mandag 5. november 2012

Djevelens advokater

Er det riktig å hevde at enkelte advokater går djevelens ærend? Og dermed bidrar til kriminaliteten den muslimske innvandringen fører til. Der PST nå må bruke enorme ressurser på de mest ekstreme og nå har bestemt seg for å «ta dem».

Ta f eks advokat John Chr Elden. Idag igjen ble jeg påminnet om hvordan denne advokaten jobber. I et intervju sier han at politiet etterforsker med et tunnellsyn. Han sier at for ham som forsvarer i straffesaker er det ikke interessant hva som står i papirene han får fra politiet, men hva som ikke står der. Det går rykter om at han ikke liker politiet.

I straffesaken mot den pakistanske muslimen Bhatti var det innlysende at han var skyldig i å skyte på den jødiske synagogen og andre private hus, og at han med sine manipulerende talegaver var i stand til å dra med seg unge mennesker som lot seg forføre. Den gangen var det spesielt en ung mann fra beste vestkant Bygdøy som dro på nattlige turer med Bhatti. Som av de sakkyndige ble diagnostisert som psykopat. Ingen tvil om det forøvrig.

Men Bhatti gikk fri; aner ikke hvordan det gikk til slutt for jeg mener at saken havnet i Høyesterett. Og det fordi adv Elden bisto ham så godt han kunne. Og det er ikke småtteri hva den advokaten får til. Og derfor heller ikke uten grunn at svært kriminelle individer går fri i samfunnet vårt.

Dengang hadde politiet brukt metoder som ennå ikke var nedfelt i loven. Eller manglet god nok hjemmel. Dette fisket Elden frem og argumenterte over det faktum at Bhatti ikke kunne kjennes skyldig. Fordi politiet ikke hadde informert ham om at han ble lyttet på. De hadde montert lytteutstyr på bilen til Bhatti. Vi publikum kunne høre hva Bhatti sa om både det ene og det andre. Og sunn fornuft tilsa for folk flest at han burde straffes. Men nei, politiet hadde «forbrutt» seg og dermed måtte bevisene mot Bhatti settes til side. Mente advokat Elden.

Dette er ikke det eneste unike eksempelet på hvordan adv Elden finner såkalte smutthull i loven. Eller bruker lover som kan brukes analogt. Å bruke en lov analogt vil si at han bruker loven på lignende tilfeller. Dette i tillegg til «utvidende» og «innskrenkende» tolkningmetoder som brukes i jussen når lover skal tolkes. Høyesterett er det som til syvende og sist bestemmer hvordan loven skal tolkes. Og da blir den dommen «rett».

Hvis altså Høyesterett bestemte i dette tilfellet at politiet ikke hadde hjemmel for å avlytte Bhatti dengang; vil senere lignende (analoge) saker tilsi at det ikke er noe vits i å arrestere en person en gang. Fordi dommen i HR er veiledende for senere saker. Med andre ord vil politiet ikke ta i saker de vet de ikke vil nå frem med i Tingretten. Etterhvert endres lover for å skaffe til veie hjemler.

Advokat Elden bidrar med andre ord med sine stunt at svært kriminelle personer går fri. Nå ser vi også hvordan det etterhvert utvikler seg. Vi har svært kriminelle individer som kommer fra svært primitive land der man har svært primitive lover. Som f eks at en kvinne om hun er blitt voldtatt - selv må sone. Hun blir i disse landene steinet av overgriperen. Har du stjålet et brød så er du en tyv og får hånden kuttet av.

Muslimer nyter altså svært godt av demokratiske, kristne lover og utnytter disse til sin fordel. Og med advokater som Elden ved sin side skapes det et inntrykk av at de kan tillate seg hva som helst. Som en konsekvens har nå politiet fullt opp med å fotfølge bermen. For ikke å snakke om at de er blitt en sikkerhetsrisiko. Krekar fremstår jo nå som bare barnematen i forhold til disse som nå dolker oss i ryggen med sine primitive trusler. Og hva gjelder Anders Behring Breivik så er det vel bare sosialistiske partier og deres politikere som trenger frykte for sine liv? Hva gjelder angrep fra en nordmann.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar