lørdag 17. november 2012

Er kinesere «rasistiske»?

Med tanke på at forskning viser at kinesere har høyere IQ generelt enn oss nordboere, var det med stor undring jeg lyttet til BBC for leden.

Kinesere har kjørt sitt eget løp i årtier. Det er et disiplinert folk. Idag er det et rikt folk som gjerne låner ut penger til USA; USA har idag stor gjeld til Kina. Kinesere er nå dessuten etablert i Afrika. Der det bygges og investeres stort. De bygger enorme fotballarenaer. Og det sies at det er som takk for at de har fått denne muligheten. Med plass til 40.000 tilskuere eller noe sånt. Tiltross for at i den angjeldende lille landsbyen i Afrika ikke bor mer enn 7000. Så det er bare å konstatere: kinesere tenker stort om dagen. Men kinesere har flyttet til Afrika og hevder at de liker seg der; og vil bli boende. Men, sier de om deres arbeidskolleger negrene - at de er late.

Det er vel neppe noen som føler for å utfordre den påstanden. Det er laget endel dokumentarer om kineserne i Afrika og det ser ut som om negrene synes det er greit at de er der og at det nå etterhvert havner noen kroner som en konsekvens i velferds-kassa deres, som vel kan hevdes å være temmelig tom. Tatt i betraktning at afrikanere er et ikke bærekraftig folk. Men heller ikke et krevende folk, så vidt jeg kan bedømme. De greier seg med lite og finner som regel ut av det. Demokrati er fraværende og alle er sin egen lykke smed. De føder unger i haugetall og ingen bekymrer seg nevneverdig om morgendagen. Det er det bare kapitalistiske europeere som gjør.

Vel, nå har jo negrene hørt om land som flyter av melk og honning; og det er det jo lite av i Afrika. Så de sprer seg rundt i verden i den farten politiske ledere har bestemt at de kan få lov til. I Norge blir de forsørget. De bidrar ikke til nevneverdig påfylling av vår velferds-kasse. Så at den tømmes gradvis i takt med at den ikke-bærekraftige befolkningen fra ymse land tar seg til rette, er ikke til å undre seg over. Det er villet norsk politikk; det også.

Negrene er nå blitt et folk på vandring; og på et BBC-program nylig var det gjort en reportasje fra en by i Kina der en halv million negre fra bl a Nigeria har slått seg ned. De har ordnet seg på forskjellig vis med noe som kan se ut som ekteskapskontrakter eks vis. Men dette er altså ikke på orntlig. Men kineserne lever jo ikke totalt avskåret fra omverden og vet at de bør holde en lav profil i forhold til dette; som forøvrig bidrar til kaos der også, som i resten av verden.

Vi blir fortalt gjennom BBC's kilde; en Nigerianer - at kinesere ser på dem som folk fra en annen planet. Eller som det faktisk ble sagt: som monstre. Ja vel, tenker jeg og retter meg opp, det var da svært. Med tanke på hva vi som nordmenn til stadighet får slengt etter oss, når vi uttrykker vår misnøye med muslimer og andre folkeslag som voldtar oss og denslags; kvikner jeg til der og da. Setter meg til rette i stolen og skjerper øregangene.

For det er jo liksom ikke måte på. Det snakkes om å stoppe ytringsfriheten. Det snakkes om at PST har fått myndighet til å gå de høyreorienterte etter i sømmene. Holde et øye med Internett der mange slenger med leppa f eks. At det er andre som heller burde holdes i ørene, det nekter selv våre dustete politikere å se i øynene. Men det er nå så.

Så jeg lytter oppmerksomt til det som blir sagt fra BBC. Og da er det jeg detter av stolen. For hva er det denne nigerianeren sier? Jo, sier han, når vi tar bussen - så holder kineserne seg for nesen! DE HOLDER SEG FOR NESA. Jeg trenger vel ikke si mer.

Et interessant program!

Er alle jøder idag beskyttet som ett folk?

I Paulus brev til romerne kap 9 vers 30 står det:

«Jo, hedningene som ikke strevde etter å få rettferdighet, de har vunnet rettferdighet, det vil si rettferdigheten av tro. Israel strakte seg etter loven med dens rettferdighet, men de nådde ikke opp til loven. Hvorfor ikke? Fordi de holdt seg til gjerninger, ikke til tro. Videre i kap 10 vers 4: «Kristus er lovens slutt, så hver den som tror, blir rettferdig for Gud.»

Jødene tok som vi vet ikke imot Kristus. De forlangte å få ham korsfestet. Og kastet samtidig forbannelse over seg. For hør hva Paulus sier i sitt brev til romerne: vers 11: «For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst».

Paulus spør selv i kap 11: «Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt. (..) Videre vers 4: Guds svar til Elia: «Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kne for Baal. På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud har valgt ut av nåde. Og er det av nåde er det ikke på grunn av gjerninger. (..) vers 7: «Det Israel strever etter, har de ikke oppnådd, men de utvalgte har det. De andre er blitt forherdet.» Det står om jødene at de snublet.

Paulus spør: «Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke!» - Deretter kommer det som mange ikke forstår. - «Nei, ved at de falt kom frelsen til de andre folk, (kristne) -». Paulus var jøde og anså seg for å være hedningenes apostel. Han hevder at jødene ble forkastet som ett folk, men at de individuelt - måtte komme til tro. For les det igjen. Paulus brev til romerne, kap 10, vers 12. «For her er det ikke forskjell på jøde og greker».

Hyklersk, kristen holdning

Skal i dag forsøke å sette ord på noe som har ligget meg på hjertet en stund. Men først:

Alle som ikke er villig til å underordne seg lover og regler i Norge, eller bruker midler som fører til utrygghet blant befolkningen, skal fengsles og senere utvises, hvis Norge ikke er deres opprinnelige land. Med referanse til de voldelige muslimene som herjer fritt her i landet. Som har bestemt seg for at ingenting skal være skjult. Deres voldelige meninger og holdninger skal de ha seg frabedt å legge bånd på osv osv., disse bør snarest pakke sekken og forsvinne. Tilbake til de landene der dette kan praktiseres fritt; og der de ti bud er fraværende. For det er der de hører hjemme.

Når det er sagt, mener jeg allikevel det er på tide å sette fingern på den hyklerske holdningen som fremføres på blogger, som heller burde holde kjeft om temaet. Så lenge dette aktuelle temaet ikke blir behandlet på en vettug måte. I forhold til muslimer. Og det jeg skal si nå blir som å banne i kjerka. Men hadde presten gjort som Jesus gjorde med pantelånerne og gateselgerne i templet dengang; hadde vi ikke hatt en så lavpannet moral som den vi opplever i Norge. Temaet er homofil praksis. Ergo vil jeg mene at det er på høy tid at noen banner i kjerka; og setter dette på dagsorden.

I Morgenbladet står en artikkel i forrige uke over flere sider; der en knippe muslimer som tilhører den nylig startede organisasjonen (som nok får økonomisk støtte fra staten den også), disse som tydeligvis mener de har fått utdelt frekkhetens nådegave. Bruker en retorikk som ikke hører hjemme i et kristent land; og som nå visstnok blir fotfulgt av ordensmakten. Ja mon det.

Disse mennene blir intervjuet av journalister og stilt svært uskyldige spørsmål; som vanlig er i norske medier. Alt skal jo være så politisk korrekt, ikke sant? Men altså; her stilles det spørsmål om årsaken til deres voldsomme/voldelige engasjement mot det norske folk. Uten at jeg har tenkt å ta for meg hele intervjuet, slår det meg gjentatte ganger at det disse uttrykker; holdninger basert på sin ideologi (jeg ønsker ikke kalle det religion) er mye som jeg selv vedkjenner meg. Flere av argumentene er argumenter hentet fra vår kristne bok, Bibelen.

Som kristen og med mer bibelkunnskap enn de fleste tør jeg påstå, er mange muslimer og dermed islamisters argumenter om homofil praksis, universelle. Vi kan ikke benekte dette. De snakker dessuten svært nedsettende om demokratiet og sier at de nekter å underordne seg staten. At vi i Norge er umoralske osv; vi har hørt det meste før.

Når jeg finner mye av dette intervjuet i Morgenbladet tilforlatelig og svermerisk; hva må ikke andre uten bibelkunnskap tenke om disse uttalelsene. Hva med alle som finner homofil praksis støtende og ubibelsk? Jeg husker et møte for noen år siden holdt i regi av Vårt Land, der temaet var homofil praksis. Blant debattantene befant seg en representant for lesbiske, og en «Ali». Begge var ærlige og den som gikk høyest ut var den lesbiske. Har skrevet om dette her på bloggen. Så ble det sagt fra en kjent blogg at «Ali» som representant for muslimer ble brukt som et argument; for disse som mente homofil praksis var synd. Noen tillot seg å ironisere over dette, som om dette burde vi ha oss frabedt. Men hva er egentlig saken? Er det ikke tross alt mange nordmenn som i dette temaet vil si; ja, her kan vi ikke annet enn å støtte dem (muslimene)? Vi lar altså «Ali» føre an. Underforstått det er ikke alt det disse uttaler som er galt?

Når da jeg, som har så mye bibelkunnskap føler jeg blir flørtet med, hva da med andre som kanskje til nød kjenner bibelen fra søndagsskolen? Jeg blir altså nødt til å gå til bibelen for å finne et svar på hvorfor jeg – og andre – kan falle for fristelsen å mene at muslimer har «rett i noe». Hva sier Jesus?

«Mange vil komme i mitt navn. De er som ulver. Men du skal kjenne dem på fruktene». Fritt gjenfortalt, men essensen er ikke endret. - De er som ulver. Med andre ord ikke et dyr vi føler tillit til. Tvertimot et dyr som kanskje vil komme til å sluke deg. Jesus visste alt om disse menneskene. Han kaller dem et sted for «ormeyngel».

Et argument som muslimer er opptatt av; tiltross for at de gjerne vil sitte i regjering og storting, er det faktum at de ikke ønsker forholde seg til styresmaktene. Men Jesus sier at «vi skal gi keiseren det keiseren vil ha», han siktet i dette tilfellet til spørsmål om skatter. Og - sier han: «Styresmaktene er innsatt av Gud». - ja, tenk det; uansett om styresmaktene fører en uholdbar politikk, så skal vi respektere dem som sitter der til enhver tid. Ikke fordi de er velsignet av Gud, men fordi Gud ville i forbindelse med stridsspørsmålet i Eden dengang, gi menneskene frihet til å velge; om de ville være lojale mot Ham eller mot Satan. Et opprør av den typen muslimer mener mye om; mot styresmaktene; er med andre ord – et opprør mot Gud!

Jeg har forøvrig for lengst trukket den slutning at det er gode grunner til at mange land er dysfunksjonelle. Så lenge de har den utbredte oppfatning som muslimer har om forholdet til styresmakter. De lever i samfunn uten den Sanne Gud. Det er bare en Gud og han snakker gjennom Bibelen. Det er han som tolker den boka. Det er den kristne Gud som har signert den.

Poenget?

Hvis politikerne våre mener at det er greit å importere folk med muslimske tanker og holdninger, så må de samme sette ned foten; og i det minste møte dem på halvveien. Hva betyr så det? Hva gjelder temaet homofil praksis så bidro jo ikke den nye ekteskapsloven, det maksimale makkverk; til å forene folk. Tvertimot; i den saken står muslimer og kristne side ved side for å sette det på spissen. Ved å late som at det er muslimenes problem at de går i harnisk over å se homofile praktisere sine lyster offentlig; som f eks nede på Grønland der mange muslimer idag bor, så ber vi om vold. Jeg blir jo også provosert av denne løssluppenheten. Selv om jeg ikke er voldelig.

Muslimer forstår nå, at de uansett hva de gjør, så vil mediene være på pletten og forsvare homofile og annen umoralsk handling. Ikke at dette ikke praktiseres og det til fulle i deres egne dysfunksjonelle land, men når kristne ikke føler de blir respektert med sitt syn på homofil praksis, hvordan kan vi da forvente at folk med voldelige tendenser skal vise respekt?

Det er på tide å banne i kjerka. Ikke bare i Norge; men i den vestlige og etterhvert så heslige verden. Og populære blogger bør holde seg for gode til å forsvare alt som vedrører homsene.

Og til slutt, om det skulle være tvil; et av budene lyder: «Du skal ikke slå ihjel». Og - «med den samme dommen du dømmer dine medmennesker, skal du selv dømmes på den dagen som er satt av til det».