lørdag 15. september 2012

Bærekraftig befolkning: To be or not to be; that is the question

Hva betyr det for Norge at vi importerer ikke-bærekraftige mennesker? Hva innebærer dette i det lange løp? Og hva betyr det egentlig at man ikke er et bærekraftig folkeslag?

Du kan gjerne lese boka «Selvmordsparadigmet» av Ole J Anfindsen. Eller du kan lese den svære mursteinen til Herrnstein og Murray; som fikk USA til å stå på hodet. For som disse forfatterne insinuerer så vil de aller fleste hoppe rett til kapittel 13; som omhandler etniske forskjeller i intelligens. Altså det man vil kalle kontroversielt. De snakker gjennom nesten 850 sider rundt den varme grøten, men kjenner du uttrykket «å lese mellom linjene» vil du få med deg budskapet. Og det er noe så enkelt som betydelige IQ forskjeller mellom svarte og hvite mennesker.

Et eksempel som kan belyse dette er tester som er gjort av barn som er adoptert av hvite, middelklasse-foreldre.

Et barn født av to foreldre av hvit etnisk rase vil ha den høyeste score IQ. Et barn født av to foreldre av asiatisk-hvit rase kommer nest best ut. Et barn født av to foreldre født av svarte foreldre kommer aller dårligst ut. Omgivelsene var altså lik for alle de adopterte barna i oppveksten.

Ole J Anfindsen har fått mye pes for boka si fra venstre-siden. Han skal ha berøm for å ha fokusert på det problemet Norge og alle vestlige land nå må se i øynene; og det er det faktum at vestlige land om få ti-år vil være like lite bærekraftige som de landene vi importerer folket fra. Det fordi disse føder unger i en fart som etniske vest-europeiske hvite ikke verken ønsker eller klarer følge opp. Statistisk er dette nå bekreftet. Oslo f eks vil om få ti-år være bebodd av denne ikke-bærekraftige befolkningen; i ett antall som vil være alarmerende med tanke på vår egen fremtid som nasjon.

Vi ser det allerede der gettoene er markant befolket og det opp til 100% i enkelte strøk. Og siden vi ikke har en ansvarsfull regjering som setter en stopper for dette, vil sannheten om få år stå i et stadig grellere lys.

Intelligens er ikke så vanskelig å forklare. Det handler så enkelt om å bruke kunnskap. Evnen til å ta til seg kunnskap; og sette den ut i livet. Og ikke minst utvikle den; som vi ser og har sett at vestlige utviklede land har gjort i årtier. Ser man til midt-østen finner vi et enormt etterslep. Går vi til Afrika så ligger negrene fremdeles langt etter i utvikling. Uansett ressurser og u-hjelp evner de fremdeles ikke å ta vare på seg selv. I alle fall ikke etter vestlig standard. Og den kan selvsagt diskuteres.

Et ikke-bærekraftig folkeslag møter seg stadig vekk i døra for å bruke en klisje. De evner ikke å ta til seg kunnskap men løser problemene som oppstår i kjølvannet; med å krige. Og uten kunnskap evner de selvsagt heller ikke å utvikle et bærekraftig samfunn.

Det er dette Anders Behring Breivik i all sin gru demonstrerte; ved å fokusere på det partiet han mener er ansvarlig for denne perverse utviklingen. Det er denne problematikken nå stadig flere vestlige nasjoner har fått øynene opp for. Og - da hjelper det lite at aggressive politikere fra dette arrogante partiet bruker ufin retorikk når de karakteriserer sine motstandere. De graver graven for oss alle!

Norsk byggetradisjon er nå under pari

Hus bygget det siste ti-året har så mange feil og mangler at jeg forstår ikke at folk tør kjøpe. Det kommer frem i en undersøkelse at bygg bygget etter 2006 har flest feil. Dette overrasker meg ikke. Norske skoler forsøker forgjeves å få ungdom som har praktiske ferdigheter til å velge yrkesmessige fag istedet for teoretiske. Vi mangler pr idag snekkere med norsk utdannelse.

Etter 22/7 fikk mange øynene opp for den multikulturalismen som medfører at innvandringen har gått amok. At ungdom ned i en alder under 18 år forstår mer og mer, kan vel tilregnes praten som går og har gått rundt middagsbordet det siste året. Folk blir mer og mer opplyste. Ikke fordi mediene setter fokus på problemene i kjølvannet av denne perverse innvandringen. Men tvertimot fordi det går opp for noen og enhver at sannheten ikke kommer på bordet. Etter at rettssaken gikk for åpne dører der alle kunne følge med, fikk mange en oppvekker.

Ungdom som uttaler seg om deres manglende egne muligheter på arbeidsmarkedet er noe nytt. Men når ungdom som skal velge fag innser at et yrkesfag på snekker-linjen ikke foretrekkes fordi de ser at de vil bli forbigått av polakker, da er det noe alvorlig som skjer. Men såpass har de forstått at de ikke ønsker kjempe om lønna eller språkproblemer på en byggeplass der man stort sett idag snakker polsk. Ergo blir vår lange byggetradisjon forsømt og har vært det lenge; fordi norske entreprenører velger billig arbeidskraft fra øst-europa.

Man kan ikke sammenligne polsk eller littauisk byggetradisjon med norsk. Norsk byggetradisjon er unik. Den samme kvaliteten som nordmenn har vært bortskjemt med viser seg nå i form av mangler som er unike og i verste fall fremmer alvorlig sykdom. Jeg snakket nylig med en person som har bygget seg et «slott» oppe ved Tinnsjøen. Han oppdaget for ett år siden at isolasjonen ikke var i tråd med norsk standard. Det var blitt brukt polske snekkere. Han fikk sjokk.

Hva skjer når det spares på isolasjonen? Jo, det vil medføre fuktighet og som en konsekvens sopp i boligen. Som igjen medfører alvorlige helseplager; i verste fall kreft. Mange barn er utsatt for dette idag når de som elever tilbringer dager og år i disse livsfarlige bygningene. Dette ikke pga av polske snekkere, de kom ikke inn i bildet dengang skolene ble bygget for eks antall år siden. Mye var også galt i tiden 1965-1985 iflg undersøkelsen. Men norsk boligbygging har da lært på dette området som alt annet i årene som har gått. Men så plutselig ser man at det vi har lært og utviklet; igjen er nede på scratch. Isolasjonen som medfører fuktighet viser seg å være lagt tilfeldig der den ikke møtes, men utgjør store sprekker. Med andre ord det er ikke tett; og fuktighet oppstår.

Dette enkelt forklart, men jeg tror mange nå har fått øynene opp for hva vi kommer til å stri med i årene fremover. Og det fordi vi har importert arbeidskraft fra land som ikke har utviklet den samme kvalitetsmessige standarden man har i våre nordiske land og/eller vår vestlige sivilisasjon.

Og hva skjer når polakkene igjen vender hjem? Når lønna deres er bra nok i Polen og når barnetrygdene våre; og Folketrygden spesielt sørger for hverdagen deres. Da drar de tilbake til familien og lever godt på vår velferdskasse resten av livet.

Og da kjære nordmenn, da sitter vi der med skjegget i postkassa. Det vil bli et ekstremt etterslep på utdannede snekkere, murere og tømmer-menn. Vi vil rett og slett mangle folk som kan bygge boliger for oss. Med innvandringen som går over stokk og stein vil det faktisk bli prekært. Det er det allerede; og i Oslo får ikke studenter tak over hodet uten i verste fall å måtte betale en husleie langt over det som er akseptabelt. I tillegg stues de sammen i kollektiv. Ergo: som man måtte gjøre da man flyttet til byene for hundre år siden for å få seg jobb.

El-bil? En gedigen bløff

Ikke sexy å kjøre el-bil nei; det skriver jeg under på. Hadde enda argumentene holdt vann! Klimaidiotene, som ennå ikke har akseptert at vi blir lurt, de får bare pese videre. Men de er faktisk mange de mennesker i verden som flirer fåret av dette fenomenet. De som har latt seg lure av at det er oss mennesker som påvirker klimaet. Som ikke er blitt noe annet enn en ny form for skatte-ran. Nei, riktignok ikke over skatte-seddelen, men psykopatene er kreative, de.

Og er det da ikke underlig at vi kjøper såkalte klima-kvoter for andre land som ikke er istand til å ta vare på klimaet. Med andre ord kjøper vi deres samvittighet; om de har noen? Igjen ser vi at de rike landene med sin bærekraftige befolkning må ta på seg åket for å sørge for de mindre bærekraftige og den mindre intelligente delen av verden. Vi importerer ikke-bærekraftige folk fra Afrika. Vi importerer dem fra hatefulle land i midt-østen. Ren galskap er et mildt uttrykk.

El-bilen går på strøm.
El-bilen er avhengig av å få tilgang til strøm
Det tar lang tid å lade en el-bil
Du kommer deg ikke helt frem men må ta pauser
Strømregninga vil skyte til værs
Uttakene finnes i folks garasjer; ikke tilgjengelig i bygårder og mindre flerperson-hus
Kommunene er ikke interessert i å bruke penger på «uttak»
U-land har ikke råd; I-land må betale
Ikke nok strøm; vi sender den til Sverige; konsekvens: dyr strøm

Argumentene er så mange for at dette er ren galskap at det må ta slutt!
I min by går jeg forbi en el-bil som stadig står koblet til et uttak. Antagelig det eneste i byen. El-bilen ser ut som en lekebil som ungene har herja med. Den er laget av plast og den er ikke tykk. Ønsker ikke være passasjer i en plastikk-bil og bli påkjørt av en bil hva enten det er en vanlig bil eller en plast-bil.

Det argumenteres med at vi som har kjøpt dieselbil; vi skal ikke få lov til å kjøre stort lenge med våre biler. Her finner de definitivt argumenter sosialistene til å innføre gebyrer og skatter på oss. Det gjøres allerede ved at prisene på diesel er like høy som bensin. Et argument for at vi ble bedt om å gå over til diesel-biler. Vi ble lurt!

Det snakkes om forurensning på veiene og i tettbebygde-strøk. Tenk på følgende: i tettbebyggede strøk må vi stadig gire om fra 40 til 50 og ned i 40 pga humper i veibanen. Fra 50 til 60 og ned i 40 igjen. Hva betyr ikke dette for forurensningen om ikke all denne giringen!

Ta barna våre. De bruker år av sine liv i forurensede skolebygninger som lukter mugg. Som igjen i verste fall fører til kreft. I beste fall til astma. Er det noen som stiller spørsmål ved disse fakta? Hører ikke noe, men så er vel de fleste avhengig av å bli fortalt det av medier som aldri vil komme til å sette denne problemstillingen på agendaen. Det er nemlig ikke politisk korrekt. I alle fall ikke med kommunister i regjering. Den saken er klar. Sett emnet psykopati på dagsorden og vi vil alle forstå at vi blir lurt opp i stry!

Det er som med reklame: den lover mye, men har ingen effekt.

Idealistene er sosialister og jeg har lært at de er gærne. Sosialisme er galskap. Les The Liberal Mind!