lørdag 19. mai 2012

Norske elever tør på Gran Canaria


En 10-klassing er på samme alder som disse som var på leir på Utøya. Hun/han holdt tale i regi av den norske skolen på Gran Canaria. Med andre ord må vi hvis vi skal ta Utøya-ungdommen på alvor også ta denne 10-klassingen seriøst. Som skrekk og gru; for skolen - kom i sin tale med støtte til Anders Behring Breiviks politiske syn. Der han er svært kritisk til multikultur og det som har ført til at europeiske land gradvis undergraver seg selv. Dette kan vi lese av statistikker der folketallet fremskrives år for år. I de store byene som eks vis Oslo vil man måtte bygge 1 – ett klasserom i uken for å tilfredsstille behovet for skoleplass i årene frem til 2020. Og som vi vet føder den muslimske befolkningen dobbelt så mange unger i snitt.

På Gran Canaria er de like belemret med muslimsk innvandring som ellers i Europa; og som på fastlandet Spania er arbeidsledigheten svært høy. Med andre ord vil de nordmenn som har flyttet til det spanske fastland og de spanske øyene stadig føle det verre å leve enn vi som foreløpig har en liten arbeidsledighet i fht ellers i Europa. De unge som har fulgt sine foreldre som mange antagelig lever av pensjonen sin, skal jo en dag ut å søke jobb hvilket de altså vil få problemer med. Dette opptar unge og deres foreldre. Og for skolen og lærerne som er opptatt av at denne røde regjeringen bevilger penger slik at de kan drive skole der (og i andre land) oppfatter det som skremmende. De vil bli straffet og mister bevilgningene som holder liv i dem.

Under den annen verdenskrig i Norge nektet lærerne å nazifisere skole-elevene og når de nektet ble de sendt på arbeidsleir i Nord-Norge. Og det var ikke tyskerne som sendte dem dit. Dette har jeg skrevet om her på bloggen. Så hva er det som skjer? Hvor er lærerne nå? På den tiden var det norske skole-elever som var målet. De skulle nazifiseres. Idag er det fascismen som det skal propaganderes for.

Idag kan både lærere og elever flytte til andre områder i landet der minoritets-massen fremdeles er så liten at den ikke har særlig stor innflytelse. I skoler som i stadig flere og flere skoler i Oslo, Akershus og Bærum er fylt opp med muslimske elever kan de ikke lenger kalle en spade en spade. Religiøse kristne feiringer må kalles noe annet. Norske eventyr må skrives om og bibliotek-hyllene må endres slik at eventyret om de tre små griser ikke må synes. Og Koranen deres hellige bok blir satt fremst og øverst slik at du er nødt til å få det med deg.

På mitt nærmeste bibliotek er koranen den boka som aller først slår deg i øynene når du entrer biblioteket! Og det kjære leser, ikke fordi det er så mange av dem (muslimer) ennå...så hvem er den ment for?

Vi vet at Bibelen ikke skal studeres og salmevers ikke lenger skal læres i den hedenske norske skolen. Men koranen skal det altså reklameres for? Propaganda? Og hvem står ansvarlig for denne iveren – om ikke denne marxistiske sosial-demokratiske regjeringen som er skyld i at lærerne enten nå går stille i dørene for ikke å miste jobbene, som under den annen verdenskrig – eller rett og slett ikke lenger har noe ønske om å utdanne seg den veien. Eller rett og slett slutter. Det blir sagt at vi vil mangle flere 10-tusen lærere om få år. Selvsagt i relasjon til det faktum at det nå må bygges x-antall klasserom pr uke.

Så jeg antar at den norske 10-klassingen på den spanske øya turde det som ingen voksen ville ha turt i Norge; holde en tale der sannheten blir fortalt uten å gå rundt den varme grøten. Foreldre-utvalget var feige; det må kunne sies - og det denne eleven nå utsettes for av skolens ledelse burde ikke skje. Men det skal de ha: en takk!