torsdag 16. februar 2012

Apanasje eller sosial-stønad

Sosial-stønadene skal reguleres likt for alle; også kongefamilien

«Da vi åpnet øynene, var vi alle dekket av fjær, til og med inni gensere og inni lommebøker. Det var veldig spesielt. Det er morsomt hvordan det fungerer, også med andre naturfenomener, forteller prinsessen i intervjuet»

Særriøst, Martha, nå er det vel på tide å ta kvelden!

Dekket av fjær? Nå mener jeg kong Harald, faren må gripe inn i dette tøvet som hans datter tydeligvis har blitt et offer for.

Hva gjelder engler med fjær, eller vinger så er jo dette noe de fleste vet noe som eventyrfortellerne har finni på. Engler er; hvis man forholder seg til Bibelen og det sier jo forøvrig Martha også at hun gjør – så er engler Gud Jahve's sønner. Mange ble kastet ut av himmelen da de gjorde opprør der. Og disse er det som forfører menneskeheten. De kalles også for demoner.

Og de har aldri fremstått som noen vesener med fjær eller vinger. Disse gudesønnene må man imidlertid regne med er vakre skapninger. I alle fall vært det en gang i tiden. Men siden de ikke lenger tilhører det guddommelige så skal man ikke regne med det. De er åndelige vesener som gjør seg om til lysets engler osm det står om Satan; sjefsdemonen.

Nå må Martha skjerpe seg! Hvis faren ikke vil gripe inn så bør han markere at dette tar han avstand fra. Hvis ikke så må det bli slutt på at vi betaler sosial-stønadene deres. Og det gjelder hele Marthas familie. Nok er nok!

Sosial-stønadene skal ikke være en sovepute; heller ikke for kongefamilien.
Kronprins Håkon er i jobb; han reiser rundt og holder foredrag. Mette-Marit; kona også. Martha driver sitt eget firma og mannen hennes Ari skriver noen tøvete blekker nå og da.

Landets forfall er i glideflukt

Denne bloggen ble startet for å sette lys på den unnfallenheten vi møter mer og mer i det offentlige. Mange vil hevde at ingen får sparken lenger pga udugelighet. Og at alle ombudene og fylkesmann-rollen bør legges ned. Man innser at man bruker energi på saker som aldri blir behandlet på en god og forsvarlig måte.

Vi ser det i politiet der disse prioriterer og henlegger saker de får på bordet – og det samme dag; sender de ut et allerede ferdigskrevet brev der de sier at saken er henlagt «med henvisning til manglende bevis». Bevisene har de aldri sjekket. Politiet går sakte i protest til at de ikke får nok penger. Dette har jeg skrevet om her, og eksemplene er alvorlig med referanse til retts-sikkerheten.

Hva gjelder Fylkesmannen så ser jeg for meg en person som sitter å skyver papirene rundt på skrivebordet sitt, når han ikke sitter og pludrer med sine ansatte. Å få medhold hos Fylkesmannen skjer antagelig etter loddtrekning. Antagelig blir det ikke innvilget nok penger dit heller. Det er mye som står på spill og landet forfaller i takt med kommunismen som får et stedigere tak på landet.

Vi styres av marxist-leninister. De mangler integritet. Audun Lysbakken er den siste i rekken som nå avsløres fordi han ikke har fulgt offentlighetsloven og har skjult viktig korrespondanse med sitt ungdomsparti i den hensikt å skjule ulovlig disponering av penge-flyten.

Å møte i Forliksrådet er bortkastet tid. Der sitter det totalt udugelige mennesker uten gangsyn. Jeg har omtalt disse her tidligere. Å klage på offentlig ansatte kan du bare glemme. Landet styres av en hysj hysj mentalitet. Det skal bli spennende å se hva de kommer til med referanse til tog-avsporingen ved Holmestrand. Jeg tror ikke vi får sannheten på bordet. Og er det noen som blir stilt skolerett så skal vi regne med at han må gå fra jobben med flere millioner i bonus. Døgeniktene er mange og flere blir de. De blir ikke straffet. De blir belønnet for slett arbeid.

Danskene Rolf Pittelkow og Karen Jespersen har startet en blogg som de kaller
Den Korte Avis. Den kan minne om min egen blogg med ref til det de selv sier om «avisen»:

«Vi vælger de vigtigste nyheder ud, behandler dem i kort form og sætter dem ind i en sammenhæng. Ralf Pittelkow skriver hver dag en kommentar. Der er analyser af forholdene i indland og udland».

En innsender til avisen; Uffe Gravers Pedersen; tidligere direktør for Undervisningsministerits gymnasieafdeling skriver undrende om skolens nivå der denne har tatt på seg rollen å få absolutt alle gjennom skolen. Hva enten de har fått med seg faget eller ei. Alle har «bestått». Han skriver:

«Man har indført en karakterskala med garanti for karakterinflation og en sænkning af det faglige niveau, der skal til for at bestå. Hvor man for eksempel tidligere skulle have 45 procent rigtigt for at bestå i matematik, er det nu nok med 32 procent.

En rundspørge har vist, at hver sjette gymnasielærer har ladet uegnede elever bestå, og at knap halvdelen føler sig presset af taxameteret til at få så mange elever gennem gymnasiet som muligt.
Og hvad sagde den daværende minister så til det? ”Jeg vil ikke gøre noget”.

Gravers Pedersen konkluderer:
«Et markant bevis på et af decentraliseringens mål: at undgå at skulle tage ansvar for noget».

Så kan man spørre seg er danskenes intelligens-nivå på nedadgående? Er de bare blitt dummere? I så fall gjelder det samme i Norge. Vi har en skoleminister som tilhører et parti (SV) som ligger under sperregrensen. En gudløs minister som går i tog og roper «død over jødene». Hun tilhører ideologien om at Staten må ta ansvaret for alle. At kristendommen er utgått på dato og at ingen skal fremstå som klokere enn andre. Dette er forøvrig sosialismen i et nøtteskall.

Så hva skjer når alle skal i jobb uansett om de er analfabeter; importert fra land der intelligens-nivået allerede er på et lavmål. Med ref til Ole Jørgen Anfindsens bok «Selmordsparadigmet», eller når alle skal «bestå» uten at det kan bevises? Hva skjer når disse så kommer i jobb? Når de udugelige blir synliggjort? Når landet forfaller pga døgeniktene?

Jeg bare spør!