fredag 13. april 2012

Nødrett?

Nå går det over stokk og stein.

Den ene eksperten etter den andre får plass i mediene og snart kan man vel bare konstatere at rettssaken allerede er ført – i mediene. Manglende rettssikkerhet er det kanskje bare Lippestad som vil argumentere for?

Ikke nok med at det nå foreligger to stk rapporter som konkluderer forskjellig men nye eksperter kommer på banen. I en Nrk-sending igår fikk vi forelagt den muligheten at Breivik er autist. Fra en svensk professor i kriminologi.

Idag får vi forelagt oss et personlig brev fra en psykiater Kvakkestad som tilbyr å medisinere morderen fra helvete. Ja, denslags gjøres faktisk idag over nettet fra en blogg som tilbyr råd og hjelp til mentalt syke mennesker. Når jeg stilte denne psykiateren opp mot veggen pga det jeg fant svært useriøst og uansvarlig - ble jeg utestengt.

At Breiviks advokater vil gå «klientens» ærend er greit. Men ingen skal få meg til å tro at forslaget om nødrett ikke kommer fra juristene selv. Det blir derfor ikke helt troverdig når de hevder at de må gjøre som klienten sier.

Hva gjelder lov om nødrett så har jeg tidligere etterlyst her advokats Stabells initiering allerede samme dag som terroren var et faktum - om nettopp NØDRETT. At ingen plukket opp dette som ble diskutert på en av tv-kanalene kan man spørre seg om. Like mye som man kan spørre seg om hvorfor man tier ihjel en sak som den Arnfinn Nesset ble dømt for. Han myrdet gamle mennesker i motsetning til unge i 227/ saken. Jeg ser ikke helt forskjell. Mannen er allerede ute i frihet og ble erklært tilregnelig. Er ikke et drap ett drap uansett hvem som blir tatt livet av? Eller er det fordi ungdommene var representanter for vårt største politiske parti at det blir et annet oppstyr?

- Teknisk sett har ikke vi noe annet valg enn å anføre hans argumenter om hvorfor han gjorde det han gjorde. Vi er selvsagt inneforstått med at ikke vil føre frem, men vi er forpliktet til å fremføre hans argumenter. Det vi kommer til å gjøre, er å stille spørsmål som gir ham mulighet til å forklare hva han mener. Så er det vår oppgave som forsvarere å nedlegge påstand om frifinnelse, etter hans ønske, på bakgrunn av at han påberoper seg nødverge, sier Lippestad.

Altså har advokatene enten satt Breivik på ideen om nødrett, eller så har Breivik selv plukket opp dette via mediene. Har han kanskje tilgang til nettet og bloggene som føres der?

Idag svarer tingrettsdommer Rune Lium oss på spørsmål om Breivik-saken og sier helt riktig at

-(Men) det viktigste beviset blir ikke rapporten. Det blir hans forklaring og det vil nå bli ytterst viktig å høre hva han vil si.
-(Det er feil). Det er ikke de sakkyndiges ord som er avgjørende, men hva dommerne mener etter at bevisførselen er avsluttet, sier Lium.

Ergo må som både Stabell og Lippestad har konstatert - den tiltalte få alle muligheter til å forklare seg om sine motiv. Vitnene er mange og det vil forhåpentlig gå et lys opp for både Ola og Kari om at mannen ikke bare er gal. Med en haug med diagnoser hengende over seg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar