tirsdag 20. mars 2012

De gudløse og deres makt

De kristne utfordres på viktige prinsipper. Deres tro er satt på prøve og i muslimske land blir de kristne myrdet fordi de bekjenner seg til Jesus Kristus. Akkurat i tråd med det Paulus spådde. De kristne ble kastet i fengsel på hans tid. Men vi ser at dette nå er intensivert etter som muslimer får stadig større makt. Også i de landene der kristne tidligere har kunnet leve i fred med andre religioner.

Den sk arabiske våren har blitt et carte blance for islamske organisasjoner i disse landene der kristne nå går en utrygg tid i møte. I vår siviliserte del av verden er det ikke kristne som får lide døden. Så inntil videre er det jødene som nå står for tur. Alt utført i Allahs ånd. Den dagen sharia endelig er blitt innført, hvis det er mulig hvilket jeg ikke tror, vil de kristne også her bli utsatt.

Det er imidlertid ikke bare muslimer vi har grunn til å frykte. Her i den siviliserte verden. Det er våre egne ateister. Humanetikerne, de gudløse sosialistene. Deres lobby-virksomhet som har påfallende stor makt. For når en promille av befolkningen ytrer seg og får gjennomslagskraft da er det definitivt noe som ikke henger på greip.

At mer enn 50.000 demonstranter ikke blir hørt men tiet ihjel for å etterkomme krav om at Ekteskapsloven skal endres, er det også definitivt noe som er veldig galt. Og mer kommer det. Vi har etter sigende lover i dette landet som ikke blir fulgt. Vi har ytringsfrihetslover, vi har lover om religionsfrihet. Men den gjelder stadig oftere ser vi; ikke kristne. Så lenge vi styres av venstre-ekstreme sosialistiske regjeringer med en intelligens som stadig vekk viser seg å være under pari, må vi forvente både det ene og det andre fra den kanten.

Opposisjonen på høyresiden har i den tiden sosialistene har styrt etterlyst en åpenhet om hva som foregår bak lukkede dører. De er blitt avvist. Nå vet vi hvorfor. Stadig vekk blir vi nå opplyst av medier som har bestemt seg for å grave etter grumset, nå opplyst om stoda i dagens regjering. De er korrupte fra innerst til ytterst. Ikke bare de dysfunksjonelle sosialistene i SV; nå står Arbeiderpartiet også for tur. Og nå er det ikke en unnselig stakkar nederst i pyramiden som skal etterforskes. Nå er det sjefen for forræderiet selv som står for tur.

Vel, det går vel den veien høna sparker, for når sannheten skal frem blir det skittent. For er det noe vi kristne i dette landet foreløpig bør frykte mest så det de gudløse politikerne og deres ræv-slikkere; de som aldri kommer til å stemme noe annet enn Arbeiderpartiet.

Dagens debatt dreier seg om leger og sykepleieres rett til å nekte å bidra til mord på forsvarløse barn i mors liv. Deres tro er nå under lupen av de samme gudløse, som patetisk nok hevder de tilhører «eliten». For nå skal de nektes å kunne reservere seg. Hvor mange de er vet man ikke. Men det er heller ikke poenget. For en abort er et tve-egget sverd. Og det er tragisk for kvinnen som ikke skal kunne bestemme over sitt eget liv. Men mest tragisk er det løsslupne forholdet vi har til sex.

Vi lever som på Sodoma og Gomorras vis. Det hellige tråkkes ned i søla; av de gudløse. Sodomi blir velsignet i kirken men ikke på den aller innerste plassen. For der har kirkens menn sagt nei. Foreløpig. De har kunnet reservere seg mot å vie sodomistene. Men legene er nå neste kategori på lista, og da de kristne som velger Gud Jahve fremfor Satan.

Ja, vi lever vitterlig i en vært spesiell tid!