fredag 31. mai 2013

Et Disneyland uten bidrag fra nordmenn

Det er flere grunner til at «de» vil at vi skal jobbe lenger. Gjerne til vi ligger for døden. Og gjerne så lenge at ungene våre lurer på om de har noen foreldre.

Vi har nå mange dysfunsksjonelle innvandrere som koster flesk å underholde
7 av 10 arbeidsgivere ønsker ikke ansette utlendinger
Politiattest for å arbeide med unge og gamle blir ikke askeptert

Det er selvsagt flere grunner, men jeg skal her argumentere for disse tre.

Diverse rapporter er nå utarbeidet. Vi fikk Brochmann-rapporten for et par år siden. I vinter fikk vi nok en rapport. Begge rapportene konkluderer med at oljefondet eller det som også kalles folketrygdfondet er nå om få ti-år tomt for penger. Det er visstnok all grunn til å frykte for pensjonene våre.

Ved å stille på jobb i full tid for begge foreldre, kan vi som etniske nordmenne bidra til at fondet ikke tappes så hurtig som anslått. Vil vi det?

Neste argument som jeg lenge har hatt en mistanke om, ble bekreftet idag. Syv av ti nordmenn ønsker ikke ansette utlendinger. Du trenger ikke være spesielt smart for å forstå at det er den veien det ville gå. Stadig flere nordmenn får opp øynene for det ubehaget som kan følge med ansettelse av utlendinger. Det fordi det pålegges dem å ta hensyn som vil pålegge dem unødvendige utgifter.

Muslimer er den gruppen som ikke frister noen å ansette. For det første vet vi nå at de er hatefulle mot oss fordi de har en bibel som insisterer på at vi kristne er som hunder. For det andre osv vet vi at de krever å få dyrke sin satan-religion på en måte som strider mot vår moral og våre innabeidede rutiner i arbeidslivet. Norske arbeidsgivere er redde for at EU vil slå ned på dem for å være «rasistiske» og sjansen for å måtte betale bøter i tillegg til de andre utleggene disse muslimene relateres til, frister ingen med vettet i behold.

At Aker Solution, et firma som er avhengig av teknisk utdannede folk i sine bedrifter ansetter italienere er positivt. Det er heller ikke folk fra middelhavslandene som er problemet. At eksemplet med en italiener var argumentet på nyhetene idag sier nok. Indere sies også å inneha ekspertise. Men det er ikke indere eller italienere som spiser opp folketrygdene våre.

Det tredje argumentet ble også bekreftet idag. Med de mange overgrepene på unge og gamle er det selvsagt at det må forventes at en som ansettes i eldreomsorgen blir underlagt en politi-attest. Det begås voldtekter på gamle og svake. Det stjeles og det begås generelt overgrep av mennesker som er voksne men i en fase i livet der de trenger beskyttelse og omsorg.

Argumentet om politiattest er selvsagt. Men så ble det sagt at dette ville skape falsk trygghet. Og – hold deg fast! Fordi mange av disse som man bør sjekke er innvandrere – som kommer fra land der en attest er null verdt.

Snart kan vi som vil betale selv, ansette folk som kan låse seg inn hos oss, hvis vi velger å bo hjemme eller ikke får sykehjemsplass. De private firmaene blir flere og flere og da er det innlysende at vi vil be om en attest. Gjennom det offentlige som nå via sosialistene nekter å undersøke folk de ansetter, vil vi altså ikke kunne vite hvem som vandrer rundt og snoker i huset vårt. Eller om den hjelpen vi kan komme til å trenge i intime situasjoner vil gjennomføres uten at noen skal bli fristet til et overgrep.

Disse tre argumentene er idag relatert til politisk korrekte sosialister som bruker argumentet: «vi ønsker ikke støte noen» - for alt det er verdt. Men jeg antar at det forhåpentlig gradvis går opp for de samme at de ikke lenger kan lure folket.

Abraham Lincoln: «Du kan lure folket for en tid, men du kan ikke lure hele folket hele tiden».

At de samme røde politikerne nå begynner å bli gamle og at de har barn og barnebarn skremmer nok de som fremdeles kan legge sammen «2+2». For konsekvensen av denne perverse innvandringen vil ramme dem, som den vil ramme oss andre som har forstått det lenge. Oljefondet og det fondet som er ment å betale trygdene for det norske folk, tappes gradvis av utlendinger som aldri vil bidra med en eneste skattekrone. Men tvertimot fordre å få de samme retttighetene som andre som har fortjent det.

Dette ønsker ikke det norske folk lenger å bidra med. Derfor setter norske arbeidsgivere ned foten når det kommer til ansettelse av negre og muslimer, som ikke ønsker bli en del av det norske samfunnet. Derfor ansetter ikke private bedrifter, som leier ut hjemmehjelper, den samme typen innvandrere. Derfor gidder ikke folk jobbe til de «ligger der»; utmattet av et langt og krevende arbeidsliv.

Den største jobben politikerne har i fremtiden, er å sørge for at innvandrere som ikke vil jobbe, skal jobbe for pengene de mottar fra det norske folk. Derfor skal kriminelle som har fått opphold men stadig vekk snylter og lurer det norske folk for trygder og skatter, utvises. Uten lov og dom. Derfor skal familier som drar tilbake til sine hjemland for lengre tid, straffes så det merkes. Dette land skal ikke lenger være et Disneyland for lykkesøkere!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar