lørdag 7. april 2012

Hvem korsfestet Jesus; egentlig?

Det er ikke overraskende lenger at kirken generelt og mange prester spesielt har et desperat ønske om å endre Bibelen. Dagens kirke spotter Gud og stryker folket med hårene. De vil få sin straff som er omtalt i den samme boka. Einar Gelius er igjen ute med sine ulyder; med sine krampaktige forsøk på å føre «flokken» utfor stupet med sine perverse syn. Han har antagelig ikke tjent mye på sin bok der han beskriver i detalj sine seksuelle eskapader – så han er igjen ute med en bok. Og for noen dager siden hevdet han at Jesu død på korset ikke var for å lide døden for ALLE menneskers synd. Nei, da... Gelius vet best i denne saken også. La han holde på; han er en narr!

Idag hørte jeg et foredrag på Nrk; antagelig også fra en prest. Gudene vet hvordan de kommer seg gjennom teologistudiet! Men akk o ve! det er mye de ikke forstår. Og det skorter mon tro på deres manglende kunnskap i hebraisk og det greske språk. Det språk som Bibelens original er bygget på.

Denne gangen skulle det handle om hvem som var skyld i at Jesus måtte korsfestes. Jeg ser igjen det politisk korrekte aspektet, som forsurer en sunn debatt. Og med midt-østen-konflikten, som muslimene bare elsker å holde liv i, så ser man jo at jødene igjen er gjort til syndebukker.

Jeg skrev for noen dager siden om de fire evangelistenes retorikk når de forteller om det som skjedde, da jødene som sedvanlig hver eneste påske fikk den «fornøyelige» ære av å dømme noen til døden. Joda, jeg ser at de på den tiden ikke var noe bedre enn muslimene idag, f eks i Saudi, der man henger folk til offentlig skue. Men altså, det temaet skal jeg la ligge. Vi lever tross alt ikke lenger i de «uvitendes tider». Vi lever ikke i den mørke middel-alder. Vi er i den siviliserte verden ett godt opplyst folk. Så kirken, ikke minst burde faktisk også granske sine motiv. Derom er det vel ingen tvil.

Hva gjelder ideen om helvete skal jeg komme tilbake til. For man bør ha studert de hebraiske skrifter og de greske for å forstå at «helvete» ikke var et sted der Gud vil sende mennesker til evig pine, men ett sted som lå syd/sydvest for Jerusalem på den tid Jesus gikk omkring på jorden.

Men tilbake til dagens kronikk. Som klart var ment å rettferdiggjøre jødenes handlinger denne dagen for 2000 år siden. Det var på denne tiden jøder som ikke hadde så mye kunnskap og det var jøder som de skriftlærde og fariseerne. Denne siste kategorien var det Jesus omtalte som orme-yngel og hyklere. Kronikøren delte opp jødene i to kategorier.

Den ene kategorien, de skriftlærde tilhørte det høye rådet der den øverste presten Kaifas først stilte Jesus for retten. Han var klar på at Jesus var en bespotter og fortjente å dø. Deretter leser vi at Rådet overgir Jesus til Pilatus, en romersk landshøvding og dommer, på den tiden. Under rettssaken leser vi at de samme som overga Jesus til Pilatus var de samme som fortsatte å anklage Jesus. Altså de skriftlærde og de eldste.

Så leser vi – og dette leser vi i alle de fire evangeliene at: «det var vanlig på høytiden at landshøvdingen ga en fange fri, den folket selv ønsket». Med andre ord enden på historien der Pilatus mot sin vilje måtte sette Barrabas fri var ikke noe som ble oppfunnet denne dagen. «Det var vanlig» - en vanlig foreteelse i påsken.

Dagens kronikør skulle ha det til at Pilatus spilte for galleriet. Men det var etter vanlig praksis at han «spurte folket». Og ettersom han selv forsto at Jesus måtte være uskyldig, spurte han atter en gang hvem jødene ønsket frigitt. De svarte igjen at de ikke ønsket Jesus satt fri og endog ropte på «henrettelse». «Korsfest, korsfest»! Og som jeg har skrevet her tidligere avsluttet de dommen over Jesus med å kaste en forbannelse over seg selv. De samme som Jesus tidligere hadde kalt orme-yngel og hyklere, som fortjente å havne i Gehenna (helvetet); da han sa: «Og slik skal straffen komme over dere for alt det uskyldige blod som er utøst på jorden, helt fra drapet på den rettferdige Abel (...) Jeg sier dere: Alt dette skal ramme denne slekt»! Matteus kap 23: 13-36.

At jødene er et svært utsatt folk, det er det ingen tvil om og jeg sympatiserer med dette folket. For er jeg ikke også et menneske som skal dømmes? Men etthvert forsøk på å endre historien, vil kun ramme dem som gjør det. Vi advares mot å endre Bibelen; om det så bare er et komma.