onsdag 1. februar 2012

Eva skjulte seg med et fikenblad.....

....da Satan la ut en snare.

At vi skal bruke så mye energi på muslimer er for meg forblitt en gåte. Og det skorter aldri på emner å skrive om når man som meg har en blogg. Å bruke pennen blir for meg som å starte dagen med den sedvanlige varme dusjen. Jeg kommer ikke utenom.

At jeg skal bruke energi på å debattere hvorvidt man skal gå i telt med to hull for øynene hadde jeg ikke regnet med for 10 år siden. Denne galskapen har bare eskalert.

La meg si det atter en gang: Vi er i satan, djevelens vold!

Da Jesus; «menneskenes frelser» gikk på jorden som sendt fra Gud Jahve gikk han blant sine egne. Han var født av en jødisk kvinne og var først en representant for jødene. Men som Paulus; selv jøde sa det: jødene nektet å ta i mot Ham, derfor gikk det opprinnelige tilbudet om frelse over til hedningene. Disse er de kristne idag. Jesus som Gud Jahve's sønn gikk foran som det eksemplet vi skulle etterfølge.

Det står i vår hellige bok, Bibelen at Gud Jahve skapte kvinnen Eva og at hun med sitt hår var en «pryd» for øyet. Og for mannen. Kvinnen omtales i vendinger som er så poetiske at intet menneske er istand til å overgå de versene vi kan lese i Bibelen. Det blir i så fall dårlige kopier. Les Høysangen som er skrevet av kong Salomo som levde ca 1000 år før Kristus. Han var sønn av kong David og det sies om ham at han var svært vis. Han har også skrevet Forkynneren.

Vi leser også at Jesus, da han var på besøk hos Martha og Maria fikk vasket føttene sine av en av søstrene - «med sitt hår». Ingen kvinner ble bedt om å skjule sitt ansikt og i alle fall ikke kvinnens «pryd» - håret.

Satan djevelen forfører mennesker i dag og farer frem som en brølende løve «for om mulig å sluke» dem som vender seg til den sanne Gud; Jahve. Kristne blir idag i de landene der Satan har fotfeste – myrdet. De blir drept fordi de bekjenner seg til Jesus som sin frelser. Det står om Satan i 2. Kor. 11:14: «Det er ikke til å undres over, for selv Satan skaper seg om til en lysets engel. Da er det ikke merkelig at hans tjenere skaper seg om til tjenere for rettferdigheten».

Vi lever altså i en verden der Satan djevelen stadig får et sterkere fotfeste. I svenske skoler er det nå nærmest et påbud i motsetning til et forbud om å få skjule seg bak et telt med to hull. Et hån mot menneskenes Skaper. Et hån! Gud Jahve skapte mennesket «i sitt bilde». Han skapte oss som mann og kvinne. Ikke som kåte menn og undertrykkede kvinner og barn!

Islam gir meg brekninger! Og møte disse menneskene som provoserer med sin tro på en så forkastelig måte - gjør meg kvalm.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar