tirsdag 28. februar 2012

Dagfinn Høybråten og «Honning-krukka»

Det burde ikke være noen tvil. Ola og Kari Nordmann har alltid tilhørt et raust og empatisk folk. Det være seg med eller uten oljen. Vi har fremdeles innsamlinger til «de nødstilte» i andre land. Afrika spesielt der mange nordmenn har skaffet seg prestisjefyllte og godt betalte jobber i prosjekter som Norad og Norsk Folkehjelp. Millioner av private kroner er lagt igjen i bøsser rundt om i det ganske land.

Ikke nok med det; vi må alle dessuten betale over skatteseddelen. Hva enten vi vil eller ei. Bistandsbudsjettet skal derimot visstnok ha skrumpet noe inn. Noe som Frp bl a har sørget for. Det er det mange som er fornøyde med. For er det noe vi reagerer på så er det det faktum vi blir presentert via Brochmann-utvalget som har konstatert at denne perverse og utagerende innvandringen kommer til å bidra til at statsbudsjettet - der bl a våre pensjoner blir regulert hvert år den vil bare skrumpe enda mer inn enn i dag.

Våre barn og barnebarn bør allerede nå spare i private forsikringer for å trygge alderdommen. For at pensjonene bare blir mindre og mindre og slett ikke holder tritt med pris-utviklingen, det erfarer mange allerede nå. Og skatter og avgifter skyter i været i tråd med den sosialistiske ideologien. Våre politikere derimot deler gjerne ut av våre innbetalte skatte-kroner til seg selv. I feite pensjoner og svarte limos. Et ferskt eksempel er SV som har tatt for seg av felles-kassa for om mulig å friste enda flere ungdommer inn i det sosialistiske dysfunksjonelle partiet sitt.

Partiet SV har vist seg å være korrupt. Basta! La oss få se at dette partiet nå snart er en saga blott, takk!

Og honningkrukka som noen kaller velferdskassa vår den er snart tom. Brochmann-utvalget har som sagt ikke lagt skjul på at årsaken er den perverse innvandringen fra 3. verden. Den befolkningen som ikke er bærekraftig i sine egne land er det vi nå skal slite med. Disse som går rett over på diverse stønader fra de setter sitt ben på norsk jord. Det er det ingen tvil om. Siv Jensen har selvsagt helt rett selv om retorikken kan sies å være en smule spissformulert.

Å hevde at folk må ha vært i jobb i 4 måneder innen de har krav på tilskudd fra «krukka» er en sannhet med modifikasjoner. For når det står en asylant på trappa så blir han først sluset inn på et asylmottak der han blir tildelt «lommepenger» i tillegg til gratis opphold. Deretter er det «rett over på» en av være rause stønader. Dette er det ingen tvil om. De mottar jo de samme lommepengene og gratis opphold også etter at de har fått avslag. Og ikke nok med det men denne s k uttransporteringen den skjer i snegle-fart. Det sørger bl a de nyttige (idiotene) sosialistene for.

Det er heller ikke tatt ut av det blå at disse som vi ønsket velkommen for noen år siden. Disse såkalte håndverkerne fra øst-europa «polakkene»; de hever kontantstøtte og barnetrygder for barn som ikke engang oppholder seg her. Det er deres rettigheter i flg en lov som det tydeligvis tar år og dag og få endret.

På nyhetene idag kunne den «kristne» Dagfinn H fortelle oss at han ikke har noe til overs for «høyre-partiene» som vil kutte i bistandsbudsjettet. Har han spurt seg om vi ønsker han inn i regjering overhode. Jeg har stemt en eneste gang på dette partiet. Men det er ikke mye de oppnår i regjering akkurat. Og hva er det Dagfinn H tenker med? Har han kanskje hue under armen ....Hvis han mener at Ola og Kari nå ikke bare skal bidra over bistandsbudsjettet her i landet men også utenfor, så tror han feil. Så Dagfinn; glem det – hvis du vil værra med; så heng på! Og slutt med dine patetiske krav til oss. Abort-spørsmål og «sortering» er en anna sak.