lørdag 10. mars 2012

Anders B Breivik: Intelligent galskap?

Document.no har idag frigitt politiets rapport i tiden rett etter at Anders B Breivik overga seg på Utøya. Siden document.no gjerne indirekte sympatiserer med Beiviks manifest og innholdet i det, som er forfattet mer enn 50% av andre, så finner jeg det «schizofrent» når man på den bloggen til tider bruker en retorikk som er ment å drite ut bøddelen. Ja, for det er dette Breivik ønsker å bli husket for. Han sier dette ofte i rapporten at han «henrettet ungdommene på Utøya».

Hans forklaring er ikke så gal som Hans Rustad velger å fremstille den på. Der han vrir og vender på Breiviks forklaring, som forøvrig kom etter at han iflg ham selv ikke hadde sovet natten innen. At Breivik fremstår narsissistisk og dermed gal når han hevder han er leder for Knights Templar, så er det vel få som vet hva Frimurermedlemmene holder på med i det skjulte. Det vi vet er at innenfor denne organisasjonen befinner seg personer/menn som tilhører advokater, høyesterettsdommere, politifolk. Altså folk som møtes daglig i sitt arbeide i rettssystemet vårt. Man kan jo dermed lure på hvordan det står til med rettssikkerheten her til lands.

Hva gjelder Breiviks surrealistiske fremstilling av seg selv og sin påståtte organisasjon, så kan jeg ikke helt forstå at hans påstander kan sjokkere. Går man til det gamle testamentet er det jo ikke langt mellom de surrealistiske historiene heller. Kriger ført «i pennen» av Gud Jahve selv.

Ta f eks historien om Jordan-elven som delte seg slik at israelittene kunne gå tørrskodde over. Der de ble forfulgt av soldater som alle druknet da Gud lot vannet renne tilbake i elven.

Eller historien om hvordan de skulle innta Jeriko? Denne historien er noe av det mest surrealistiske jeg kan tenke meg. Jeriko var lukket og låst for israelittene står det. Men Gud sier da til Josva: «Se jeg gir Jeriko med kongen og hans tapre krigere i din hånd».

Historien som følger er jo nesten til å flire av. Men du verden så kreativ. Du kan lese den selv i Josva kap. 6. Og her kommet et kort resyme.

Israelittene ble bedt om å gå rundt byen en gang om dagen uten å si et kløyva ord. Kun hornene skulle gjalle. Dette gjentok de en gang hver dag i seks dager. Etter denne runden gikk de tilbake til leiren sin utenfor Jeriko by. Den syvende tok de samme runden. Men nå den syvende dagen gikk de syv ganger rundt byen. Og nå skulle de rope i henhold til instruksen Gud hadde gitt dem. Så folket tok til å rope mens prestene blåste i hornene. På grunn av dette styrtet muren sammen. Altså ikke så stort et under, som en konsekvens av drønnet går jeg ut fra. Common sence? Hvem har ikke hørt om glass som sprekker eller knuses ved høye lyder?

Breiviks utbrodering om sin egen person virker «gal» men ikke uten troverdighet. At våre røde politikere får ture frem uten at noen griper inn, fremstår stadig mer utrolig etter som tiden går. Hva enten det er her i Norge eller i England og Frankrike; stater kjent for sine tidligere krigertradisjoner.

Verden har fostret «gærninger» til alle tider. Også i moderne tid. Byer og stater er blitt inntatt på ymse vi. Kriger er ikke et uvanlig grep når frustrasjonen blir komplett. Hitler hadde sine motiv. Breivik har sine. Det er vel nesten usannsynlig at det ikke snart igjen går mot en krig. Hvem som blir utpekt til syndebukker denne gangen burde være innlysende. Nærliggende er vel å tro at det starter med Iran og Israel?

Den kalde krigen er jo ikke over, om noen skulle tro det. Atombombene ligger jo bare og venter på å bli detonert. Den kalde krigen pågår for fullt i våre egne sandkasser hver dag. Det hevdes at muslimene er de nye jødene. Ja, hvorfor ikke? Det går jo ikke en eneste dag uten at mediene kan meddele oss nordmenn hvordan det står til ute i distriktene. Eller i hovedstaden Oslo som definitivt er okkupert. Å være en muslim er blitt et skjellsord.

Hvor lenge skal vi tåle å måtte flytte fra våre hus og eiendommer. Som etterhvert blir bare mindre og mindre verdt, i takt med at muslimene flytter inn. Ingen kan lenger benekte at dette er en kjensgjerning.

Enn så lenge har vi nok kontroll på Oslo vest, men det er bare et tidsspørsmål innen den vil bli okkupert den bydelen også. Jeg har selv sett hvordan befolkningen der gradvis byttes ut. I min egen bygård midt på byens beste vestkant ble det stadig mer innlysende at de 50 beboerne i min bygård ble byttet ut ved at man flyttet. Min kontakt med mine naboer og deres argumenter var ikke til å ta feil av. Der bor det nå negre fra Somalia, kurdere fra Irak, polakker og andre øst-europeere stuet sammen i større familier i de minste leilighetene.

Da jeg 17. mai 2010 møtte en burkakledd somalisk kvinne i oppgangen var det definitivt slutt med min tålmodighet. Fra å være kun etniske nordmenn i gården er den nå ikke til å kjenne igjen. Husleiene er unaturlig høye i den delen av byen. For at gårdeier ikke skal gå konkurs i konkurranse med andre gårdeiere vender de seg til kommunen. Som igjen - betaler for utlendingene.

Jeg har ingenting imot at bydeler som Oslo vest blir brune. Men da forventer jeg at disse har råd til å bo der. Og at vi blir å betrakte som likeverdige. Det er vi ikke og kommer aldri til å bli det så lenge beboerne ikke er bærekraftige og bidrar til å bygge byen. Men lever av oss på stønader som varer livet ut, helt fra de setter beina på norsk jord.

Så jeg ser ikke bort fra at det finnes «en organisasjon» som kaller seg Knight Templar. I land der ordensmakten er svekket og går på lavt gir, er det ikke utrolig at folk får drive med sitt. Og svekket er den fordi sosialistene styrer. Det er ikke uten grunn at politiet har øynene vendt mot minoritetene. Det er der kriminaliteten dyrkes. Denne påstanden bekreftes ved det faktum at en mann som Behring Breivik aldri noensinne har fremstått som en trussel. Han (og hans likesinnede) er dannede, intelligente mennesker som glir lett gjennom samfunnet uten å vekke oppsikt. Kan man se bort fra dette?

Forøvrig tror jeg personlig at advokat Lippestad vil få mannen frikjent. Ikke i Tingretten. I Lagmannsretten; derimot.