fredag 30. august 2013

Besteforeldre en viktig ressurs i et barns oppvekst

I håndboken På Tværs utgitt av en dansk kommune legger man vekt på flg:


Beskyttende faktorer
- i netværk / nærmiljø
Positive relationer til
Bedsteforældre.

Beskyttende faktorer
- i familien
Flere omsorgspersoner
end moderen

I de aller fleste primitive samfunn er besteforeldre en svært viktig ressurs. Vi trenger ikke reise lenger enn til ett av våre ferieland, Spania for å finne forståelse for denne påstanden. Bestemor og bestefar er som regel med på søndagsmiddager og andre dager der det er naturlig for familien å samles. De bruker mye av sin tid sammen med barnebarna og er en autoritet i deres oppvekst. Dette faktum blir det heller ikke stilt spørsmål ved. Besteforeldre anses å ha den livserfaring som unge foreldre ikke har. Men ikke i det kommunistiske moderne skandinavia. Der er den sosialistiske ideologi som rår. Heller da plassere ungene dine i en upersonlig barnehage. Og gjerne fra de er ett år gamle. I løpet av dagen er det derfor få timer barna får med sine foreldre, som er manipulert til å tro at det er bedre å overlate dem til fremmede opp til 8 timer pr dag. Enn sammen med sine besteforeldre.

I Norge vises til Barneloven som uttrykker et ønske om barnets beste. Dette innebærer imidlertid ikke et ønske om å involvere besteforeldre. Ei heller i Danmark. Men deres barnelov går lenger i ønsket om å involvere besteforeldre enn i Norge. I Sverige kan man gå rettens vei. I USA er det utenkelig at ikke besteforeldre er involvert i barnas liv.

I gårsdagens VG-artikkel diskuteres besteforeldre som blander seg bort i foreldrenes oppdragelse av barna, deres barnebarn. Her blir Oddbjørn Evenshaug nevnt som en kilde. Han har en hjemmeside som ikke gir besteforeldre verken hjelp eller trøst om de skulle havne i den situasjon å komme på kant med en av foreldrene. Evenshaug opptrer arrogant og er nok mest opptatt av å fremtre som en besserwisser. Han er selv så heldig å ha ti barnebarn. Det finnes så vidt vites ikke en organisasjon som ivaretar besteforeldre i Norge. Så lenge loven ikke gir besteforeldre juridiske rettigheter er det få muligheter om noen, for barn som i oppveksten ikke engang vet at de har besteforeldre.

I USA i motsetning til skandinavia ville det være uhørt og holde besteforeldre utenfor barns oppvekst. Dr Psyciatrist Arthur Kornhaber er en amerikansk lege som snakker varmt om viktigheten av at barn får ha samvær med sine besteforeldre. Han hevder endog at det er bedre med en dysfunksjonell besteforelder enn ingen.

Dette er hva han sier:

«Arthur Kornhabers teori om besteforeldreskapet

Legen Arthur Kornhaber er en pioner innenfor besteforeldreopplysningen i USA. Gjennom sin barnepsykiatriske praksis kom han på sporet av den gunstige innflytelse besteforeldre kan ha på barns utvikling. På begynnelsen av 1970-tallet gikk han i gang med studier av det han kalte besteforeldres, foreldres og barnebarns "emosjonelle historie" for å få kunnskap om hva besteforeldre og barnebarn betyr for hverandre.

Ut fra en utpreget biologistisk oppfatning av forholdet mellom besteforeldre og barnebarn hevder han at forholdet mellom besteforeldre og barnebarn bokstavelig talt representerer en naturlig relasjon, som i betydning bare overgås av urtilknytningen mellom foreldre og barn. På denne bakgrunn mener han det er ganske åpenbart at alt må gjøres for å sikre kontakten mellom besteforeldre og barnebarn, for eksempel ved at besteforeldre får lovfestet rett til
samvær med sine barnebarn.

Kornhaber hevder at når et barn kommer til verden, utløser dette hos besteforeldre en instinktiv sekvens av reaksjoner, som starter med at de gjenkaller erfaringene med sine egne besteforeldre, fortsetter med at de gjør seg tanker om hvordan de selv skal utforme sitt besteforeldreskap, og dernest undring over slekters gang. Siste ledd i denne sekvensen, som Kornhaber mener har biologiske røtter og følgelig er universell i sin karakter, er impulsen til handling, nærmere bestemt til å ville se barnet, holde det i armene og ta omsorg for det. Han hevder med andre ord den kontroversielle tanke at besteforeldre har et "fostringsinstinkt" (nurture instinct) overfor barnebarnet, en tanke i tråd med den populære forestilling om et "morsinstinkt" eller "foreldreinstinkt".

En vital forbindelse
Ifølge Kornhaber bygger besteforeldrefunksjonen på grunnleggende sannheter som kommer til uttrykk på ulike måter i forskjellige samfunn. Barnebarn lærer ting av sine besteforeldre som de ikke lærer av noen andre. Kontakten med eldre mennesker som de holder av, representerer en faktor av vital betydning for barnebarna, både på det følelsesmessige, fysiske og åndelige plan. Derfor både kan og bør besteforeldre etter Kornhabers oppfatning ha en helt sentral rolle i oppfostringen og oppdragelsen av barna.

Besteforeldrenes ansvar
Ut fra en slik tankegang er det ikke overraskende at Kornhaber er meget kritisk til den atskillelsen av aldersgruppene som har funnet sted i det moderne samfunn. Han mener denne utviklingen er helt fatal for barna og familien, og kritiserer moderne sosialvitenskap for å ha glemt besteforeldrene i sine studier av familiens utvikling og betydning for barna. I størstedelen av menneskehetens historie har barn vokst opp i stammer, klaner og ulike typer utvidede slektsnettverk. (Jf. det afrikanske ordtaket: "It takes a village to raise a child".) I et lengre historisk perspektiv er besteforeldrenes isolasjon fra barnebarna et nytt fenomen, og representerer både en biologisk og psykologisk villfarelse, hevder Kornhaber, og mener det er en uheldig forestilling at eldre mennesker ikke skal ta ansvar og involvere seg i oppdragelsen av barnebarna, og at besteforeldrenes kontakt med barnebarn helt og holdent skal overlates til foreldrene.

Barn trenger ifølge Kornhaber både sine foreldre og sine besteforeldre. Hvis foreldrene hindrer kontakten mellom besteforeldre og barnebarn, tar så vel foreldre-barn-relasjonen som barnet selv skade, hevder han. Ikke minst av hensyn til barnets beste er det derfor etter Kornhabers oppfatning all grunn til at samfunnet om nødvendig griper inn for å sikre kontakten mellom barnebarn og besteforeldre». Sitat slutt.

I Tønsberg gikk for kort tid tilbake en rettssak som ble kalt «Christopher-saken». Denne lille gutten døde av gjentatt vold mot kroppen og dødsårsaken ble endelig et kraftig slag mot hodet. Barnet Christopher var ste-barn til denne mannen. Barnet hadde omgang med sin mormor i disse årene men utrolig nok maktet hun ikke å forstå hvordan dette barnet led. Han skal ha svart hvis han ble spurt: «Å dere skjønner det nok». Han var livredd. Han døde innen han var fylt 8 år.

Ut fra hva dr Kornhaber skriver i en av sine bøker, kan man trekke konklusjonen om at det nærmest er å regne for et grovt overgrep mot et barn og holde besteforeldrene ute av deres liv. Inga Marte Torkildsen har nok gjort mye for å sette barns sikkerhet på dagsorden. Men så lenge Barneloven ikke blir endret og besteforeldre ikke får en juridisk rettighet til å være involvert, er man egentlig like langt.


tirsdag 27. august 2013

Olav Thon og jeg: rasister

Nå er jeg og alle oss andre som ønsker Frp's asyl-og innvandringspolitikk i fint selskap. Norges rikeste mann og en mann jeg anser har mer enn en god bakkekontakt annonserer i dagens aviser at han støtter partiets politikk.

Olav Thon er en av oss og har bygget seg gradvis opp over år og blitt Norges rikeste. Ikke har han flagget ut og han bidrar mer enn noen annen nordmann til den kassa som vi kaller velferdskassa med sine millioner av skattekroner hvert eneste år.

Han lever for og i naturen. Han har investert i Turistforeningens hytter rundt om i Norge. Han mener sogar at det må være lov å kunne få en god natts søvn på de primitive hyttene, ved å investere i gode madrasser. Skulle gjern visst hvilke hytter dette dreier seg om. Selv, med min dårlige rygg har jeg måttet gradvis melde pass. Etter en lang tur i fjellet er det viktig med hvile. Det har den gamle mannen Olav Thon forstått.

Og hva han også har forstått og proklamerer med denne annonsen over en helside er det de aller fleste av oss nå har forstått. Og det er at muslimsk innvandring ikke er bærekraftig eller verdifullt for Norge, og må stoppes for en hver pris. At han nå er å betrakte som rasist og det som verre er i en verden der man på død og liv må være politisk korrekt, det bryr han seg selvsagt ikke om. Han er i godt selskap. For der befinner også undertegnede seg. Og skulle noen vri på dette og hevde at det ikke er asyl- og invandringspolitikken Thon er opptatt av; så står det å lese at han selv presiserer at det ikke handler om «kroner og øre, skatt og økonomi», som er årsaken til dette seriøse stuntet. Kan det være eldreomsorg? Næææ neppe. Han er gammel og frisk og har nok ordnet seg om han skulle bli alene. Kan det være bomstasjoner? Kan det være ...

Tusen takk!

søndag 25. august 2013

Hvorfor Frp står på stedet hvil

Eller hvorfor Frp ikke oppnår større oppslustning.

De har noen (u)nyttige idioter lokalt som ødelegger. De burde fjernes men noe neppe lokalbefolkningen tør blande seg opp i.

Når du flytter til en liten bygd som jeg gjorde for et par år siden, kan du ende opp med å bli godt kjent med naboene. At jeg flyttet fra Oslo etter nesten 40 år var ene og alene fordi jeg «ble kvalm av å møte kvinner i hijab og burka» og hva f... det kalles.

Å bruke litt for mye tid hos en representant fra hvilket som helst parti, der de står på stand i valgkampens hete siste dager, kan avsløre hvor du står politisk. I en liten bygd der representanten på stand kjenner «alle» som passerer forbi på vei til Meny, får han neppe oppnådd mye hvis han ikke vet å oppføre seg. Han/hun vet også antagelig hva folk stemmer og bruker lite tid på en prat. Det virker liksom fornærmende. For tenk deg at du representerer Frp og tar tak i en av bygdas kjente ansikt (en nabo)og forsøker å overbevise vedkommende om hva de bør stemme denne høsten? Nei, sånt gjør man ikke. Det har visst noe med oppdragelse å gjøre som en representant fra AP sa til meg, etter at jeg vitset om Jens og hans dårlig lederegenskaper. Dermed blir det håpløst nedbrytende å drive valgkamp lokalt. Man tenker «oppdragelse». Tenk hun stemmer Frp: manglende oppdragelse, altså.

For Frp-velgere er det generelt harakiri og avsløre at du stemmer Frp. Man tør ikke flagge og vet at man kan bli uglesett. Mennesker er ikke større. I en liten bygd blir man belønnet på den ene og den andre måten. Alle kjenner alle. Prinsipielt sett burde alle stemme på SP når de tilhører en liten bygd som min. Og selv om jeg stemmer langt ut til høyre så er jeg også enig i at vi må gjøre hva vi kan for å beholde bondegårdene inntakt. La bøndene få den økonomiske støtten de ber om. Vi er avhengig av dem. Frp er ikke helt enig i dette.

Når de nå har måttet «liksom-lekke» dokumenter, så er det med en hensikt. Og det er å signalisere at vi er ikke så pinglete i vår innvandringspolitikk som det hittil er blitt forstått. Så derfor avsløres nå agendaer - som Erna og de andre mini-partiene ikke liker. Men det er dønn nødvendig skal de kunne oppnå å holde seg over sperregrensen. Ja, om de ikke kaller en spade for en spade, så kan de like godt legge inn i årene. For godt! Dette valget er et være eller ikke være for Frp.

Men Siv, stakkar hun er nødt til å holde en lav profil. Så lav som det er mulig. Ellers kommer Erna og banker på døren hennes og ber henne roe seg ned. Truer med utestengelse. Veldig mye Tuppen og Lillemor. Ja, dette er ikke tull, det er denne trusselen Frps politikere nå erfarer. De har riktignok plukket ut noen kandidater som ikke går rundt den varme grøten. Som Per Sandberg, Ketil Olsen, Per Willy Amundsen som ble litt for løsmunnet og sendt norover, Anders Anundsen som vi kjenner fra kontroll-komiteen. Dette er folk som tør.

Per Arne Olsen har de fjernet. Han sa til meg i sommer at «innvandring står for Frp-velgere nederst på agendaen». Sånn sier man ikke ustraffet. Jeg skrev og okket meg om dette på bloggen og jeg vet at «noen» i det partiet leser det jeg skriver. Selv har jeg deltatt i det lokale styret i en annen liten bygd på Østlandet og vet hva som skjer innen for denne organisasjonsformen. Jeg har også deltatt på Frps Landsmøter der også Carl var tilstede. Det er ingen spøk. Og mange lokale representanter burde vært luket ut. Mange blir det av sine egne i lokal-lagene; fordi det er makta som styrer der også.

Selv kunne jeg aldri vært politiker. Det fordi jeg er ikke istand til å gå på akkord med meg selv og min egen overbevisning. For meg har dette kommet til uttrykk i bloggen der jeg herjer fritt. I mitt x-lokallag husker jeg en kvinne (og merk deg at mange av disse blir som nyttige idioter å regne) hun ble som en konsekvens av regler, valgt inn i kommunestyret. Hun gad aldri forberede seg.

Er du stor i kjeften kan du fort bli invitert innenfor. Men du må ikke la deg styre av egne synspunkter. Da er du ferdig. Derfor kunne jeg aldri stå ved siden av en AP-politiker på stand. Bare tanken på hva han står for gjør meg uvel. Eller kvalm.

Å være politisk korrekt som politiker er ingen god ide om du representerer et parti som er så uglesett som Frp. Gjerne om du satser på å være en koslig nabo med dem du kjenner i bygda di. Men da skal du heller ikke regne med å sanke stemmer.

Å stå på stand og representere Frp men ikke være klar på hva partiet står for er ikke noen god ide. Hvis du i tillegg forsøker å bortforklare det partiet står for - da er løpet definitivt kjørt. Idag måtte jeg høre på en manns karakteristikk av meg. Som høyre-ekstrem!

Selv har jeg tatt initiativet til å signalisere overfor partiet på stand hva de bør gjøre for at folk skal forstå at de mener alvor - når Siv sier at vi utsettes for «snik-islamisering». Men nei, istedet ble jeg når jeg kom inn på det faktum at alt henger sammen. Det faktum at muslimer går i burka og hijab og enda værre - uniformer, bidrar til å konstatere det som folk på høyresiden vet og stadig bidrar til å spre kunnskap om på sine private blogger, om at de samme globalt har en agenda og det er å spre sitt budskap om at de ønsker overta verden. Nei, sa Hestnes den middelaldrende mannen på Re, dette trodde verken han eller partiet Frp på.

Og da jeg som sagt ga uttrykk for beundring over at han kunne stå sammen med en AP-representant og vitse, fordi jeg selv er alfor ærlig, kom det regelrett til munnhuggeri da jeg ga et eksempel på hva jeg mener om muslimer i landet mitt - som har sugerøret godt ned i velferdskassa og provoserer ved å iføre seg muslimske uniformer som hijab og lignende. Og da jeg sa at denslags gjør meg kvalm, sa Hestnes på Re, at dette tok han avstand fra og at jeg var noe av det mest høyre-ekstreme han hadde snakket med. Tenke seg til å bli kvalm av en muslimsk kvinne i hijab! Det var det verste han hadde måttet høre på.

Og ikke trodde han at de var i stand til å innføre sharia heller. Og ikke trodde han ditten og ikke trodde han datten, eller på ymse andre eksempler på hvorfor landet må ta stilling; at jeg fant det mest fornuftig å avslutte og ønske ham lykke til med valget. Det er denslags som bidrar til at partiet Frp vil tape stort. Også denne høsten. De roter seg bort og er ikke engang enig om hva de vil. Siv burde gjøre det klart for oss at det ikke er i deres interesse å ta med Krf og Venstre på laget. Frp-velgere er lei av å bli latterliggjort av disse partiene.

Og hva gjelder Høyre så tror jeg ikke en Frp-velger er så dum at de tror at vi får til en endring sammen med Erna&co. Verken på det ene eller det andre området. Og i alle fall ikke på den agendaen der det står muslimsk innvandring med store bokstaver. Høyre tar det for gitt at de får statsministeren og alle vet at heller ikke Erna er begeistret for Frp. Og Erna er en narsissist. Så jeg tipper at Frp gjør det dårlig og at de velger å stå utenfor. Der kan de gjøre livet surt for de andre borgerlige. Og da vil de kunne bruke alle sine nåværende argumenter, for at vi endelig skal forstå at de mener alvor. For akkurat det vet vi ikke sikkert noe om idag. Partiet opptrer schizofrent ifht innvandringspolitikken og kvier seg for å legge alle kortene på bordet. Og satser på at det årnær sæ!

For hvem husker ikke Kalmyr, Frp, en ung jypling som foran kommunevalget for et par år siden gikk ut og sa at «han syntes det var helt iorden å bade i våre svømmebassenger med burka». Som sagt partiet har altfor mange u-nyttige idioter som vil fortsette å rote det til.

Som Frps søsterparti i Danmark, med Pia Kjærgaard som leder dengang sa om Siv Jensen; etter at hun trakk tilbake uttalelsen om snik-islamisering: «hun eier ikke ryggrad».

Godt valg!

Norsk kultur

Det er enkelt å definere norsk kultur. Alle vil kunne forstå hva norsk kultur innebærer men lettest er det for norsk etniske mennesker å relatere seg til det. Om du er født i Norge av utenlandske foreldre vil du kunne svare på spørsmålet. Men du vil ikke relatere deg til norske kristne verdier hvis du er oppvokst i en muslimsk eller buddhistisk ånd.

Norsk kultur oppleves individuelt. Hva enten du er vokst opp i byen eller på landet. En etnisk norsk ungdom har ingen problemer med å definere hvor norsk folkedans og norske folkeviser har sitt opphav. Ser de en leikaring og mennesker i bunad vet de intuitivt at dette handler om norsk kultur. Ikke dermed sagt at dette er noe man interesserer seg for.

Et barn som vokser opp blant kristne nordmenn har lært seg generelle regler om hvordan de skal forholde seg til hverandre i hverdagen. Kristne verdier er basert på Bibelen og norsk lov er basert på de ti bud.

Som barn går du kanskje til sengs og ber en aftenbønn der du retter takk til Gud og Jesus. Typisk norsk verdi. Eller du lærer at du ikke skal sladre på andre uten grunn. Eller du lærer å si unnskyld hvis du har gjort noe som har skadet andre. Du lærer at du ikke skal stjele eller lyve. Alt detter er kristne verdier som også er verdier som læres i andre europiske land men da hovedsaklig i kristne land. I muslimske land er dette ikke primært verdier man lærer sine barn. Eksempelvis vet vi at barn født i muslimske familier ser tv-programmer produsert og sendt fra kanaler i deres hjemland; Irak, Pakistan og lignenede muslimske land der små barn helt fra de kan snakke lærer å hate. De læres opp i hatefull propaganda. Ergo ikke norsk kultur.

Syttende mai er typisk norsk og kan sammenfatte det meste av det vi forbinder med norsk kultur. På denne dagen er majoriteten av norske familier samlet. At dette er typisk norsk illustreres ved at innvandrere har forlangt å bære sine lands flagg i barnetoget. Dette er lakkmustesten på om du forstår norsk kultur eller ei. Å forlange å bruke sitt lands flagg tyder på manglende forståelse for norsk kultur. Disse tror at det viktigste for det norske folk denne dagen er å få spise så mye iskrem du vil, drikke seg pære full om du vil, eller spise så mye pølser i brød som du vil. Dette tror de er våre norske verdier i ett nøtteskall.

Norsk kultur forbindes med vår utalte interesse for å gå turer i skog og mark. Gå fra hytte til hytte på fjellet og overnatte primitivt ute i skogen eller på en enkel hytte er typisk norsk kultur. Ikke derfor sagt at alle synes dette er verdifullt. Men like fullt regnes det for å være norsk kultur.

Norsk kultur finner vi også igjen i andre europiske land, men da i kristne land. Det er norsk kultur å gå i kirken på julaften eller før sommerferien for skolebarn. Dette er ikke lenger en selvfølge og som annen norsk kultur ser vi at mye av vår norske kultur er blitt utvannet etter at vi har fått en innvandring fra andre ukulturer. Som ikke bare dyrker denne privat men har pådyttet oss regler for samkvem som strider mot norsk kultur.

Så har vi selvsagt norsk matkultur. På østlandet er det populært og vanlig å spise svinestek og surkål på julaften. På vestlandet spiser de gjerne kokt torsk med tilbehør. Før jul er det typisk norsk å spise lutefisk med tilbehør. Andre igjen må nøye seg med Grandiosa fordi de ikke kan lage mat.

En annen måte å avskaffe norsk kultur har vært ved å velge politiske ledere og ideologier som er gudløse. Landet ledes idag av regjering der vår leder er oppdratt med en filsofi der Gud ikke står i sentrum. Jens Stoltenberg har gått på Steinerskolen sammen med en annen profilert mann; Jonas Støre og sammen med sosialistene eller marxistene i SV har de klart å markere en stor og skremmende avstand til norsk kultur; som har bidratt til at vi ikke lenger identifiserer oss eller kan forklare hva norsk kultur er. Dette har vært en villet politikk fra sosialistene/kommunistene de siste ti-årene. Vi som er eldre relaterer oss til norsk kultur og kristne verdier uten problem. Unge mennesker under 45 år har gjennomgått en skolegang der kristendommen plutselig skulle sidestilles med andre trosretninger fordi våre nye «landsmenn» lettere skulle integreres. I tråd med sosialistisk ideologi.

Spør du et skolebarn i dag om det vil gå i kirken på skoleårets siste dag vil de høyst sannsynlig rynke på nesen. Hvorfor det liksom? Og for all del tenk om den muslimske jentungen med hijab skulle komme til å føle seg støtt over det forslaget.

Norsk kultur føles individuelt, og vannes gradvis ut med innvandring fra ikke-kristne land med sine ikke-kristne verdier og sin u-kultur.

Ikke all kultur er verdifull. Det beror på hva du velger å legge i dette. Kjærlighet eller hat. Kristendommen er basert på kjærlighet. Muslimsk ideologi er basert på hat iflg deres bok koranen.

Man kan med styrke snakke om kulturkræsj som en konsekvens av at vi slipper inn i landet vårt kreti og pleti. Dette har skapt kaos og skaper kaos daglig - og som en konsekvens føler vi etniske norske oss stadig mer fremmedgjort i vårt eget land.


Regjeringen vil ha oss ut i naturen

står det å lese på nettet idag.

«Regjeringen» er denne håpløse konfliktsky regjeringen som bare er ute etter å mele sin egen kake. Bli mer populær ute i verden enn her hjemme, er deres filosofi.

For noen år siden fant de på å legge ned dyrket mark fordi bøndene ikke syntes de tjente nok på jordbruket. Dermed satte de i gang å bygge golfbaner. Golfklubber poppet opp som paddehatter. Det skulle endog bli så lett å bli medlem at du nå får det som tidligere ble kalt det grønne kortet: det får du nå i postkassen uten å ha bevist noe som helst. Etikette som å iføre seg et anstendig antrekk, det er ikke lenger så viktig. Ute på bygda der jeg bor er det en golfbane. En nihulls-bane som er veldig kjedelig. Men grønn og fin ligger de tidligere jordstykkene der og innbyr til å komme seg ut i naturen.

Problemet med mange av disse golfbanene i Norge er at de ser ut til å ha blitt til på jorder som tidligere ikke hadde noe terreng. Kanskje er det tatt en avstikker inn i skauen over en bakketopp med noen trær innimellom. Ellers ingenting bemerkelsesverdig å skue. Tilbake etter en fire-timers tur er det eneste du blir servert de evinnelige vaflene. For golfere som er vant til å spille i utlandet er dette en nedtur. Det er viktig å kombinere en fire-timers tur på golfbanen med en god middag og gjerne litt vin til den som ikke kjører bil. Dette har drifterne ikke råd til. Medlemmene blir heller ikke avkrevet allverden i medlemsavgift heller, som et forsøk på å friste oss flest mulig. Golf var tidligere som med tennis en hobby for de med litt mer penger enn de fleste. Det er det ikke lenger. Og da går det som det går. De som har bidratt til driftingen i form av aksjer i klubben, de finner seg en annen hobby der de slipper å møte folk i sægga og hullete bukser, gjerne møkkete i tillegg. De oppfører seg ofte som apekatter og skriker og bærer seg når de omsider greier å få ballen ned i hullet. «Fine folk» gjør ikke sånn!

Regjeringen, denne kommunistiske røde regjeringen har ikke sans for gourmet og etikette. Det viktigste er å komma sæ ut i skauen. Og det gjorde man før i tiden. Helt frem til vi fikk de første muslimske innvandrerne var det ikke en kjeft å se i Oslos gater på en søndag. Alle var ute og gikk i marka bare noen få minutter med trikk fra sentrum. Et unikt tilbud vi ikke finner i noe annet europeisk land i nærheten av hovedstaden. Muslimer har ikke sans for denslags verdier. Og for å være helt ærlig - dukker det opp ei kjerring i hijab og det som verre er på en av Turistforeningens hytter så ville jeg bli totalt satt ut. Jeg frykter at det kanskje skjer.

For i et fhv nytt golfklubb-blad trykket de et bilde av noen afrikanske kjerringer i full mundur fra en golfklubb. Dette skulle visst være en «introduksjon» til Norge. Og antagelig er det noen som har tatt steget ut og søkt om golfkortet allerede. Golfklubbene går på ræva så det suser om dagen. Klubbene forstår ingenting. Og prøver seg på forskjellige måter å gjørre seg populære. Men å sette opp prisen på green-fee for å få spille en runde for en gjest; må da være harakiri?

Miljøet er ikke sånn som golfere er vant til. Enten er medlemmene så høyt opp i årene at de som er mye yngre føler de trer inn på et gamlehjem. Og mange er rett ut sagt harry i sin opptreden. Så det golfklubbene eller skal vi si jorda der bonden tidligere dyrket poteter og havre den vil om kort tid heretter stå brakk pga denne galskapen som er skapt av «regjeringen» fordi de kom på den ideen at nå måtte folk se til å komme seg opp av sofaen og ut i «naturen».

Nå er de i gang igjen og nå skal de bruke skattebetalernes penger på bygge stier og veier som ligger der allerede, men som nå skal bygges rett utenfor døra di. Man tenker seg at de late skal slippe å måtte gå til trikken. Eller måtte vente på toget dit man tas idag i løpet av få minutter. Eller ute på landet må sette seg i bilen. Samfunnet tok kvelertak med introduksjonen av internett. Med alt det tilbys der. Og foreldre evner ikke å ta grep for å få slutt på at poden heller sitter foran pc-skjermen enn kommer seg ut med familien som man gjorde før i tiden. Pc-en blir introdusert allerede på barnetrinnet i skolen. Vi blir feitere og feitere, sykere og sykere fordi vi ikke får nok mosjon. I tillegg blir vi mer og mer ensomme; fordi vi ikke treffer folk annet enn på nettet. Og våre kunnskapsløse politikere over det ganske land de tror de har løsningen på alt; så lenge staten får bestemme.

torsdag 22. august 2013

Jeg har våknet; har du?

Jeg hadde bestemt meg for en pause. Og har fått svar på noen viktige spørsmål i tiden som er gått. Sånn omtrent en måneds tid.

Hege Storhaug og jeg er skjønt enige om at stemmer du Høyre kan du like gjerne stemme Arbeiderpartiet. Antagelig er AP blitt strengere på innvandring fordi de har følt presset på seg fra Frp de senere årene.

Kristin Clemet ønsker åpne for fri arbeidsinnvandring hva enten de er kvalifiserte eller ei. Og hun er en ihuga Høyre-politiker.

Frp har endelig forstått at de må høyt på banen skal de hale dette valget i land. De kommer med utspill som Frp-velgere lytter til som god musikk i våre ører. Har du ikke råd til lege eller sykehusopphold, så se til å sette ræva i gir. Ut av landet, takk!

For har du råd til å beøske det landet du liksom har «flyktet fra» så bør du legge av penger til eventualiteter. Og er det noe vi har fått med oss så er det som oftest muslimer som beslaglegger våre sykehussenger. Det meldes om oppblomstring av tuberkulose i Storbritania. Og den sykdom følger denslags folkeslag.

Frp har dessuten forstått at de må handle nå før forslagene blir lagt ut på billigsalg; der Krf og Venstre ønsker handle med Høyre. Krf som avskyr Frp som et umoralsk parti. Høyre med sine avskyelige homser de hopper de såkalte Krf-ere gjerne bukk over. Så lenge de kan håne Frp-velgere som stadig oftere er mer kristne enn dem som gjemmer seg i skapet til Krf. Æ spyr!

Høyre og Erna er mer lik Arbeiderpartiet og jeg kan ikke forstå at noen med en IQ over 67 kan falle for Ernas mumlende og avvæpnende retorikk. Hører du hva hun sier? Husk det er ikke det språket du er vant til. Det er bægensk lavmål. Det renner unna som vann i springen, og om hun hadde hevet røsten hadde du kanskje våknet til liv. For når det livnar i det ganske norske hjem bortetter så vil du forstå at når Erna mumler i skjegget så er det fordi hun egentlig ikke ønsker at du skal følge med.

Det blir ingen stor forandring på det største spørsmålet Ola og Kari er opptatt av, med Erna som leder i en Høyre-styrt regjering. Og det spørsmålet dreier seg om muslimsk innvandring. Få nå opp øya, da! Det står om liv - og det om få dager. Det eneste partiet som kan få Norge på fote er FREMSKRITTSPARTIET.

Hvorfor? Fordi det er det eneste partiet som har tenkt å bruke av oljepengene våre.

Dansker

Ett opphold i Danmark gir ymse muligheter til tankespinn om galskapen som herjer i Norge.

En familie i Danmark er «smidet ud» av sitt leiede bosted. Saken ble tatt helt til høyesterett. Saken var den at et familiemedlem hadde satt fyr på to barnehager. Og da kan man tenke seg at det var for fanden meg ikke en dansker som sto for den ugjerning. En muslim?

Denne familien ble kastet ut av borettslaget og Høyesterett kom til den konklusjon at det ikke var brudd på menneskerettighene fordi: denslags skaper uro i et borettslag. Fantastisk! Finner ikke et annet fornuftig ord for dette. Og sett med danske øyne burde det gi enda mer bensin til bålet om innvandrer, som en dansker ville ha sagt. Tenk deg en sådan historie sett med norske journalisters øyne, a!!

Herlig!

Hva gjelder det danske babel: les det danske språk. Sier jeg bare: u æ!! men å kjøre på danske veier får en straks til å tenke på norske krøtterstier. Gud vad det går fort i svingene. Her ligger man helst i 110 km/timen på europaveier som sammenlignes med norske krøtter stier hva enten det er på landsens veier eller som sagt på E-veier og ikke kan sammenlignes med norske. Og gjerne i 80km/t utenfor på veier der gårdene ligger spredt. Og huj hvor det går! Unna! Ikke som på E18 mellom Tønsberg og Sandefjord som er under utbyggelse men der man sjelden ser at det bygges. Ikke rart kanskje at folk blir forbannet og frustert.

Som den dagen da jeg holdt meg til fartsgrensen som er 70 km/t på en lang strekning uten bebyggelse. Greit når man kan legge seg på en «cruisefart» via dataanlegget i bilen. Så ligger man der og blir slappere og slappere. Nesten så man sovner. En fil og det sier seg selv at forbikjøring blir en våt drøm for noen og lander der. Så plutselig raser den bakenforliggende bil forbi, over midtrabatter med to streker og jeg tenker: jeeez! Men rekker å vise fingern og vedkommende havner selvsagt langt foran idet han er oppe i en fart over 100km/t der grensen er 70 km/t. Og så plutselig sakker han ned (joda det er en mann) men da jeg forstår signalet sakker jeg også ned til 50 km/t som selvsagt bidrat til at køen bak plutselig også må sakke ned. Og der, ja der fremme ser jeg en arm ut av bilvinduet og er det ikke en finger som reises i været? Gjett om han var forbannet, a! Og siden han forakter denslags ydmykelser som dem vi ofte opplever på veiene våre, er han snart igjen oppe i en fart som tilsier at han nok hadde mistet førerkortet hvis onkel hadde sett ham.

Når jeg antyder overfor en dansk kvinne at det er liksom mer orden blant dansker enn blant nordmenn blir hun litt snurt - for de vil ikke sammenlignes med tyskere og deres «ordnung muss sein» gad vite. Men det er noe med danskene som inngir respekt. Det kan ikke unnslås.