fredag 31. mai 2013

Et Disneyland uten bidrag fra nordmenn

Det er flere grunner til at «de» vil at vi skal jobbe lenger. Gjerne til vi ligger for døden. Og gjerne så lenge at ungene våre lurer på om de har noen foreldre.

Vi har nå mange dysfunsksjonelle innvandrere som koster flesk å underholde
7 av 10 arbeidsgivere ønsker ikke ansette utlendinger
Politiattest for å arbeide med unge og gamle blir ikke askeptert

Det er selvsagt flere grunner, men jeg skal her argumentere for disse tre.

Diverse rapporter er nå utarbeidet. Vi fikk Brochmann-rapporten for et par år siden. I vinter fikk vi nok en rapport. Begge rapportene konkluderer med at oljefondet eller det som også kalles folketrygdfondet er nå om få ti-år tomt for penger. Det er visstnok all grunn til å frykte for pensjonene våre.

Ved å stille på jobb i full tid for begge foreldre, kan vi som etniske nordmenne bidra til at fondet ikke tappes så hurtig som anslått. Vil vi det?

Neste argument som jeg lenge har hatt en mistanke om, ble bekreftet idag. Syv av ti nordmenn ønsker ikke ansette utlendinger. Du trenger ikke være spesielt smart for å forstå at det er den veien det ville gå. Stadig flere nordmenn får opp øynene for det ubehaget som kan følge med ansettelse av utlendinger. Det fordi det pålegges dem å ta hensyn som vil pålegge dem unødvendige utgifter.

Muslimer er den gruppen som ikke frister noen å ansette. For det første vet vi nå at de er hatefulle mot oss fordi de har en bibel som insisterer på at vi kristne er som hunder. For det andre osv vet vi at de krever å få dyrke sin satan-religion på en måte som strider mot vår moral og våre innabeidede rutiner i arbeidslivet. Norske arbeidsgivere er redde for at EU vil slå ned på dem for å være «rasistiske» og sjansen for å måtte betale bøter i tillegg til de andre utleggene disse muslimene relateres til, frister ingen med vettet i behold.

At Aker Solution, et firma som er avhengig av teknisk utdannede folk i sine bedrifter ansetter italienere er positivt. Det er heller ikke folk fra middelhavslandene som er problemet. At eksemplet med en italiener var argumentet på nyhetene idag sier nok. Indere sies også å inneha ekspertise. Men det er ikke indere eller italienere som spiser opp folketrygdene våre.

Det tredje argumentet ble også bekreftet idag. Med de mange overgrepene på unge og gamle er det selvsagt at det må forventes at en som ansettes i eldreomsorgen blir underlagt en politi-attest. Det begås voldtekter på gamle og svake. Det stjeles og det begås generelt overgrep av mennesker som er voksne men i en fase i livet der de trenger beskyttelse og omsorg.

Argumentet om politiattest er selvsagt. Men så ble det sagt at dette ville skape falsk trygghet. Og – hold deg fast! Fordi mange av disse som man bør sjekke er innvandrere – som kommer fra land der en attest er null verdt.

Snart kan vi som vil betale selv, ansette folk som kan låse seg inn hos oss, hvis vi velger å bo hjemme eller ikke får sykehjemsplass. De private firmaene blir flere og flere og da er det innlysende at vi vil be om en attest. Gjennom det offentlige som nå via sosialistene nekter å undersøke folk de ansetter, vil vi altså ikke kunne vite hvem som vandrer rundt og snoker i huset vårt. Eller om den hjelpen vi kan komme til å trenge i intime situasjoner vil gjennomføres uten at noen skal bli fristet til et overgrep.

Disse tre argumentene er idag relatert til politisk korrekte sosialister som bruker argumentet: «vi ønsker ikke støte noen» - for alt det er verdt. Men jeg antar at det forhåpentlig gradvis går opp for de samme at de ikke lenger kan lure folket.

Abraham Lincoln: «Du kan lure folket for en tid, men du kan ikke lure hele folket hele tiden».

At de samme røde politikerne nå begynner å bli gamle og at de har barn og barnebarn skremmer nok de som fremdeles kan legge sammen «2+2». For konsekvensen av denne perverse innvandringen vil ramme dem, som den vil ramme oss andre som har forstått det lenge. Oljefondet og det fondet som er ment å betale trygdene for det norske folk, tappes gradvis av utlendinger som aldri vil bidra med en eneste skattekrone. Men tvertimot fordre å få de samme retttighetene som andre som har fortjent det.

Dette ønsker ikke det norske folk lenger å bidra med. Derfor setter norske arbeidsgivere ned foten når det kommer til ansettelse av negre og muslimer, som ikke ønsker bli en del av det norske samfunnet. Derfor ansetter ikke private bedrifter, som leier ut hjemmehjelper, den samme typen innvandrere. Derfor gidder ikke folk jobbe til de «ligger der»; utmattet av et langt og krevende arbeidsliv.

Den største jobben politikerne har i fremtiden, er å sørge for at innvandrere som ikke vil jobbe, skal jobbe for pengene de mottar fra det norske folk. Derfor skal kriminelle som har fått opphold men stadig vekk snylter og lurer det norske folk for trygder og skatter, utvises. Uten lov og dom. Derfor skal familier som drar tilbake til sine hjemland for lengre tid, straffes så det merkes. Dette land skal ikke lenger være et Disneyland for lykkesøkere!


Øygard-saken: Straffe-nivået gir feil signaler; barna må selv ta ansvaret

Øygard, den pedofile gamle grisen i Vågå går fri fordi han ble frikjent av sine egne. Det kan ikke forstås annerledes. Hvilket betyr at «sine egne», som er hovedsaklig menn i Øygards alder sympatiserer med denne mannen, som har varslet at han vil anke til menneskerettsdomstolen i Strasbourg; hvis han ikke får viljen sin.

Mannen er skyldig i gjentatte overgrep av et barn. Det kan det ikke være noen tvil om. Hvilket det heller ikke er. Han har hatt gjentatte samleier med et barn som ikke har kapasitet til å si nei. Barn har ikke dette overfor en som er voksen.

Vi har kunnet se denne narsissisten vandre rundt i Hamar med et kobbel av journalister rundt seg. Som en kjendis på den røde løper har han i sakte tempo latt seg fotografere, smilt til kameraene og fremstått som en engel. I virkeligheten en demon.

Mannen har fremstått som om han ikke eier skam-følelse. Og tydeliggjort at han ikke bryr seg om hva lokalsamfunnet har ment. For han har ikke gjort noe galt. I den forbindelse hadde det vært interessant å høre hva den nå så kjente psykiateren Narud, som jo uttalte seg støtt og stadig om Breivik, mener om hans personlighet. Selv mener jeg at de psykopatiske trekkene er utpreget hos denne mannen.

Trekk som: ikke gjort noe galt, skylder på jenta, lyver åpenlyst, ansvarsløshet, forsøk på å forlede jenta til å lyve, ingen skamfølelse, manglende selvinnsikt. Alt dette er psykopatiske trekk ved en person.

Jentas liv derimot er ødelagt. Hun burde ikke ha måttet sittet i en åpen rett med journalister rundt seg. Man burde ikke åpne for denne form for underholdning. Og ikke kan jeg forstå at noen heretter vil anmelde en likelydende sak; som ikke får større konsekvenser enn 15 måneder bak murene. Jenta er fremdeles et barn med store traumer og skamfølelse. Først nå våkner hun opp og fatter hvilken byrde som ligger på henne.

Mange unge jenter greier seg bra, selvom de flytter hjemmefra i hennes alder. Denne jenta trenger derimot en spesiell oppfølging. Hun kan ikke gjemme seg bort i en storby, hun må forberede seg på å enten leve et ungdomsliv i skjul for sladrehankene, eller stramme seg opp hver eneste dag for å møte blikkene. Hvilken voksen hadde maktet dette? Man skal ikke se bort fra at jenta ikke orker denne påkjenningen. Og da vet vi av erfaring hva hun kan finne på. Her har hjelpeapparatet en oppgave som de ikke har kapasitet til å ivareta.

Vi vet at ofrene etter 22/7 på Utøya aldri har fått den oppfølgingen de forventet seg; av psykiatere og psykologer. Ikke at psykologene i dette landet er profesjonelle nok heller. Livet til denne jenta er ødelagt. Om erstatningssummen i det minste hadde vært så høy at hun kunne etablere seg og sin familie på et annet sted; med ny bolig og en men-erstatning som gjorde de daglige traumene lettere, hadde straffen fremstått rettferdig. Det gjør den definitivt ikke i dette tilfellet!

Det denne straffen signaliserer er at «det var egentlig ikke så farlig» og at «jenta nok må påta seg mye skyld selv». Dette signalet er ikke noe nytt. Kvinner, barn og unge jenter blir fremdeles tråkket på og behandlet som dritt.

Tilliten til rettsvesenet er atter engang redusert til et minimum.

Folkets dom? En passende straff burde være forvaring. Underlagt psykiatrien. Av den gode grunn at han ikke forstår at han har gjort noe galt. Han angrer ikke og mangler selvinnsikt. Det må han få hjelp til. I motsatt fall kan vi regne med at dissse handlingene vil gjenta seg. 15 måneder er en dårlig vits!

LO: Ingen pusekatter

I tillegg er de nord-fra. Hva vi nå bør legge i det faktum. Men for meg fremstår nordlendinger generelt sett som vulgære. I språk og humor. Forsto aldri poengene til han «Oluf». Aldri satt jeg der og lo sammen med hans landsmenn når det ble sendt såkalte humorprogrammer med nordlendinger som publikum på tv.

Gerd Liv Valla var ingen pusekatt iflg henne selv; og hun var da vitterlig også nord-fra. En ny kvinne står frem og ser ut til å komme i stadig oftere blås-vær. Det vil storme omkring denne kvinnen som allerede har lagt seg ut med det norske folk. For hva var det hun sa forleden? «Noe ordentlig tull å holde seg i form». Og den holdningen tror jeg faktisk hun har dratt med seg nord-fra. For jeg kan ikke med min beste vilje se for meg nordlendinger joggende og pesende på et treningssenter. Da heller på den lokale brune bula over litervis med øl. Og vulgære vitser der kvinner som regel er i fokus.

For herregud, nå får de se å komme seg ut i jobb! Mens mannen drar på fiske blir mora igjen med ungan og sliter ræva av seg. Det gjør selvsagt noe med denne befolkningen. Ikke har de kulturhus, opera eller teater. Kino er det kanskje også smått med. Og DVD-maskinen går nok ei varm kule i helgene; der mannfolka - og kvinnfolka med, har benka seg foran film-apparatet, et par six-pack og drøssevis med potetgull. Er det ikke der oppe de dør tidligere enn oss siviliserte sørfra? Pga usund livsstil?

Jo da, jeg ser at den nye tigeren nordra har det i kjeften. Som så mange andre derfra. Men hun skal passe seg. Der hun riktignok nå sitter nede i tigerstaden, men klørne våre de legger vi igjen hjemme. Her sørpå er vi dannede. Vi bruker stort sett hue i motsetningen til denne tigeren nordfra; fru Kristiansen. Som helt klart ble kvotert inn. For hun hadde etter sigende ikke den nødvendige erfaringen. Som motkandidaten hadde.

Men la oss ta en titt på ytringene hennes. Idag forteller hun oss naive sørlendinger at folk ikke er i jobbb mer enn «litt over ett døgn». Ergo ganske nøyaktig 13,5 timer mer. Og da mener den høyt intelligente LO-lederen at det må da være nok tid til «barna». For her slenger hun ut ett av sine mange vulgære uttrykk. For det vil det komme flere; believe you me!

Og idag gir hun mødrene et realt spark der det gjør mest vondt. Og det er når vi får barn og blir omsorgspersoner. For iflg henne er det ingen som helst mening i at mødre som sådanne skal jobbe «deltid». Det er - iflg LO-lederen ikke noe annet enn et forsøk på unndra seg sine borgerlige plikter. Og disse er jammen meg ikke hjemme med barna! De er på jobb.

Og skulle hun ha problemer med kalkulatoren skal jeg hjelpe henne. For ikke bare kan vi konstatere at hun er en kløpper i manipulering. Men manipulerende personer er per definisjon narsissister. I verste fall psykopater.

Hun hevder at barn får mer enn nok av tid med mor - om hun jobber full tid. Vel. Døgnet har 24 timer. Tolv - 12 av dem er barna stort sett våkne. Det beror på barnets alder. At mor trenger 8 timer søvn er ikke tatt ut av luften. For i tillegg til hennes husarbeide, barnestell, yrkesaktive liv så trenger hun disse timene i senga. Med andre ord blir det 4 – fire timer i døgnet til overs for barna. Hvilket betyr at når hun først får satt seg ned etter å ha sørget for å rydde hus, vaske klær, forberede morgendagen, prate litt med gubben, kanskje forberede seg for et knull (for det er ikke alltid lett å avfeie gubben med «vondt i hode», heller) samt andre trivialiteter, da er faren får at hun er utslitt og ender opp med diffuse skjellet-plager i fhv ung alder stor. Svært stor.

Vulgære utspill av denne typen sier mye om fru Krisitansens personlighet. Noe vi kvinner (og menn) burde bli spart for. Noen må stoppe kjeften på denne kvinnen! For sin egen del burde hun tenke seg om. Det finnes garantert flere av Ingvill Yssens kaliber. Og husker jeg ikke feil så måtte Gerd Valla gå av som LO-leder på grunn av sin problematiske personlighet. I rapporten får hun diagnosen psykopat. De begynner det forresten å bli styggelig mange av.


Om å tilhøre dem på høyre-siden

Begreps-oppklaringer: «høyre» heter på engelsk «right». Right betyr ikke bare siden høyre men også at noe er «riktig». Et annet ord som utkommer fra ordet «right» er «rightous» som betyr rettferdig. Ordet right betyr også «en rett». Eks vis en «arve-rett». Ordene forekommer ofte i den engelske Bibel.

Jesus snakker til folket og sier at de som tror på Ham vil bli invitert til å stå på den «høyre» siden. Disse kaller han sauer. De på den venstre siden derimot ønsker han ikke ha noe med å gjøre. De kalles forøvrig geiter.

I Matteus kap 25: vers 31-46. «Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet (...) og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene; og stille sauene til høyre for seg, og geitene til venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side: «Kom hit dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand til dere (...)».

Vers 41: «Deretter skal han si til dem på venstre side: «Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler (...).»

Ja, altså ikke for å belære noen her, men det kan altså se ut som om det aller aller beste er å tilhøre «høyre-siden». For den siden relateres dessuten til rettferdighet. Og har det egentlig kommet noe godt fra «venstre-siden»?

********

Det finnes en uhorvelig mengde bøker skrevet om høyre-«ekstremisme». Og om at de som visstnok står bak denne tankegangen er høyre - «ekstrem». Ja, det virker som om det går sport i det. Hver gang det tas opp til debatt eller diskusjon om hvorvidt muslimer vil komme i flertall i de vestlige land om få år, så viser disse forfatterne eller meningsberettigerene; og de begynner det å bli uhorvelige mange av, at «vi» de ekstreme drives av en tro på spøkelser; og det gjerne på høy-lys dag. For da blir det liksom litt mer dramatikk rundt historiene. Ikke bare mener «vi» dette men vi mener det også før sola har gått ned. Det blir for mye av det gode når de «menings-berretigede» får taletid. Og det får de ofte i de mediene som er ja, hva skal man si «ekstreme» - på venstresiden. Ja for her må man vel skille på høyre eller venstre har jeg forstått.

Ja du verden så mye det snakkes om de ekstreme på høyresiden. Men altså ikke noe om de ekstreme på venstre-siden. Men det forklarer jo selvsagt, at historiene om de høyre-ekstreme at de alltid uten unntak blir fortalt av de venstre-ekstreme. Såpass må man vel kunne si.

Som oftest når jeg leser sakprosa så kjenner jeg meg igjen. Men når jeg tror at jeg skal opplyses blir jeg alltid nå om dagen ganske fort konfrontert med at - siden jeg mener at islam er en hatideologi ja, så er jeg ekstrem. For når jeg ønsker meg tilbake til den tiden da vi kunne sende døtrene ut i helgen og be dem ikke være sene. Men da mest av alt fordi det «er en dag i morgen», da var det gyldne tider for mange foreldre. Men i disse dager da jeg selv er gammel og har opplevd å leve svært godt beskyttet i en stor-by som London, da jeg selv var ung, ville jeg bli vett-skremt ved tanken på at mitt barnebarn fortalte meg at nå skulle hun oppholde seg i England for å lære språket ett år. Eller flytte til Oslo for den saken skyld.

I London 20 år etter krigen og deromkring vandret vi ofte gatelangs i Londons gater, eller tok undergrunnen i nattens mulm og mørke uten skrupler. Vi følte oss trygge. For det var jo ingen muslimer der å være redd for. Riktig nok var det en politiker som lik Carl I Hagen, ved navn Powell som hadde notert seg allerede på midten av 60-tallet, at negrene begynte å bli skremmende mange. Men de vanket kanskje ikke der jeg vanket? Eller kanskje var det ingen grunn til å frykte dem? Men idag mange år senere, men ikke for så lenge siden egentlig (er ikke så gammel) som nå da vi ikke bare frykter negre men - de er attpå til muslimer! Og ettersom jeg ikke konspirerer på noen måte så blir jeg nødt til å vise til en oppriktig kvinne på Grønland Oslo Politi som for noen år siden sa på norsk tv - og det midt på lyse dagen at: av de 45 overfallsvoldtektene som var blitt anmeldt forrige år, så var alle begått av negre. Ja har du hørt på maken, da gitt?

Jeg regner med at mange vil synes at dette er ekstremt. Men jeg regner med at ingen vil anklage fru Rohde som hun heter å være «høyre-ekstrem» av den grunn. Men hvis jeg omtaler denslags historier på min blogg, så antar jeg at noen vil nikke gjenkjennende å si at hun er høyre-ekstrem. For siden mine essay er basert på historier som de venstre-ekstreme kaller høyre-ekstrem så ja, da blir jeg nok karakterisert som høyre-ekstrem.

I tillegg ville jeg stemme Frp, hvis ryggrad er velgere som ønsker fokus på muslimsk innvandring mer enn noe annet. Så jeg antar at anti-rassene f eks de har meg kanskje under oppsikt. Gudene vet.

Men når jeg leser bøker forfattet av venstre-ekstreme som skriver om høyre-ekstreme, da sitter jeg som i limbo og tar meg i å tenke: er det meg han skriver om? Jeg ekstrem? Jeg som elsker landet mitt, jeg som elsker dyr og barn og mennesker også (inntil de selv har bevist at de er noen avskyelige psykopater), jeg som elsker naturen og Gud og Kristus. Jeg er altså ekstrem fordi jeg vil ha fred og ro i landet mitt. Jeg som kunnskapsrik og opplyst som aldri ville finne på å fare med løgn; er det meg det siktes til?

Beklager men jeg forstår ikke denne hetsen. Men så tenker jeg at et sted startet det og det i private sammenhenger. F eks der to eller flere snakker sammen. En ytrer noe som tidligere ikke har vært ytret mellom disse. Det blir stille noen få sekunder. Noen føler seg ubekvem over min ytring. Og må si noe for ikke å fremstå som en idiot. Kommentaren faller ikke i god jord og hvis det er bare disse to personene tilstede så kan det, om de har to totalt divergerende meninger om temaet, etterhvert bli hissig.

Ja, hvis jeg hevder om et tema at dette har jeg satt meg godt inn i, så vil motparten som har en avslappet holdning til temaet bli satt ut. Men han ønsker ikke fremstå som kunnskapsløs så han ytrer noe som ikke henger på greip. Jeg svarer at dette henger ikke på greip, kan du vennligst utdype det. Motparten kan hvis han er klok si at nei, beklager men dette har jeg ikke peiling på. Eller dette har jeg aldri satt meg ordentlig inn i, så «du har sikkert rett». Eller hvis han gjerne vil «vise seg» like kunnskapsrik som meg, så vil han fastholde sine meninger helt til samtalen tar helt av.

Siden du forstår at det er du som sitter inne med svaret og at du er møkk lei av å vike unna, så blir du fristet til å strekke strikken. Helt til motparten som ikke er av det kloke slaget, han vil nå siden han blir svar skyldig bruke ufine metoder. Kanskje han sier: «ok, jeg gir meg, du er «full of shit». Da har han lagt saken død engang for alle.

Hvis vi overfører dette på han som skriver om oss, som mener at muslimer er hatefulle og aggressive og at vi av den grunn ønsker dem dit det visstnok skal være veldig varmt, ja da kan du regne med at da er jeg «ekstrem». Ikke venstre-ekstrem, nei da, men – høyre-ekstrem.

Ergo når de venstre-ekstreme går tom for argumentasjon eller fremstår som kunnskapsløse da drar de – fremdeles - «høyre-ekstrem-kortet» - for alt det er verdt. Det tankevekkende ved denne form for «kommunikasjon» er at den når ikke frem til de «høyre-ekstreme». Den går i oppløsning underveis til mottageren. Den blir som det kortet som har ligget litt for lenge i vann, det oppløses og innholdet mister gradvis sin mening. Skriften er blitt utydelig. For ikke skjønner jeg hva de mener, de som sier at jeg er høyre-ekstrem. Men å be dem forklare seg det kan du glemme. For de har ikke ord. De mangler det intellektet som kreves for å argumentere på et litt «høyere» nivå. De er så oppslukt av sin egen-verdi at de er som narsissistene. De evner ikke å se lenger enn sin egen navle.

Hvis våre politikere som jeg kaller kommunister, og anti-rassene, ville forsvare seg så har de allverdens anledning til det. Men de tør ikke, de vet at de vil bli overkjørt. La oss si at den debatten som denne tannløse programlederen fører på Litteraturhuset hver torsdag hadde turt og invitere til debatt om de emnene som de legger lokk på hver dag, inviterte de «høyre-ekstreme». Med invitten til å snakke fra levra uten å måtte vise hensyn eller være politisk korrekt, uten trusler om anmeldelse i ettertid (for gudene vet i disse tider kan man vel bli anmeldt for hva som helst). Ja som den debatten herr Stenstrøm tok i sin tid med publikum, da skal du regne med at keiserne ville bli kledd naken. Og plaggene ville falle før den venstre-ekstreme hadde fått sukk for seg.

Et eksempel: Jens skal ha kommentert Sivs mantra på Landsmøtet, om den norske modellen, at hun ikke har forstått noe som helst. Nei vel? At hun og deres velgermasse hypotetisk og virkelige har forstått vil aldri gå hjem i hodet på Jens og hans venstre-ekstreme kumpaner. Det er derfor Norge går på ræva. Men ta debatten hos «Stenstrøm» med etterfølgende spørsmål til seerne: «har dere forstått det»? Og responsen vil utvilsomt være nær opp til 100%. Det var jo forøvrig på det nivået det lå stort sett når Stenstrøm spurte seerne dengang. Dette programmet gikk på TV2. Det kunne aldri ha blitt sendt på Nrk. Med tannløse debatter om alt og ingenting i Nrk's regi? Det er en grunn til det. For Nrk er styrt av de venstre-ekstreme.

Et eksempel på lavpannet (lav iq) demonstrasjon fra venstre-siden. Plukket opp på Nrk når jeg skriver dette. Hun: «Dyrevernere gjør en bra jobb når de slipper minken fri fra sitt fangenskap». Med ref til hva s k dyrevernere kan få seg til å gjøre. - At minken når de blir satt fri ganske fort dør pga sult, det evner ikke de lavpannede å forstå. Mink i bur har aldri lært å ta til seg føde. De er blitt matet fra fødselen av, og vil dø utenfor buret. Snakk om intelligens!

Og når biler i nabolaget brennes som en protest og heves i skyene av venstre-ekstreme, da tyder det på lav iq. For hvem er det som straffes? Naboene - som ikke har bedt om denne demonstrasjonen. Venstre-ekstreme er kjent for sin voldsromantikk. Du trenger ikke reise lenger enn inn til Oslo når høyre-ekstreme vil demonstrere på en sivilisert måte. Da har de venstre-ekstreme i hundrevis tatt oppstilling. Det ender med at politiet tar med seg de «høyre-ekstrme» - for å beskytte dem mot de voldelige venstre-ekstreme.


Frp: Listetoppene og jeg er enig

Endelig der kom det! Dette har jeg pest med lenge. Siv vil ikke ta det inn over seg. Jeg tror hun er preget av private meninger. Uten at jeg ønsker gå inn på det. Men at listetoppene i Frp nå omsider går ut med hva de har båret på lenge, er bra. Men antagelig litt for sent. Siv burde ha vært på valg. Kjetil Olsen burde vært kandidat for ledervervet. Too late! I beste fall Tybring Gjedde, men han oppfattes nok som en udetonert bombe.

Det er ingen god ide å ta to partier som ikke har velgere inn i varmen bare for syns skyld. Krf og Ventstre har ingen velgere, de ligger under eller svært nær grensen for hva som er forsvarlig for å kunne kalle seg et parti. Dette har ikke minst deres tidligere tilhengere forstått og tatt konsekvensen av. De vil stemme Høyre eller Frp; og nok de aller fleste Frp. Ikke minst fordi de forstår etter Landssmøtet at de har tenkt å bruke av oljefondet. For ingenting vil bli gjort uten å bryte denne såkalte handlingsreglen. Partiet Høyre har ikke baller nok til å få orden på norsk politikk. De er for mange evenukker i det partiet. Hadde de hatt baller hadde ikke Erna hatt noe i partiet å gjøre.

For nææææ, de har ikke tenkt å bure folk, les: ulovlige asylanter inne til de skal sendes ut – kun de som er «kriminelle». Men herregud da mann, det er de jo allerede når de ikke oppfordret forlater landet etter avslag på søknaden sin om opphold. Er du «ulovlig» i landet er du per definisjon kriminell! Hva er det de tenker med? Er fristet til å si noe stygt ....

Erna er ei pingle og vil ikke akseptere at Siv kommer med krav om det ene og det andre som Erna ikke er enig i. Erna er blitt en narsissist etter alle årene uten venninner. Det er en grunn til at Erna valgte politikken. Der fikk hun endelig vist seg. Les essayet om Erna. Homsene hennes er ikke styringsdyktige de heller. Mennesker uten moral er ikke troverdige medborgere.

Det er straks mye bedre å si at Høyre skal få lov til å styre sammen med Frp. For det vil jo bli stoda etter valget. Siv og hennes medspillere i partiet har baller og kommer sånn jeg oppfatter Landsmøtet sist helg til å kjøre over Høyre og homse-sympatisørene. Det kommer til å bli tilstander a la «Toppen og Lillemor». De skal ikke kunne leke i samme gård. Med så fundamentale store uenigheter. De er større og flere enn vi har forstått. Ikke uten grunn, for Erna har ikke vært hemmelighetsfull, hun har bare ikke hatt noe å fare med annet enn «skattelettelser». Og det argumentet er jo opprinnelig Frp sitt.

Og skal Frp måtte bruke energi på ikke-partiene Venstre med feite-Trine eller Knut som nå velger å gå tilbake til kjøkkenbenken nå som han er blitt far, så vil ikke Siv og Frp få gjort noe som helst annet enn å forsvare seg i de venstre-ekstreme mediene.

Synd at ikke Siv var på valg. Gutta med baller i det partiet; eks vis Tybring Gjedde tør ikke i et samfunn der kvinner i ett halv århundre har skreket opp om likestilling. Og kvotering. Huffameg og huffameg!

PS Dagens tier: Den gamle «brunosten» har fått nytt navn; hold deg fast: «Millom». Hva i helvete er det for et navn? I et land der befolkningen blir stadig mer «brun». Lattervekkende politisk korrekt.

SV's manipulering

Hallo, har jeg talerett selvom jeg ikke bor i Oslo? Har riktignok bodd der i nesten 40 år og betalt skatt til Oslo i den tiden. Men da jeg de siste 10 år spesielt bodde der inne på Frogner følte jeg gradvis at min bevegelsesradius ble innskrenket. Å ta trikken østover lenger enn til Stortorvet ble etterhvert utelukket. Å benytte meg av det store flotte Oslo City ble en saga blott. Hvis jeg noensinne beveget meg ned i den delen av byen så var det hvis jeg måtte ta toget fra det som tidligere het Vestbanen.

Apropos Vestbanen og den såkalte Plata så var ikke de narkomane der nede noen som stoppet meg fra å vandre der nede. Overhode ikke. De plaget meg aldri. Heller ikke de narkomane tiggerne. Jeg synes bare så usigelig synd på dem. Snakk om et uverdig liv. Det kunne kanskje ha vært mine barn. Hvorfor slapp jeg unna? Er alt tilfeldig eller er noen foreldre og barn mer utsatt? Selvsagt er de det. Men jeg føler ikke mindre empati med disse ofrene av den grunn.

At jeg etterhvert følte at min bevegelsesradius ble innskrenket var ikke noe stort tema. Det er det vel heller ikke for de fleste. Man vender seg til alt, visstnok. Å ta trikken østover derimot det lot jeg være. Jeg fikk en venninne som ble skilt. Hun oppdaget at en bolig på Vestli var billigere å anskaffe. Det ble med den ene turen dit opp. Så fort t-banen passerte Najonalteatret stasjon så fyltes banen av kvinner og menn i alle aldere. Barn og kvinner i heldekkende mundur. Menn i kledeboner som så ut som de hadde gått rett ut av sengen. Flagrende i svart eller brunt. Noen ganger så de ut som fugleskremsler. Andre ganger kunne jeg bare skimte et par svarte øyne. Ikke engang hender var synlig. Selv små spedbarn var tildekket. Og unger; herregud så mange unger de dro rundt på!

Og når banen ble fyllt opp av disse spøkelsene ble støynivået til tider så stort at jeg følte jeg befant meg i et land som jeg forøvrig aldri har besøkt og aldri kommer til å besøke. Det blir for primitivt. Etter å ha reist land og strand rundt i Spania, Italia, Frankrike, Hellas kan jeg ikke se en eneste grunn til at jeg skal omgås mennesker i dysfunsksjonelle og primitive land. Hver sin smak, men meg frister det ikke!

Når det gjelder Edvard Munch så har jeg peiling. Vet ikke hvor mange ganger min mann og jeg valfartet til Munch-museet på 70-tallet. Først en runde i lokalene; undrende og fascinert av kunsten. Deretter slå seg ned i cafeen med en kake og kaffe. Alltid på en søndag. Det fantes ikke ett spøkelse i mils omkrets.

Botanisk have ligger jo like ved så noen ganger stakk vi innom der når det var som vakrest. Men ikke de siste 20-30 årene. Å møte et spøkelse fra et muslimsk land eller en rumensk tigger etter et besøk på Munchmuseet ville ødelagt dagen. Alt til sin tid.

Riktignok har jeg delt folks gjengse mening om denne blokka av et høyhus som om mulig er noe av det styggeste jeg har sett. Etter mine reiser i Italia med deres arkitektur blir heslig et ord som ikke gir noen mening. At bygget liksom skulle gå av med seieren fordi det fikk en knekk på toppen er totalt uforståelig. Men siden det bygges store høyhus der nede; hvor det andre underlige huset, Operaen ligger så vil kansje dette Munchmuseet forsvinne bak de andre høyhusene. Får håpe det!

At avgjørelsen om dette bygget har ligget som en mare på mange politikere visstnok i mer enn 15 år er underlig det også. Hva skal vi gjøre med Lamda, liksom? Lam da? Hva i helvete betyr dette ordet? Like suspekt som høyblokka.

Et museum skal ikke ligge i flere etasjer. Det holder å gå en trapp opp i Nasjonalgalleriet. Galleriet som huser diverse utstillinger ute på Høvik-odden i Bærum er i en etasje, med en liten trapp ned. Med tilhørende restaurant. Det betyr mye at man etter et inntrykk som en utstilling er, skal det være mulig å sette seg ned å fordøye kunsten i det minste med en kopp kaffe. Totaltopplevelsen er viktig.

At Lamda-blokken ikke har falt i smak det har jo også sosialistene bekreftet. SV, minipartiet som ingen lenger tilhører har sittet å bestemt sammen med AP i 8 år. Helt utrolig! De fikk aldri gjennomslag for opprustning av Tøyen som strekker seg gjennom Gamlebyen og Grønland. Der alle de multikulturelle bor. I området der jeg betenker meg for å sette mine ben. Der skal det investeres. Et badeland har stått på agendaen til SV. Et badeland? For hvem? Du trenger ikke være noe skolelys for å forstå hvem som vil nyte godt av dette badelandet. Der kvinner i burka kan svømme hver mandag. Tøyen har jo allerede et «badeland». Boliger skal rehabiliteres i dette strøket der multikulturen har slått seg ned. I gettoene rundt. Finnes ingen etniske nordmenn der.

Studenter? Studentboliger? Ja må de så må de. Men studenter er også mennesker som gjerne begir seg ut på byen etter mørkets frembrudd. Og i det strøket tar de store sjanser om de tør bevege seg. I mange år forsøkte sosialistene å friste med at det var så «in» å bo på Grunerløkka. Et område som huser folk fra hele verden; et område som du ikke bør bevege deg rundt i hvis du er kvinne.

Så SV bryr seg ikke om det stygge huset. De er ikke kjent for å tråkke gallerier og museer ned. For dem var det viktig å få gjennomslag for at området i nærheten opprustes. Et område der det ikke bor andre mennesker enn innvandrere med ymse hudfarger. Og dette skal koste! Men det er vel ikke så nøye da, at det går ut over Oslos eldre innbyggere som ikke får den pleien og den omsorgen den fortjener. Og at Oslo har en stram økonomi pga folk med forskjellig hudfarver det kan vel feies under teppet. Og om det om få år bor andre enn folk med forskjellige brunfarver i den byen burde ikke forundre noen. For demografisk vet vi at befolkningen i Norges hovedstad den byttes ut gradvis.

Og ikke skal du få meg som har flyttet milevis derifra til å ta toget til den byen pga en heslig høyblokk; for å få et glimt av Munchs malerier. Never again!