onsdag 1. februar 2012

Statens mødre (og fedre) og overgrepene de skjuler

Det er ikke ofte jeg hører så mye tvilsom retorikk fra en person som representerer Staten når de blir innkalt som sannhetsvitner for mediene. Jeg har gitt meg ende over tidligere i et par essay og gitt uttrykk for galskapen i at så fort Staten får ungene våre innskrevet i den statlige skolen, så tar de «eierskapet» om ungene våre. Vi har ingen anelse om hva som skjer i de timene som barna våre er i Statens vold. Ja, jeg kan ikke tenke meg noe mer skremmende.

Vi styres av marxister og sosialister. Vår statsminister tror ikke på Gud; han gikk på Steinerskolen. Barne-ministeren er marxist fra SV; et parti som burde se til å komme seg ut av regjerings-kontorene noe faderlig fort! Der i gården har de pr idag kun krav på 1 – en representant da partiet er under sperregrensen med rundt 3% oppslutning. Men like fullt styrer de hva ungene våre skal utsettes for av propaganda hver eneste dag. Fem dager i uken.

Idag på Dagsnytt18 fikk vi et av de grellere eksemplene på hvilken vold barna våre utsettes for. Der sitter en helsesøster en s k besser-wisser og forteller oss det faktum iflg henne at noen foreldre ikke «har tid til barna sine», «at de ikke kommuniserer med barna sine», at «de egentlig ikke burde være foreldre». Og da, kjære leser må vi da forstå at Staten må overta ansvaret. Og tiltakene - de er maaange! Våkn opp! Det samme skjer forøvrig i barnehagen. Barna dine er ikke trygge for sosialistisk propaganda.

Når datteren din ikke blir hørt om at hun krever å få overnatte hos en venninne fordi hun er for ung. Og du som ansvarsfull mor vet at denne venninnen faktisk ikke er noe annet en din datter har fått et forhold til, ja da tar du grep og sier nei. Dette er fordi vi vil deres eget beste. Dagen etter går jenta di som er under den seksuelle lav-alder - som forøvrig er relatert til en straffe-lov (intet mindre) – til representanten for Staten og beklager seg. Og denne døgenikten som hever lønn hver måned og er lønnet av midler vi selv har bidratt til over skatte-seddelen– hun går i dialog med vårt barn og diller med henne om hvor håpløse vi er som mødre fordi vi ikke gir vårt barn lov til å «ligge over hos venninnen» - siden hun; representanten for Staten er mye mye klokere enn oss (vi trekker den slutning at hun er sosialist) – hun konkluderer med at vårt barn nå er på vei til sin kjæreste. Og alle ja, alle vet jo hva som da vil skje. Derfor skriver hun ut p-piller uten vår godkjenning.

Jeg har personlig havnet i den situasjonen at min datter, som jeg frem til da hadde kommunisert sivilisert med, når hun begynte på ny ungdomsskole en dag kom hjem og sa at «rådgiver (en annen form for innblanding fra Staten) sier det og det». Idag husker jeg ikke hva dette dreide seg om men jeg fant det mildt sagt utidig. Og jeg følte umiddelbart at min autoritet som mor var truet. Samt at den dialogen jeg hadde hatt med min datter frem til da hadde vært fruktbar.

Jeg kan huske at jeg tok turen opp til rådgiver og satte henne på plass. Det føltes deilig men jeg antar at det ikke falt i god jord. Etter denne erfaringen skled min dialog med min datter ut og det står klart for meg idag at rådgiver tok fullstendig rotta på mitt forhold til min datter fra den dagen denne overbeviste min datter om at «jeg ikke alltid hadde rett». Min datter fikk svi for dette, uten tvil. Om veien hennes gikk om helsesøster der hun fikk skrevet ut p-piller i tillegg har jeg ingen anelse om. Det er problematisk å sette seg opp mot Statens autoriteter. Den fornuftige, ansvarsfulle (om enn streng i hennes øyne) dialogen vår ble brutt fra den dagen skolen som representant for Staten blandet seg inn. Dette står jeg fast ved!

Statens propaganda-maskin slår til på en forbrytersk måte, mange ikke er klar over. Er du det burde du tenke over skolens verdi-grunnlag og heller velge en nøytral kristen privat-skole. Ditt barn har ikke vondt av å høre om Jesus og Gud (og hele pakka). Og husk en sosialist/kommunist er per se totalt Gud-løs.

At det er straffbart å ha sex med noen under den seksuelle lavalder som er 16 år, ja, det bryr ikke helsesøster eller rådiver seg om; disse er mest opptatt av sin rolle som «mor» får våre barn. Og den rollen nyter hun som den overgriperen hun er:

STATENS MOR

Eva skjulte seg med et fikenblad.....

....da Satan la ut en snare.

At vi skal bruke så mye energi på muslimer er for meg forblitt en gåte. Og det skorter aldri på emner å skrive om når man som meg har en blogg. Å bruke pennen blir for meg som å starte dagen med den sedvanlige varme dusjen. Jeg kommer ikke utenom.

At jeg skal bruke energi på å debattere hvorvidt man skal gå i telt med to hull for øynene hadde jeg ikke regnet med for 10 år siden. Denne galskapen har bare eskalert.

La meg si det atter en gang: Vi er i satan, djevelens vold!

Da Jesus; «menneskenes frelser» gikk på jorden som sendt fra Gud Jahve gikk han blant sine egne. Han var født av en jødisk kvinne og var først en representant for jødene. Men som Paulus; selv jøde sa det: jødene nektet å ta i mot Ham, derfor gikk det opprinnelige tilbudet om frelse over til hedningene. Disse er de kristne idag. Jesus som Gud Jahve's sønn gikk foran som det eksemplet vi skulle etterfølge.

Det står i vår hellige bok, Bibelen at Gud Jahve skapte kvinnen Eva og at hun med sitt hår var en «pryd» for øyet. Og for mannen. Kvinnen omtales i vendinger som er så poetiske at intet menneske er istand til å overgå de versene vi kan lese i Bibelen. Det blir i så fall dårlige kopier. Les Høysangen som er skrevet av kong Salomo som levde ca 1000 år før Kristus. Han var sønn av kong David og det sies om ham at han var svært vis. Han har også skrevet Forkynneren.

Vi leser også at Jesus, da han var på besøk hos Martha og Maria fikk vasket føttene sine av en av søstrene - «med sitt hår». Ingen kvinner ble bedt om å skjule sitt ansikt og i alle fall ikke kvinnens «pryd» - håret.

Satan djevelen forfører mennesker i dag og farer frem som en brølende løve «for om mulig å sluke» dem som vender seg til den sanne Gud; Jahve. Kristne blir idag i de landene der Satan har fotfeste – myrdet. De blir drept fordi de bekjenner seg til Jesus som sin frelser. Det står om Satan i 2. Kor. 11:14: «Det er ikke til å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten».

Vi lever altså i en verden der Satan djevelen stadig får et sterkere fotfeste. I svenske skoler er det nå nærmest et påbud i motsetning til et forbud om å få skjule seg bak et telt med to hull. Et hån mot menneskenes Skaper. Et hån! Gud Jahve skapte mennesket «i sitt bilde». Han skapte oss som mann og kvinne. Ikke som kåte menn og undertrykkede kvinner og barn!

Islam gir meg brekninger! Og møte disse menneskene som provoserer med sin tro på en så forkastelig måte - gjør meg kvalm.