søndag 25. august 2013

Norsk kultur

Det er enkelt å definere norsk kultur. Alle vil kunne forstå hva norsk kultur innebærer men lettest er det for norsk etniske mennesker å relatere seg til det. Om du er født i Norge av utenlandske foreldre vil du kunne svare på spørsmålet. Men du vil ikke relatere deg til norske kristne verdier hvis du er oppvokst i en muslimsk eller buddhistisk ånd.

Norsk kultur oppleves individuelt. Hva enten du er vokst opp i byen eller på landet. En etnisk norsk ungdom har ingen problemer med å definere hvor norsk folkedans og norske folkeviser har sitt opphav. Ser de en leikaring og mennesker i bunad vet de intuitivt at dette handler om norsk kultur. Ikke dermed sagt at dette er noe man interesserer seg for.

Et barn som vokser opp blant kristne nordmenn har lært seg generelle regler om hvordan de skal forholde seg til hverandre i hverdagen. Kristne verdier er basert på Bibelen og norsk lov er basert på de ti bud.

Som barn går du kanskje til sengs og ber en aftenbønn der du retter takk til Gud og Jesus. Typisk norsk verdi. Eller du lærer at du ikke skal sladre på andre uten grunn. Eller du lærer å si unnskyld hvis du har gjort noe som har skadet andre. Du lærer at du ikke skal stjele eller lyve. Alt detter er kristne verdier som også er verdier som læres i andre europiske land men da hovedsaklig i kristne land. I muslimske land er dette ikke primært verdier man lærer sine barn. Eksempelvis vet vi at barn født i muslimske familier ser tv-programmer produsert og sendt fra kanaler i deres hjemland; Irak, Pakistan og lignenede muslimske land der små barn helt fra de kan snakke lærer å hate. De læres opp i hatefull propaganda. Ergo ikke norsk kultur.

Syttende mai er typisk norsk og kan sammenfatte det meste av det vi forbinder med norsk kultur. På denne dagen er majoriteten av norske familier samlet. At dette er typisk norsk illustreres ved at innvandrere har forlangt å bære sine lands flagg i barnetoget. Dette er lakkmustesten på om du forstår norsk kultur eller ei. Å forlange å bruke sitt lands flagg tyder på manglende forståelse for norsk kultur. Disse tror at det viktigste for det norske folk denne dagen er å få spise så mye iskrem du vil, drikke seg pære full om du vil, eller spise så mye pølser i brød som du vil. Dette tror de er våre norske verdier i ett nøtteskall.

Norsk kultur forbindes med vår utalte interesse for å gå turer i skog og mark. Gå fra hytte til hytte på fjellet og overnatte primitivt ute i skogen eller på en enkel hytte er typisk norsk kultur. Ikke derfor sagt at alle synes dette er verdifullt. Men like fullt regnes det for å være norsk kultur.

Norsk kultur finner vi også igjen i andre europiske land, men da i kristne land. Det er norsk kultur å gå i kirken på julaften eller før sommerferien for skolebarn. Dette er ikke lenger en selvfølge og som annen norsk kultur ser vi at mye av vår norske kultur er blitt utvannet etter at vi har fått en innvandring fra andre ukulturer. Som ikke bare dyrker denne privat men har pådyttet oss regler for samkvem som strider mot norsk kultur.

Så har vi selvsagt norsk matkultur. På østlandet er det populært og vanlig å spise svinestek og surkål på julaften. På vestlandet spiser de gjerne kokt torsk med tilbehør. Før jul er det typisk norsk å spise lutefisk med tilbehør. Andre igjen må nøye seg med Grandiosa fordi de ikke kan lage mat.

En annen måte å avskaffe norsk kultur har vært ved å velge politiske ledere og ideologier som er gudløse. Landet ledes idag av regjering der vår leder er oppdratt med en filsofi der Gud ikke står i sentrum. Jens Stoltenberg har gått på Steinerskolen sammen med en annen profilert mann; Jonas Støre og sammen med sosialistene eller marxistene i SV har de klart å markere en stor og skremmende avstand til norsk kultur; som har bidratt til at vi ikke lenger identifiserer oss eller kan forklare hva norsk kultur er. Dette har vært en villet politikk fra sosialistene/kommunistene de siste ti-årene. Vi som er eldre relaterer oss til norsk kultur og kristne verdier uten problem. Unge mennesker under 45 år har gjennomgått en skolegang der kristendommen plutselig skulle sidestilles med andre trosretninger fordi våre nye «landsmenn» lettere skulle integreres. I tråd med sosialistisk ideologi.

Spør du et skolebarn i dag om det vil gå i kirken på skoleårets siste dag vil de høyst sannsynlig rynke på nesen. Hvorfor det liksom? Og for all del tenk om den muslimske jentungen med hijab skulle komme til å føle seg støtt over det forslaget.

Norsk kultur føles individuelt, og vannes gradvis ut med innvandring fra ikke-kristne land med sine ikke-kristne verdier og sin u-kultur.

Ikke all kultur er verdifull. Det beror på hva du velger å legge i dette. Kjærlighet eller hat. Kristendommen er basert på kjærlighet. Muslimsk ideologi er basert på hat iflg deres bok koranen.

Man kan med styrke snakke om kulturkræsj som en konsekvens av at vi slipper inn i landet vårt kreti og pleti. Dette har skapt kaos og skaper kaos daglig - og som en konsekvens føler vi etniske norske oss stadig mer fremmedgjort i vårt eget land.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar