fredag 11. oktober 2013

Er det sensitivt i Spania å snakke om venstre respektivt høyre?

Ja, tydeligvis. Spørsmålet kom opp i en debatt der 4 menn, godt voksne kom sammen; ja ,og var det ikke Aarebrot som satt der og dro seg i skjegget? Programlederen gikk forsiktig frem og tok en pause etter sånn cirka 2 minutter. For å gi seerne en sjans? Det skulle bli spennende, og den første hevdet at han var gammel nok til å være berørt av Franco og hans diktatur. Og iflg denne mannens definisjon var venstre ensbetydende med demokrati og høyre med diktatur. Du verden!

Deretter fikk seerne si sitt og ringte inn. Den første, en eldre kvinne var nok litt for høyreorientert. Hun ble kuttet av ganske fort. Og en av de alvorlige politisk korrekte herrene ristet på hodet.

Deretter ble det nok en pause. Neste spørsmål vi fikk tid til å tenke på var; hva er en fascist. Hva vil det si å være fascist? Nå burde man kunne ane at stemningen var blitt urovekkende og på vei mot taket. Men nei, nå startet fleipingen. Alle kviet seg for å svare. Men han som hadde vokst opp med Franco tok allikevel straks ordet og sa at det å være en fascist var det samme som å være «en Mussolini». Programlederen vandret rundt og gikk så langt at han stilte spørsmålet til en ung fotograf, som tydelivis ble helt satt ut. Han skal jo ikke sees. Men litt moro skulle man vel kunne ha en sådan stund.

En fascist, sa en, er en person som er intolerant.

Ordet fasciste kommer av ordet fasce, som er italiensk, sa en annen.

Etterhvert ble stemningen svært hissig som det ofte blir i en spansk debatt fordi alle deltagerne, absolutt alle snakker i munnen på hveranrde. At de snakker dialekt i tillegg gjør det ikke lettere å få med seg alt. Men at temaet kom opp var etter sigende noe nytt i spansk tv-sammenheng. Ingen røyk i tottene på hverandre, men de var slett ikke komfortable heller.

Det som slår meg er hvordan den første debattanten definerte venstre og høyre. Han mente at venstre representerte demokrati. Men hvorfor da karakterisere vår nye blå regjering som høyreorientert? For et styre under sosialdemokratenes stadige overkjøring av folket er ikke demo­kratisk - det er diktatorisk. Hvis landets tidligere regjering var demokratisk fundert hadde det fremdeles vært i alles interesse å la dem fortsette. Det var det ikke og mindre enn 35% av oss ønsket Jens & co.

Vi hadde endog en statsminister som ligner veldig på Spanias statsminister, Rajoy. Tiltross for avsløringen om korrupsjon sier han, som Jens sa det; «jeg tar ansvar og blir sittende». La det gå sport idet! Partiet til Rajoy, Partido Popular, er høyreorientert. Og folk generelt forstår ikke at han ikke blir kastet. Akkurat som vår venstre-orienterte statsminister Jens ble sittende etter 22/7 han også.

Med andre ord ligner Rajoy og Jens' sin holdning veldig på hverandre. Arroganse satt i system. Og begge tilhører venstre respektive høyre-siden i poli­tisk sammenheng. Det blir dermed ikke riktig å kalle venstre-siden demokratisk. For begge sider er like diktatorisk. Det er ikke uten grunn at høyre-orienterte partier vokser frem som paddehatter over hele europa. Dette er «folkets» protest mot diktaturet som har overtatt for demokratiet. Vi kjenner Nord-Koreas diktatur. Hva med Cubas diktatur? De overkjører folket og sørger for at folk ikke kan velge «side» eller leder. Sånt starter borgerkrig som deretter vil bli verdensomspennende.

Hvis lokket på de høyre-orientertes kjeler skrus enda mer til, får man en trykkoker. Den vil tilslutt eksplodere. Legg også merke til at høyre og «rett» på det spanske språk er det samme: derecha. Med andre ord er høyre-siden å sammenligne med en «rett» vi har. En rett vi får i flg lov. Og skal respekteres. Det er dette høyrepartiene i snart alle europiske land nå krever. Men iflg venstresiden er det altså diktatorisk å «hevde sin rett»? Madre mia!

Vi lever i en globalisert verden. Men den er blitt lovløs. Våre respektive retter blir ikke respektert. Demokratiet eksisterer ikke lenger. Vi stemmer frem høyre-partiene fordi vi vil bli hørt i et samfunn som går opp i limingen. En usikkerhet ingen setter pris på. Spanske nyheter kunne melde at det var overraskende at det xenofobe høyre-orienterte partiet i Norge nå kom til makten. Og det for første gang i historien. Og de kalte ikke engang vår blå regjering for høyre-orienterte - men høyre-ekstrem.

Hvorfor så ikke kalle en spade en spade og innrømme at utenlandske medier trekker en riktig slutning? Norge er idag et svært høyre-orienterte land. Breivik satte agendaen på kartet. To år etter konstaterer verden at det norske folk ville det samme som Breivik og dem han ser opp til: Høyresiden, som forlanger «sin rett». Den 9. september 2013 ble venstre-siden plassert i forlegenhet. Venstre-siden er nå en saga blott. Den kan aldri mer eksistere i Norge. Det fordi alle vestlige siviliserte land nå følger etter. Et land som Norge, kjent for sin meglervirksomhet - og ikke å forglemme sin naivitet, er altså ikke så forbannet naive tross alt!

Frankrikes mann, Hollande vil gå av ved neste korsvei og inn på podiet kommer Marie Le Pen. Hun med sitt høyre-orienterte parti får stadig større oppslutning. Idag så mye som 24%. Franskmenn krever landet sitt tilbake. De føler seg mildt sagt overkjørt av alle muslimene som slår seg ned der. Eller tiggende rumenere. Noen kaller dem sigøynere og dermed slår man to fluer i en smekk. Atter engang blir sigøynere marginalisert, som de var under krigen. I England er man drittlei av å være medlem i EU. I Hellas frykter man at høyre-siden vil bli en eneste trykkoker hvis partiet Gyldent Daggry blir arrestert som et ekstremt parti.

Men Siv Jensens velgere vil komme til å føle seg snurt. Løfter om fjerning av bomstasjoner og fjerning av NRK-lisens kommer ikke til å se dagens lys - men begraves vil andre løfter også bli - en etter en. Det partiet derimot vil få gjennomslag for er det temaet som rører ved partiets velgere aller aller mest, og det er å få en slutt på innvandringen til Norge. Så kan utenlandske medier gjerne kalle oss xenofobe ekstreme, noe vi iflg norsk leksikon jo er - nemlig fiendtlige overfor visse fremmmede. Ikke generelt, vi lever da side om side med høyrøstede og bråkete spanjoler flere og flere av oss. I utlandet. Men mot muslimer generelt, og negre likeså. Vi reiser gjerne på safari til Afrika men å bosette negre i Norge henger ikke på greip. Det var som min venn sa når vi for n'te gang ble forstyrret av en kølsvart neger under lunsjen, der han for n'te gang skulle selge oss ulovlige kopier av klokker og vesker. Som han har forpliktet seg til å plage oss med, etter å ha benyttet seg av afrikansk mafia for å kunne komme til europa. Han sa: de gir seg ikke før du slenger dritt etter dem.

De er a f.... pain in the ass! Jeg kan allikevel ikke la være å undre meg over deres skjebne; som rase.

Men høyre-ekstremt? Ikke annet enn at vi er lei av kalle en spade for et greip. Og det fikk Norge uttelling for den 9.september 2013. Noe oppnådde vi ved dette valget.

De drukner på veien

At alle asylsøkere til Norge nå skal sendes tilbake til asylmottak i det landet de kom fra. Eller siden de ikke har id-papirer til et annet land i Afrika eller en annen region i f eks Afganistan der det ikke kriges kontinuerlig. Hva gjelder negrene burde det være greit. En neger er en neger og alle er de afrikanske. Ergo back to Africa! I alle fall de som søker opphold i land de drømmer om å få bo i. Det må derfor åpnes asylmottak i Somalia og andre lignende land eller i et annet land som mottar u-hjelp. Uhjelpen må brukes der som den tidligere ble brukt. Den hjelper allikevel ikke og er en illusjon.

Stadig vekk drukner det folk som drømmer om Italia eller andre land i europa; seilende over fra Afrika. De er sendt ut på stadig mer strabasiøse reiser i båter som er lekk; uten mål og mening. Mafian i de respektive landene sender dem ut på farefulle reiser og hvis de kommer i land i Italia blir de sendt til Lampedusa, en liten øy der det bor få italienere om noen etter den invasjonen øya har hatt de siste årene. Folket flykter og blir selv flyktninger i sitt eget land pga denne galskapen. Akkurat som i Norge og andre land.

I Australia gjør de likedan. De sender alle til en mer eller mindre øde øy langt ute i havet. Frp har lovet det samme. Alle som søker om asyl i Norge vil bli sendt ut igjen. Dette vil vel etterhvert bli formidlet til disse som legger ut på farefulle ferder på sjøen. Og dermed blir det gradvis slutt på denne vanvittige globaliseringen verden over; som stadig har bredt om seg. Men den vil aldri stoppe. Kaoset er for lengst satt i system av psykopatiske ledere verden over.

Alle disse landene belaster sin egen befolkning. Hva enten det er med oljepenger eller våre skattekroner som er ment å forsørge oss i fremtiden. Det sier seg selv at valget mellom pest og kolera er det samme. Begge deler tar livet av oss. Fortsetter vi som Sverige gjør og lar alle få opphold i landet vil for det første landets befolkning bli byttet ut med dysfunksjonelle mennesker som i realiteten er «fantefølger i drømmer om et godt liv», i land der de tror at folk driter penger. Ja, pardon my language, men det kan virke som det er det de tror. Vi i siviliserte land med en iq over 90 er land som alltid er i utvikling. Vi skaper verdier og verdiene kommer oss gradvis til gode. Men når landets egen befoflkning dør ut blir det selvsagt også slutt på honningen. Igjen total galskap.

Mennesker med en lav iq kommer aldri videre hva enten de mottar utviklingshjelp eller ei. De mangler menneskelige ressurser. Og utviklingshjelpen har heller vært et onde. Hva gjorde negrene innen vi kom på ideen om at de «sultet» og døde fordi det var u-år i landet? Negrene døde naturlig og de som tror på Darwins teori om den sterkestes rett osv burde vel være dyktige på å forklare hvorfor det må være sånn. Hvor blir det av deres forklaring? De venstre-radikale er tause nå.

Vi har gjort negrene urett ved at vi dro nedover til Afrika og kjøpte opp mennesker som neger-stammer selv hadde tatt til fange. Idet de sto på brygga og ble kjøpt opp av redere som seilte nedover med varer, var de allerede slaver. Det er en stor misforståelse av det er den hvite mann som gjorde negrene til slaver. En stor misforståelse som vi fremdeles «betaler» for i form av utviklingshjelpen.

Og siden utviklingshjelpen ikke har virket der den er overført fordi noen smarte negre har forstått hvordan de skal utnytte denne hjelpen, gjennom korrupsjon, var det vel like greit å åpne landets grenser da slik at de selv kunne velge. Bli boende i Afrika og andre krigførende land, der utviklingshjelpen ble mer ødeleggende enn verdifull. Mye av denne hjelpen blir jo brukt til våpenkjøp. Hvordan tror du ellers at negrene hadde kunnet skaffe seg våpen? Den dagen den hvite mann troppet opp på brygga i Somalia ble de ansvarlig for den utviklingen vi stadig så bredte om seg. Hadde vi latt dem være der uten innblanding hadde verden gått videre. Negrene i Afrika hadde fremdeles skutt på hverandre med pil og bue, og ingen trengte bekymre seg for om de sultet. Naturen ville gå sin gang, som Darwinister vil si. For Afrika er ikke et land uten melk og honning om noen skulle tro det. Nei det er det ikke og de vet å utnytte de ressursene som finnes.

Ut av TV2's dokumentar om den såkalte sulten i Nigeria kom det frem at negrene selv ikke så noe poeng i å lete etter mat siden hvetemels-sekkene hopet seg opp i landet. For å illustrere deres egen forakt for denne patetiske og feilslåtte u-hjelpen så vi en trist svart mann sitte på en haug med mel-sekker. Og kvinner som plukket «grønt for». Foraktelig sa de at i Nigeria er det ingen som sulter. Melsekkene kunne vi værsgo ta med oss hjem igjen.

Så hvem er det som er ansvarlig for det kaoset vi opplever i verden og i Norge der vi blir mer og mer høyre-orientert? Jo, det er de venstre-orienterte det, som sørger for dette. De som fremdeles går med en våt drøm om kommunisme. Vel, den generasjonen er gud skje lov og takk i ferd med å dø ut. Selv om de fremdeles blander seg inn i saker og ting når yngre generasjoner skal avgjøre hva som er best for deres fremtid.

De sender røyk-signaler nedover til de landene som faktisk ikke er så fattige og lurer dem til å tro at kapitalistiske land er langt bedre å leve i. For der deler man på alt. I allefall i teorien. Den kommunistiske. Så går det som det går da. Folket gjør opprør. De fremstår som gribber som visstnok bare tenker på seg selv. De gjør sine medmennesker til ofre i land og kulturer de ikke kjenner til. Det er de kunnskapsløse og de naive som skaper kaos i verden. De venstre-orienterte! Les The Liberal Mind, min favorittbok. Den handler om «madness». Skapt av de venstre-orienterte.

Høgferdiga Medel-svenson

Har i de årene jeg har harselert med Norge og landets innvandringspolitikk lest andres harselering med den middelmådige svensken som offer under sin regjering. Man undrer seg på om medel-svenson egentlig reagerer på det faktum at i løpet av noen ti-år er landet blitt byttet ut med negre og muslimer fra den tredje verden. Om så var, tør de ikke snakke om det.

De bor fremdeles i Skåne som er verst berørt med Rosengård, og ser ikke ut til å reagere nevneverdig på det faktum at de er mer eller mindre gisler i sitt eget land. Å møte på en svenske i utlandet, ja, la oss si i Spania dit mange svensker har slått seg ned for godt; så vil de fremstå som naive og ignorante overfor det som skjer i gamlelandet. Fortell dem at befolkningen skiftes ut og at de om noen ti-år vil være i mindretall og de vil antagelig bektrakte oss nordmenn som fiender. Eller rasister. For vi har ikke bare olje men vi har frihet til å ytre oss. Også som xenofober på høyresiden, som Spanske nyheter så påståelig kaller vår nye norske regjering. Som iflg Spanske nyheter aldri i historien har vært så høyre-radikal. Ja, endog ekstrem vil man mene når vi kalles xenofobe. Som betyr iflg norsk leksikon; fremmedfrykt, redsel eller fiendtlighet overfor alt fremmed; spesielt brukt om redsel eller motvilje overfor utlendinger. Intet mindre, altså!

Så stakkars oss nordmenn om vi skulle komme til å fleipe med medel-svensom på deres nye jord der langt syd; der de leker hurra-gutter som spiller golf i rosa shorts og ditto piquet-skjorte med en særs alvorlig mine. Alle NAV-avhengig. Høgferdiga ville min avdøde svenske ektemann kallt dette og antagelig vrir han seg i graven når han nå etter mange år under torven ville måtte erkjenne at landet han engang forlot i embeds medfør, nok ikke lenger er det landet han elsket og var glad i. Og hadde han møtt disse høgferdige middelmådige landsmenn som tillater seg frekkiser overfor nordmenn som er i godlune en kveld på «mas amigos» - der nordmenn og dansker også skal være så velkommen, så tror jeg han hadde slått en svenskevits på deres bekostning. Om ikke annet, så hadde mannen humoristisk sans.

Man får et inntrykk av at den svenske utlendingen er seg selv nærmest, men nekter å innrømme det. Det spilles bridge i en militaristisk ånd som om det var livet det gjaldt. Ikke som blant nordmenn som liker å prate mellom «slagene». Som høflig og dannet takker for spillet mellom hver runde. Svensker er blitt høgferdiga. Som om de tror de er noe. Og er det noe som er lett å avsløre så er det at denslags bunner i usikkerhet. Og ikke minst mindreverdighets-komplekser overfor oss som fremdeles har både penger på bok og retten til å ytre oss fritt.

Og fortell dem at den pensjonen de hver måned hever via Sabadell (bank) om få år ikke vil komme til å dekke utgiftene de har der nede i syden når banklånet forfaller eller golfmedlemskapet blir for dyrt å ivareta fra velferdskassa, så er det ikke lenger bare fordi det er medel-svensom som har sugerøret nedi. Og at den pensjonen de over år har betraktet som sin, den svinner hen år om annet. Idag er det syrere som uten å blunke får bli svenske statsborgere med alt hva det innebærer av goder. Man regner med at 4000 syrere i måneden vil sette sin fot på svensk jord. Alle får bli har man bestemt. Syrere som også er muslimer. Allah akbar!

Nordmenn er runde og blide stort sett og har foreløpig ingen grunn til annet. Møt på en svenske; en av medel-svensons kaliber og du vil kanskje føle at hårene stritter. Selvsagt finnes det råtne epler i alle leire også i den norske. Men så mange sure, svenske tryner som de man treffer på «mas amigos» og du vil komme i tanker om at de faktisk ikke ønsker oss inn i klubben. Makan til surmagede og arrogante tullinger skal du antagelig lete lenge etter. Helse­ve­se­net er i forfall av mangel på helsepersonell; som denne sommern ga seg ekstra stygt et utslag. Fordi svenske sykesøstre og hjelpe-pleiere har vendt landet sitt ryggen til en langt høyre lønn i Norge enn i landet de engang lærte seg faget.

For ikke å snakke om unge svensker i enhver butikk og serveringsted i Norge der de selvsagt har tappet norsk arbeidsmarked for alt som var å oppdrive av jobber for unge nordmenn, som også kunne tenkt seg å tjene noen kroner mens de venter på bedre tider. De jobbene finnes ikke lenger for norsk ungdom men for svensker, som valfarter ikke bare til Norge men også til sydligere strøk der de tror de er fra verdens navle. Samtidig som de ikke vil gå av veien for å omtale oss nordmenn som xenofobe norrbagger, rasistiske som vi jo er. Iflg godfjottene som fremdeles ikke fatter alvoret.

For ikke å glemme vår redsel for utlendinger. For i Sverige der er de rundhåndet der; i alle fall hva gjelder sin ydmykhet overfor alt som bidrar til at de rømmer landet alle som en. Og skuler de ikke til hverandre i kassakøen i Sverige, der fire hijabkledde kjerringer står foran i køen så skal du regne med at det kan gå ut over deg som vennligsinnet norrbagge i en hvilken som helst sammenheng i syden. Der høgferdigheten får seg en knekk; ikke minst når de omgås sine egne. Det er ikke uten grunn at de mistror hverandre. For rasister er de i alle fall IKKE. Nei, mon det!

De har jo mistet ytringsfrihetn i gamlelandet, og etter flere ti-år med masseinvandring og åpne grenser med et «xenofob høyre-parti» som Sverigedemokraterna vet de ikke hva de skal tro. Skal man virkelig kunne snakke om det. Ja, skal man virkelig gi uttrykk for sitt hat mot egen regjering, når man i Norge oppdrar unge fremadstormende vestkantgutter til å gå bananas. Eller oppfordrer folket til å gå til urnene med den unskyldning at man er lei den sittende regjering. Heller enn å sette et spørsmålstegn med hva som er den egentlige årsaken til at det norske folk nå befinner seg i en forhandlingssituasjon der man forhandler om det som i utlandet fremstår som høyre-ekstremt - fordi vi ønsker lukkede asylmottak og rask utsending av asylsøkere - som nå vil bli sendt tilbake der dem kom fra; eller til asylmottak i Afrika uansett hvilket land de er fra bare de er negre. Eller fra midt-østen? Åpne asylmotttak i land der man ikler seg ideologiske uniformer, uansett hvilket hjørne av den muslimske delen man er fra. Hudfargen blir avgjørende: tilbake til Afrika. Uniformen likeså: tilbake til et muslimsk land, hva nå det er, så lenge man selv nekter å bidra.

I Sverige har man ikke tale- og trykkefrihet. Den er under ekstremt press. Svensker flykter ikke bare til Norge og syden fordi de ønsker frihet, de ønsker også å uttrykke den. Om det så er i frustrasjon over sin egen skjebne. Som den svenske eldre kvinnen sa det, arrogant som hun var, hvorfor ikke forholde deg til den norske klubben? La oss svensker få ha vår klubb i fred. Vi hater dere norrbagger. For friheten og for oljen. Jeg sier bare det jeg mener, sa kjæringen, som har flyktet til Spania. Men rasister er vi IKKE. Neida!

Stakkars svenske-jævler!