mandag 19. mars 2012

Å tilhøre venstre-siden= «fortapelse»

Hvem er de intelligente; hvem er de uintelligente?

Et forsøk: de uintelligente er de som ikke ser skogen for bare trær.
Et nytt forsøk: de intelligente er de som øyner en lysning og ser sannheten tiltross for trærne.

Det er nærliggende for de på venstre-siden å sette folk i båser. Det er de uintelligente som ikke ser skogen for bare trær; de er sosialister og marxist-kommunister. Med andre ord tilhører de venstresiden
De intelligente er de som ikke lukker øynene for sannheten; og tilhører høyresiden.

Høyre/venstre. Venstre/høyre.

Dette er et interessant perspektiv hvis vi går til Bibelen der vi leser om disse som vil havne på Jesu venstre side og de som vil havne på Jesu høyre side. Dette med referanse til Dommedag.

De som havner på Jesu venstre-side kalles geiter. De som havner på Jesu høyre side kalles sauer. Geitene går det j..... dårlig med. Sauene går det bra med. Veldig bra med, faktisk. For disse skal arve «Riket». Ja, selve Jorden skal de arve. Det nye Paradiset skal de arve. De - som vil bli stående på høyre-siden!

Med andre ord de som tilhører høyresiden vil bli tilgodesett med velsignelser. De som havner på den venstre siden vil bli avskrevet som ikke gode nok. Som dårlige representanter for det gode; med andre ord. De vil dø!

Vi på høyre-siden i norsk politikk idag blir kalt alt fra rasister til dumme og «uten utdannelse».

De på venstre-siden kalles «eliten» og de som har sk høy utdannelse.

Frp-velgere f eks blir av venstre-siden kalt dumme, harry, eller folk som ikke vet sitt eget beste. Frp-velgerne selv mener de tilhører partiet «for folk flest».

De som vet best er uten tvil høyre-siden i norsk politikk. De kalles høyre-ekstreme, høyre-radikale, nazister, fascister, rasister, islam-fiendtlige, endog islamofobe. Med andre ord med en angst for islam som ikke er rasjonell.

De på venstre-siden er også ekstreme; det vet vi siden vi kjenner ideologien deres. Men det faktum skal disse ha seg frabedt.

Er det noen som faktisk er rasjonelle så er det Frp-ere. Er det noen med hode på rett plass så er det de høyre-ekstreme etc. Men de tilhører visstnok ikke eliten. De har etter sigende også lav utdannelse. Det iflg de venstre-ekstreme/radikale som er så frekke at de selv titulerer seg «eliten». Altså de som vet best.

Men; og det er et stort men: hva betyr så eliten? Er det disse som aldri kom seg gjennom en faktisk og reell høyere utdannelse på Blindern? De som som i en alder av mange og tredve fremdeles lurer på hva de skal bli? De som aldri er kommet lenger enn til en hybel på det samme stedet der oppe? De som studerer fag som ikke kan brukes til noe. De som omsider etter 10-15 år på denne utklekkingsanstalten tilslutt må innrømme at IQ-nivået dessverre var så lavt at det ikke holdt til en akademisk slutt på studiene og/eller som ender i frivillige organisasjoner som Kirkens Bymisjon og denslags politiske utskudd på sammfunnstreet? For ikke å glemme politikere; de halvstuderte røverne!

Med en lønn som aldri vil gjøre dem istand til å finne den s k friheten? Som slaver av Lånekassen som har holdt liv i dem i alle disse årene. Som tilslutt må innse at anstrengelsene var forgjeves - og at det eneste de sitter igjen med er ideologien. Den sosialistiske ideologi. Den politisk og dysfunksjonelle ideologien som hevder at alle har krav på å bli ivaretatt av Staten. Uten frihet til å tenke sjæl; den friheten de selv gikk glipp av fordi man forvekslet dem med mennesker med høy intelligens. Og de som selv beærer seg med elite-stempelet? De med hue under armen og armen i bind?

Skal man ta Bibelen på alvor så er det altså - alt tatt i betraktning - en langt større velsignelse og tilhøre gruppen som tilhører HØYRE-SIDEN.

Så sug litt på den, du!

PS som et apropos til venstre-sidens manglende intelligens er det nærliggende å trekke den konklusjon at jonas gahr støre tilhører denne klassen av politikere - som ikke har evne til å forholde seg til lover og regler. Han har delt ut av våre felles midler til en bekjent får vi høre på nyhetene idag. Denne gangen snakkes det om mange millioner. Han har ikke "forstått" at han var inhabil! Som vi vel kan tillate oss å konkludere, så skal det litt hjerneaktivitet til for å forstå enkle regler - som venstresiden tydeligvis har problemer med å fatte noe av.