tirsdag 7. august 2012

Ingen kriminalitet i øst-europa

Kriminaliteten synker i øst-europa. I Norge blir vi ranet i våre hjem mens vi sover. Av den samme bermen. Grensene er åpne og alle som vil kan ta seg inn når de vil. Vi holdes som gisler og tør ikke gå i skauen for der kan vi møte fattige rumenere som har slått seg ned. Spesielt i Oslo-området. I parker går de løs på forsvarsløse kvinner og voldtar dem i haugevis. Haugevis av voldtekstanmeldelser blir ikke oppklart.

En venninne lå og sov i sin villa da hun våknet av at noen romsterte i huset. Mannen hun deler livet med er gammel og skrøpelig. Altså ingen grunn til å vekke ham; så hun later som hun sover når inntrengeren åpner soveroms-døra. Denne blir advart av at samboeren vender seg i sengen i søvne.

Hun tør ikke stå opp og husker mens hun klamrer seg til håpet om å komme helskinnet ut av episoden at hun hadde glemt å låse ytterdøren. Glemt å låse ytterdøren? Med andre ord skal du regne med at bermen som sniker seg rundt hushjørnene om natten går og kjenner på dørene i nabolaget innen de slår til. En laptop og smykker samt penger blir stjålet. Og raneren er over alle hauger innen politiet ankommer. Hvem tør ta kampen opp mot skruppelløse inntrengere fra øst-europa? Får vi kanskje snart tilstander som i USA; der alle skaffer seg et våpen?

Kriminaliteten synker i øst-europa; i Polen, Latvia, Bulgaria, Romania. Og trusselen om fengselstraff oppleves som et vellykket hotell-opphold i et norsk, velutstyrt fengsel. Vi frastjeles sykler for milliarder hvert år. Hvor mange ganger har du ikke sett en sykkel stå som etterlatt på steder de ikke bør stå. For å bli hentet pr bil i nattens mulm og mørke. Forsikrings-premiene økes år for år når forsikrings-selskapene utbetaler store beløp. Syklene er dyre i innkjøp og fristende for folkeslag som ikke eier verken skam eller moral.

De sitter på gatehjørner og utenfor våre butikker og ser tilforlatelig ut på dagtid. Om natten skal du regne med at du blir det neste offeret. Skaff deg alarm, sier jeg!

Først i disse dager snakker man om endringer i Grunnloven vår som burde vært debattert for lenge siden. Lover som vil endre vårt livsmønster en gang for alle. Grunnloven regulerer lover som blir til hvert år. Viser en regel å være i strid med Grunnloven må den vike. Eks vis kan ingen nyere lovregel ha tilbakevirkende kraft. I disse dager er ytringsfriheten under press. Det snakkes om å ta hensyn til minoriteter som de homofiles rettigheter kontra våre allerede vedtatte lover som regulerer samlivet vårt. Eks vis er Ekteskapsloven endret til fordel for homofile. Som igjen har gitt dem rettigheter til å adoptere. Om 15-20 år vil vi se resultatene av denne galskapen. Mange unge begår selvmord idag. Hva når de oppdager hvor traumatiserte de er blitt pga lover som kun en promille av befolkningen ønsker. Hva med muslimene som stadig legger press på oss. Hva når de ikke får viljen sin og vender seg til nye Grunnlover? Vi har inngått EØS-avtaler som om vi er medlem av EU. Sjarlatanene sitter i råd og styrer ute i europa. Også Norges tidligere statsråder. Og mister de makten her i landet vil du finne dem igjen i andre råd og styrer; de de påvirker lovene våre til det verre.

Vi andre blir ikke spurt og ble det heller ikke når psykopatene som sitter på Stortinget forfatter endringer i Grunnloven. Basert på høringsrunder vi ikke aner noe om. Debatten uteblir. Folkeavstemninger tør de ikke ta sjansen på. Man sitter på Dagsnytt18 og sammenligner alderspensjoner og uførepensjoner som er opptjent over 40 år og rettmessig idag utbetales - med barnetrygder og andre sosiale stønader som sendes til øst-Europa uten at det er opptjent på rettmessig sett. Det snakkes om å regulere disse pensjonene og jeg regner med at det siktes til de sistnevnte pensjonene – og ikke det faktum at nordmenn tar med seg alderspensjonen sin til Spania der prisnivået er lavere enn det skandinaviske. Men på Dagsnytt18 sitter de kunnskapsløse stats-sekretærene og snakker om at da må alle pensjoner reguleres.

Neste år skal det velges hvem som skal bestemme vår videre fremtid. Du skal ikke se bort fra at Jens kommer til å sitte ved roret ytterligere 4 år. LO legger milliarder på bordet slik at Arbeiderpartiet kan drive valg-kamp. Jeg stoler ikke på at dette heller går rettmessig for seg. Politikerforakt? Det er vel bare fornavnet? Idag snakker man igjen om at diesel-biler må settes i garasjen i de større byene når vinteren er et faktum. Vi er overlesset med bekymringer for fremtiden. Alt er snart tillat i dette landet. Forbudene hagler om uvesentlige ting vedtatt av venstre-vridde dysfunksjonelle politikere. Stakkars de generasjonen som kommer etter oss!