mandag 5. november 2012

Presidentvalget i USA: Hvordan kan det være så vanskelig?

Han kommer fra en dysfunksjonell familie. Moren vokste opp med alkoholiserte foreldre. Allerede som 18 åring ble hun enslig mor. Hun var lett på tråden og tiltross for at det var det reneste selvmord å ha omgang med svarte i Amerika på den tiden, så kunne hun ikke skjule at hun hadde vært til sengs med en neger. Ungen kom ut svart. Og som mange mødre med ymse sengepartnere kan man anta at hun antagelig ikke visste hvem som var faren før ungen ble avslørt. Unge jenter med en bakgrunn som hennes, søker nærhet der nærhet er å finne og det er kort sagt i armene på hvilken som helst mann.

Så han vokste opp med en ung, enslig mor som ikke nøyde seg med det. Hun var rastløst og søkende uten identitet. Hun tok med seg barnet, den unge Barry til Indonesia. Der hun atter en gang søkte intimitet; og denne gangen med en indonesier. Man vet ikke så mye om hvordan dette forholdet utviklet seg, men den unge Barry fikk nå en søster. Det fremstår nå som at Barry ikke fant seg til rette i Indonesia og derfor ble sendt til sine alkoholiserte besteforeldre i Amerika. Der vokste han opp i en bråkete tilværelse. Sin mor hørte han ingenting fra. Guttungen som nå hadde en far fra svarteste Kenya og en hvit mor; lette forgjeves etter sine røtter. Den kan vel sies å være ganske fargerik.

Han var oppegående og sosial. Han er født i Løvens tegn; og som en Løve er han opptatt av å være midtpunktet i enhver sammenheng. Denne egenskapen er ikke alltid like venne-skapende. Det fordi Løven oppfattes som svært egosentrisk. Så tiltross for at Barry var en sosial og søkende ungdom fant han seg aldri til rette. Han vokste opp i Chicago; i slummen av svarte afro-amerikanere. Han havnet i dårlig selskap - om man kan bruke det uttrykket; blant mennesker som ikke har noe forhold til det gode selskap pga sin rase. Han ble narkoman og fant likesinnede som også kom fra dysfunksjonelle familier. De fant hverandre i en rus av diverse narkotiske stoffer.

Da han ble gammel nok fikk han innpass på et et universitet, som nå i USA også var for svarte. Denne utviklingen hadde pågått en tid allerede. Så at Barry gikk ut med en embedseksamen behøver ikke bety nevneverdig. Det har gått rykter om at Barry fikk andre til å skrive eksamensoppgavene for ham. Alle uten unntak har like store muligheter for utdannelse i USA i dag. Og lista for å få eksamen er lav.

Barry Soetero; etternavnet etter han som moren fikk et forhold til i Indonesia endret senere navn. Faren var kenyansk og het Obama. Men denne mannen var aldri en skikkelse i Barrys liv. At Barry som skiftet navn til Barack og senere med et mellomnavn som er arabisk; Hussein var vel et forsøk på å finne seg sjæl. Og har antakelig en sammenheng med det faktum at «stefaren» i Indonesia er muslim. En skikkelig lapskaus med andre ord. Han er idag en mann full av komplekser for sin fortid; som halvt medlem av en rase som for alltid fremstår som underlegne.

For ikke å snakke om at han er schizofren i forhold til det faktum at han aldri ble akseptert av svarte fordi han ikke var svart nok. Han ble altså aldri akseptert som en reinbarka neger. Underlig nok. Det kan ikke være lett å vokse opp som halvt neger når negrene selv er rasister. Men om han er full av komplekser, oppveies dette ved at han som person er en stor narsissist. Han har svært høye tanker om seg selv. Og at han en dag skulle ende opp som commander i chief - ble en selvfølge. Dette visste han tidlig.

Nå vet vi hvem han er; en umoden, egosentrisk, uskolert middelaldrende svart mann som er totalt avhengig av alle sine hvite rådgivere. Demokratene som plasserte ham som en «puppet on a string» i det hvite hus. Kalkulert fordi han kunne samle mange (svarte) stemmer for demokratene for 4 år siden. De svarte elsker ham. Et smart trekk, men et fatalt valg for amerikanere som har fått livene sine snudd på hodet. The land of opportunity er blitt et land av underlegne ofre som lener seg på staten. Det som en konsekvens av ikke-bærekraftige folkevandringer; ikke bare over grensen fra mexico, men som i Europa - fra hele den dysfunksjonelle verden; som vi kjenner som Afrika og midt-østen.

***********

Men - det finnes fremdeles hvite i Amerika. Og en hvit mann å merke seg er han som idag er en velfungerende, middelaldrende mann født inn i en etablert typisk amerikansk familie; som tiltross for motgang og atter motgang har reist seg og blitt stående. Et eksemplar av den originale amerikaner som en gang kom til the land of opportunity, og grep den muligheten – møtte døra gjentatte ganger, men ble stående rak alt til tross. Med sin kristne tro og sine ambisjoner om å følge i sin fars fotspor; står han idag opp for amerikanere som føler seg fremmedgjort i et samfunn som har endret karakter.

Hans far ble for flere tiår siden overkjørt av en motkandidat til presidentvervet. Sønnen ble en velfungerende mann, som først dro rundt i verden og spredde det gode budskap, for deretter å gå ut av et prestisjefylt universitet som utdannet økonom. Han kom fra det gode selskap og var priviligert pga sin ubestridte tro på at alt er mulig. Bare man jobber for det. Uten å forvente at andre skal forsørge en.

Tiltross for en alvorlig bil-ulykke i ung alder, kom han straks til hektene og er idag far til syv sønner i et ekteskap med Ann, sin kone som han har kjent siden han var 18 år. Som han giftet seg med tre år senere. Mannen er Mitt Romney. Ingen spøkelser i skapet i den familien. Ingen ukjent far eller enslig mor som ikke kjente sin besøkelsestid. Men velfungerende på alle vis.

Denne mannen Mitt - og kenyaneren Barack er det som kjemper om amerikanernes gunst. Den siste har allerede vist seg å være udugelig. Som en nikkedukke har han moret seg som «the big man» i snart 4 år. Han fikk drømmen sin oppfylt. En sjarmerende mann i sin beste alder. Med et avvæpnende smil. Uten politisk erfaring, bortsett fra som pengeinnsamler for fattige i Chicago. Denne mannen er det som freidig står frem og ber om nye 4 år. Det er nesten ikke til å tro. Men i en verden som denne er alt mulig!

Djevelens advokater

Er det riktig å hevde at enkelte advokater går djevelens ærend? Og dermed bidrar til kriminaliteten den muslimske innvandringen fører til. Der PST nå må bruke enorme ressurser på de mest ekstreme og nå har bestemt seg for å «ta dem».

Ta f eks advokat John Chr Elden. Idag igjen ble jeg påminnet om hvordan denne advokaten jobber. I et intervju sier han at politiet etterforsker med et tunnellsyn. Han sier at for ham som forsvarer i straffesaker er det ikke interessant hva som står i papirene han får fra politiet, men hva som ikke står der. Det går rykter om at han ikke liker politiet.

I straffesaken mot den pakistanske muslimen Bhatti var det innlysende at han var skyldig i å skyte på den jødiske synagogen og andre private hus, og at han med sine manipulerende talegaver var i stand til å dra med seg unge mennesker som lot seg forføre. Den gangen var det spesielt en ung mann fra beste vestkant Bygdøy som dro på nattlige turer med Bhatti. Som av de sakkyndige ble diagnostisert som psykopat. Ingen tvil om det forøvrig.

Men Bhatti gikk fri; aner ikke hvordan det gikk til slutt for jeg mener at saken havnet i Høyesterett. Og det fordi adv Elden bisto ham så godt han kunne. Og det er ikke småtteri hva den advokaten får til. Og derfor heller ikke uten grunn at svært kriminelle individer går fri i samfunnet vårt.

Dengang hadde politiet brukt metoder som ennå ikke var nedfelt i loven. Eller manglet god nok hjemmel. Dette fisket Elden frem og argumenterte over det faktum at Bhatti ikke kunne kjennes skyldig. Fordi politiet ikke hadde informert ham om at han ble lyttet på. De hadde montert lytteutstyr på bilen til Bhatti. Vi publikum kunne høre hva Bhatti sa om både det ene og det andre. Og sunn fornuft tilsa for folk flest at han burde straffes. Men nei, politiet hadde «forbrutt» seg og dermed måtte bevisene mot Bhatti settes til side. Mente advokat Elden.

Dette er ikke det eneste unike eksempelet på hvordan adv Elden finner såkalte smutthull i loven. Eller bruker lover som kan brukes analogt. Å bruke en lov analogt vil si at han bruker loven på lignende tilfeller. Dette i tillegg til «utvidende» og «innskrenkende» tolkningmetoder som brukes i jussen når lover skal tolkes. Høyesterett er det som til syvende og sist bestemmer hvordan loven skal tolkes. Og da blir den dommen «rett».

Hvis altså Høyesterett bestemte i dette tilfellet at politiet ikke hadde hjemmel for å avlytte Bhatti dengang; vil senere lignende (analoge) saker tilsi at det ikke er noe vits i å arrestere en person en gang. Fordi dommen i HR er veiledende for senere saker. Med andre ord vil politiet ikke ta i saker de vet de ikke vil nå frem med i Tingretten. Etterhvert endres lover for å skaffe til veie hjemler.

Advokat Elden bidrar med andre ord med sine stunt at svært kriminelle personer går fri. Nå ser vi også hvordan det etterhvert utvikler seg. Vi har svært kriminelle individer som kommer fra svært primitive land der man har svært primitive lover. Som f eks at en kvinne om hun er blitt voldtatt - selv må sone. Hun blir i disse landene steinet av overgriperen. Har du stjålet et brød så er du en tyv og får hånden kuttet av.

Muslimer nyter altså svært godt av demokratiske, kristne lover og utnytter disse til sin fordel. Og med advokater som Elden ved sin side skapes det et inntrykk av at de kan tillate seg hva som helst. Som en konsekvens har nå politiet fullt opp med å fotfølge bermen. For ikke å snakke om at de er blitt en sikkerhetsrisiko. Krekar fremstår jo nå som bare barnematen i forhold til disse som nå dolker oss i ryggen med sine primitive trusler. Og hva gjelder Anders Behring Breivik så er det vel bare sosialistiske partier og deres politikere som trenger frykte for sine liv? Hva gjelder angrep fra en nordmann.