mandag 2. juli 2012

Blir du kanskje manipulert?

Psykolog Grethe Nordhelle har skrevet en bok om alvorlig manipulering. Og du er antagelig ikke klar over at du blir manipulert selv; gjennom avisa du leser hver dag? For tror du kanskje redaktøren av VG forteller deg at den kronikken som leder for Redd Barnas Norgesprogram har fått trykket; vet hva hun snakker om? Du tror kanskje at redaktøren for VG er enig med kronikøren? Og at innholdet er juridisk fundert?

La meg da ta dette eksempelet med denne lederen Janne Raanes. Hun skriver en kronikk i fullt alvor går jeg ut fra. Hun har antagelig fått en godt betalt jobb. Og det i dette tilfellet for Røde Kors. Det høres jo i utgangspunktet troverdig ut. Og når du leser kronikken, så slår det deg antagelig ikke at det hun skriver; det har hun ikke dekning for.

Hun forsøker å sette oss på plass og henviser til Barneloven og reglen som omhandler «barnets beste». Hun jobber med de såkalte asylbarna og taler på deres vegne. Akkurat som hvem som helst kan danne en klubb og fremstå på arenaen som troverdig - frem til du etter nærmere ettertanke innser at de er frekkere enn toget. Ta f eks dette stadig tilbakevendende tema om «asylsøkere». Eller Lykkesøkere; for det er nemlig det de er. Norge har forpliktet seg overfor flyktninger. Vi har ikke forpliktet oss overfor folk som tar seg hit til landet. Og når etiopiske asylsøkere har fått avslag; så er det fordi det selvsagt ikke er noen som helst grunn til å gi dem asyl.

Av den grunn får de avslag. Men i stedet for å sperre dem inne til første flyet går; så slippes de fri. Eller vi åpner boliger der vi sier at de kan være. Vi gir dem tak over hodet og matpenger og gudene vet hva. Eks vis hvis de blir syke; så gir vi dem medisinsk hjelp. Dette gir selvsagt feil signaler. Som UDI og UNE og gudene vet hva de kalles disse instituttene som dukker opp som paddehatter i kjølvannet av Lykkesøkerne. Alt dette koster oss flesk.

Og det skjer fordi vi har en blodrød marxistisk regjering. Det er skattebetalerne som betaler for denne galskapen. Og vi har ikke bedt om det. Men vi har altså disse nyttige idiotene som holder liv i galskapen tett relatert til aviser og rikskringkastinger som lager debattprogrammer og denslags. Noe må de jo finne på. Vi betaler lisenspenger og billige amerikanske filmer har vi fått nok av.

Så det åpnes altså for tåplige kronikker a la en kronikk i VG lørdag den 30. juni. Her får den omtalte lederen si sitt om regjeringens stortingsmelding, som skal debatteres til høsten. For nå har denne regjeringen fått i fanget det ene problemet etter det andre; etter tankeløs importering av mennesker vi andre ikke ønsker hit. Denne gangen gjelder det de kriminelle Lykkesøkerne som man ikke sendte hjem, og som etter flere år nå har etablert seg ulovlig. Skaffet seg barn, bodd på asylmottakene med fri kost og losji. Og satt unger til verden. Alt dette på norske skattebetaleres regning.

Ikke nok med det så kan vi lese at Janne Raanes, denne nyttige idioten, forsøker seg på en spansk en. Eller tror hun på det hun skriver? Desto verre. For hun kritiserer den omtalte stortingsmeldingen og viser til – Barneloven og reglen som omhandler «barnets beste».

La meg summere:
a) barna bor i Norge ulovlig
b) de har snytt på vår velferd i mange år
c) ytterligere press for å få dem til å reise ved at vi fyller opp lommeboka deres, biter de ikke på
d) de kontakter mediene ved hjelp av nyttige idioter og får napp gjennom Røde Kors

Husk at våre skattekroner allerede er brukt på søknader, ankesaker og atter ankesaker fordi denne marxistiske regjeringen er livredde for ikke å fremstå som verdens ledende på snillisme.

Men dette tiltross; det nærmer seg Stortingsvalg og da kommer psykopatene på banen, og truer oss med verdens undergang om vi skulle gå i tanker om å stemme på Frp eller Høyre. De må derfor for syn skyld gå med på å legge frem noen meldinger; for at det skal se ut som om vi ikke blir ført bak lyset; hele tiden.

e) våre lover nedfelt i Norges Lover er som navnet indikerer: norske og ment på nordmenn. Ikke bare Ola og Kari men også norske statsborgere uansett hvordan de har fått denne rettigheten. BARNELOVEN er en lov som skal regulerer rettighetene til NORSKE barn/norske statsborgere. Den loven skal ikke regulere rettigheter til etiopiske, irakiske, somaliske osv osv – barn! Disse som oppholder seg i Norge under pkt a, b, c og d har INGEN rettigheter over hode.

Men det skal de ha; for jeg antar at de tror de har fått frekkhetens nådegaver. Disse som utrolig nok får kronikk-plass i VG, de manipulerer oss uvitende og kunnskapsløse så de antagelig tror på løgnen selv. Les bare VG for lørdag side 41 så forstår du hva jeg mener.

Så pliiise - neste gang du leser en kronikk som omhandler noe lignende: spør deg selv om vedk faktisk har dekning for sine uttalelser. Eller om du blir ført bak lyset – hele tiden?

To voldsmenn: Adrian Pracon og Anders Breivik


Ja, nå kan vel noen mene at det er en viss gradsforskjell i det å drepe 69 ungdommer for fote uansett deres bakgrunn som AUF-ere på en propagandaleir i Arbeiderpartiets regi. Og det å først slå en person for deretter å fortsette volden ved å sparke vedkommende i hodet? Eller?

Vel, Adrian Pracon er tiltalt for vold mot to personer og Anders Breivik er tiltalt for vold som førte til drap på 69 ungdommer. Pracon kan prise seg lykkelig for at de personene han øvde vold mot og sparket i hodet overlevde. Ren flaks?

** En kvinne måtte sy seks sting i ansiktet etter å ha blitt slått i hodet, ifølge tiltalen.

** En mann gikk over ende etter først å ha blitt slått eller dyttet. Ifølge tiltalen skal Pracon ha fulgt opp med å sparke mannen i hodet etter at han var gått i bakken.

Uansett er det ikke tvilsomt at Pracon er i besittelse av svært alvorlige voldelige tendenser og bør sperres inne. Først slå ned personen - og når han ligger ned uten evne til å forsvare seg; deretter å sparke noen i kroppen og hodet tyder på en svært voldelig person. Spørsmålet er som med Breivik: bør han sperres inne og for hvor lenge?

Nå er det tydeligvis ikke politisk korrekt for mediene å lage en sak om den mannen som også drepte for fote: Arnfinn Nesset. For jeg kan ikke se at noen avis eller medium har sammenlignet disse to oppsiktsvekkende massedrapene. Men selv har jeg skrevet et essay om saken her; og mange har linket seg til den iflg statistikk fra bloggen.

Drapene til Nesset kan ha vært flere enn 100. Drapene på Utøya var 69. Gradsforskjell her også kan man vel mene. Så hva anses å være verst av disse 3 omtalte sakene? Jeg ser personlig ingen forskjell bortsett fra antallet og «drapsmetodene». Den ene med gevær, den andre med egen muskel-kraft og den tredje med gift (Curacit). Hensikten var å drepe i alle tre tilfellene.

Som et apropos til Breiviks ofre sa han altså at når han møtte på Pracon ved minst to tilfeller så lot han Pracon slippe unna: fordi han fremsto som en kopi av ham selv. Og ergo med samme personlighet. Adrian Pracon, som er polsk skal ha uttrykt at han fant det fornærmende av Breivik å sammenligne ham med en massemoder og terrorist.

  • Det er vemmelig. Vi er absolutt ikke like, sier Adrian Pracon til TV 2.

Adrian Pracon og Breivik er to personer relatert til samme sak; Utøya. De var begge der. Pracon som leder for propagandaleiren til Arbeiderpartiet og Breivik der som bøddel. Men siden denne lederen for AUF i Skien fremsto lik med ham selv, lot han vedkommende leve.

Vi har undret oss over Breiviks kulde og manglende reaksjoner under ofrenes vitne-avhør. Men det blir et tankekors at han er i stand til å lese mennesker som han tydeligvis kan. Og at han leste Pracon som en type med manglende empati er vel ikke utvilsomt. For når du sparker noen som ligger nede og som ikke fysisk har rørt deg eller engang provosert deg, da mangler du definitivt empati. For orden skyld dette sa Pracon også:

«Jeg hadde da rettssaken startet forsonet meg med at jeg aldri ville få svar på dette spørsmålet. Derfor var veldig sterkt og spesielt å høre at han ønsket å gi en oppklaring. Det er for tidlig å bearbeide dette sånn umiddelbart. Jeg tar inn denne informasjonen nå, så får jeg bearbeide den senere. Håper i hvert fall livet mitt vil normalisere seg over tid og at jeg på sikt klarer å få et normalt søvnmønster igjen, sier Adrian Pracon til NTB».

Sover han kanskje bedre nå?

«Alle-skal-med»-politikken


Nå ser vi og vil vi se gradvis; konsekvensen av den marxistiske, sosialistiske skolepolitikken som er blitt ført de siste årene. Har skrevet flere essay om dette her og ganske nylig tok jeg for meg det faktum at lærerne blir instruert til på de lavere nivåene å sørge for at alle står til eksamen. Alle får vitnemål uansett om de står til stryk. I Danmark er det sånn. I Canada er det sånn. Professorene i Canada klør seg i hodet. I det politisk korrekte styrte Skandinavia, der elevene flyter rundt som forvirrede høns, og bruker skoletiden på Internett - lærer de generelt ingenting.

De med en høyere IQ enn sine medelever kjeder vettet av seg. For denne globale villede politikken som nå føres på alle nivåer; på skoler og på idretts-arenaer; eks vis i golf-sporten der er mantraet: «Alle kan»!

At en elev tror han har bestått kravene når han går ut av ungdomsskolen, er ikke noe nytt. Han/hun oppdager på videregående at kravene der er større og faller fort utenfor. Hans MG og hans SG som var karakterer vi voksne idag kan forholde oss til, er ingenting verdt på ungdomsskolen. Og selvsagt heller ikke på videregående. Og for ikke å ta motet totalt fra eleven, har man kommet så langt i dagens skole at - alle «består».

På et høyere studium der alle kommer inn uten krav til karakterer; de s k åpne studiene oppdager studenten at han er blitt ført bak lyset. Da har han tatt opp lån i Lånekassen og er dermed blitt et gjelds-offer innen han har fått snudd seg. For mange tar det noe tid å innse at han kommer til kort på grunn av manglende kunnskaper. Mange ender da opp enten med å tro at han med tiden vil bli til noe og fortsetter derfor på de åpne studiene f eks på Blindern; og ender som gjeldsslave til Lånekassen. Og da ikke å forglemme at Lånekassen er stats-finansiert. Med andre ord du må betale renter som staten håver inn når du omsider har innsett at du ikke hadde den nødvendige bakgrunnen for å studere overhode. Da er det for sent. Du sitter med gjeld til opp under ørene og den dagen du skal etablere deg med et bolig-lån blir søknaden avslått. Du har for mye gjeld.

I et fag som juridik står du ikke ansvarlig overfor noen andre enn deg selv.

I dagens nyheter kan vi lese at dagens sykepleier-studenter ikke kan regne. Den aller enkleste matematikk som brøk-regning har de overhode ikke peiling på. I dette yrket der man skal dosere medisiner til syke mennesker; der kan man ikke lenger hevde at man kun står ansvarlig overfor seg selv. I det yrket står liv på spill.

Norsk Sykepleierforbund får seg en vekker. Dette er noe nytt. Det reageres og de er bekymret. Men hva skal de gjøre? Marxistene har talt. Og det har de gjort i årtier. Store kull har forlatt videregående i den tro at de er kompetente studenter. For hva ble krevet av dem innen de fikk plass på Sykepleier-høyskolen? Jo, som vi ser; noen 2-ere og 3-ere muligens?

De har ikke karakteren 3 eller høyere i alminnelig regning og stryker på eksamen.

Det står: «De (Norsk Sykepleier-forbund) ønsker at det innføres et minimumskrav for å komme inn på sykepleierstudiet». Det er så krampe-latteren setter seg fast et sted der den er i ferd med å gå over i krampe-gråt. Eller hva skal man si?

I andre yrker erfarer vi dette allerede og ingen får lenger sparken. Døgeniktene kommer til å gi deg grå hår; mildt sagt. Jeg er som sagt glad jeg har fremtiden bak meg. Og den dagen jeg blir avhengig av andre for å leve, den dagen bør jeg strengt tatt ha en gift-ampulle liggende.