fredag 11. oktober 2013

De drukner på veien

At alle asylsøkere til Norge nå skal sendes tilbake til asylmottak i det landet de kom fra. Eller siden de ikke har id-papirer til et annet land i Afrika eller en annen region i f eks Afganistan der det ikke kriges kontinuerlig. Hva gjelder negrene burde det være greit. En neger er en neger og alle er de afrikanske. Ergo back to Africa! I alle fall de som søker opphold i land de drømmer om å få bo i. Det må derfor åpnes asylmottak i Somalia og andre lignende land eller i et annet land som mottar u-hjelp. Uhjelpen må brukes der som den tidligere ble brukt. Den hjelper allikevel ikke og er en illusjon.

Stadig vekk drukner det folk som drømmer om Italia eller andre land i europa; seilende over fra Afrika. De er sendt ut på stadig mer strabasiøse reiser i båter som er lekk; uten mål og mening. Mafian i de respektive landene sender dem ut på farefulle reiser og hvis de kommer i land i Italia blir de sendt til Lampedusa, en liten øy der det bor få italienere om noen etter den invasjonen øya har hatt de siste årene. Folket flykter og blir selv flyktninger i sitt eget land pga denne galskapen. Akkurat som i Norge og andre land.

I Australia gjør de likedan. De sender alle til en mer eller mindre øde øy langt ute i havet. Frp har lovet det samme. Alle som søker om asyl i Norge vil bli sendt ut igjen. Dette vil vel etterhvert bli formidlet til disse som legger ut på farefulle ferder på sjøen. Og dermed blir det gradvis slutt på denne vanvittige globaliseringen verden over; som stadig har bredt om seg. Men den vil aldri stoppe. Kaoset er for lengst satt i system av psykopatiske ledere verden over.

Alle disse landene belaster sin egen befolkning. Hva enten det er med oljepenger eller våre skattekroner som er ment å forsørge oss i fremtiden. Det sier seg selv at valget mellom pest og kolera er det samme. Begge deler tar livet av oss. Fortsetter vi som Sverige gjør og lar alle få opphold i landet vil for det første landets befolkning bli byttet ut med dysfunksjonelle mennesker som i realiteten er «fantefølger i drømmer om et godt liv», i land der de tror at folk driter penger. Ja, pardon my language, men det kan virke som det er det de tror. Vi i siviliserte land med en iq over 90 er land som alltid er i utvikling. Vi skaper verdier og verdiene kommer oss gradvis til gode. Men når landets egen befoflkning dør ut blir det selvsagt også slutt på honningen. Igjen total galskap.

Mennesker med en lav iq kommer aldri videre hva enten de mottar utviklingshjelp eller ei. De mangler menneskelige ressurser. Og utviklingshjelpen har heller vært et onde. Hva gjorde negrene innen vi kom på ideen om at de «sultet» og døde fordi det var u-år i landet? Negrene døde naturlig og de som tror på Darwins teori om den sterkestes rett osv burde vel være dyktige på å forklare hvorfor det må være sånn. Hvor blir det av deres forklaring? De venstre-radikale er tause nå.

Vi har gjort negrene urett ved at vi dro nedover til Afrika og kjøpte opp mennesker som neger-stammer selv hadde tatt til fange. Idet de sto på brygga og ble kjøpt opp av redere som seilte nedover med varer, var de allerede slaver. Det er en stor misforståelse av det er den hvite mann som gjorde negrene til slaver. En stor misforståelse som vi fremdeles «betaler» for i form av utviklingshjelpen.

Og siden utviklingshjelpen ikke har virket der den er overført fordi noen smarte negre har forstått hvordan de skal utnytte denne hjelpen, gjennom korrupsjon, var det vel like greit å åpne landets grenser da slik at de selv kunne velge. Bli boende i Afrika og andre krigførende land, der utviklingshjelpen ble mer ødeleggende enn verdifull. Mye av denne hjelpen blir jo brukt til våpenkjøp. Hvordan tror du ellers at negrene hadde kunnet skaffe seg våpen? Den dagen den hvite mann troppet opp på brygga i Somalia ble de ansvarlig for den utviklingen vi stadig så bredte om seg. Hadde vi latt dem være der uten innblanding hadde verden gått videre. Negrene i Afrika hadde fremdeles skutt på hverandre med pil og bue, og ingen trengte bekymre seg for om de sultet. Naturen ville gå sin gang, som Darwinister vil si. For Afrika er ikke et land uten melk og honning om noen skulle tro det. Nei det er det ikke og de vet å utnytte de ressursene som finnes.

Ut av TV2's dokumentar om den såkalte sulten i Nigeria kom det frem at negrene selv ikke så noe poeng i å lete etter mat siden hvetemels-sekkene hopet seg opp i landet. For å illustrere deres egen forakt for denne patetiske og feilslåtte u-hjelpen så vi en trist svart mann sitte på en haug med mel-sekker. Og kvinner som plukket «grønt for». Foraktelig sa de at i Nigeria er det ingen som sulter. Melsekkene kunne vi værsgo ta med oss hjem igjen.

Så hvem er det som er ansvarlig for det kaoset vi opplever i verden og i Norge der vi blir mer og mer høyre-orientert? Jo, det er de venstre-orienterte det, som sørger for dette. De som fremdeles går med en våt drøm om kommunisme. Vel, den generasjonen er gud skje lov og takk i ferd med å dø ut. Selv om de fremdeles blander seg inn i saker og ting når yngre generasjoner skal avgjøre hva som er best for deres fremtid.

De sender røyk-signaler nedover til de landene som faktisk ikke er så fattige og lurer dem til å tro at kapitalistiske land er langt bedre å leve i. For der deler man på alt. I allefall i teorien. Den kommunistiske. Så går det som det går da. Folket gjør opprør. De fremstår som gribber som visstnok bare tenker på seg selv. De gjør sine medmennesker til ofre i land og kulturer de ikke kjenner til. Det er de kunnskapsløse og de naive som skaper kaos i verden. De venstre-orienterte! Les The Liberal Mind, min favorittbok. Den handler om «madness». Skapt av de venstre-orienterte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar