tirsdag 30. juli 2013

Visdomsord på veien videre

«Happy is the man who finds wisdom, and the man who gains understanding».

Kilde: Bibelen, Proverbs 3:13

Helsingforsavtalen

Avtalen som ble byttet ut med EU-avtaler som Schengen-avtalen.

Vi er blitt pådyttet Schengen-avtalen som har skapt kaos og uro i landet. Selv Frp skal ha seg frabedt å fravike denne avtalen. Høyre og Frp som har tenkt å regjere sammen fra høsten er begge partier som setter arbeidsinnvandring høyt på agendaen. De mener det er viktig at tjenester, mennesker og varer sluses inn i Norge. Man kan spørre seg hvorfor. Siden Norge nå sliter med en pervers innvandring av mennesker vi ikke liker. Eller har bedt om å få som naboer. Og langt fra har noe til felles med.

Helsingforsavtalen

Stiftet i 1962, som et resultat av et tett samarbeide mellom de nordiske landene. Denne avtalen kalles også Nordens grunnlov. Det bor 26 millioner mennesker i Norden som består av landene Finland, Sverige, Danmark, Norge, Færøyene, Island og øyene Åland og Grønland. Vi har i disse landene et felles språk med tilsammen 80-90% identiske eller felles ord og betydning. Og tilsammen utgjør Norden verdens 10. største økonomi.

Felles arbeidsmarked

Helst siden 1954 har vi hatt et felles nordisk arbeidsmarked med svært gode vilkår. Med felles språkforståelse og like tradisjoner har det vært enkelt å komme frem til et felles arbeidsmarked. Og sammen er Norden godt rustet mot økonomiske svingninger.

Alt dette tiltross har Norge inngått en spesiell avtale som har snudd opp ned på vår rettssikkerhet. En bølge av kriminelle såkalte arbeidstakere skyller inn over landt vårt fra helt andre land enn disse som tilhører Norden. Polakker ble ønsket velkommen av en eller annen merkelig grunn. Nå er de fleste NAV avhengig. Vi importerer folk fra Asia, Afrika og Arabia som er mennesker som bidrar til at velferdskassa vår tømmes for 45 milliarder hvert år. Hvordan kunne det skje?

Ja, hvem skal vi klandre for dette, når vi helt siden 1954 har hatt et samarbeide som kunne ha fungert godt; med fri flyt av mennesker, tjenester og varer fra våre felles samarbeidsland? Hvorfor? Hvem kan klandres for dette? For meg henger det ikke på greip.

I morges 30.7. ja, tidlig som vanlig, da kunne Nrk formidle ved direktør for UDI, Forfang at 8-10 arbeidsinvandrere kommer fra øst-europa. Det er i løpet av de første 6 månedene kommet 20.000 nye arbeidsinvandrere til Norge. UDI-direktøren sier at det er det høye lønnsnivået som frister. Men han sier også noe annet som ikke ble nevnt senere på dagen av den samme kanalen, Nrk. Nemlig at vi nå må se på det faktum at disse ikke nødvendigvis er kompetente. De mangler kompetanse på de områdene der de nå får jobb, eks vis i byggebransjen. Forfang sier: Disse starter sin karriere i Norge ved å ta jobber ved å pusse opp hos private. Der opparbeider de seg en slags erfaring. Denne tar de med seg videre og man kan tenke seg at de presenterer sine CV-er på denne måten. Et faktum er at konsekvensen av dette blir at våre hus om noen år vil rase sammen; for å sette det på spissen. Fordi de ikke har en anelse om hva de driver med.

Idag blir det sagt at øst-europeiske trailer-sjåfører skal gås etter i sømmene. Da ansvarlige for samferdsel mistenker at de ikke er kompetente til å kjøre på norske veier. Det fordi deres kulturer ikke tilsier at de verken bør eller skal kjøre en trailer. De har andre kulturer i disse landene. Tenk det, Hedda!

Helsingforsavtalen består av artikler. Artikkel 26 har med Samferdselsområdet å gjøre og fungerer idag ikke så bra som man skulle kunne forvente. Hvorfor? Kan det ha med det faktum å gjøre at Norges og de andre landenes interesser mer og mer har vendt seg mot EU? For der har ikke bare Nordens EU-land måttet skifte side, men Norge også som hver eneste dag må implementere vedtak fattet i EU - tiltross for at vi ikke engang er medlem.

Artikkel 9 og 11: Handler om kunnskapsøkonomi. Finland har idag et svært godt utbygget skolesystem. Vi drar ikke veksler på Finland av den grunn. Hvorfor? Fordi samarbeidet nå fokuserer mer og mer på EU. Målet her er et sammenhengende område hvor kunnskap kan «flyte fritt» over de nordiske nasjonsgrensene.

Alt dette kunne ha fungert såre vel hadde det ikke vært for EU-trollet som har vokst seg stadig større og mektigere. For hva skjedde i 1993? Jo, det ble fastslått at det «nordiske samarbeidet må sees i sammenheng med det europeiske samarbeidet». Intet mindre, altså. Ergo ble barnet skylt ut med badevannet. Mulige gode samarbeidsregler for en felles nordisk undion falt i fisk. Heretter ble Norden innlemmet i EU likesågodt. Snakk om forræderi!

Jeg husker at vi hørte om Helsingforsavtalen i skolen. Men det var også alt.

Og for å nevne artikkel 6 tilslutt: alle landene er forpliktet i hht avtalen å prøve å gjøre våre lover så like som mulig. Dette for å legge til rette for muligheten til å jobbe i vår felles nordiske union uten større problemer med blant annet språk, skolesystem, økonomi etc. For det er bare en union som mangler. Tenk deg så mye som kunne vært spart av kaos i våre felles nordiske land om EU hadde holdt fingrene av fatet!