fredag 13. april 2012

Nødrett?

Nå går det over stokk og stein.

Den ene eksperten etter den andre får plass i mediene og snart kan man vel bare konstatere at rettssaken allerede er ført – i mediene. Manglende rettssikkerhet er det kanskje bare Lippestad som vil argumentere for?

Ikke nok med at det nå foreligger to stk rapporter som konkluderer forskjellig men nye eksperter kommer på banen. I en Nrk-sending igår fikk vi forelagt den muligheten at Breivik er autist. Fra en svensk professor i kriminologi.

Idag får vi forelagt oss et personlig brev fra en psykiater Kvakkestad som tilbyr å medisinere morderen fra helvete. Ja, denslags gjøres faktisk idag over nettet fra en blogg som tilbyr råd og hjelp til mentalt syke mennesker. Når jeg stilte denne psykiateren opp mot veggen pga det jeg fant svært useriøst og uansvarlig - ble jeg utestengt.

At Breiviks advokater vil gå «klientens» ærend er greit. Men ingen skal få meg til å tro at forslaget om nødrett ikke kommer fra juristene selv. Det blir derfor ikke helt troverdig når de hevder at de må gjøre som klienten sier.

Hva gjelder lov om nødrett så har jeg tidligere etterlyst her advokats Stabells initiering allerede samme dag som terroren var et faktum - om nettopp NØDRETT. At ingen plukket opp dette som ble diskutert på en av tv-kanalene kan man spørre seg om. Like mye som man kan spørre seg om hvorfor man tier ihjel en sak som den Arnfinn Nesset ble dømt for. Han myrdet gamle mennesker i motsetning til unge i 227/ saken. Jeg ser ikke helt forskjell. Mannen er allerede ute i frihet og ble erklært tilregnelig. Er ikke et drap ett drap uansett hvem som blir tatt livet av? Eller er det fordi ungdommene var representanter for vårt største politiske parti at det blir et annet oppstyr?

- Teknisk sett har ikke vi noe annet valg enn å anføre hans argumenter om hvorfor han gjorde det han gjorde. Vi er selvsagt inneforstått med at ikke vil føre frem, men vi er forpliktet til å fremføre hans argumenter. Det vi kommer til å gjøre, er å stille spørsmål som gir ham mulighet til å forklare hva han mener. Så er det vår oppgave som forsvarere å nedlegge påstand om frifinnelse, etter hans ønske, på bakgrunn av at han påberoper seg nødverge, sier Lippestad.

Altså har advokatene enten satt Breivik på ideen om nødrett, eller så har Breivik selv plukket opp dette via mediene. Har han kanskje tilgang til nettet og bloggene som føres der?

Idag svarer tingrettsdommer Rune Lium oss på spørsmål om Breivik-saken og sier helt riktig at

-(Men) det viktigste beviset blir ikke rapporten. Det blir hans forklaring og det vil nå bli ytterst viktig å høre hva han vil si.
-(Det er feil). Det er ikke de sakkyndiges ord som er avgjørende, men hva dommerne mener etter at bevisførselen er avsluttet, sier Lium.

Ergo må som både Stabell og Lippestad har konstatert - den tiltalte få alle muligheter til å forklare seg om sine motiv. Vitnene er mange og det vil forhåpentlig gå et lys opp for både Ola og Kari om at mannen ikke bare er gal. Med en haug med diagnoser hengende over seg.

Negre er noen ynkelige og patetiske stakkarer

En nordmann som helt sikkert var i sin fulle rett kalte en dørvakt for en jævla neger. Han ble bøtelagt og fikk betinget fengsel. Norsk Høyesterett har avvist anken hans og står fast på dommen.

Negre er noen jævla stakkarer. De er uglesett som en egen rase etter overfallsvoldtekter og ran spesielt i Oslo og omegn. Historiene står i kø for å bli fortalt. Vi kjenner alle en far eller en mor hvis sønn eller en datter enten er blitt voldtatt eller ranet på åpen gate. Gjerne midt på lyse dagen.

Jeg hadde for 10 år siden aldri trodd at jeg skulle føle sånn avsky for disse jævla patetiske negrene. Jeg vender meg rundt i avsky og skrur av enhver tv-serie der negre spiller hovedrollen. Og disse seriene anser jeg for å være billig oppkjøp av våre kringkastings-kanaler. Det er derfor sjelden jeg ser på tv. Og siden det stort sett er amerikanske serier vi blir servert, setter jeg heller på en film-dvd.

Jeg har flyttet ut av hjemmet mitt i Oslo fordi det er flyttet inn disse som gjør meg kvalm ved synet av dem. Jeg har omtalt disse burka-kledde somalierne som har inntatt «beste vest-kant».

At vi ikke skal kunne kalle en neger for en jævla neger er bare ikke til å tro. Hva med å kalle en pakistaner for en jævla pakkis. Jeg tror ikke engang en pakistaner ville gå til det skrittet å gå rettens vei for å bli tilkjent erstatning for å bli ære-skjelt. Dette er noe de gjør selv ikke bare blant sine egne men også overfor oss etniske nordmenn; daglig.

Nordmenn blir ære-utskjelt og truet på livet av gærninger vi aldri som folk har ønsket i landet vårt. Blant disse to folkeslagene er det så mye grums dem imellom at du ville vel bli overrasket hvis du tok deg en prat. Det gjorde jeg engang jeg traff på to unge pakistanere i Tingretten under drosje-rettsaken. De kunne fortelle at negrene ikke var populære blant ungdoms-gjengen på Grønland.

Men en jævla nigger som selv voldtar i ren avsky og forakt for hvite, han skal dulles med som en idiot. For det er visst det han er iflg Ole Jørgen Anfindsen.

I Danmark har Lars Hedegårds uttalte ord – hjemme i hans egen stue forøvrig – om at muslimer voldtar sine egne døtre – havnet i dansk Høyesterett. Han har også fått en bot og en fengselsdom. Med andre ord er ytringsfrihetslovene i våre skandinaviske land kun en illusjon. For en dom i Høyesterett skaper s k presedens.

At man kaller noen for «jævla» betyr at du forbanner vedkommende. Ja, hva vet vi om den nordmannen som nå er dømt til fengsel og bot? Har han kanskje en søster som er blitt overfalt og voldtatt av en neger? Vi kjenner snart alle noen som kan fortelle om rasistisk vold mot oss nordmenn. Vi har i alle fall kjent på rasistisk vold når muslimer får tv-tid og forteller oss at vi skal drepes fordi vi er «vantro hunder».

Men fikk eller får denslags konsekvenser? Nei, overhode ikke. For disse gærningene som vi nå må leve med og som forsurer våre liv, de blir å anse som ofre. For vår skepsis og vår redsel for å bli drept. Vi må gjennom ydmykende oppførsel fra de samme - som jobber på våre flyplasser. Disse som truer oss med døden.

Og så skal vi ikke få lov til å vise hva vi føler for disse svina? I deres egne land tar de loven i egne hender og står over Gud den allmektige. Hvilket de også gjør her. Og så skal vi altså nektes å forbanne dem? Om vi ikke var rasister før denne perverse innvandringen så blir vi i alle fall det nå.

Å forbanne noen som «jævla neger» er et uttrykk for forakt. Selv politiet må aksepterer denslags «forbannelser» - som forøvrig er forskjellige ytringer avhengig av hvilken landsdel du er fra. Neger-ordet er ikke et fredet ord her i landet om noen skulle tro det. Tidligere politi-sjef i Tromsø nektet å bøye seg for påbud av dette slaget (denne påstand med forbehold).

Ærlig talt - er det bare meg som reflekterer over dette?

Var jeg denne mannen så ville jeg nekte å betale boten - og gå i fengsel. Søke om å få sone de få dagene i Halden fengsel f eks. Rett og slett sette saken på agendaen. Han vil defintivt få mye sympati av de innsatte - med langt strengere dommer. De aller fleste som sitter inne har utviklet en rettferdighets-sans som def vil komme til uttrykk der.