fredag 11. mai 2012

«Norske» muslimer i det offentlige rom


Nå har rettsaken 22/7 pågått i flere uker og alt har gått verdig for seg. Breiviks advokat Hein Bæra var nøye med å presisere dette ordet flere ganger i et intervju etter at hun ble truffet av en sko kastet av en muslim i retten idag.

Hele verden har fulgt oss i disse ukene og kan bare konstatere at vi er en sivilisert nasjon. Vi er en verdig nasjon som forholder oss til verdige og siviliserte former. Ikke som en tilhører; også det en muslim og en pårørende uttrykte det: - Han (Breivik) burde sitte i bur; ikke på en stol.

At man kan gå av skaftet og bli sint er forståelig men ikke en nordmann verdig og derfor ville han ikke oppføre seg så uverdig i en norsk rettssal. Jeg har selv fulgt flere rettssaker der muslimer har sittet på tiltalebenken. Og det burde være nok av grunner til å bli både sint og opprørt over hvor lite respekt de viser oss nordmenn og det landet som har tatt imot dem med åpne armer. Men vi er siviliserte mennesker i Norge.

Vi bedriver ikke gruppevoldtekt mot nye innvandrere fordi vi ikke liker dem. Som vi ser fremdeles og uten at politiet har fått bukt med dette; over det ganske land; at våre hvite etniske norske døtre blir gjeng-voldtatt av de primitive som har fått opphold her i landet. Negre er godt representert i så måte. De voldtar ikke sine egne afrikanske medborgere. Og med det kan vi konstatere at voldtektene er primitive og gjort som en hevnakt mot hvite. Ingen skal få meg til å tro noe annet!

Nå ser vi at pårørende til de muslimske AUF-medlemmene avslører sitt sanne jeg. Og etter som AUF-leiren er blitt omtalt som Hitler-jugend kan man jo spørre seg hva disse medlemmene lærer i løpet av en sommer-leir. Vi har frem til nå ikke reagert på denne leiren i regi av Arbeiderpartiet da vi har trodd at det var norske, etnisk ungdommer som møttes fordi de er politisk orientert. Dette har ikke verken skremt oss eller gjort oss nevneverdig nysgjerrig. Nå er vi blitt det.

Det som nå blir et tankekors er at AUF-medlemmene i et stort antall er muslimer. Dette skremmer i allefall meg. I utgangspunkt er disse medlemmene unger som ikke en gang er tørre bak ørene. Vi hører om ungdommer helt ned i 11 års alder. Hva i hule gjør disse der? Mottagelig som de er i denne alderen. Er det kanskje der på Utøya Blitz-ungdommen også gjør sin entre på den politiske arena?

Greit nok, men når vi nå opplever at pårørende til disse medlemmene oppfører seg uverdige og primitive da begynner jeg faktisk å innse at Breivik har hatt sine motiv for udåden uansett så grotesk det ble utført. At muslimske ungdommer skal innføres i norsk politikk er ikke å kimse av. Det var jo heller ikke snakk om et par stykker. Nei, dette er ikke bra! Hitler-jugend?

Hitlers ungdommer ble nazifisert. AUF's ungdommer – ja hva kan man da si om disse som nekter å omfavne våre norske demokratiske verdier? Islam er en fascistisk ideologi.... Og de går på kurs som norske skattebetalere i sin naivitet betaler for!

Kristelig Folkeparti? En enda større skam!


Og d e r forsvant det som kan ha vært den siste gnist av tillit til det såkalte kristelige partiet Krf. Og d e r forsvant siste rest av håp for dette partiet som jeg en gang stemte på. Men det var før vi fikk de revolusjonære ungdommene inn i partiet som jo ikke er opplært i den kristne tro.

Det er nok mange Høyre og Frp velgere som kan smile nå siden vi vet fra før av at Krf'ere tidligere har stemt på disse partiene. I Frp's tilfelle pga dette partiets syn på muslimer og i den overbevisning at kristendommen er i ferd med å bli undergravet helt og holdent pga peset fra denne fascistiske ideologien som overkjører alt vi er vokst opp med av verdier i forhold til Guds bud og formaninger.

Det er imidlertid ikke Krf som er kjent for å gjøre vårt land om til et Sodoma og Gomorra. Og jeg har heller aldri vært i tvil om at de ville gjøre forsøk på dette. I allefall ikke etter å ha hørt Høybråtens taler ifbm kontroversene rundt en ny ekteskapslov. Men alas nå er de på vei og denne gangen var det ikke engang de revolusjonære ynglingene som visstnok gikk i bresjen for å avkristne Norge ytterligere. Men derimot en av den eldre garde; den alltid sleipe og påfallende sleske Dagrun Eriksen. Hun som alltid virker så mild i sitt møte med publikum på tv. Tenk det, Hedda! der forsvant siste rest av troverdighet.

Som kristen og som kristne i dette landet vil jeg tro det var mange som mistet fatningen når Nrk kunne melde at de «var kommet over» Krf's programforslag om at homseforholdene; disse menneskene som bedriver denslags som Gud kaller «avskyelige ting»de skulle nå om det var opp til Dagrunn Eriksen naturligvis kunne få gifte seg etter Guds egen hellige lov. Den loven som omhandler ekteskapet og innstiftelsen av det forholdet som Jesus engang velsignet da han levde på jorden. Den loven som regulerer et forhold mellom mann og kvinne som er omtalt i andre lover der det ikke kan være noen tvil om motivet for denne ordningen.

Er det rart at kristne «leser mellom linjene»? Er det noe rart at de bokstavkyndige kristne hevder at denne verdens ordning er nær sin ende? Nei, de bokstavkyndige kristne de vet hva menneskene skulle forvente seg. Dette lærte Jesus sine disipler i og uten gåter. De kunne f eks bare betrakte «fikentreet», så ville de forstå.

Det er derfor mange kristne idag som ser frem til denne dommedag da levende skal dømmes for sine (u)gjerninger og de døde skal gjenopplives og også dømmes; til den verden som Gud Jahve opprinnelig mente vi skulle glede oss i: Paradiset=Eden.