet i vårt norske samfunn ikke er integrert. Det ble sagt på Sametinget idag at der skal det nå snakkes samisk. Og når de gamle samene ender på diverse «hjem» nede på Østlandet så skal vi versgo' sørge for at folk snakker samisk til dem. Ikke nok med det men de krever også at vi skal lære oss samisk kultur. For dermed forstå dem når de samles der i tv-stua om kvelden. Eller ellers rundt diverse stell av dem når de ikke greier seg selv.

Dette henger ikke på greip. Og forleden hørte jeg at de samme forlanger at samisk skal innføres som et obligatorisk språk på alle skoler rundt om i landet. Samene forlanger å bli behandlet og respektert fordi de er samer. Jøss sier jeg. Jeg som alltid har trodd at de var norske. Men samtidig med at de valgte å bo der oppe i sameland fordi de liker kulde og reinsdyr er det altså ingen som har stilt krav til dem. Betaler de skatt til sitt eget «same-land» da, eller? Her er det visst mye vi ikke har fått med oss.

Golfforbundet: hvordan holde på golftalentene – send dem til USA og college

Der får de brynet seg, les: konkurrere.

Golfforbundet klør seg i hodet. Dette kommer frem i deres siste medlemsblad. Der kan vi lese at ledere i Norge Sverige og Danmark har det samme problemet. Jeg vil hevde at dette problemet er universelt. Og at det er noe nytt.

Med folkevandringene byttes den originale og bærekraftige befolkningen ut med lykkesøkende analfabeter fra land som alltid ligger i krig. Der utviklingen står på stedet hvil og har gjort det i minnelige år.

I Norge Sverige og Danmark lever man med ideologien om «at alle skal med». Alle er like gode. Og ingen er dårligere enn andre. At det utkommer bøker som f eks «Selvmordsparadigmet» som nekter å være med på denne bløffen, virker ikke i det lange løp så lenge man fører en politikk som i mange ti-år allerede har vært i endring pga innvandring av mennesker med en lav IQ. Kanskje går det nå gradvis opp for våre politikere i Skandinavia at vi er i ferd med å utslette oss selv. Og at den bærekraftige befolkningen byttes gradvis ut med den ikke-bærekraftige, som koster oss stadig mer å forsørge. Det er disse som kommer seg gjennom folkeskolen. Men slutter etter ett år på videregående.

Da jeg vokste opp rett etter krigen var det gøy å gå på skolen. Vi konkurrerte med hverandre om karakterer. At en fikk Sg var oppsiktsvekkende og i dag himler vi med øynene. Men det faktum at han fikk Sg i matte gjorde ham nok ikke til en mann med andre egenskaper enn at han endte opp som realist. Han forsker idag antagelig på Blindern.

Vi som derimot fikk Mg i de fleste fag uten å utmerke seg med en Sg; vi var å regne som over middels kloke. De som fikk G var ikke nødvendigvis dumme. Men de presenterte seg som unger fra litt dysfunksjonelle familier. Og endte nok aldri opp i høye godt betalte stillinger. Dette er selvsagt rent spekulasjon.

Selv fikk jeg stort sett bare Mg'er på barneskolen. Jeg ble på ungdomsskolen henvist til en klasse som signaliserte dette. Min klasse fra folkeskolen ble delt og i min klasse på ungdomsskolen havnet dem som utmerket seg. Vi valgte f eks ett ekstra språk. På den tiden var dette tysk. Resten av klassen fra folkeskolen nøyde seg med ett annet og lavere trinn. Om dette gjenspeiler hva de endte opp yrkesmessig skal jeg ikke uttale meg om.

Idag derimot er karakterene forduftet. En elev som undertegnede, hadde aldri fått Mg i de fleste fag om ikke det var for at vi konkurrerte med hverandre om de beste karakterene. Det fordi jeg var en genert - men dog, leseglad jentunge. Og det fordi jeg ikke vokste opp i en familie der det ble forventet at vi gjorde det stort akademisk. Ja som enslig jente i søskenflokken signaliserte min far tidlig at utdannelse det hadde han ikke tenkt å spandere på datteren sin. Det var nok også mange jenter rett etter krigen som ble oversett pga holdninger som: «hun skal jo allikevel gifte seg».

Jeg ble mobbet for å være «gullungen til frøken». Ikke forsto jeg hvorfor. Men i ettertid var det nok fordi hun skrøt av mine anstrengelser og ga meg gode karakterer. På ungdomsskolen gikk det ikke fullt så bra. I matte f eks fikk jeg en G. Og mine mange Mg'er ble det verre å oppnå. Da jeg ikke oppnådde nok poeng ved avsluttende eksamen, til å komme inn ved det eneste gymnaset i mils omkrets; tiltross for Mg i alle fag unntatt matte og fysikk og kjemi, sa min far: vel, kom deg ut i jobb.

I Norge Sverige og Danmark fikk man etterhvert opp øynene for at dette karakterjaget ikke var bra for barns utvikling. At noen ble tatt ut av undervisning for ekstra-timer i et fag var det ingen som reagerte negativt på den gang. Som lærer-vikar på sytti-tallet oppdaget jeg gradvis at denne muligheten forsvant. Og det antagelig fordi voksne hadde lagt hodene sine i bløtt og kommet til at det å ta ut en elev i timen ville traumatisere eleven for livstid. Dette måtte det bli en slutt på.

At dette sammenfalt med importen av pakistanere i Norge, tyrkere i Sverige og gudene vet hvor de kom fra den gang, ser jeg ikke bort fra. For hva skulle man gjøre med disse analfabetene som kom fra tjukkeste bøgda? Sosialistene kom derfor på den idiotiske ideen om å slutte med karakterer. Og man kan vel tenke seg argumentene for dette; uten at det er blitt uttalt. I dag forstår vel de fleste bedre.

Å sette elever opp mot hverandre er falig det! Å kreve noe av dem er faligere. At man gradvis forsto hvem som alltid trakk det korteste strået når evner skulle testes ble stadig klarere. Det var ikke etniske norske barn og ungdom. Og det er heller ikke den dag i dag etnisk norske barn og ungdom som skiller seg ut ved å gå arbeidsledige eller på stønader. Det er det innvandrerungdom som gjør. Disse som aldri har hatt et forhold til disiplin. Ei heller respekt for autoriteter.

Med innvandrerungdom som gjorde seg bemerket med elendige karakterer; tiltross for at de etterhvert var oppvokst her, måtte man gjøre tiltak for at de ikke skulle føle seg utenfor. Man kom ikke unna ethvert krav til karakterer; så etterhvert måtte man innføre dette. Men ikke før de var kommet til videregående. Og det fordi man visste at hvis innvandrerungdom gikk rundt og trodde at de var like gode som norsk ungdom, så ville man få problemer når de søkte seg til universitet og høyskoler.

Og idag ser vi da også resultatet av denne bløffen ungene våre er blitt påført de siste ti-årene. Og da ikke minst de med en lavere IQ. De som aldri fikk testet ut kunnskapene sine. De får innpass på høyere utdannelse og faller ut etter ett par forsøk. Med studiegjeld. Disse hadde heller ikke foreldre som evnet å se at det skortet på barnets intellekt.

I de årene der unge nå blir testet ut til eksamen, har politikerne bestemt at LISTA for å sette karakter skal være lav! Ja nemlig. LAV. Bløffen går dermed ut på å lure ungdommene til å tro at de er gode. Når fakta er det stikk motsatte. Dette skjer ikke bare i Skandinavia men også i Canada. Ikke bare på ungdomsskoler men på høyere nivåer. Professorene klør seg i hodet men kan ikke gjøre noe. Så og så mange elever skal ha Laud uansett nivå. Det er derfor ikke uten grunn at døgeniktene blir stadig flere og flere i arbeidslivet. Og når de først er havnet der, blir vi ikke kvitt dem. Å få noen sparket idag koster arbeidsgiverne en formue. Istedet finner de unnskyldninger for ikke å ansette disse ikke-bærekraftige arbeiderne.

Dette er essensen og årsaken til at vi ikke klarer å holde på unge golf-talenter. De blir fristet i en alder der det meste frister. Men når det går opp for dem at ikke «alle kan spille golf» eller at alle er like gode; tiltross for at de blir podet med dette i oppveksten, og når de forstår at konkurranse-iveren hos de fleste er under «par» når det blir forventet at de leverer, blir det så som så med oppmøte. Og uten oppmøte blir det heller ikke arrangert turneringer. Og uten turneringer får man heller ikke brynet seg.

Akkurat som på skolen i de mest avgjørende årene.

Eksemplifisert:

Årets talent Anders Engell har vært på college og har funnet ut at han faktisk har et talent. Men hva sier han selv? - Nei, jeg har aldri ansett meg selv som talent og har aldri vært særlig begavet i noen idrett. (han sier at han nå har tro på hardt arbeid). Videre sier Engell: - jeg har en indre motivasjon som drar meg fremover. Den bygger ikke på det å bli best eller slå de andre, (og hvorfor ikke det, da tro?) - men jeg har lyst til å nå mitt fulle potensiale, lyst til å se hvor god jeg kan bli.

Hallo! Kanskje burde noen fortalt ham allerede som barn og ungdom at talentet har det faktisk aldri vært noe i veien med. Istedet holdes barn og ungdom nede; fordi noen sosialister har bestemt at «du skal ikke tro du er noe bedre enn oss».

Verdens beste land: Et spørsmål om å overleve

To journalister bestemmer seg for å finne ut hvordan uteliggere og tiggere i Oslo opplever sin situasjon. De kler seg ut som lasaroner. De legger fra seg alt av verdi hjemme; ingen penger, mobil, kredittkort.

Ute på gaten finner de snart ut hvordan de skal kunne overleve. De mange søppelkassene blir redningen i første omgang. Der finner de etter to timers leting ni flasker som de panter. De finner ti kroner på gaten og har dermed en formue på nitten kroner. Flaskene blir pantet i en butikk der de kjøper et brød. De har penger til overs som de kan bruke på frukt og til deres store overraskelse bruker den unge kassaekspeditøren rabatt-kortet sitt; og sukker knapt hørbart: «stakkars dere»!

Om ikke dette får tårene til å renne så vet ikke jeg. «Uteliggerne» møter sympati fra forbipasserende og undrer seg over dette. I den rike delen av Oslo der de fleste klesbutikkene ligger blir det fortalt at en har opplevet å bli truet. «Jævla uteligger» er foraktelig blitt kastet mot ham. Denslags tror jeg forøvrig ikke er representativt for hvordan vi nordmenn reagerer på mennesker som ikke eier nåla i veggen. Men de finnes unektelig.

Jeg har selv pantet flasker. Jeg har gått langs veien med en plastpose midt på dagen og lett etter tomme brusflasker og godt brukte øl-bokser. I en periode etter flytting til et nytt sted var vi avhengig av sosialkontoret. Har man ikke jobb er det ingen annen utvei. På to steder, i en mindre by og et mindre sted på sosialkontoet ble jeg trakassert. Av hva jeg vil hevde var kvinner; eldre forøvrig - uten empati.

Da vi flyttet min datter og jeg fordi det ikke var jobb å oppdrive på begynnelsen av nitti-tallet; tilbake til Oslo etter et utenlandsopphold, ble det gjort opp status. Min nye og siste kontakt på sosialkontoret var en kvinne i tredve-årene (jo jeg har merket meg at det er eldre kvinner som er verst) . Hun gikk gjennom min «historie» og så på regnskapet. Sosialkontorets regnskap over en liten familie som nesten aldri i den tiden de bodde der fikk regnskapet til å gå opp. Hun sa: «Jøss, hvordan har dere kunnet leve på dette tilskuddet»? Jeg husker at den siste uken hver måned levde vi stort sett på suppe og hjemmelaget brød. Jeg ble god på å bake brød den tiden.

Det som slår meg når jeg idag lytter til dette programmet på radioen er at den hjelpen og den empatien vi viste våre medmennesker - innen øst-europeiske bander slo seg ned på gatehjørner i Oslo, den er stort sett borte. Norske tiggere er det ikke mange av lenger. De får sin hjelp på Blå Kors, Kirkens Bymisjon og lignende. De trenger ikke sulte og får ofte en seng for natten. De som har det verst stelt er de som ruser seg. Og er ustabile. Men norske tiggere er heller ikke problemet. Jeg så dem sjelden. Men øst-europeiske derimot har jeg aldri gitt ett øre. Tvert imot har jeg oppfordret gamle damer til å holde lommeboken godt gjemt.

I Italia på ferie med min datter for en del år siden passerte vi et søskenpar som satt på gaten og tigget. Vi gikk tilbake og spurte om de var sultne. De var antagelig sigøynere. Nei, men de trengte penger. Ja når man er i den situasjonen er det nok ikke alltid mat på bordet heller. Men jeg er av den oppfatning at jeg heller gir dem mat enn noe annet. Vi tok søskenparet med til en McDonalds i nærheten der de fikk velge hva de ville ha. I en annen by i Italia noen år senere satt en hel sigøyner- familie på gaten og tigget. I mitt møte med to av ungdommene ble jeg ranet - fra min sekk på ryggen; idet jeg ville gi dem penger.

Det er trist at vi i Norge er blitt så kyniske uansett tiggernes bakgrunn. Kjærligheten er blitt kald og vi bryr oss sjelden. Hvordan det er blitt sånn tror jeg beror på det faktum at tiggere ikke lenger er som «før i tiden». Nå representeres de av kriminelle bander som busser kvinner inn til Oslo om dagen. Om kvelden reiser de samme rundt og raner oss. Ikke bare om kvelden men også på lyse dagen. Vi skjærer nå altså alle tiggere over samme kam. Bare synet av en tigger fører til at vi går flere skritt utenom. Vi er lei av lyden som møter oss der de sitter og sier pliiiis og rasler med noen mynter i en papp-kopp.

At norske tiggere fortsatt finner det fornødent å tigge beror på rusavhengighet. De tigger om penger for å skaffe seg narkotika. Narkotika flommer over og ikke bare i Oslo. Hvem har skylda? Åpningen av landets grenser har bidratt til dette. Politikerne har lagt opp til det. De nekter ethvert ansvar. Hva enten det er massedrap på Utøya eller unge mennesker som havnet i uløkka pga tilgang på narkotika.

Skammelig! Verden beste land å bo i? Kyss meg bak!

Denne onde verden

Med denne onde verden vil det skje det som er profetert. Selv har jeg aldri vært så overbevist som jeg er idag. Jeg er ikke spesielt religiøs; og har jeg ingen kirke jeg kan søke meg til. Kirke my ass! Men jeg har en sterk tror på Gud Jahve og hans sønn Jesus Kristus. Jeg vet jeg har den rette tro og at Sannheten finnes i Bibelen og ingen andre steder.

Hver eneste dag blir jeg påminnet om denne onde verden. Det er mange som går Satans ærend nå om dagen. Jeg trenger ikke gå lenger enn til min egen familie uten at jeg skal henge dem ut. Det tjener ingen andre enn mediene. Men ta nå alle politiske skandalene. Eksemplene fra dagens regjering står i kø for å bli avslørt. Disse som skal lede landet vårt; og om dem det står at vi skal respektere; inntil Gud selv vil gripe inn den dagen han har bestemt.

Deres ansvarsløshet. Deres manglende moral. Det er nå snart bare praktiserende homofile som
styrer dette landet. De finnes ikke lenger bare i partiet Høyre. Men også i de andre partiene; Krf inkludert. Lover brytes fordi folket tar seg til rette i enhver sammenheng. Lovløsheten har tatt overhånd. Profetert det også.

Vi hadde en politidirektør som fremdeles er under etterforskning. Hans homofile samliv er velkjent. Ikke bare bedriver denne mannen en avskyelig handling i Gud's øyne; som praktiserende homse. Han har endog med vitende og vilje brutt loven om å hente barn fra utlandet født av fattige mødre ett sted i verden.

Idag ble det kjent at det også i kongehuset praktiseres brudd på denne loven. En homofil mann ansatt for kronprinsparet har også brukt en fremmed livmor for å omgås loven. Loven om surrogati. Det kommer frem at Mette-Marit (surprise surprise) tok seg av saken og reiste ned til India der ungene ventet på bli hentet. Fordi deres ansatte ved Slottet ikke hadde rukket å skaffe seg visum. Ikke bare ser Slottet mellom fingrene på at deres ansatte bryter loven; de bryter den selv. I India sier man at de ikke ante hva prinsessen gjorde i India annet enn at de trodde hun var på ferie. Snakk om arroganse.

Tv-kassa kan sammenlignes med en søppel-kasse av dimensjoner. Nå har jeg stengt av mitt favoritt-program Farmen for godt. Det tok selvsagt ikke lang tid etter starten på innspillingen at regissørene oppdaget hvilket skup de hadde gjort ved å invitere homse-Jon som deltager. Nå har vi i episode etter episode måttet lyttet til den gjørma som renner ut av homse-Jon; aldri uten stopp. Har du hørt uttrykket «munn-diare»? Et uttrykk man bruker på personer som snakker hele tiden. I homse-Jon's tilfelle kan man nesten se det renner konstant.

Jeg tok for meg deltagerne snart etter starten på Farmen og omtalte ham her som en snik. Joar omtalte ham som «en luring». En snok og en luring. En intrigemaker av verste skuffe. Denne mannen sammen med hans idol Tomas, må da være det verste homsene kan oppdrive av møkka -«menn». Menn, my ass! Om du ennå ikke har tatt standpunkt til det disse som bedriver den samme lidenskapelige sporten de bedrev i Sodoma og Gomorra - og forstår hvor avskyelig det er i Guds øyne, da er du jammen meg på vei til å bli like fortapt som innbyggerne i disse byene; som aldri mer skulle få reise seg.

Da jeg første gang som ung ble kjent med Åpenbaringen; som ikke bare er en surrealistisk historie men også gir løfter om en ny jord, gikk jeg rundt i gru over det jeg forsto ville komme over menneskene i nær fremtid. Når jeg tenker på hvordan menneskene idag fnyser over dette jeg skriver her, så er Noah's historie ikke til å komme utenom. Den eneste historien som, tør jeg hevde beskriver ikke bare menneskene dengang, men vel så mye som idag.

Noah ble bedt av Gud om å bygge båten på land. Så langt fra havet at man ble overbevist om at mannen var gal. Noah var en mann av Gud. Han ble betrodd ett ansvar som var stort. For han gjorde hva han kunne for å advare folket om at det ville komme en flom over jorden. Men det står at ingen trodde på ham. Det står at på den tiden gikk livet sin gang. Man ektet hverandre, startet familie og fortsatt sine liv som de alltid hadde gjort. - Inntil flommen kom og druknet dem alle. Det var kun en liten familie som Gud reddet fra denne katastrofen. Akkurat som det kun var en liten familie som ble reddet fra ilden som herjet i Sodoma og Gomorra.

«Sandy» som har ødelagt New York for milliarder blir nå omtalt som det verste som har skjedd i USA; ever. Kan det tenkes at Gud ønsket å advare dem/oss?

Troen på Jesus er svak i hele verden. Verden tilber Satan, løgneren. Han som driver med renkespill og lureri. Denne verdens gud. Han som tilbød Jesus hele verden om han var villig til å legge seg for hans føtter. Satan som leder alle i fordervelse. Noe ondere finnes ikke. Og jeg sier som Georg Bush jr sa det – men omskrevet. «Dem som ikke er med meg, er mot meg». Det er på sett og vis Gud Jahve's egne ord.

Det står at du må tro på Jesus; for å bli frelst. Og at Kristus er lovens slutt. Med andre ord er hele loven med regler og forskrifter vi kjenner fra det gamle testamentet; idag basert på to bud. Elsk Gud og elsk din neste. Men ingen kan elske noen uten å gjøre seg kjent med personen. Du har en sjans til å bli kjent med Kristus og hans far Jahve.

Jeg vet at mange ville kvie seg for å ha noe med Jehovas vitner å gjøre. Men siden du neppe finner noen som kan føre deg inn på det rette sporet. Ingen som kan gi deg de svarene du trenger for å forstå; går jeg til det skrittet å anbefale deg å ta kontakt med dem. Selv er jeg ikke et vitne. Og vil aldri bli det. Jeg har noen kjernespørsmål de ikke kan besvare; fordi de er organisert. Men det skal de ha; de er, tør jeg påstå de eneste som kan gi deg de essensielle svarene. Det er ingen som holder deg tilbake, om du etter endt studium føler at du ikke ønsker noe mer enn det. Dette er anstendige mennesker!

Muslimer og deres blasfemiske krav

Det var mildt sagt oppløftende å høre en mann som Skirbekk snakke engasjert og nærmest forbannet over muslimenes blasfemiske krav om tildekking av menneskekroppen. Som kristen var jeg helt på bølgelengde når dette temaet ble tatt opp i et program på Nrk i dag lørdag morgen.

Har tidligere her tatt opp historien med den prostituerte som ble forvist til utenfor byporten for at man skulle forstå hva slags kvinne hun var. Ville man ha en prostituert dengang Jesus levde på jorden så skulle man se etter kvinner med slør. En kvinne som dekket til ansiktet. Og vi vet, etter at landet vårt er havnet i klørne på muslimer og da også av den ekstreme sorten, at vi er forbannet av dem siden vi ikke følger opp deres egne regler og ifører oss hijab og niqab og alt som kan tilsløre at vi er et menneske.

At kvinner på den tiden dekket seg til med et slør fremstår jo forståelig med tanke på at den slags umoral ikke skulle avsløre den syndige. Og at hun dermed kunne bevege seg fritt innenfor bymuren uten slør og dermed fremstå som en respektert kvinne. Men det står ingenting i Bibelen om at Gud eller Jesus skal ha påbudt dette for den umoralske.

Det vi imidlertid kan merke oss når vi leser det gamle testamente er at mordere og overgripere eksempelvis skulle forvises til «utenfor porten» og avskjæres fra de andre som ikke hadde begått synder som skulle straffes med døden. Men Gud påbød ingen å ta loven i egne hender. Det står at Gud har sagt: «straffen hører meg til». Men å forvise mennesker som hadde begått alvorlige overtredelser kan forstås som om de ikke lenger skulle respekteres eller være en del av samfunnet. Å tildekke ansiktet var altså et tegn på en kvinne som ikke var respektert.

Ergo faller det naturlig å tro at kvinner som solgte kroppen sin; hvis synd ikke var ensbetydende med Guds dom; døden, skulle dekke seg til. Man kan jo også tenke seg at denne løsningen passet dem godt som benyttet seg av kvinnens tjeneste. For er det ikke tankevekkende kanskje at det er muslimske menn som har funnet på dette med at kvinner skal være deres eiendom. Og alt hva det medfører å være deres slave.

Det blir derfor som Skirbekk resonerer blasfemisk å hevde at den sanne Gud hvis navn forøvrig er Jahve iflg Ham selv, skal ha påbudt menneskene å dekke seg til. Og som et utmerket eksempel snakker kong Salomo i sine poetiske skrifter om kvinnens hår som hennes «pryd». Mens muslimer altså hevder at hennes «pryd» skal dekkes til. Det er derfor blasfemisk å hevde at Gud - som all verdens og menneskets skaper; med andre ord, ikke visste hva han gjorde da han skapte kvinnen, eller senere skammer seg over sitt eget skaperverk.

Men for all del – har man Satan til far så er det ikke annet å forvente.