mandag 2. juli 2012

«Alle-skal-med»-politikken


Nå ser vi og vil vi se gradvis; konsekvensen av den marxistiske, sosialistiske skolepolitikken som er blitt ført de siste årene. Har skrevet flere essay om dette her og ganske nylig tok jeg for meg det faktum at lærerne blir instruert til på de lavere nivåene å sørge for at alle står til eksamen. Alle får vitnemål uansett om de står til stryk. I Danmark er det sånn. I Canada er det sånn. Professorene i Canada klør seg i hodet. I det politisk korrekte styrte Skandinavia, der elevene flyter rundt som forvirrede høns, og bruker skoletiden på Internett - lærer de generelt ingenting.

De med en høyere IQ enn sine medelever kjeder vettet av seg. For denne globale villede politikken som nå føres på alle nivåer; på skoler og på idretts-arenaer; eks vis i golf-sporten der er mantraet: «Alle kan»!

At en elev tror han har bestått kravene når han går ut av ungdomsskolen, er ikke noe nytt. Han/hun oppdager på videregående at kravene der er større og faller fort utenfor. Hans MG og hans SG som var karakterer vi voksne idag kan forholde oss til, er ingenting verdt på ungdomsskolen. Og selvsagt heller ikke på videregående. Og for ikke å ta motet totalt fra eleven, har man kommet så langt i dagens skole at - alle «består».

På et høyere studium der alle kommer inn uten krav til karakterer; de s k åpne studiene oppdager studenten at han er blitt ført bak lyset. Da har han tatt opp lån i Lånekassen og er dermed blitt et gjelds-offer innen han har fått snudd seg. For mange tar det noe tid å innse at han kommer til kort på grunn av manglende kunnskaper. Mange ender da opp enten med å tro at han med tiden vil bli til noe og fortsetter derfor på de åpne studiene f eks på Blindern; og ender som gjeldsslave til Lånekassen. Og da ikke å forglemme at Lånekassen er stats-finansiert. Med andre ord du må betale renter som staten håver inn når du omsider har innsett at du ikke hadde den nødvendige bakgrunnen for å studere overhode. Da er det for sent. Du sitter med gjeld til opp under ørene og den dagen du skal etablere deg med et bolig-lån blir søknaden avslått. Du har for mye gjeld.

I et fag som juridik står du ikke ansvarlig overfor noen andre enn deg selv.

I dagens nyheter kan vi lese at dagens sykepleier-studenter ikke kan regne. Den aller enkleste matematikk som brøk-regning har de overhode ikke peiling på. I dette yrket der man skal dosere medisiner til syke mennesker; der kan man ikke lenger hevde at man kun står ansvarlig overfor seg selv. I det yrket står liv på spill.

Norsk Sykepleierforbund får seg en vekker. Dette er noe nytt. Det reageres og de er bekymret. Men hva skal de gjøre? Marxistene har talt. Og det har de gjort i årtier. Store kull har forlatt videregående i den tro at de er kompetente studenter. For hva ble krevet av dem innen de fikk plass på Sykepleier-høyskolen? Jo, som vi ser; noen 2-ere og 3-ere muligens?

De har ikke karakteren 3 eller høyere i alminnelig regning og stryker på eksamen.

Det står: «De (Norsk Sykepleier-forbund) ønsker at det innføres et minimumskrav for å komme inn på sykepleierstudiet». Det er så krampe-latteren setter seg fast et sted der den er i ferd med å gå over i krampe-gråt. Eller hva skal man si?

I andre yrker erfarer vi dette allerede og ingen får lenger sparken. Døgeniktene kommer til å gi deg grå hår; mildt sagt. Jeg er som sagt glad jeg har fremtiden bak meg. Og den dagen jeg blir avhengig av andre for å leve, den dagen bør jeg strengt tatt ha en gift-ampulle liggende.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar