lørdag 9. juni 2012

Utøya-saken: Nå er vi mange gærninger, gitt!


Dagen da professor i psykiatri Ulrik Malt ble tøyles-løs.

Karakterdrap på halve Oslo Vest.

En femte sakkyndig-rapport ligger nå på bordet. Hvor skal nå dette ende?

Forslag: først sperrer vi psykiaterne inne! Deretter lukker vi galehusene og kaster nøklene. For fri og bevare meg for å komme ut for denslags galskap!

I sin første del av sitt sakkyndige vitneutsagn var Ulrik Malt svært interessant å lytte til. Men så kjære leser, etter pausen da ble det mye vås. Eller hva mener du om alle oss som er ensomme og iflg Malt faktisk er vandrende gærninger?

Nå bekreftet han også at dette er en sak som er vanskelig å analysere i utgangspunktet. Så hvorfor ikke la det bli med det. For nå går troverdigheten på helsa løs for oss publikum. Fordi er det noe som fagene psykiatri og psykologi lider under så er det teoretiske oppfatninger som endres 10 år om annet. Hva skal vi tro på? Hvem skal vi tro på?

Som Mattias Gardell sa så bør det nå være på tide å åpne galehusene. For hvis det er slik at alle med høyre-orienterte meninger er noen gærninger så må vi sperres inne. For det er nå blitt politisk korrekt å sykeliggjøre folk med andre meninger enn det de venstre-ekstreme legger til torgs. Ja, var det ikke sånn man behandlet dem som var i opposisjon i Sovjet også? Sendte dem på straffeleir i Sibir?

Og med tanke på at Malt relaterer ensomhet til galskap så er vi i så fall iflg SSB mer enn 1 million gærninger i Norge. Men vi kan jo lide av Asperger, Tourette, ADHD og andre udefinerbare sykdommer. Eller rett og slett være deprimerte? Ops her kom en nyttig informasjon (jeg skriver mens mannen snakker) og det må vel kanskje ha vært et spark til homsene. Her bør noen være på vakt: Breivik har etter sigende brukt pudder for å skjule kvisene sine! Og da er du iflg Malt sin diagnostisering også en gærning.

At advokat Lippestad forsøkte å få stoppet Malt etter hans første del av foredraget og måtte bite i det sure eplet, er nesten synd for professoren. For deretter gikk det på autopiloten løs. Og jeg tenker med gru på hvordan jeg selv er blitt diagnostisert når jeg nå for et par dager siden var i Lagmannsretten og vitnet i isklump-saken. For jeg husker nå at jeg oppførte meg akkurat sånn som Malt mener burde ha betegnet meg som gal. F eks se på dommeren uten å blunke under utspørringen. Så kanskje ......

Med tanke på at diagnosen ADHD nå er så omdiskutert og kritisert fordi barn idag blir tvunget til å innta medisiner for å roe seg ned, så er det god grunn til å kritisere retten for å føre såkalte sakkyndig. Og ops! Nå ble det å være tørst også problematisert! Og det var visst relatert til Asperger?

Så konklusjonen må etter å ha hørt på denne tøvete delen av foredraget til Ulrik Malt: Med andre ord hvis du fremstår intelligent, fordyper deg i et tema, arbeider målrettet over flere år, kanskje er høflig og hjelpsom – ja da kjære leser ehhh...gærning - da burde du strengt talt sperres inne.

Samtidig som Malt legger ut om gærningene så forsøker han å rettferdiggjøre sine pasienter. For de er også snille og gode, vettu. Tenk det, Hedda!

Nei, nå faller jeg bevisst ut. Men visste du at også psykiatere kan ha en alvorlig personlighets-forstyrrelse? Ikke? Vel, nå forstår du kanskje det.

Barnevernet: Akk o ve!


Barnevernet har nok sin funksjon, den. Men Barnevernet er ikke alltid det du ønsker det skal være. Jeg vet at noen innenfor denne institusjonen har meninger som skiller seg fra det vedtatte. Selv har jeg møtt et Barnevern som gjorde det mulig å komme gjennom en vanskelig tid. Det fordi vedkommende tillot seg å tenke alternativt.

Hvis du fe eks har en nabo som er ute etter deg så er det ikke noe problem å anmelde deg til Barnevernet. Hun kan endog gjøre det anonymt. Og har du en drittsekk av ei nabo-kjerring, så har du et problem. BV er forpliktet til å ta saken og vil dermed innkalle deg. Dette behøver nødvendigvis ikke bli noe problem. Men på 80-tallet hadde de langt mindre å gjøre og henge fingrene i.

I 22/7 saken er det kommet frem at moren til Anders som da var 4 år selv tok kontakt med BV og ble innkalt. Hun begrunnet det med at hun var sliten. Er du både enslig forsørger – og sliten da er BV observante. Dette henger jo selvsagt i hop. Men idag tror jeg BV går inn for å tre inn i hjemmet og hjelpe derfra. Antar at grunnen til at man har løsnet på strikken idag er at det er minoritets-barn som er blitt BV's hovedanliggende. Hører man om overfall og ran av våre norske barn og ungdommer så kan du regne med at dette er gjort av BV's barn under 18 år. I disse miljøene som ofte er svært dysfunksjonelle og der foreldrene ikke snakker norsk (mor) har de ikke evne til å integrere ungene sine inn i det norske samfunn. Så BV har idag fullt opp å gjøre og det brukes mange norske skatte-kroner på denne virksomheten, tankevekkende nok siden fokuset er endret.

Les mitt essay: «Sirkus Pakistan»

Når BV ønsket å observere Anders og hans mor var det ikke fordi de nødvendigvis trodde at det var stor fare på ferde. Og det faktum at moren selv tok kontakt tyder også på at man ikke så spesielt alvorlig på saken. Men de hadde «god tid» den gang. Og noe skulle de vel henge fingrene i? Derfor tror jeg den retning mediene ønsker å rette mot evt traumatisering av barnet Anders som 4-åring er mislykket.

Mediene går altså inn for å sykeliggjøre denne mannen. Som legger tjukt på når han blir spurt om sine ugjerninger. Fremdeles har de ikke forstått at dette er et spill for galleriet, for å forsikre retten om at han er fullt tilregnelig. Ved å overdrive; kriminaliserer han seg selv. Og det er det han kjemper sin livs kamp for.