lørdag 27. april 2013

Krigens mange dramaer; og helter

Hitler ville utrydde jødene. Men han hadde også store problemer med kommunistene. I Norge var det få jøder og de ble sendt med båt fra Oslo. Svært få overlevde. Kommunister i Norge samlet seg om motstand mot okkupantene, og den ikke så kjente «Osvald-gruppen» startet alledere i 1938 med sabotasjer mot tyskerne. Dette er ikke noe vi har hørt så mye om. Disse fikk aldri noen anerkjennelse, men først i 2006 ble lovet Krigskorset.

Den kvinnen som stoppet dette i siste liten heter Kristin Halvorsen. Selv en kommunist. Det ble stor oppstandelse blant de tidligere krigsheltene som det jo må kunne sies at de var. Våre andre krigshelter som bedrev geriljakrig; «gutta på skauen», Milorg, Kompani Linge; motstandsbevegelsen i Norge som har fått særlig stor heltestatus; startet ikke sin motstand før 4 år etter. Med andre ord var motstanden større hos «Osvald-gruppen». Mange av disse gikk da også senere over til de andre gruppene. Med andre ord hadde de det samme målet. Få okkupantene ut av Norge.

Osvald-gruppen utførte rundt 200 sabotasjer mot tyskerne innen «gutta på skauen» i 1943 tok rev seilene. Osvald-gruppen ble ledet av sjømannen, soldaten fra den spanske borgerkrigen og kommunisten Asbjørn Sunde. Pengene fikk de fra den norske London-regjeringen. Som også Milorg fikk pengene sine fra.

Det fremstår tankevekkende at disse unge motstands-menn som var i «feil» gruppe ikke fikk noen anerkjennelse etter krigen. Kommunismen var utsatt for stort press. Og i land der den var størst er den nå ikke lenger populær. I Norge derimot har vi en regjering med gamle marxist-leninister. Den såkalte eliten som gir råd om hvordan Norge skal styres tilhører denne gruppen av politikere og rådgivere.

Arbeiderpartiet gikk sogar så langt at de for 8 år siden inviterte nok et kommunistisk parti, SV til samarbeide. SP burde ha takket nei. Det partiet har da heller ikke fått oppnådd noe i den regjeringen. SV derimot kommer med det ene kommunistiske forslaget etter det andre som fører Norge stadig mer ut på sidelinjen. I motsetning til andre land. Som f eks Frankrike som lider den samme skjebnen som andre sosialistisk styrte land tok for noen få år siden tak i innvandringen av sigøynere og rumenere og kastet dem ut av landet. I Norge gjør vi motsatt; med SV' sin hjelp som dessuten nå fronter saken med Oslo's største problem idag, rumenere, via en – muslim!

Han vil at rumenerne som plager vettet av de fleste av oss med sin tigging og sin kriminalitet, skal få husvære under sine raid i Norge. Nå skal det legges til rette. SV og muslimen foreslår at det skal fremlegges en velferds-pakke for folk som er villig til å legge 200.000 kroner på bordet i dag for å få tak over hodet. Dette ble sagt av den rumenske representanten igår på Nrk. Dette er tiggere, lissom. Dette var antagelig representanten for den rumenske mafiaen. Kommunistene lar det skje.

Asbjørn Sunde var engasjert av Sovjet-samveldet allerede fra 1938 og utførte rundt 200 sabotasjer i deres regi mer eller mindre. Mange av sabotasjene er omtalt på Wikipedia. I motsetning til det svært lunkne engasjementet i Norge i dag - fra «motstandsfolk» som skriver såkalte politisk ukorrekte blogger og denslags, var det ingen kjære mor fra Osvald-gruppen. De begikk ran og saboterte men det gikk få liv tapt. De likviderte med hard hånd, men det gjorde også gutta på skauen. De gikk ikke rundt grøten og fikk dermed gjort noe. De fikk gjort mye, og Asbjørn Sunde hevdes av noen å ha vært den største helten. Men ikke etter krigen og krigsoppgjøret. Han ble dømt til 8 år i fengsel av de samme som ikke sympatiserte med metodene til Sunde. Han sonet 2/3 av straffen og levde anonymt til han døde i 1985.

Jeg kom tilfeldigvis over denne historien, som ikke er på langt nær så godt fortalt som av de andre heltene våre da jeg googlet om min onkel, som er på listen over helter tilknyttet Speciel Forces Roll of Honour. Han ble torturert og skutt på Trandum. I en alder av 26 år. Ikke til forkleinelse for noen, men kunne kanskje krigen i Norge blitt avgjort tidligere om Sundes «metoder» var blitt akseptert? For det ble de nemlig ikke av Milorg-sjefen Jens Chr Hauge, bl a. Og siden Sunde slo seg sammen med sistnevnte i 1943 fremstår det som om han ble nødt til å «moderere» seg.

Vi var okkupert av tyskere mellom 1940-45; idag er vi okkupert av EU's mange ansikter. Med svært god dra-hjelp av tidligere marxist-leninister. De samme som valgte å nekte sine kumpaner i «Osvald-gruppen» Krigskorset i 2006. For sin ikke ubetydelige innsats i et okkupert Norge.

Er det ikke noe som er fundamentalt galt ved denne saken? Viktige historier som nektes å komme frem i lyset?

Kanskje vi skulle gå i gang med å titte nærmere på konsekvensene av den annen verdenskrig?
Den generasjonen som var involvert går nå gradvis alle i graven. Mange hyllede helter, men også mange u-hyllede, ser det ut til.

Som et apropos kan jeg anbefale thrilleren til Tom Kristensen: «Profitøren». Meget interessant spør du meg. Den er skrevet som en krimroman.

FRYKT

Handlingslammelse, manglende styringsdyktighet, manglende rygg-rad er ord som allerede er etablert i det norske språk. Ikke som referanse til det norske folk. Men som referanse til våre politikere.

Et nytt men nyttig ord er nå blitt etablert av Thorbjørn Jagland. Nemlig FRYKT. Ja, som om ikke dette ordet omfavner alle de ovenstående som allerede er etablert. Jagland er om mulig den største dusten jeg kan forestille meg. Han sitter i et europeisk råd som styrer Norge og andre land. Man bør ta Jagland på største alvor når han åpner munnen. Han er farlig.

Når han nå karakteriserer denne regjeringen som drevet av frykt, så karakteriserer han sin tidligere kollega, Jens. At den mannen er drevet av frykt er ikke oppsiktsvekkende. Jens viser mangel på de ovennevnte ordene og burde stilles for riksrett etter «fadesen», Utøya. Men han er blitt sittende. Kommisjonen som skulle få sannheten på bordet mangler også ryggrad. De er også handlingslammede. I det hele tatt burde det ikke være så langt unna sannheten å kalle dem en gjeng med døgenikter.

I Sveits tar man folket på ramme alvor. I nyhetene kan vi lese at Sveits vil innskrenke sin innvandring til landet ytterligere. Sveits lar folket avgjøre hva slags land det skal være. Politikerne tillater folkeavstemminger. Blant annet det som relateres til muslimenes krav.

«Folket er urolig! - sier de folkevalgte. Vi vil stramme inn på bosettingstillatelser». Folk fra Bulgaria og Romania er under streng overvåking og er ikke velkomne. At landet vil stramme inn for folk fra EU også i tillegg til tidligere «folkeavstemte» innstramninger er ikke oppsiktsvekkende. Folk i EU er jo ikke lenger alle europeere. Og det er disse som ikke er etniske europeere de vil til livs. Med andre ord – muslimer. Muslimer er blitt en pest og en plage over hele verden. Selv der de kommer fra, dreper de hverandre. Der har de forskjellig syn på måne-guden sin.

Sveits lar seg ikke drive av frykt. Men Norge og folkets ledere, de drives av FRYKT. Alle som en. Avtaler er gjort ikke bare med araberne i sin tid, men også med EU. Sveits er som Norge ikke medlem av EU. De trenger ikke drives av frykt for hva EU forlanger. Det kalles integritet. Norske ledere mangler integritet. Eller som det også kan kalles, manglende ryggrad.

Hallgrim Berg: «Demokrati eller islamisme»

Muslimen Omar i Sverige forstår ingenting. Bokstavelig talt?

Han er overbevist om at partiledningen kastet ham fordi de var stresset etter et langt møte dagen før og at de er islamofobe. Ja, takke f... for det, som en svenske ville ha sagt. At vi i Norge stadig vekk ser at muslimer blir valgt inn i styre og stell er ikke fordi de er gode politiske emner. Det er fordi de mobiliserer blant andre muslimer. En «kjent» muslim som lå aller nederst på listen havnet plutselig øverst etter å ha mobilisert. Det er sogar gått rykter om at disse ble kjøpt og betalt av muslimen selv.

Det fordi det i ettertid ble konstatert at de aldri var medlemmer av partiet. Koranen sier også at de ikke skal drive med politikk. Og for muslimer som har slått seg ned i Europa og Norge spesielt er det ikke ensbetydende med at de ønsker være en del av samfunnet. Etableringen av sharia skal gå langsomt men bestemt. De vantro hundene, oss har en oppgave og det er å forsørge disse. Det er heller ikke meningen at deres kvinner skal ut i jobb. Og jobber får de generelt ikke. Annet enn som noen med «varme hender», muligens. Et uttrykk sosialistene har konstruert.

Den stadige strømmen av muslimer til våre vestlige, siviliserte land er en villet politikk som startet som avtaler mellom vestlige land og Arabia. Dette startet på begynnelsen av 1970-tallet og foregår fremdeles. Det startet dengang det var stor knapphet på olje; noe som bidro til at araberne satte prisene så høyt opp at de vestlige landene ble truet ned i knestående. Araberne har olje og de har en satanistisk religion som de forlanger at vesten skal akseptere. Avtalen som ble inngått dengang inneholdt klausuler om at muslimene skulle få den samme tilgangen til vår velferdskasse som oss.

Denne historien blir gjenfortalt i boka «Demokrati eller islamisme» av Hallgrim Berg; som selv har sittet i det rådet som styrte med disse sakene. Han var leder for Europarådet; The european democratic group's parlamentarikerforsamling 1992-1997. Som han selv hevder noe «folket ikke er opplyst om». Altså en hemmelighet, som så mye annet som skjer over hodene våre. But make no mistake, som de sier i USA; folket har våknet. Over hele europa!

Vi vet at arabernes strategi var og er at muslimer skal befolke de landene de har flyttet til. Med ref til de ovennevnte avtalene som har gått over tid. Og vi vet gjennom statistiske beregninger at vi i løpet av knappe 2-3 ti-år vil muslimer være i flertall. De er allerede 40 millioner muslimer i vesten pr idag. Frankrike er det landet som huser flest. Sverige og Stockholm er den hovedstaden i Europa der muslimer er i majoritet.

At Omar «ikke forstår» hvorfor han nå plutselig ikke er velkommen i partiet til Sosialdemokraterna er selvsagt en bløff. Svenskene selv må ta skylda for at de stadig innbiller muslimer at de er velkommen. For Sverige står nå på kanten av stupet. «Omar»-saken burde vært lagt død for lengst. Men neida, den holdes varm av sosialistene og de svenske mediene.

Tyskland lider samme skjebne. Og siden vi kjenner tyskernes mentalitet kan vi ikke utelukke at noen snart vil gå bananas der nede. Selv Angela Merkel har gått ut og sagt at «multikulturen» i landet ikke funker. Hadde man bare gjort det i Norge så kunne vi ha godtatt at resten av politikken føres på halv tolv.

Vi som lesere av medier vi hører om terroraksjoner litt sånn dann og vann. Det vi i imidlertid ikke får med oss er at terroraksjoner bli begått nærmest daglig. I hele verden. Med samme mål: å ta makten. Når Obama går ut og sier at «vi må undersøke nærmere hva motivet til Boston-terroristene var» så virker det søkt, mildt sagt. Det finnes kun en slags terror i dag og den utføres av muslimer.

Det finnes forøvrig ikke moderate muslimer, om noen skulle ha lullet seg inn i den teorien. At muslimer er lunkne og ikke så aktive som sine medsøstre/brødre betyr ikke noe annet enn at de forholder seg til den samme hatefulle og krigerske boka si. De avventer med andre ord. Og overlater til de såkalte ekstremistene å føre krig. Norge er allerede islamisert. Skolene er infisert, fengslene er infisert, domstolen er infisert, arbeidsplasser er infisert, sykehusene er infisert; og velferdskassa blir bare tommere og tommere. Det er blitt brukt 71 milliarder de siste 7 årene på asyl- og innvandringen. Og da er ikke deres rett til velferd inkludert.

Nå går «foræderne» ut og kritiserer dem som skal holde øye med ekstremismen i landet, PST. De sier fremdeles at det er muslimene som er de ekstreme og at det er der fokuset ligger. Men nå vrir man på dette og sier at det er «religionen» som er deres fokus. Det er ikke til å komme utenom at islam, deres religion blir relatert til overvåkingen. De er muslimer, underforstått, islam. Og som den nye sjefen Bjørnland sier; det er vanskelig å skille mellom radikale muslimer og ekstreme muslimer. Men de «gode hjelperne», de vi gjerne kaller forrædere, de lager oppstyr og det har de gjort lenge. For de er ikke villige til å gi seg. Selv den muskuløse Venstre-lederen har slått ned på det faktum at PST fremdeles holder fast på hvem som skal overvåkes. Muslimene. Koranen er det som styrer alle muslimer.

Forøvrig vil jeg anbefale deg å lese den siste boka til Hallgrim Berg: «Demokrati eller islamisme».

«Og Jens han kan ikke forstå at det står så galt til i Norge; når det kommer så mange folk som vil slå seg ned her»!

Per Arne Olsen: Frp-ere er ikke opptatt av asyl- og innvandrer-politikk

Trodde du så, tar du feil. Ja, i følge Frp-politiker Per Arne Olsen i Tønsberg. Idag hadde han tatt plass i «ordførerstolen» på biblioteket. Han synes kanskje det ble litt kjedelig, for han hevdet at han bare hadde til hensikt å sitte der i to timer. Noe en eldre dame insinuerte var en bløff. For det hadde stått i avisen at han skulle være der mellom 12-16. To timer er jo heller ikke lenge hvis man ønsker å føle velgerne på klingen. De av oss som innfant seg rundt klokken to ble stresset, fordi det dukket opp stadig flere som ville samtale med Olsen. Noen gikk derifra da det ble klart at han ikke hadde til hensikt å bli sittende over tiden. Og som han sa; han hadde dårlig tid da han skulle være i Stortinget klokken 16. Men ettersom noen hadde satt seg i kø, deriblant undertegnede, ble han sittende. Han rakk vel ikke Stortinget idag da, siden han skulle ha vært der klokken 15. Ja, dette hevdet han på et senere tidspunkt. Så jeg fikk et inntrykk av at det var en bløff og at han stadig ombestemte seg.

Var det også en bløff det han serverte meg?

Jeg gikk rett på sak siden tiden min av ovennevnte grunner burde bli kort. Jeg hadde riktignok kommentert forrige velger med at jeg også var interessert i hennes emne som var jordbrukspolitikk. Noe Olsen kanskje kan ha notert seg bak øret. For hva sa han?

Jeg sa som sant er at jeg ikke lenger er så interessert i Frp. Fordi de virker så tafatte om dagen. Så jeg sa at hvis Olsen ville at jeg skulle stemme på Frp til høsten ba jeg ham om å gi meg tre grunner til at jeg burde det. Og at jeg idag ønsket snakke om innvandrer-politikken deres. De samme frasene ble repetert; de vi har hørt de siste ti årene; om at alle skal interneres fra de kommer, til de får avslag og skal sendes ut. At antallet flyktninger ikke bør overskride 1000 i året men at FN skal få si sitt. Og noe om familiegjenforening. Han var da usikker på hva aldersgrensen var idag.

Nå er Olsen visstnok en representant for eldrepolitikken. Og snakket altså om innvandrer-politikk på autopilot. Da jeg sa at jeg er av den overbevisning at Frp-ere hovedsaklig er opptatt av innvandrer-politikken deres ble jeg satt ut da han responderte. Ja, jeg ble ganske paff da han sa, lett avvæpnende: «Nei, der tar du feil. Statistikk viser at kun 1% - en prosent av Frps velgere har innvandrer-politikk øverst på listen.

Jeg sa at dette tvilte jeg sterkt på. Men han sto på sitt. Det var ikke mer å snakke om etter det, men jeg kunne ikke dy meg og sa at hvis dette var partiets oppfatning så er det kanskje ikke så underlig at interessen for partiet har sunket så betraktelig. Partiet kunne brife med over 30% oppslutning etter at Siv Jensen bl a uttalte seg om «snik-islamisering». Året etter mente hun visst ikke det allikevel. Leder for Frp's søsterparti i Danmark som partiet sammenligner seg med på visse premisser kalte Siv for en politiker uten ryggrad. Selv er jeg ikke lenger imponert.

Hvis Olsen tror på denne bløffen selv så går jeg ut fra at han ikke blir oppmuntret av partiet til å snakke om innvandring men avfeie det med dette han sa til meg idag. Hvis han derimot ikke ønsket å flagge sannheten, så kan han ha avfeiet meg med dette fordi han ikke oppfattet at jeg var tidigere Frp-velger. Og at det er blitt viktigere for partiet å holde en lav profil i fht innvandrer-politikken deres. Det kan jo virke som om Siv gjør hva som helst for å tekkes Erna om dagen. Og det betyr da at man helst ikke provoserer noen. Ei heller Høyre. Høyre med sitt lunkne forhold til denne problematikken. De har jo også en sterk representant i Kristin Clemet som går voldsomt inn for såkalt arbeidsinnvandring. Underforstått: hva og hvem som helst.

Ergo gir du en stemme til Frp, gir du en stemme til Høyre. For Siv Jensen hun holder en lav profil om dagen. Jeg tipper at mange Frp-ere vil holde seg hjemme i år. For hvis partiet med rak rygg innbiller velgerne; sånne som meg, at jeg er alene om å interessere meg for en streng innvandrings-politikk, så blir de/vi ført bak lyset hvis de/vi tar turen til valgurnene i år. Ja, hvis ikke Per Arne Olsen bløffet, da.

Menn er ikke ønskelig i barnehaven

Gjør vi kanskje menn generelt en bjørnetjeneste ved å ansette dem i barnehagen? Stadig flere barn er utsatt for seksuelle overgrep. Av menn. Er det risikabelt å sende barna våre i barnehagen? Det er det av flere grunner, er min mening. Jeg har tatt for meg ett eksempel for noen dager siden. Les: «Overgrepene starter i barnehagen».

Menn har ikke noe å gjøre i en barnehage. Barn som settes bort av sine foreldre til fremmede, blir det fordi de ikke har noe valg. Noen setter bort barna sine fordi de synes det er deilig å være kvitt dem noen timer på dagen, men dette er dårlige foreldre. Noen setter bort barna sine fordi de er i en studiesituasjon eller fordi de må jobbe. Noen foreldre tøyer grensene og tar en tur på cafe med venninner bare for å få litt tid for seg selv. Forkastelig!

Men generelt gjør foreldre dette og håper at barna får dra nytte av den omsorgen som kvinner er kjent for å gi. At menn skulle inn i barnehagen ble argumentert, ført i pennen av sosialistene fordi mange barn vokser opp med enslige mødre. Og av den grunn mener disse, har behov for et «mannlig innslag» i hverdagen. At dette mannlige innslaget er en illusjon når barnehagen stenger for dagen eller i helgene, se det evner ikke sosialistene å ta inn over seg.

Menn blir generelt marginalisert hver gang det skjer et overgrep i barnehagen. Som mor til en sønn finner jeg dette trist og jeg forstår ikke at ikke menn går ut og forsvarer seg. At kvinner heller ikke går av veien har vi fått bevist i Alvdal-saken. Men at kvinner driver på med dette er ikke vanlig. Disse er psykopater.

Menn kan gjerne virke som «innslag i barnehagen» - men ikke som pleiere. De skal ikke skifte bleier eller vaske barn. Dette medfører nærkontakt med barn som menn tydeligvis ikke takler. Deres seksualdrift er sterk. Og vi vet ikke hva som går rundt i hodet på en mann, uansett så sympatisk han virker utad. Hvorfor utfordre deres seksualdrift? Hvorfor utsette barna for dette som hypotetisk vil og kan skje? Var jeg mor ville jeg ha meg frabedt at en mann skulle skifte bleie på barnet mitt. La ham gjerne bidra ute under lek. Men intim nærkontakt skal og bør ikke skje!