lørdag 17. november 2012

Hyklersk, kristen holdning

Skal i dag forsøke å sette ord på noe som har ligget meg på hjertet en stund. Men først:

Alle som ikke er villig til å underordne seg lover og regler i Norge, eller bruker midler som fører til utrygghet blant befolkningen, skal fengsles og senere utvises, hvis Norge ikke er deres opprinnelige land. Med referanse til de voldelige muslimene som herjer fritt her i landet. Som har bestemt seg for at ingenting skal være skjult. Deres voldelige meninger og holdninger skal de ha seg frabedt å legge bånd på osv osv., disse bør snarest pakke sekken og forsvinne. Tilbake til de landene der dette kan praktiseres fritt; og der de ti bud er fraværende. For det er der de hører hjemme.

Når det er sagt, mener jeg allikevel det er på tide å sette fingern på den hyklerske holdningen som fremføres på blogger, som heller burde holde kjeft om temaet. Så lenge dette aktuelle temaet ikke blir behandlet på en vettug måte. I forhold til muslimer. Og det jeg skal si nå blir som å banne i kjerka. Men hadde presten gjort som Jesus gjorde med pantelånerne og gateselgerne i templet dengang; hadde vi ikke hatt en så lavpannet moral som den vi opplever i Norge. Temaet er homofil praksis. Ergo vil jeg mene at det er på høy tid at noen banner i kjerka; og setter dette på dagsorden.

I Morgenbladet står en artikkel i forrige uke over flere sider; der en knippe muslimer som tilhører den nylig startede organisasjonen (som nok får økonomisk støtte fra staten den også), disse som tydeligvis mener de har fått utdelt frekkhetens nådegave. Bruker en retorikk som ikke hører hjemme i et kristent land; og som nå visstnok blir fotfulgt av ordensmakten. Ja mon det.

Disse mennene blir intervjuet av journalister og stilt svært uskyldige spørsmål; som vanlig er i norske medier. Alt skal jo være så politisk korrekt, ikke sant? Men altså; her stilles det spørsmål om årsaken til deres voldsomme/voldelige engasjement mot det norske folk. Uten at jeg har tenkt å ta for meg hele intervjuet, slår det meg gjentatte ganger at det disse uttrykker; holdninger basert på sin ideologi (jeg ønsker ikke kalle det religion) er mye som jeg selv vedkjenner meg. Flere av argumentene er argumenter hentet fra vår kristne bok, Bibelen.

Som kristen og med mer bibelkunnskap enn de fleste tør jeg påstå, er mange muslimer og dermed islamisters argumenter om homofil praksis, universelle. Vi kan ikke benekte dette. De snakker dessuten svært nedsettende om demokratiet og sier at de nekter å underordne seg staten. At vi i Norge er umoralske osv; vi har hørt det meste før.

Når jeg finner mye av dette intervjuet i Morgenbladet tilforlatelig og svermerisk; hva må ikke andre uten bibelkunnskap tenke om disse uttalelsene. Hva med alle som finner homofil praksis støtende og ubibelsk? Jeg husker et møte for noen år siden holdt i regi av Vårt Land, der temaet var homofil praksis. Blant debattantene befant seg en representant for lesbiske, og en «Ali». Begge var ærlige og den som gikk høyest ut var den lesbiske. Har skrevet om dette her på bloggen. Så ble det sagt fra en kjent blogg at «Ali» som representant for muslimer ble brukt som et argument; for disse som mente homofil praksis var synd. Noen tillot seg å ironisere over dette, som om dette burde vi ha oss frabedt. Men hva er egentlig saken? Er det ikke tross alt mange nordmenn som i dette temaet vil si; ja, her kan vi ikke annet enn å støtte dem (muslimene)? Vi lar altså «Ali» føre an. Underforstått det er ikke alt det disse uttaler som er galt?

Når da jeg, som har så mye bibelkunnskap føler jeg blir flørtet med, hva da med andre som kanskje til nød kjenner bibelen fra søndagsskolen? Jeg blir altså nødt til å gå til bibelen for å finne et svar på hvorfor jeg – og andre – kan falle for fristelsen å mene at muslimer har «rett i noe». Hva sier Jesus?

«Mange vil komme i mitt navn. De er som ulver. Men du skal kjenne dem på fruktene». Fritt gjenfortalt, men essensen er ikke endret. - De er som ulver. Med andre ord ikke et dyr vi føler tillit til. Tvertimot et dyr som kanskje vil komme til å sluke deg. Jesus visste alt om disse menneskene. Han kaller dem et sted for «ormeyngel».

Et argument som muslimer er opptatt av; tiltross for at de gjerne vil sitte i regjering og storting, er det faktum at de ikke ønsker forholde seg til styresmaktene. Men Jesus sier at «vi skal gi keiseren det keiseren vil ha», han siktet i dette tilfellet til spørsmål om skatter. Og - sier han: «Styresmaktene er innsatt av Gud». - ja, tenk det; uansett om styresmaktene fører en uholdbar politikk, så skal vi respektere dem som sitter der til enhver tid. Ikke fordi de er velsignet av Gud, men fordi Gud ville i forbindelse med stridsspørsmålet i Eden dengang, gi menneskene frihet til å velge; om de ville være lojale mot Ham eller mot Satan. Et opprør av den typen muslimer mener mye om; mot styresmaktene; er med andre ord – et opprør mot Gud!

Jeg har forøvrig for lengst trukket den slutning at det er gode grunner til at mange land er dysfunksjonelle. Så lenge de har den utbredte oppfatning som muslimer har om forholdet til styresmakter. De lever i samfunn uten den Sanne Gud. Det er bare en Gud og han snakker gjennom Bibelen. Det er han som tolker den boka. Det er den kristne Gud som har signert den.

Poenget?

Hvis politikerne våre mener at det er greit å importere folk med muslimske tanker og holdninger, så må de samme sette ned foten; og i det minste møte dem på halvveien. Hva betyr så det? Hva gjelder temaet homofil praksis så bidro jo ikke den nye ekteskapsloven, det maksimale makkverk; til å forene folk. Tvertimot; i den saken står muslimer og kristne side ved side for å sette det på spissen. Ved å late som at det er muslimenes problem at de går i harnisk over å se homofile praktisere sine lyster offentlig; som f eks nede på Grønland der mange muslimer idag bor, så ber vi om vold. Jeg blir jo også provosert av denne løssluppenheten. Selv om jeg ikke er voldelig.

Muslimer forstår nå, at de uansett hva de gjør, så vil mediene være på pletten og forsvare homofile og annen umoralsk handling. Ikke at dette ikke praktiseres og det til fulle i deres egne dysfunksjonelle land, men når kristne ikke føler de blir respektert med sitt syn på homofil praksis, hvordan kan vi da forvente at folk med voldelige tendenser skal vise respekt?

Det er på tide å banne i kjerka. Ikke bare i Norge; men i den vestlige og etterhvert så heslige verden. Og populære blogger bør holde seg for gode til å forsvare alt som vedrører homsene.

Og til slutt, om det skulle være tvil; et av budene lyder: «Du skal ikke slå ihjel». Og - «med den samme dommen du dømmer dine medmennesker, skal du selv dømmes på den dagen som er satt av til det».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar