fredag 31. mai 2013

Et Disneyland uten bidrag fra nordmenn

Det er flere grunner til at «de» vil at vi skal jobbe lenger. Gjerne til vi ligger for døden. Og gjerne så lenge at ungene våre lurer på om de har noen foreldre.

Vi har nå mange dysfunsksjonelle innvandrere som koster flesk å underholde
7 av 10 arbeidsgivere ønsker ikke ansette utlendinger
Politiattest for å arbeide med unge og gamle blir ikke askeptert

Det er selvsagt flere grunner, men jeg skal her argumentere for disse tre.

Diverse rapporter er nå utarbeidet. Vi fikk Brochmann-rapporten for et par år siden. I vinter fikk vi nok en rapport. Begge rapportene konkluderer med at oljefondet eller det som også kalles folketrygdfondet er nå om få ti-år tomt for penger. Det er visstnok all grunn til å frykte for pensjonene våre.

Ved å stille på jobb i full tid for begge foreldre, kan vi som etniske nordmenne bidra til at fondet ikke tappes så hurtig som anslått. Vil vi det?

Neste argument som jeg lenge har hatt en mistanke om, ble bekreftet idag. Syv av ti nordmenn ønsker ikke ansette utlendinger. Du trenger ikke være spesielt smart for å forstå at det er den veien det ville gå. Stadig flere nordmenn får opp øynene for det ubehaget som kan følge med ansettelse av utlendinger. Det fordi det pålegges dem å ta hensyn som vil pålegge dem unødvendige utgifter.

Muslimer er den gruppen som ikke frister noen å ansette. For det første vet vi nå at de er hatefulle mot oss fordi de har en bibel som insisterer på at vi kristne er som hunder. For det andre osv vet vi at de krever å få dyrke sin satan-religion på en måte som strider mot vår moral og våre innabeidede rutiner i arbeidslivet. Norske arbeidsgivere er redde for at EU vil slå ned på dem for å være «rasistiske» og sjansen for å måtte betale bøter i tillegg til de andre utleggene disse muslimene relateres til, frister ingen med vettet i behold.

At Aker Solution, et firma som er avhengig av teknisk utdannede folk i sine bedrifter ansetter italienere er positivt. Det er heller ikke folk fra middelhavslandene som er problemet. At eksemplet med en italiener var argumentet på nyhetene idag sier nok. Indere sies også å inneha ekspertise. Men det er ikke indere eller italienere som spiser opp folketrygdene våre.

Det tredje argumentet ble også bekreftet idag. Med de mange overgrepene på unge og gamle er det selvsagt at det må forventes at en som ansettes i eldreomsorgen blir underlagt en politi-attest. Det begås voldtekter på gamle og svake. Det stjeles og det begås generelt overgrep av mennesker som er voksne men i en fase i livet der de trenger beskyttelse og omsorg.

Argumentet om politiattest er selvsagt. Men så ble det sagt at dette ville skape falsk trygghet. Og – hold deg fast! Fordi mange av disse som man bør sjekke er innvandrere – som kommer fra land der en attest er null verdt.

Snart kan vi som vil betale selv, ansette folk som kan låse seg inn hos oss, hvis vi velger å bo hjemme eller ikke får sykehjemsplass. De private firmaene blir flere og flere og da er det innlysende at vi vil be om en attest. Gjennom det offentlige som nå via sosialistene nekter å undersøke folk de ansetter, vil vi altså ikke kunne vite hvem som vandrer rundt og snoker i huset vårt. Eller om den hjelpen vi kan komme til å trenge i intime situasjoner vil gjennomføres uten at noen skal bli fristet til et overgrep.

Disse tre argumentene er idag relatert til politisk korrekte sosialister som bruker argumentet: «vi ønsker ikke støte noen» - for alt det er verdt. Men jeg antar at det forhåpentlig gradvis går opp for de samme at de ikke lenger kan lure folket.

Abraham Lincoln: «Du kan lure folket for en tid, men du kan ikke lure hele folket hele tiden».

At de samme røde politikerne nå begynner å bli gamle og at de har barn og barnebarn skremmer nok de som fremdeles kan legge sammen «2+2». For konsekvensen av denne perverse innvandringen vil ramme dem, som den vil ramme oss andre som har forstått det lenge. Oljefondet og det fondet som er ment å betale trygdene for det norske folk, tappes gradvis av utlendinger som aldri vil bidra med en eneste skattekrone. Men tvertimot fordre å få de samme retttighetene som andre som har fortjent det.

Dette ønsker ikke det norske folk lenger å bidra med. Derfor setter norske arbeidsgivere ned foten når det kommer til ansettelse av negre og muslimer, som ikke ønsker bli en del av det norske samfunnet. Derfor ansetter ikke private bedrifter, som leier ut hjemmehjelper, den samme typen innvandrere. Derfor gidder ikke folk jobbe til de «ligger der»; utmattet av et langt og krevende arbeidsliv.

Den største jobben politikerne har i fremtiden, er å sørge for at innvandrere som ikke vil jobbe, skal jobbe for pengene de mottar fra det norske folk. Derfor skal kriminelle som har fått opphold men stadig vekk snylter og lurer det norske folk for trygder og skatter, utvises. Uten lov og dom. Derfor skal familier som drar tilbake til sine hjemland for lengre tid, straffes så det merkes. Dette land skal ikke lenger være et Disneyland for lykkesøkere!


Øygard-saken: Straffe-nivået gir feil signaler; barna må selv ta ansvaret

Øygard, den pedofile gamle grisen i Vågå går fri fordi han ble frikjent av sine egne. Det kan ikke forstås annerledes. Hvilket betyr at «sine egne», som er hovedsaklig menn i Øygards alder sympatiserer med denne mannen, som har varslet at han vil anke til menneskerettsdomstolen i Strasbourg; hvis han ikke får viljen sin.

Mannen er skyldig i gjentatte overgrep av et barn. Det kan det ikke være noen tvil om. Hvilket det heller ikke er. Han har hatt gjentatte samleier med et barn som ikke har kapasitet til å si nei. Barn har ikke dette overfor en som er voksen.

Vi har kunnet se denne narsissisten vandre rundt i Hamar med et kobbel av journalister rundt seg. Som en kjendis på den røde løper har han i sakte tempo latt seg fotografere, smilt til kameraene og fremstått som en engel. I virkeligheten en demon.

Mannen har fremstått som om han ikke eier skam-følelse. Og tydeliggjort at han ikke bryr seg om hva lokalsamfunnet har ment. For han har ikke gjort noe galt. I den forbindelse hadde det vært interessant å høre hva den nå så kjente psykiateren Narud, som jo uttalte seg støtt og stadig om Breivik, mener om hans personlighet. Selv mener jeg at de psykopatiske trekkene er utpreget hos denne mannen.

Trekk som: ikke gjort noe galt, skylder på jenta, lyver åpenlyst, ansvarsløshet, forsøk på å forlede jenta til å lyve, ingen skamfølelse, manglende selvinnsikt. Alt dette er psykopatiske trekk ved en person.

Jentas liv derimot er ødelagt. Hun burde ikke ha måttet sittet i en åpen rett med journalister rundt seg. Man burde ikke åpne for denne form for underholdning. Og ikke kan jeg forstå at noen heretter vil anmelde en likelydende sak; som ikke får større konsekvenser enn 15 måneder bak murene. Jenta er fremdeles et barn med store traumer og skamfølelse. Først nå våkner hun opp og fatter hvilken byrde som ligger på henne.

Mange unge jenter greier seg bra, selvom de flytter hjemmefra i hennes alder. Denne jenta trenger derimot en spesiell oppfølging. Hun kan ikke gjemme seg bort i en storby, hun må forberede seg på å enten leve et ungdomsliv i skjul for sladrehankene, eller stramme seg opp hver eneste dag for å møte blikkene. Hvilken voksen hadde maktet dette? Man skal ikke se bort fra at jenta ikke orker denne påkjenningen. Og da vet vi av erfaring hva hun kan finne på. Her har hjelpeapparatet en oppgave som de ikke har kapasitet til å ivareta.

Vi vet at ofrene etter 22/7 på Utøya aldri har fått den oppfølgingen de forventet seg; av psykiatere og psykologer. Ikke at psykologene i dette landet er profesjonelle nok heller. Livet til denne jenta er ødelagt. Om erstatningssummen i det minste hadde vært så høy at hun kunne etablere seg og sin familie på et annet sted; med ny bolig og en men-erstatning som gjorde de daglige traumene lettere, hadde straffen fremstått rettferdig. Det gjør den definitivt ikke i dette tilfellet!

Det denne straffen signaliserer er at «det var egentlig ikke så farlig» og at «jenta nok må påta seg mye skyld selv». Dette signalet er ikke noe nytt. Kvinner, barn og unge jenter blir fremdeles tråkket på og behandlet som dritt.

Tilliten til rettsvesenet er atter engang redusert til et minimum.

Folkets dom? En passende straff burde være forvaring. Underlagt psykiatrien. Av den gode grunn at han ikke forstår at han har gjort noe galt. Han angrer ikke og mangler selvinnsikt. Det må han få hjelp til. I motsatt fall kan vi regne med at dissse handlingene vil gjenta seg. 15 måneder er en dårlig vits!

LO: Ingen pusekatter

I tillegg er de nord-fra. Hva vi nå bør legge i det faktum. Men for meg fremstår nordlendinger generelt sett som vulgære. I språk og humor. Forsto aldri poengene til han «Oluf». Aldri satt jeg der og lo sammen med hans landsmenn når det ble sendt såkalte humorprogrammer med nordlendinger som publikum på tv.

Gerd Liv Valla var ingen pusekatt iflg henne selv; og hun var da vitterlig også nord-fra. En ny kvinne står frem og ser ut til å komme i stadig oftere blås-vær. Det vil storme omkring denne kvinnen som allerede har lagt seg ut med det norske folk. For hva var det hun sa forleden? «Noe ordentlig tull å holde seg i form». Og den holdningen tror jeg faktisk hun har dratt med seg nord-fra. For jeg kan ikke med min beste vilje se for meg nordlendinger joggende og pesende på et treningssenter. Da heller på den lokale brune bula over litervis med øl. Og vulgære vitser der kvinner som regel er i fokus.

For herregud, nå får de se å komme seg ut i jobb! Mens mannen drar på fiske blir mora igjen med ungan og sliter ræva av seg. Det gjør selvsagt noe med denne befolkningen. Ikke har de kulturhus, opera eller teater. Kino er det kanskje også smått med. Og DVD-maskinen går nok ei varm kule i helgene; der mannfolka - og kvinnfolka med, har benka seg foran film-apparatet, et par six-pack og drøssevis med potetgull. Er det ikke der oppe de dør tidligere enn oss siviliserte sørfra? Pga usund livsstil?

Jo da, jeg ser at den nye tigeren nordra har det i kjeften. Som så mange andre derfra. Men hun skal passe seg. Der hun riktignok nå sitter nede i tigerstaden, men klørne våre de legger vi igjen hjemme. Her sørpå er vi dannede. Vi bruker stort sett hue i motsetningen til denne tigeren nordfra; fru Kristiansen. Som helt klart ble kvotert inn. For hun hadde etter sigende ikke den nødvendige erfaringen. Som motkandidaten hadde.

Men la oss ta en titt på ytringene hennes. Idag forteller hun oss naive sørlendinger at folk ikke er i jobbb mer enn «litt over ett døgn». Ergo ganske nøyaktig 13,5 timer mer. Og da mener den høyt intelligente LO-lederen at det må da være nok tid til «barna». For her slenger hun ut ett av sine mange vulgære uttrykk. For det vil det komme flere; believe you me!

Og idag gir hun mødrene et realt spark der det gjør mest vondt. Og det er når vi får barn og blir omsorgspersoner. For iflg henne er det ingen som helst mening i at mødre som sådanne skal jobbe «deltid». Det er - iflg LO-lederen ikke noe annet enn et forsøk på unndra seg sine borgerlige plikter. Og disse er jammen meg ikke hjemme med barna! De er på jobb.

Og skulle hun ha problemer med kalkulatoren skal jeg hjelpe henne. For ikke bare kan vi konstatere at hun er en kløpper i manipulering. Men manipulerende personer er per definisjon narsissister. I verste fall psykopater.

Hun hevder at barn får mer enn nok av tid med mor - om hun jobber full tid. Vel. Døgnet har 24 timer. Tolv - 12 av dem er barna stort sett våkne. Det beror på barnets alder. At mor trenger 8 timer søvn er ikke tatt ut av luften. For i tillegg til hennes husarbeide, barnestell, yrkesaktive liv så trenger hun disse timene i senga. Med andre ord blir det 4 – fire timer i døgnet til overs for barna. Hvilket betyr at når hun først får satt seg ned etter å ha sørget for å rydde hus, vaske klær, forberede morgendagen, prate litt med gubben, kanskje forberede seg for et knull (for det er ikke alltid lett å avfeie gubben med «vondt i hode», heller) samt andre trivialiteter, da er faren får at hun er utslitt og ender opp med diffuse skjellet-plager i fhv ung alder stor. Svært stor.

Vulgære utspill av denne typen sier mye om fru Krisitansens personlighet. Noe vi kvinner (og menn) burde bli spart for. Noen må stoppe kjeften på denne kvinnen! For sin egen del burde hun tenke seg om. Det finnes garantert flere av Ingvill Yssens kaliber. Og husker jeg ikke feil så måtte Gerd Valla gå av som LO-leder på grunn av sin problematiske personlighet. I rapporten får hun diagnosen psykopat. De begynner det forresten å bli styggelig mange av.


Om å tilhøre dem på høyre-siden

Begreps-oppklaringer: «høyre» heter på engelsk «right». Right betyr ikke bare siden høyre men også at noe er «riktig». Et annet ord som utkommer fra ordet «right» er «rightous» som betyr rettferdig. Ordet right betyr også «en rett». Eks vis en «arve-rett». Ordene forekommer ofte i den engelske Bibel.

Jesus snakker til folket og sier at de som tror på Ham vil bli invitert til å stå på den «høyre» siden. Disse kaller han sauer. De på den venstre siden derimot ønsker han ikke ha noe med å gjøre. De kalles forøvrig geiter.

I Matteus kap 25: vers 31-46. «Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet (...) og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene; og stille sauene til høyre for seg, og geitene til venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side: «Kom hit dere som er velsignet av min Far, og ta det rike i eie som er gjort i stand til dere (...)».

Vers 41: «Deretter skal han si til dem på venstre side: «Gå fra meg, dere som er forbannet, bort til den evige ild, som er gjort i stand for djevelen og hans engler (...).»

Ja, altså ikke for å belære noen her, men det kan altså se ut som om det aller aller beste er å tilhøre «høyre-siden». For den siden relateres dessuten til rettferdighet. Og har det egentlig kommet noe godt fra «venstre-siden»?

********

Det finnes en uhorvelig mengde bøker skrevet om høyre-«ekstremisme». Og om at de som visstnok står bak denne tankegangen er høyre - «ekstrem». Ja, det virker som om det går sport i det. Hver gang det tas opp til debatt eller diskusjon om hvorvidt muslimer vil komme i flertall i de vestlige land om få år, så viser disse forfatterne eller meningsberettigerene; og de begynner det å bli uhorvelige mange av, at «vi» de ekstreme drives av en tro på spøkelser; og det gjerne på høy-lys dag. For da blir det liksom litt mer dramatikk rundt historiene. Ikke bare mener «vi» dette men vi mener det også før sola har gått ned. Det blir for mye av det gode når de «menings-berretigede» får taletid. Og det får de ofte i de mediene som er ja, hva skal man si «ekstreme» - på venstresiden. Ja for her må man vel skille på høyre eller venstre har jeg forstått.

Ja du verden så mye det snakkes om de ekstreme på høyresiden. Men altså ikke noe om de ekstreme på venstre-siden. Men det forklarer jo selvsagt, at historiene om de høyre-ekstreme at de alltid uten unntak blir fortalt av de venstre-ekstreme. Såpass må man vel kunne si.

Som oftest når jeg leser sakprosa så kjenner jeg meg igjen. Men når jeg tror at jeg skal opplyses blir jeg alltid nå om dagen ganske fort konfrontert med at - siden jeg mener at islam er en hatideologi ja, så er jeg ekstrem. For når jeg ønsker meg tilbake til den tiden da vi kunne sende døtrene ut i helgen og be dem ikke være sene. Men da mest av alt fordi det «er en dag i morgen», da var det gyldne tider for mange foreldre. Men i disse dager da jeg selv er gammel og har opplevd å leve svært godt beskyttet i en stor-by som London, da jeg selv var ung, ville jeg bli vett-skremt ved tanken på at mitt barnebarn fortalte meg at nå skulle hun oppholde seg i England for å lære språket ett år. Eller flytte til Oslo for den saken skyld.

I London 20 år etter krigen og deromkring vandret vi ofte gatelangs i Londons gater, eller tok undergrunnen i nattens mulm og mørke uten skrupler. Vi følte oss trygge. For det var jo ingen muslimer der å være redd for. Riktig nok var det en politiker som lik Carl I Hagen, ved navn Powell som hadde notert seg allerede på midten av 60-tallet, at negrene begynte å bli skremmende mange. Men de vanket kanskje ikke der jeg vanket? Eller kanskje var det ingen grunn til å frykte dem? Men idag mange år senere, men ikke for så lenge siden egentlig (er ikke så gammel) som nå da vi ikke bare frykter negre men - de er attpå til muslimer! Og ettersom jeg ikke konspirerer på noen måte så blir jeg nødt til å vise til en oppriktig kvinne på Grønland Oslo Politi som for noen år siden sa på norsk tv - og det midt på lyse dagen at: av de 45 overfallsvoldtektene som var blitt anmeldt forrige år, så var alle begått av negre. Ja har du hørt på maken, da gitt?

Jeg regner med at mange vil synes at dette er ekstremt. Men jeg regner med at ingen vil anklage fru Rohde som hun heter å være «høyre-ekstrem» av den grunn. Men hvis jeg omtaler denslags historier på min blogg, så antar jeg at noen vil nikke gjenkjennende å si at hun er høyre-ekstrem. For siden mine essay er basert på historier som de venstre-ekstreme kaller høyre-ekstrem så ja, da blir jeg nok karakterisert som høyre-ekstrem.

I tillegg ville jeg stemme Frp, hvis ryggrad er velgere som ønsker fokus på muslimsk innvandring mer enn noe annet. Så jeg antar at anti-rassene f eks de har meg kanskje under oppsikt. Gudene vet.

Men når jeg leser bøker forfattet av venstre-ekstreme som skriver om høyre-ekstreme, da sitter jeg som i limbo og tar meg i å tenke: er det meg han skriver om? Jeg ekstrem? Jeg som elsker landet mitt, jeg som elsker dyr og barn og mennesker også (inntil de selv har bevist at de er noen avskyelige psykopater), jeg som elsker naturen og Gud og Kristus. Jeg er altså ekstrem fordi jeg vil ha fred og ro i landet mitt. Jeg som kunnskapsrik og opplyst som aldri ville finne på å fare med løgn; er det meg det siktes til?

Beklager men jeg forstår ikke denne hetsen. Men så tenker jeg at et sted startet det og det i private sammenhenger. F eks der to eller flere snakker sammen. En ytrer noe som tidligere ikke har vært ytret mellom disse. Det blir stille noen få sekunder. Noen føler seg ubekvem over min ytring. Og må si noe for ikke å fremstå som en idiot. Kommentaren faller ikke i god jord og hvis det er bare disse to personene tilstede så kan det, om de har to totalt divergerende meninger om temaet, etterhvert bli hissig.

Ja, hvis jeg hevder om et tema at dette har jeg satt meg godt inn i, så vil motparten som har en avslappet holdning til temaet bli satt ut. Men han ønsker ikke fremstå som kunnskapsløs så han ytrer noe som ikke henger på greip. Jeg svarer at dette henger ikke på greip, kan du vennligst utdype det. Motparten kan hvis han er klok si at nei, beklager men dette har jeg ikke peiling på. Eller dette har jeg aldri satt meg ordentlig inn i, så «du har sikkert rett». Eller hvis han gjerne vil «vise seg» like kunnskapsrik som meg, så vil han fastholde sine meninger helt til samtalen tar helt av.

Siden du forstår at det er du som sitter inne med svaret og at du er møkk lei av å vike unna, så blir du fristet til å strekke strikken. Helt til motparten som ikke er av det kloke slaget, han vil nå siden han blir svar skyldig bruke ufine metoder. Kanskje han sier: «ok, jeg gir meg, du er «full of shit». Da har han lagt saken død engang for alle.

Hvis vi overfører dette på han som skriver om oss, som mener at muslimer er hatefulle og aggressive og at vi av den grunn ønsker dem dit det visstnok skal være veldig varmt, ja da kan du regne med at da er jeg «ekstrem». Ikke venstre-ekstrem, nei da, men – høyre-ekstrem.

Ergo når de venstre-ekstreme går tom for argumentasjon eller fremstår som kunnskapsløse da drar de – fremdeles - «høyre-ekstrem-kortet» - for alt det er verdt. Det tankevekkende ved denne form for «kommunikasjon» er at den når ikke frem til de «høyre-ekstreme». Den går i oppløsning underveis til mottageren. Den blir som det kortet som har ligget litt for lenge i vann, det oppløses og innholdet mister gradvis sin mening. Skriften er blitt utydelig. For ikke skjønner jeg hva de mener, de som sier at jeg er høyre-ekstrem. Men å be dem forklare seg det kan du glemme. For de har ikke ord. De mangler det intellektet som kreves for å argumentere på et litt «høyere» nivå. De er så oppslukt av sin egen-verdi at de er som narsissistene. De evner ikke å se lenger enn sin egen navle.

Hvis våre politikere som jeg kaller kommunister, og anti-rassene, ville forsvare seg så har de allverdens anledning til det. Men de tør ikke, de vet at de vil bli overkjørt. La oss si at den debatten som denne tannløse programlederen fører på Litteraturhuset hver torsdag hadde turt og invitere til debatt om de emnene som de legger lokk på hver dag, inviterte de «høyre-ekstreme». Med invitten til å snakke fra levra uten å måtte vise hensyn eller være politisk korrekt, uten trusler om anmeldelse i ettertid (for gudene vet i disse tider kan man vel bli anmeldt for hva som helst). Ja som den debatten herr Stenstrøm tok i sin tid med publikum, da skal du regne med at keiserne ville bli kledd naken. Og plaggene ville falle før den venstre-ekstreme hadde fått sukk for seg.

Et eksempel: Jens skal ha kommentert Sivs mantra på Landsmøtet, om den norske modellen, at hun ikke har forstått noe som helst. Nei vel? At hun og deres velgermasse hypotetisk og virkelige har forstått vil aldri gå hjem i hodet på Jens og hans venstre-ekstreme kumpaner. Det er derfor Norge går på ræva. Men ta debatten hos «Stenstrøm» med etterfølgende spørsmål til seerne: «har dere forstått det»? Og responsen vil utvilsomt være nær opp til 100%. Det var jo forøvrig på det nivået det lå stort sett når Stenstrøm spurte seerne dengang. Dette programmet gikk på TV2. Det kunne aldri ha blitt sendt på Nrk. Med tannløse debatter om alt og ingenting i Nrk's regi? Det er en grunn til det. For Nrk er styrt av de venstre-ekstreme.

Et eksempel på lavpannet (lav iq) demonstrasjon fra venstre-siden. Plukket opp på Nrk når jeg skriver dette. Hun: «Dyrevernere gjør en bra jobb når de slipper minken fri fra sitt fangenskap». Med ref til hva s k dyrevernere kan få seg til å gjøre. - At minken når de blir satt fri ganske fort dør pga sult, det evner ikke de lavpannede å forstå. Mink i bur har aldri lært å ta til seg føde. De er blitt matet fra fødselen av, og vil dø utenfor buret. Snakk om intelligens!

Og når biler i nabolaget brennes som en protest og heves i skyene av venstre-ekstreme, da tyder det på lav iq. For hvem er det som straffes? Naboene - som ikke har bedt om denne demonstrasjonen. Venstre-ekstreme er kjent for sin voldsromantikk. Du trenger ikke reise lenger enn inn til Oslo når høyre-ekstreme vil demonstrere på en sivilisert måte. Da har de venstre-ekstreme i hundrevis tatt oppstilling. Det ender med at politiet tar med seg de «høyre-ekstrme» - for å beskytte dem mot de voldelige venstre-ekstreme.


Frp: Listetoppene og jeg er enig

Endelig der kom det! Dette har jeg pest med lenge. Siv vil ikke ta det inn over seg. Jeg tror hun er preget av private meninger. Uten at jeg ønsker gå inn på det. Men at listetoppene i Frp nå omsider går ut med hva de har båret på lenge, er bra. Men antagelig litt for sent. Siv burde ha vært på valg. Kjetil Olsen burde vært kandidat for ledervervet. Too late! I beste fall Tybring Gjedde, men han oppfattes nok som en udetonert bombe.

Det er ingen god ide å ta to partier som ikke har velgere inn i varmen bare for syns skyld. Krf og Ventstre har ingen velgere, de ligger under eller svært nær grensen for hva som er forsvarlig for å kunne kalle seg et parti. Dette har ikke minst deres tidligere tilhengere forstått og tatt konsekvensen av. De vil stemme Høyre eller Frp; og nok de aller fleste Frp. Ikke minst fordi de forstår etter Landssmøtet at de har tenkt å bruke av oljefondet. For ingenting vil bli gjort uten å bryte denne såkalte handlingsreglen. Partiet Høyre har ikke baller nok til å få orden på norsk politikk. De er for mange evenukker i det partiet. Hadde de hatt baller hadde ikke Erna hatt noe i partiet å gjøre.

For nææææ, de har ikke tenkt å bure folk, les: ulovlige asylanter inne til de skal sendes ut – kun de som er «kriminelle». Men herregud da mann, det er de jo allerede når de ikke oppfordret forlater landet etter avslag på søknaden sin om opphold. Er du «ulovlig» i landet er du per definisjon kriminell! Hva er det de tenker med? Er fristet til å si noe stygt ....

Erna er ei pingle og vil ikke akseptere at Siv kommer med krav om det ene og det andre som Erna ikke er enig i. Erna er blitt en narsissist etter alle årene uten venninner. Det er en grunn til at Erna valgte politikken. Der fikk hun endelig vist seg. Les essayet om Erna. Homsene hennes er ikke styringsdyktige de heller. Mennesker uten moral er ikke troverdige medborgere.

Det er straks mye bedre å si at Høyre skal få lov til å styre sammen med Frp. For det vil jo bli stoda etter valget. Siv og hennes medspillere i partiet har baller og kommer sånn jeg oppfatter Landsmøtet sist helg til å kjøre over Høyre og homse-sympatisørene. Det kommer til å bli tilstander a la «Toppen og Lillemor». De skal ikke kunne leke i samme gård. Med så fundamentale store uenigheter. De er større og flere enn vi har forstått. Ikke uten grunn, for Erna har ikke vært hemmelighetsfull, hun har bare ikke hatt noe å fare med annet enn «skattelettelser». Og det argumentet er jo opprinnelig Frp sitt.

Og skal Frp måtte bruke energi på ikke-partiene Venstre med feite-Trine eller Knut som nå velger å gå tilbake til kjøkkenbenken nå som han er blitt far, så vil ikke Siv og Frp få gjort noe som helst annet enn å forsvare seg i de venstre-ekstreme mediene.

Synd at ikke Siv var på valg. Gutta med baller i det partiet; eks vis Tybring Gjedde tør ikke i et samfunn der kvinner i ett halv århundre har skreket opp om likestilling. Og kvotering. Huffameg og huffameg!

PS Dagens tier: Den gamle «brunosten» har fått nytt navn; hold deg fast: «Millom». Hva i helvete er det for et navn? I et land der befolkningen blir stadig mer «brun». Lattervekkende politisk korrekt.

SV's manipulering

Hallo, har jeg talerett selvom jeg ikke bor i Oslo? Har riktignok bodd der i nesten 40 år og betalt skatt til Oslo i den tiden. Men da jeg de siste 10 år spesielt bodde der inne på Frogner følte jeg gradvis at min bevegelsesradius ble innskrenket. Å ta trikken østover lenger enn til Stortorvet ble etterhvert utelukket. Å benytte meg av det store flotte Oslo City ble en saga blott. Hvis jeg noensinne beveget meg ned i den delen av byen så var det hvis jeg måtte ta toget fra det som tidligere het Vestbanen.

Apropos Vestbanen og den såkalte Plata så var ikke de narkomane der nede noen som stoppet meg fra å vandre der nede. Overhode ikke. De plaget meg aldri. Heller ikke de narkomane tiggerne. Jeg synes bare så usigelig synd på dem. Snakk om et uverdig liv. Det kunne kanskje ha vært mine barn. Hvorfor slapp jeg unna? Er alt tilfeldig eller er noen foreldre og barn mer utsatt? Selvsagt er de det. Men jeg føler ikke mindre empati med disse ofrene av den grunn.

At jeg etterhvert følte at min bevegelsesradius ble innskrenket var ikke noe stort tema. Det er det vel heller ikke for de fleste. Man vender seg til alt, visstnok. Å ta trikken østover derimot det lot jeg være. Jeg fikk en venninne som ble skilt. Hun oppdaget at en bolig på Vestli var billigere å anskaffe. Det ble med den ene turen dit opp. Så fort t-banen passerte Najonalteatret stasjon så fyltes banen av kvinner og menn i alle aldere. Barn og kvinner i heldekkende mundur. Menn i kledeboner som så ut som de hadde gått rett ut av sengen. Flagrende i svart eller brunt. Noen ganger så de ut som fugleskremsler. Andre ganger kunne jeg bare skimte et par svarte øyne. Ikke engang hender var synlig. Selv små spedbarn var tildekket. Og unger; herregud så mange unger de dro rundt på!

Og når banen ble fyllt opp av disse spøkelsene ble støynivået til tider så stort at jeg følte jeg befant meg i et land som jeg forøvrig aldri har besøkt og aldri kommer til å besøke. Det blir for primitivt. Etter å ha reist land og strand rundt i Spania, Italia, Frankrike, Hellas kan jeg ikke se en eneste grunn til at jeg skal omgås mennesker i dysfunsksjonelle og primitive land. Hver sin smak, men meg frister det ikke!

Når det gjelder Edvard Munch så har jeg peiling. Vet ikke hvor mange ganger min mann og jeg valfartet til Munch-museet på 70-tallet. Først en runde i lokalene; undrende og fascinert av kunsten. Deretter slå seg ned i cafeen med en kake og kaffe. Alltid på en søndag. Det fantes ikke ett spøkelse i mils omkrets.

Botanisk have ligger jo like ved så noen ganger stakk vi innom der når det var som vakrest. Men ikke de siste 20-30 årene. Å møte et spøkelse fra et muslimsk land eller en rumensk tigger etter et besøk på Munchmuseet ville ødelagt dagen. Alt til sin tid.

Riktignok har jeg delt folks gjengse mening om denne blokka av et høyhus som om mulig er noe av det styggeste jeg har sett. Etter mine reiser i Italia med deres arkitektur blir heslig et ord som ikke gir noen mening. At bygget liksom skulle gå av med seieren fordi det fikk en knekk på toppen er totalt uforståelig. Men siden det bygges store høyhus der nede; hvor det andre underlige huset, Operaen ligger så vil kansje dette Munchmuseet forsvinne bak de andre høyhusene. Får håpe det!

At avgjørelsen om dette bygget har ligget som en mare på mange politikere visstnok i mer enn 15 år er underlig det også. Hva skal vi gjøre med Lamda, liksom? Lam da? Hva i helvete betyr dette ordet? Like suspekt som høyblokka.

Et museum skal ikke ligge i flere etasjer. Det holder å gå en trapp opp i Nasjonalgalleriet. Galleriet som huser diverse utstillinger ute på Høvik-odden i Bærum er i en etasje, med en liten trapp ned. Med tilhørende restaurant. Det betyr mye at man etter et inntrykk som en utstilling er, skal det være mulig å sette seg ned å fordøye kunsten i det minste med en kopp kaffe. Totaltopplevelsen er viktig.

At Lamda-blokken ikke har falt i smak det har jo også sosialistene bekreftet. SV, minipartiet som ingen lenger tilhører har sittet å bestemt sammen med AP i 8 år. Helt utrolig! De fikk aldri gjennomslag for opprustning av Tøyen som strekker seg gjennom Gamlebyen og Grønland. Der alle de multikulturelle bor. I området der jeg betenker meg for å sette mine ben. Der skal det investeres. Et badeland har stått på agendaen til SV. Et badeland? For hvem? Du trenger ikke være noe skolelys for å forstå hvem som vil nyte godt av dette badelandet. Der kvinner i burka kan svømme hver mandag. Tøyen har jo allerede et «badeland». Boliger skal rehabiliteres i dette strøket der multikulturen har slått seg ned. I gettoene rundt. Finnes ingen etniske nordmenn der.

Studenter? Studentboliger? Ja må de så må de. Men studenter er også mennesker som gjerne begir seg ut på byen etter mørkets frembrudd. Og i det strøket tar de store sjanser om de tør bevege seg. I mange år forsøkte sosialistene å friste med at det var så «in» å bo på Grunerløkka. Et område som huser folk fra hele verden; et område som du ikke bør bevege deg rundt i hvis du er kvinne.

Så SV bryr seg ikke om det stygge huset. De er ikke kjent for å tråkke gallerier og museer ned. For dem var det viktig å få gjennomslag for at området i nærheten opprustes. Et område der det ikke bor andre mennesker enn innvandrere med ymse hudfarger. Og dette skal koste! Men det er vel ikke så nøye da, at det går ut over Oslos eldre innbyggere som ikke får den pleien og den omsorgen den fortjener. Og at Oslo har en stram økonomi pga folk med forskjellig hudfarver det kan vel feies under teppet. Og om det om få år bor andre enn folk med forskjellige brunfarver i den byen burde ikke forundre noen. For demografisk vet vi at befolkningen i Norges hovedstad den byttes ut gradvis.

Og ikke skal du få meg som har flyttet milevis derifra til å ta toget til den byen pga en heslig høyblokk; for å få et glimt av Munchs malerier. Never again!


mandag 27. mai 2013

Landsmøte Frp: Siv Jensen bør bli landets neste statsminister

Og den norske modellen er egentlig ikke noe annet enn kommunisme satt i system?

En oppildnende tale retorisk sett. Snev av å være religiøs i sin form. Siv er god når det gjelder men skulle ønske hun var like klar når hun sitter på tv og dagsnytt18. Denne talen som ble sendt på Nrk burde sendes på et tidspunkt der folk har slått seg ned i sofaen; ikke når de fleste er på jobb. Men det vil ikke skje fra Ark, som denne kanalen også er blitt kalt. Arbeidernes rikskringkasting.

Trygghet og invandringspolitikk sto øverst på agendaen. Stikk i strid med Per Arne Olsens heftige påstand til meg da jeg spurte ham om dette i Tønsberg for få uker siden. For hva forsøkte han å insistere på? Jo, at gallupp viser at Frp-velgere har innvandringspoltikk nederst på agendaen. Sånt gjør han ikke ustraffet. Er det kanskje en grunn til at Frp mister oppslutning?

Hvilken bløff-maker!

Da hjelper det ikke så lite at Siv gjorde en så fin figur med sin tale på Frp's Landsmøte. Og noe partiet må ta på alvor. En mann som Per Arne Olsen må ikke få denne muligheten igjen. Partiet kan ikke ha en mann som fører deres velgere bak lyset. Disse vil holde seg hjemme valgdagen. For innvandringspolitikken står svært høyt blant partiets velgere.

Den norske modellen er et svik mot det norske folk. Og som Siv sa det; den er i strid med sunn fornuft. Selvsagt er den det. Kommunisme burde vært avskaffet for lengst. Men nei, det er den ikke.
Kommunismens viktigste signal er avskaffelsen av kristendommen. For når alle er gudløse blir alt vi foretar oss i hverdagen være stikk i strid med sunn fornuft. For da finnes ingen moral, ingen etikk, ingen bud. Sivs mange eksempler som gjerne kunne vært flere men det er vel en grense for lang denne viktige talen kan være. Men sett under ett er det enkelt å sammenfatte: vi ønsker ikke kommunisme i dette landet. Fordi denne ideolgoen er i strid med sunn fornuft.

Den tankevekkende påstanden om at hvis vi fortsetter denne ansvarsløse innvandringspolitikken de neste 5 årene så vil vi ha brukt opp oljefondet. Den ble litt vel sterk! Den har vi krav på en forklaring på.

Kjenner jeg Jens rett og kjenner jeg kommentatorene rett, så vil Siv's mange spark til Jens bli brukt og latterliggjort. Jens vil så fort han får en sjans latterliggjøre Sivs sammenligning med hans modell og sunn fornuft - og bruke poengene for alt det er verdt. Etterfulgt av hans erke-dumme grimase - som noen vil kalle et sjarmerende smil. Stram beltet om livet! for nå går vi tøffe tider i møte.

Det er en stor glede å se at Carl er tatt inn i varmen. Jeg får mer og mer sympati med den mannen. Han er en redelig mann, som har stått ved sitt ord om at han den gang ikke lenger skulle blande seg inn. Men Frps velgere har savnet denne mannen, som var det ikke for ham hadde Norge vært i samme situasjon som Sverige. For Sverige finnes det ingen retrett. For Norge har vi Frp og Carl Ivar. Han skal hedres for å snakke folkets språk. For Frp's ryggrad ligger i velgernes oppslutning om innvandrings-politikken, og da dreier deg seg hovedsaklig om muslimer.

Lattervekkende at Erna kommer med et forslag om å bruke 30 millioner på..... ja hva var det igjen? Jeg bare registrerte at hun nok kan se seg i speilet nå og innse at hun nok har tapt mange Høyre-velgere til Frp etter denne helgen. For forslagene til Frp har jo slått hverandre ihjel så og si. Privatisere Nrk; ja den er god, veldig god. Men fra Høyre? Hva har de egentlig lovet oss? Siv Jensen bør bli statsminister i ny blå regjering!

Og at Carl og Siv omfavner hverandre tyder på god styring. Det er nesten så jeg vurderer å gå til valg-urna allikevel.

Krig i Sverige?

Svenske nyheter etter en uke med borgerkrig: «Urolighetene brer seg». Denne opplysningen får meg til å tenke på en sketsj med Hasse&Tage der de harsellerer over en «mann som rører på seg». Denne pågår i flere minutter. Den går sånn: «Du Hasse, er det inte farbror Olson som sitter der borte»? Nææ, han er død. «Men han rør jo på seg». En aldri så liten omskrivning, men den fortsetter på denne måten ved at de vrir på utsagnet. I Sverige fortsetter mediene å snakke om uroligheter som nå har spredd seg til andre innvandrer-gettoer i Sverige. At svenskene velger denne rosa-røde bløffen fremdeles overfor sitt eget folk, er ikke annet enn avskyelig.

Siden jeg ikke bruker mye tid på nett eller debatter men fremdeles stikker innom document.no en gang i uken, reagerer jeg på hvor puslete den bloggen er blitt. Så politisk korrekt etter 22/7 at det er kjedelig.

Det er tydelig at Rustad ikke aksepterer innlegg som kan lukte av Anders Behring Breivik. Det tiltross for at jeg aner at en eller to har lyst til å klargjøre hva han egentlig mener. Men nei, det forblir skjult. Rustad ber om penger fremdeles ser jeg; han truer med nedleggelse hvis ikke folk forstår sitt eget beste og betaler.

Vel, må en blogg som document innebære så store kostnader?

Idag har jeg lest innleggene fra de faste bidragsyterne med referanse til krigen i Stockholm. Ja en går faktisk så lengt og insinuerer «krig». Selv har jeg gått så langt i mitt eget essay at jeg mener det er det det er. Og i krig er det ikke nok med politi. Da må man sette inn Forsvaret med sine styrker.

Så kommer jeg i tanker om at det ikke er usannsynlig at denne krigen vil spre seg til Norge. Hva skjer da? Vil vi fortsette å sitte på våre blogger å synse? Bloggen min er et en-mannsforetak og selv er jeg ikke i stand til å løfte en finger om noe skulle skje. Men gud skje lov og takk og pris her ute på landet føler jeg meg temmelig trygg, etter 40 år i Oslo.

Så kommer jeg også i tanker om 9. april 1940. Det norske «forsvaret» holdt ut i 2 måneder. Deretter la vi inn årene. Og regjeringen de hadde jo rømt landet. Vi var i krig i 2 måneder. Deretter var det ikke lenger snakk om krig. Vi hadde ikke rustet etter 1 verdenskrig. Arbeiderpartiet styrte dengang etter helt andre kriterier enn opprustning dengang, som nå der de stikker hodet i sanden. En debatt om løsningen på en ny attakk, eller hva enda verre er, mord på profilerte politikere som Jens Stoltenberg, det blir ikke nevnt med ett ord. Han sprader vel fremdeles nedover Niels Juelsgate i Oslo når han mosjonerer vil jeg tro. Ikke alene, men det skal bare en kreativ mann/kvinne til å ta livet av ham. Og som i London der bermen gikk løs på en britisk soldat midt på åpen gate, midt på lyse dagen, der betraktes dette angrepet som terror. Men ikke det som skjer i Sverige.

Vel, jeg leser og leser innleggene på document den 23.05.2013, og ikke en av bidragsyterne tar Forsvaret i sin munn. Det forsvaret vi ikke har? Og som vi heller ikke hadde i 1940? Det brenner også i Oslo nå om dagen, men fremdeles ikke der Jens og hans kumpaner bor. De bor ikke i gettoene, men der bodde gode nordmenn inntil for få år siden, og noen etternølere bor der fremdeles. Der de brenner biler støtt og stadig. Det kommer bare ikke i avisen.

At det også brennes skoler og barnehager, det tar ikke mediene tak i, for det kan liksom ikke bevises. Og slett ikke om bermen, les: muslimer, trekker masker over hodet. Eller hva med å kle seg i heldekkende stoffer; det er vel ingen lov som forbyr dette utenfor skoletiden? Tenk deg en heldekkende svart vesen som sprader nedover Niels Juelsgate i Oslo, beste Frogner; for de bor der også. Tenk deg at vesenet går bort til Jens og strekker frem hånden som til hilsen. Tror du Jens ville gi tegn til eskorten sin? Nei, jeg ser ham for meg, med det erke-dumme fliret stikke frem hånden og slå av en prat som aldri avsluttes fordi han allerede har fått en kule i brystet. Han ville aldri, så dum han er vise seg som en «rasist» og gå omveier.

Men altså når det brenner i Groruddalen så går det ut over folk som bor der. Når det brenner på Frogner eller beste vest-kant hva skal de da gjøre? Kontakte pollti på Majorstua? De som aldri er å se. De som gikk i tog til Stortinget med en bønn om flere penger. En bønn som forøvrig aldri ble besvart. Ikke tror jeg pollti gidder utsette seg for den bermen som allerede herjer i Oslo, nå på den gale siden av byen, når den sveiper over Frogner.

Men Forsvaret, da? Burde det ikke være en jobb for dem? Krig er krig. Jihadistene bryr seg ikke om hva som står i veien bare de får viljen sin. Men det gjorde ikke tyskerne heller.

Nasjonal katastrofe

Gud Jahve har alltid snakket til oss gjennom katastrofer.

Men hvor er statsministeren?

Landet ligger under vann og det vil ta år å rette opp skadene. Fra USA har vi sett lignende katastrofer. Og da har presidenten vært raskt ute og lovet penger; store summer.

I Norge derimot har vi fremdeles ikke sett noe til Jens. For han vet vel ikke hvor han skal ta pengene fra? Dette vil koste og iflg Jens, som stadig kommer med nye forslag til hvordan han skal skatte oss, han har visst lovet bort oljefondet til utlandet. For selv Siv Jensen er forsiktig med å sette brudd på handlingsreglen på agendaen. Det er ikke verdt å love for mye!

At flommen gjør så store skader hvert år er ikke noe nytt, men det virker som om dette har eskalert de siste årene. Og da kan vi vel regne med at debatten rundt menneskeskapt klimaendringer igjen blir satt på dagsorden. Vi andre vi støtter oss på det faktum at hundrevis av forskere over hele verden har signert på det motsatte. Endringen i klimaet varierer hvert hundre-år men det er ikke pga menneskers uforstand. Gud har kontroll, han som skapte universet; han som skilte vannet så vi fikk både hav og himmel. Han som skapte månen og sola og alt som regulerer vårt liv på jorden. Så kanskje sitter han og rister på hodet av disse ugudelige politikerne som finner på så mye rart.

For det kan vel ikke være fordi vi, som er så gudfryktige har provosert Gud? Han likte ikke det han så i Sodoma og heller ikke i Gomorra. Og da Noah var ferdig med å bygge den store båten på land, så lot Gud det regne i flere måneder. Alle druknet. Untatt Noah, han fryktet Gud. Det gjorde han rett i. Livet hans ble spart.

I Norge er vi utsatt for flom pga snø som smelter og regn. Men det har landet vært i hundrevis av år. Så hvorfor så voldsomt nå om dagen? Forsikringsselskapene sier nå at dette vil de ikke være med på. Å utbetale forsikringspenger, altså. Og de som ble råket ifjor har visst fremdeles penger til gode fra forsikringsselskapene. Så selskapene sier at nå må folk slutte å bygge der det er mest fremkommelig. Langs innsjøer. Eller oppe i fjellsiden. Heller da «der nokon skulle tro at ingen kan bu».

Åsså vi som er så gudfryktige, da gitt! Gudløse politikere som «fritar» barna våre fra kristendomsundervisning i skolen. Gudløse politikere som går i bresjen for å endre den mest hellige loven Gud instiftet; mellom mann og kvinne. Som går i tog og sympatiserer med de mest syndige av oss. De som bedriver avskyelige handlinger. Nei. Dette blir vanskelig å forstå. Vi som inkluderer alle. Uansett om de er hedninger eller ei. Vi som har gått foran i bresjen for å avkristne landet vårt. Nei, vi bor jo i et land der noen itte kan forstå at vi kan bo! Gud Jahve er sint! Og han har alltid i menneskenes historie brukt katastrofer som denne i Norge nå om dagen, for å sette agenda. Tidligere hadde han nærkontakt med menneskene og lot Lot forstå dengang hvorfor han utslettet Sodoma og Gomorra. Noah også.

I de siste tider anser han oss for å være opplyste nok til å legge sammen «2+2».

torsdag 23. mai 2013

Ordfører Øygard er en løgner?

Hvorfor skal vi tro på ham?

Det er noe som skurrer her.

Jenta som i to omganger har måttet forklare seg om overgrep fra en voksen som nå kan konstateres er en pedofil mann i og med dommen som falt i Lagmanssretten på Hamar føler seg ydmyket. For hvorfor skal Øygard slippe unna påstanden om at han har bedrevet perverse saker og ting med denne ungen allerede fra da hun ar 13 år? Det er så mye som skurrer i den avgjørelsen som retten har tatt med flere enn 6 stemmer at man kan lure på om ikke denne juryordningen bør avskaffes en gang for alle.

Jenta ble trodd på spørsmål 2 om den pedofile hadde forgrepet seg på henne etter at hun fyllte 14 år og før hun fylte 16 år. Jeg forstår at dette har noen med alvorlighetsgraden å gjøre. Det burde det ikke ha. For det burde være like fobrytersk å forbryte seg på een unge når hun er 13 som når hun er 14 år. Her er det snakk om en gammel gris og det er dette som er alvorlig. Hadde overgriperen vært på hennes alder; 16 år og hun 14 år så hadde overgrepet vært vurdert annerledes. For da var de begge å regne som barn. Men her er det en voksen som har ledet et barn og det skal han straffes for.

Hvorfor skulle jenta lyve om overgrepet da hun var 13 år? Dette lukter. Av en liet troverdig rett. Svaret på det første spørsmålet burde settes til side av fagdommer. Det er disse som kjenner jusen. Og går man ut fra at jenta snakker sant så betyr det vel at det første samleiet skjedde den første gang hun erfarte dette noe som må ha gjort et sterkt inntrkk på henne. Og en episode som kan bevises tiltross for at det er gått 4 år. For dette skjedde ikke tilfeldig i bilen hans en kveld. Det skjedde på hytta hans. Og det burde kunne tidfestes. For det satte spor i den unge jenta.

At denne mannen anket Tingrettens dom tyder på en mann som ikke har noe forhold til grenser. En mann som skylder på andre og lyver folk rett opp i ansiktet. En mann uten ansvar. En mann med en alvorlig personlighetsforstyrrelse. Ved å anke bekrefter han dette fordi han nekter å påta seg skyld. For han har ikke vært i buksa på denne jenta, han nei. Bare det å spørre jentungen om hun er «blaut» som betyr våt på de fleste dialkekter er alvorlig nok. En jentunge skal ikke innlemmes i et voksenspråk som i tillegg er vulgært.

Å ydmyke ei ung jente som hun er blitt er totalt forkastelig. Men med en jury som er «deg og meg» som ikke blir testet på det intellektuelle burde ikke ta sete i en rettssal.

Ut fra egen erfaring og ut fra det faktum at jeg nærmest var å oppfatte som et hovedvitne i en svært alvorlig sak som ble anket til Lagmannsretten, finner jeg det uforståelig at de anklagede slapp unna. I Tingretten er det dog ikke mange som får uttale seg. I en Lagmannsrett er de altså 10; langt større sjanser for at de gjør feil. I «min» sak hadde jeg førstehåndskjennskap til saken i og med at jeg var leietaker. De anklagede snakket aldri sant. Men de hadde 4 av Norges mest manipuerende forsvarsadvokater; som nok fikk godt betalt.

Jeg stoler etter den saken ikke på norske domstoler. For jeg som hovedvitne ble ikke trodd. Saken rammet ikke meg som person så det gikk ikke inn på meg annet enn at jeg kunne konsatere at rettssikkerheten er svak i Norge. De skyldige går nok i langt flere tilfeller enn omvendt – fri.

Når professor Eskeland blir invitert til Dagsnytt18 og begir seg ut på å spekulere om juryen har gjettet seg frem til en avgjørelse, ble det utidig. Men han har allikevel rett. For det er ikke følelsen av at Øygard er skyldig i ha samleie som skal være "slutningen". Men hvordan skal da Øygard vurderes da siden det ikke finnes DNA bevis. Forholdet til jenta var jo avsluttet og truse og klær er rengjort for lengst.
Det som gjenstår er altså om man skal tro en kvinne på hennes ord om hva hun er blitt utsatt for. Det å msitro kvinner/jenter på dette feltet er ikke noe nytt. Og at man tillater dette bidrar og gir signaler til overgripere om at "det ikke er så farlig". Menn går fri og Øygard som viser klare symptomer på psykopati han finner seg ikke i å bli tatt "med buksene nede". Han vil antagelig anke om han får den muligheten. Skammelig!

Norsk Bo og Reiseservice, Albir

Dette essayet skal handle om Norsk Bo og Reiseservice med kontor i Albir.

Anne Birthe Lockert, forøvrig fra vestlandet driver denne bedriften i Albir. Hun er gitt uttalige advarsler om at jeg mener alvor men har gjentatte ganger bekreftet at hun lider av en alvorlig personlighetsforstyrrelse. Jeg mener bestemt at hun er psykopat.

Vinteren 2012 leiet jeg en leilighet i Albir; Alborada Golf gjennom Norsk Bo og Reiseservice med kontor i Albir.

Leien er langt høyere enn hva man kan forvente i et billig-land som Spania. Jeg antar at etterspørselen er stor i Albir der byen oppe i åsen Alfaz er svært populær blant eldre mennesker, pensjonister. Hva gjelder Alfaz er man avhengig av bil. Det går buss til Albir som ligger ved sjøen, men da må du endre budsjettet ditt. Gå til Albir er en traurig foreteelse.

Jeg betalte leie og depositum samtidig lenge før innflytting. Depositumet var lik en måneds husleie og jeg hadde ingen betenkeligheter med dette. I kontrakten blir det sagt at depositumet skal brukes til å betale strøm og gass. (I den første bekreftelsen jeg mottok var vann ikke nevnt.)

Hva gjelder disse postene fikk jeg aldri ett ordentlig svar når jeg spurte om dette var de eneste postene jeg kunne regne med, og ikke flere. Det er jo veldig viktig at alt kommer på bordet innen du inngår en avtale. Det er jo noe alle vet. Men nei, jeg ble neglisjert. Allerede da kontrakten kom med oppfordring til å sette mine personalia fremkommer det ikke som i norske husleieavtaler noe om hva leien skal dekke spesifisert. Kun at gass og strøm kommer i tillegg. Men jeg hadde jo dette i en mail, tenkte jeg så jeg kunne vise til dette om det skulle oppstå tvil. Men det ante meg at jeg ville få problemer. Med bakgrunn i det faktum at jeg følte meg ignorert.

Mailene mellom oss var helt greit formulert, men i et reise-selskap i service-bransjen er man normalt opptatt av å berolige kunden. Også fordi det er enklere å være ærlig enn å forsøke å skjule noe. Anne B Lockert føler seg vel sikker der hun holder til nede i Spania. Det har jeg med dette tenkt å endre på.

Og det er vel de færreste som ønsker gå inn i en tvist med det spanske rettsvesen. Med dyre advokater og et system som ikke ligner vårt. Jeg snakker om erfaring. Jeg tapte selv 50.000 for mange år siden da jeg ble lurt av en araber i forbindelse med kjøp av bolig på Costa del Sol. Advokaten ville ha et forskudd på 10.000 kroner for å ta saken. Jeg tapte begge beløpene. Man går ikke til sak mot noen i et annet land hvis man ikke er milliardær. Da kan man kanskje se seg råd til å ta en sak mot en araber. Jeg valgte å trekke meg ut.

I husleiekontrakten står det at evt klager kan tas opp i en spansk domstol. Ergo er du smart så ser du bort fra det og håper at Norsk Bo og Reiseservice med kontor i Albir er et firma som driver ærlig. Jeg ga meg altså men det slo meg at jeg kunne få en overraskelse. Og det gjorde jeg da også. For da fakturaen kom, dukket også opp en post kalt «vann».

Dette er ikke en relevant post i Norge. Vi betaler kommuneavgifter og leier du ut en bolig inngår denslags poster i husleien. Men vi er altså i Spania og selv om dette landet også har måttet regulere sin praksis i henhold til EU's regler er politikerne de største luringene i dette landet. Fremdeles. Der er de korrupte. Ergo viktig at kontrakten er i tråd med «sunn fornuft».

Da jeg dro ned på kontoret til Lockert straks etter ankomst, for å få avlest teller for strøm og gass, blant annet, noterte hun dette, den unge kvinnen som satt foran meg. Det jeg imidlertid noterte meg bak øret var den sure atmosfæren i rommet. Det var kun henne og meg. Jeg er ikke urimelig og tenkte at et av hennes familiemedlemmer kanskje nettopp var død. Eller ja, rett og slett at hun hadde en j.... dårlig dag. Det må jo være lov å være på dårlig humør. Men det strider med alt jeg har lært om å være blid og imøtekommende i en service-bedrift som denne. Selv har jeg jobbet i reiselivet i mange år i min «ungdom». Jeg har vært med på å åpne Norges første store hotell i 1974 blant annet.

I en sånn atmosfære er det viktig når man er kunde ikke å la seg merke. Og kanskje kan du også få lurt frem et lite smil på den andre siden av bordet. Og det klarte jeg med en hårsbredd. Det jeg imidlertid ikke klarte var å få gjort en avtale om å få lest av strøm-teller. Dette ble ignorert og igjen slo det meg at jeg ville få et problem senere.

Imidlertid gjorde jeg en avtale med gårdens portvakt; en hyggelig engelskmann. Han leste av teller 4 dager senere og igjen 4 dager innen jeg forlot leiligheten. Jeg ante at jeg hadde med en bedrift som ikke er troverdig. Og finner det meningsløst å måtte purre på noe som de selv skulle oppfordre til. De hadde nemlig også engasjert en vaktmester, en hyggelig spanjol som kom når jeg hadde et problem. Han hadde endog nøkkel til leiligheten. Teller står i bygget og portvakten skrev ned for meg oversiktlig med dato og navn på leiligheten både for strøm og gass. Vann tenkte jeg ikke engang på. Har aldri vært bort i det.

Da jeg fikk problem med vaskemaskinen kom først vaktmester. Han hadde aldri sett denne typen. Så kom rørlegger som kunne konstatere at han heller ikke kunne gjøre noe. Så kom vaskemaskin-operatøren.

De to første visittene ble jeg varslet av Siri en hyggelig norsk dame på kontoret. Hun sa at jeg behøvde ikke vente hjemme for vaktmester kunne låse seg/dem inn. Vel, det sikreste er å være hjemme. Du lar ikke vilt fremmede låse seg inn i din egen bolig. Så sant du ikk er ekstremt naiv. Jeg sa til Siri at jeg ville sette pris på å få vite når de kom. Dette gjorde hun men ikke da operatøren skulle komme. Jeg satt og ventet i 2-3 timer. Da de endelig kom møtte jeg dem i heisen på vei ut. Med vaktmester på slep. For han «hadde jo nøkkel». Var dette Siris feil eller var det andre krefter som var i arbeid der nede. Jeg kommenterte ikke dette, og gidder som regel ikke lage noe nummer ut av noe som øyensysnlig ikke fører til noe annet enn å gi psykopaten vann på mølla. For jeg ante etterhvert at her var det en psykopat som drev med sitt renkespill. Og det var ikke verken Siri eller Anita. Så jeg tråkket ikke ned kontoret med klager.

En av de siste dagene måtte jeg ned å betale for transport som var leid av et annet selskap. Jeg hadde dessuten bestemt meg for å leie den samme leiligheten neste vinter. Det var da jeg møtte «henne». Anne B Lockert. Atmosfæren var som tidligere om mulig enda surere. Jeg lar meg som sagt ikke affisere av denslags mennesker, men jeg kjenner som sagt i mine essay her – lusa på gangen.

Jeg tenkte på disse menneskene jeg hadde møtt gjennom den norske klubben og Sjømannskirken som hadde uttrykt misnøye med sin kontakt med Norsk Bo og Reiseservice med kontor i Albir. De hadde alle som en gitt uttrykk for at de ikke følte seg vel i møte med ABL. De kunne heller ikke forstå hvorfor. Det var noe rart med henne. Som om ondskapen liksom lå utenpå henne. Noen ville vel kalle det en negativ aura. Rommet blir fylt med negativitet. Og du skal være sterk i møte med disse menneskene som vet at de har stor makt i møte med mennesker som dukker seg. Som heller «takker for seg». Og som senere nekter å ha noe med Norsk Bo og Reiseservice med kontor i Albir å gjøre. Mennesker som Lockert svever oppe i skyene når de ser hvor stor makt de har. Vi andre føler bare ondskapen.

Jeg kjenner også lover og regler ganske så godt etter flere år ved juridisk fakultet. Og tenkte der jeg satt og faktisk fikk mulighet til å betrakte Lockert tvers over rommet, henne skal jeg avsløre innen jeg går. Så jeg snakket åpent om hvordan jeg kunne sikre det depositumet som de allikevel i følge Lockert ikke ville betale tilbake som avtalt. Hvilket betød at depositumet ville bli stående uten at renter tilfalt andre enn henne, i 6 måneder. Juridisk har jeg krav på dette. Og at det beløpet jeg vil komme til å skylde Norsk Bo og Reiseservice med kontor i Albir skal trekkes av depositumet. Iflg kontrakten.

På dette grunnlaget argumenterte jeg. Det var ubetalelig å skue Lockert der hun klappet igjen og nektet å uttale seg. Jeg forsto at jeg hadde truffet en nerve. Da jeg insinuerte at depositumet som hun krevet å beholde de neste 6 månedene kanskje kunne gå tapt i tilfelle hun kunne gå konkurs, smilte hun arrogant og sa: «det tvilte hun på». Jeg koste meg, skal innrømme det. Men jeg så at hun skjerpet alle sine ondskapsfulle sanser og kunne nesten fornemme hattet som vokste i hjertet hennes mot denne kunden. Hvem trodde hun at hun var, liksom. Antagelig den første som hadde satt henne på plass.

Så tenker du kanskje at jeg får vel skylde meg selv da når «regningen» kommer. For den kom. Men hva gjelder psykopater så skal du aldri rygge unna. Det gir dem større makt enn de fortjener. Jeg hadde altså ingenting å tape men jeg hadde ennå ikke betalt mitt utestående: strøm og gass og Lockert hadde aldri tilbudt meg å avlese strøm-teller med henne.

Så kom regningen. Femtusen kroner som skulle dekke strøm/gass/vann. I løpet av en periode på 3 måneder. I et land der det ikke er kaldere enn 15C om vinteren. Dette skulle altså dekke et forbruk på en person. Jeg brukte vaskemaskin et fåtall ganger og jeg brukte aldri oppvaskmaskin.

Da fakturaen kom fikk jeg bakoversveis. Dette var utgifter som lå langt unna mitt eget forbruk i en vinterkald leilighet i Norge. For strømmen inkluderte ikke forbruk til matlaging. Komfyren gikk på gass. Så får enhver tenke sitt. Jeg tenkte mitt.

Jeg sendte en vennlig mail tilbake til Lockert (vurder selv) som tydeligvis var den som tok seg av regningene. Jeg ba henne om en spesifisert regning. For som jeg sa, jeg hadde faktisk fått lest av strøm/gass-teller selv. Mitt strømforbruk hadde jeg regnet ut til å være 7 kw/døgn. Hun følte seg kanskje tatt på senga?

Jeg kom også til å tenke på min nabo i Alborada Golf som sa da vi en dag snakket rundt leieavtalen: «I år skal jeg be om en spesifisert regning». Hvorfor sa hun det? Nå fikk jeg svaret.

Lockert svarte dette i følgende mailer: Les denne delen nedenifra. Start ved «stjernene». Legg forresten merke til hennes link her og du ender på en tysk side. Dette er den siste og hun gir seg som du vil se IKKE. Jeg for min del kjøpslår ikke med psykopater!


Hei.
Når man bor så kort tid blir strøm avlest av bo og reise. Se reglene vedlagt
og på websiden.
Dette er pga.de er litt variert når det blir avlest fra el verket er vi nødt
å gjøre det slik.

Strøm/gassforbruket ditt er helt vanlig.


4 gebyr er trukket.
Vedlegger de rette. Den ene hadde vi skrevet ut 2 ganger ,beklager feilen


Med Vennlig Hilsen,
Anne Birte Lockert

Tel:  +34 96 686 81 60 begin_of_the_skype_highlighting          C/Oscar
Espla, 5end_of_the_skype_highlighting
Fax: +34 96 686 80 00           03581 Playa Albir
            


-----Opprinnelig melding-----
Fra: Sidsel Dahl [mailto:sidsel2048@gmail.com]
Sendt: lunes, 06 de mayo de 2013 11:43
Til: nbr@silica.nu
Emne: Re:

Jeg tviler ikke på at du har alt!

Hei

Har sett nærmere på fakturaen. Det kan se ut som om jeg har betalt depositum
to ganger den 23.10.2012. Og at dere mener å ha utestående et bankgebyr mer
enn tilfelle er. Du vil at jeg skal betale dette 5 ganger. Hvis det ikke
stemmer at jeg har betalt 900 euro 2 ganger den dagen så blir ditt
utestående gebyr ganger 4, ikke sant? Jeg trekker derfor av beløp 4,71 euro
som ble avkrevet denne datoen. Går ut fra at du er enig i det.

Hva gjelder uspesifisert faktura på gass og strøm finner jeg det
problematisk at du ikke dokumneterer dette slik man er vant til i Norge. Min
regnskapfører forventer at jeg legger frem en spesifikasjon på beløpet hva
gjelder strøm og gass. Summene er jo dessuten adskillig høyere enn i Norge
som jo har strømpriser som ligger svært høyt sammenlignet med andre land.
Kan de summene være riktig?

Vil sette pris på om dere kan sende kopi av utskriften fra El-leverandøren.

Med hilsen

Sidsel DahlDen 03.05.13 skrev Norsk Bo og Reise Service <nbr@silica.nu> følgende:
> Hei.
> Jeg har alt jeg. Du har fått summene.
>
> Med Vennlig Hilsen,
> Anne Birte Lockert
>
> Tel:  +34 96 686 81 60 begin_of_the_skype_highlighting          C/Oscar
> Espla, 5end_of_the_skype_highlighting
> Fax: +34 96 686 80 00           03581 Playa Albir
>
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Sidsel Dahl [mailto:sidsel2048@gmail.com]
> Sendt: viernes, 03 de mayo de 2013 12:02
> Til: nbr@silica.nu
> Emne: Re:
>
> Jeg ba om dette men måtte tilslutt be vaktmester om  dette. Jeg har
> disse opplysningene. spm jeg fikk et par dager etter ankomst og et par
> dager innen jeg dro. Trenger du dette?
>
> Den 03.05.13 skrev Norsk Bo og Reise Service <nbr@silica.nu> følgende:
>> Hei.
>> Det kommer bare slik . Det leses av ved ankomst og avreise.
>>
>> Med Vennlig Hilsen,
>> Anne Birte Lockert
>>
>> Tel:  +34 96 686 81 60 begin_of_the_skype_highlighting          C/Oscar
>> Espla, 5end_of_the_skype_highlighting
>> Fax: +34 96 686 80 00           03581 Playa Albir
>>
>>
>>
>> -----Opprinnelig melding-----
>> Fra: Sidsel Dahl [mailto:sidsel2048@gmail.com]
>> Sendt: viernes, 03 de mayo de 2013 11:46
>> Til: nbr@silica.nu
>> Emne: Re:
>>
>> Hei og takk for sist.
>>
>> Har mottatt faktura.
>>
>> Kan jeg be deg være snill å sende meg en spesifisert regning på el og
> gass.
>>
>> Med vennlig hilsen
>>
>> Sidsel Dahl
>>
>> Den 30.04.13 skrev Norsk Bo og Reise Service <nbr@silica.nu> følgende:
>>> Hei Sidsel.
>>>
>>>
>>>
>>> Takk for sist.
>>>
>>> Sender som avtalt oversikten over utgiftene.
>>>
>>>
>>>
>>> God Sommer!
>>>
>>>
>>>
>>> Med Vennlig Hilsen,
>>> Anne Birte Lockert

*******************************

Lockerts kunder er svært gamle nordmenn. Dette utnytter hun som den manipulerende psykopaten hun er.

Av kopierte mailutskrifter spør jeg i beg av oktober: «Hva inkluderer leieutgiften IKKE? Strøm? Gass? Vask? Annet»?

I tillegg i en annen mail spør jeg igjen: «Det er sentralfyring forstår jeg; og da oppfatter jeg det som at strøm gjelder oppvarming av vann samt strøm til ovn med kokeplater etc.? Og at det ikke komme til andre utgifter enn dette? Vil sette pris på om du kan bekrefte disse jeg setter spørsmålstegn ved».

Til svar får jeg dette: «På alle priser er det tilegg for strøm/gass». Ergo: opplysning om utgifter til «vann» blir holdt tilbake.

Da jeg spør dette den 22.10.2012 som er 12 dager senere spør jeg atter en gang: «Da gjenstår evt spm om detaljer innen jeg bestemmer meg. Eksvis hvor store er strømutgiftene sånn cirka? Brukes gass eller el på kjøkken»?

Til svar fra Lockert dette den 22.10.2012: «Det kommer litt an på hvor mye du bruker. Kansje ca 80€ i månedenen. Siden det er så mye sol går det mindre på det bygget».

La meg dermed oppsummere: strøm/gass 80euro/mnd. 3 mndr=240euro=1800,-

Ikke oppgitt vann, men fikk regning på 64euro 3 mndr= 64euro= 480,-
Gass kommer i tillegg til 80euro 245euro 3 mndr=245euro=1838,-

Med andre ord svært misvisende opplysninger. Og - Villedende!

På forespørsel om tilleggsutgifter allerede den 10.10.2012 får jeg vite at jeg skal betale strøm/gass som antagelig vil beløpe seg til 80 euro i måneden. En ekstrautgift altså på 1800,-. Pussig forresten av beløpet «80 euro» er den summen hun tydeligvis har lagt til grunn for et «beløp tatt ut av luften»?

Regningen hun sender i april 2013 er på 608 euro. Omregnet i kurs 8 kr=4864,-.

Et godt råd:

Hvis du vil bo og leie på Costa Blanca fhv billig vil jeg anbefale deg et engelsk tilbud. Prisene deres er antagelig i samsvar med hva britene er villig til å betale. Og skal du bo over mer enn 3 mndr skal du ikke se bort fra at den månedlige leien blir langt lavere. Og at strøm/vann/gass er inkludert.

Krigen i Sverige er i gang

Jihadistene tok Stockholm på tre netter. Ikke overraskende og dette er bare begynnelsen. Multikulturen viser sitt sanne ansikt. Det brenner; og røyken stiger grå-svart til værs. Diesel og bensin er ikke noe man puster inn frivillig når vi står ved Statoil og fyller. Røyken er enda verre. Og ødeleggelsene bidrar til at folk mister hus og bil og det de har klart å spare opp til i løpet av livet. I gettoene brenner de skoler, barnehager og alt som forbindes med demokratiske rettigheter. At folk ikke lenger tør legge seg til for å sove for truslen om mord-brann er nå et faktum. Islam; hat-ideologien de praktiserer i arabiske muslimske land har skylda. Noen idioter, Muhammed-sympatisører er ikke enig. For dette handler ikke om manglende respekt for svenske lover og regler, nei, det handler ikke om manglende integrering. Det handler om Reinfeldt og hans kolleger i dagens og gårsdagens regjering. Ja, mon det.

Ja, for er det ikke dette vi har forventet ville skje. Det var jo bare et tidsspørsmål har vi ment. Svenskene er i ferd med å utslette seg selv, de er så plaget av manglende selvrespekt at de kan like godt gi seg ende over. Til dysfunksjonelle innvandrere; i et land som i mange år nå har utpekt seg selv til å bli det snilleste landet i verden. Snillismen truer med å kvele «det svenske Folkhemmet».

Kan det kanskje komme av at de etter den annen verdenskrig ble avslørt for å lefle med Hitler og hans nazister? Et tema det fort ble lagt lokk på. Eller har du ikke hørt om togtransporter med krigsmateriell fraktet nord-over for så å sendes via Norge til Tyskland. Svenskene tjente store penger på denne gesjeften. De var tysk-vennlig så det holdt. Det var heller ikke alle nordmenn som kom seg over grensen til Sverige. Tysk-vennlige grensevakter sørget for å avsløre dem.

Svenske politikere er ikke bedre enn norske. Det er bare et tidsspørsmål innen det braker løs igjen her også. Og da er det kanskje ikke norske AUF-ere som er målet, men muslimer og lignende dysfunksjonelle innvandrere. For muslimer er i Oslo ikke det samme som muslimer i Stockholm. Sverige har dobbelt så mange innbyggere enn Norge. Slår man seg løs oppe i Groruddalen ligger de tynt an vil jeg mene. I Stockholm og «førortene» bor det mange mennesker. Og som i Norge er de konsentrert i gettoer som de sjelden forlater. Svenske nyheter går dem hus forbi. Der i gården går det mest på arabiske anti-semittiske barneprogrammer og denslags propaganda. Og snakke om felles interesser og høy moral er som å snakke til en ....(fyll ut selv). De mangler det ene; og det andre slår de ihjel med arabiske vers om vantro hunder og sharia. At de selv tilber en hedensk gud har de fremdeles ikke forstått. I deres religion har Satan sitt eget flagg. Av en halv-måne. Snakk om å være fascistisk!

Men Reinfeldt hva gjør han? Han skal få det tøfft fremover. Ikke har han tenkt seg til Husby heller. For denslags herjinger skal han ha seg frabedt. Hva har de egentlig mellom ørene? For har han kanskje rett denne forståsegpåeren som nå skylder på svenske politikere? For er det ikke egentlig sånn at disse har lovet muslimene å få leve som i midt-østen. Der de forventer å lage kvalme fordi de ikke har noe annet å foreta seg? Der ordet demokrati er som å sammenligne med en hund, det verste dyret de kan tenke seg. Der skoler er bannlyst og undervisning av jenter spesielt er som å forbanne Muhammed fem ganger daglig? Der kvinner og barn lemlestes alt etter eget forgodtbefinnende. Var det kanskje alle verferdsstønadene de fristet med? De som nå ikke renner inn så fort som jihadistene hadde regnet med?

I forbindelse med oljeknapphet og arabernes trusler om høye bensin og oljepriser la de seg flate; hele europa la seg flate for arabiske oljesjeiker. For dengang på sytti-tallet - et tall vi bør merke oss, da ble det gjort avtaler om at islam skulle innføres i alle vestlige land, og at muslimsk kultur heretter skulle ha forrang til fortrengsel for landet de flyttet til. Som takk skulle vi få «billig olje».

Hva var de tenkte på? De med sagmugg mellom ørene. Røde kommunister/sosialister; trodde de ikke på de papirene de signerte? Om å undertrykke sitt eget folk for at islam skulle få fotfeste. Og innenfor denne ideologien faller alt det som er dysfunksjonelt i midt-østen. Dette som jihadistene nå innser at de allikevel ikke får aksept for. Noe de nå hevner seg på. Det har som vanlig ingenting med karrikaturer av Moa eller drapet på en mann. De er så lette å gjennomskue at det blir patetisk.

Å komme i ettertid å holde moralprekner for disse hedningene; som Røe Isaksen (H) gjorde igår er som å skvette vann på gåsa. For «eksperten» har forsåvidt rett i sin påstand om at det er politikernes feil og ikke manglende integrering. For avtaler om integrering er ikke noe de selv har signert under på. Det er vel kanskje på tide å fortelle dette nå, når vi ser at borgerkrigen er igang for fullt. For det er bare et tidsspørsmål innen den når oss her på berget.

Først tar de Groruddalen; og deretter Nordstrand fra øst til vest. Oslo vil brenne. Disse hedningene fikk og vil aldri få sine forventninger oppfylt. Nordmenn vil flykte og det i en fart vi ikke har sett før. For gradvis går det opp for oss at asylanter som ikke innfrir kravene til asyl – de vil ikke holde avtalen om «meldeplikt» - som naive Erna setter sin lit til. I motsetning til Siv som vil låse dem inne til de skal sendes ut.

Gir du en stemme til Frp - gir du en stemme til Høyre!

Erna og Siv – Siv og Erna

Snart valg dere! Ingen vil svare på relevante spørsmål. Erna er ikke enig med Siv, Siv er ikke enig med Erna. 

Bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla blabla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.

Damene på direkten Dagsnytt18, den 21.5. Ingen ble noe klokere, eller?

tirsdag 21. mai 2013

Ad Trond Bakkevig: Legg ned kirkene!

I vårt distrikt er det tre kirker. Men skolen som skulle huse bygdas nye barn; alle her er stort sett barnefamilier, den ble lagt ned og brøt med løftet om at den skulle bestå. Med denne kommunistiske regjeringen legges skoler ned hvis den ikke er driftsmessig lønnsom. Men dette kan diskuteres. Det er mulig å slå sammen svært små klasser. Det er ikke stor forskjell på pensum til 1. og 2. klasse og heller ikke 3. og fjerde klasse. Læreren er jo stort sett ikke til stede heller. Ungene blir instruert og så gåre som det går. For barn forventer å bli instruert. I de siste 8 år har ungene våre gått for lut og kalt vann i skoler som avskiller giftgasser. Radon er ikke et ukjent fenomen. Ta en tur på en gammel skole i den rike kommunen Nøtterøy og fuktighetslukten slår mot deg. I alle fall der barna ferdes.

Tre kirker i nær omkrets. Men ingen sliter ned benkeradene. Her hvor jeg bor er det en svært gammel kirke som er verdt å beholde som «hus». Den er fra den tiden da man kriget på jordene bortetter. Mer enn tusen år gamle. Denslags skal bevares. Og kirker skal selvsagt ikke selges. De er en viktig del av vår kultur og historie.

Prestene burde heretter ikke lønnes. De gjør ikke det de skal gjøre. Tvert imot de gjør stikk i strid det Kristus sa de skulle. De skulle følge i hans fotspor som betyr å vær lik Ham. Ikke alle prester kan klandres for å neglisjere sin plikt, jeg har forstått det. Men mange prester synes ikke det er så viktig. Den uttalelsen har jeg fra en prest som har en samvittighet.

På nyhetene i dag leser vi at prester og biskoper støtter en revolusjonær handling. Ikke noe nytt. De står der høyt hevet over oss andre, bokstavelig talt og snakker om fattigdom i Afrika. I lojalitet til politikere fra venstresiden har de endog invitert en neger som skal spille på et primitivt instrument. Gjerne underbygget magi. Ergo omvendt av hva norske misjonærer driver med. For det er jo så fiiiint å få litt input ikke sant? Fra andre land. Skal ikke se bort fra at de har noe å lære oss vettu!

Og hadde prester og biskoper gjort som Jesus, så burde de vite at Jesus sa: «Dere skal underordne dere styresmaktene»!

Joda, nå skal prester og biskpoer i det ganske land sove ute. I lojalitet til de kriminelle. Idag kalles de henholdvis sigøynere/rom eller rumenere. Iflg politiet er de den siste kategoreien. Ikke engang dette greier de patetiske å holde rede på.

De som er rumenere. Som sitter tilforlatelig de fleste med papp-kruset sitt om dagen og «pliiiiser» men som når mørket faller på raner oss opp og ned i mente! For dette er fattigdom, gad vite! Men å bruke vettet og høre på politi og ordensmakten, nei det nekter de plent å gjøre. De er ikke noe annet en quislinger. Om mulig et finere ord for forrædere.

Nei, legg ned kirkene og la dem omgjøres til museer. Hvis prester tror de gjør en god gjerning så la dem bli omvisere/guider. En svært gammel stavkirke her i nærheten arrangerer også guidede turer. Det koster litt i inngangspenger. Men den har en spennende historie. Den og de to andre ligger på svært historisk grunn. Uansett nå får prestene skaffe seg sitt eget levebrød. Vi skal ikke bidra med våre skattepenger til å gjøre dem til forrædere for landet.

At rumenere og andre kan om de vil sove ute, som forøvrig er deilig, men da får de oppsøke skauen flere mil fra folk, eller campingplassene. Gudskjelov forresten at Turistforeningens hytter ligger langt fra sivilisasjonen. Litt langt for en rumener og frakte tjue-godset helt inn til Tømte-hytta.

Bare for å runde av mitt spark til presteskapet. Det pyttelille partiet Venstre har kommet opp med en av sine patetiske ideer. Men når det er sagt er jeg faktisk enig. 2. pinsedag er ikke hellig. Så skip dem både den dagen og 2. påskedag.

Men så skjer det noe. Nrk inviterer Trond Bakkevik. Prest, biskop what so ever. Der sitter han en representant for den kirken jeg mener vi bør avskaffe. På grunn av sin ugudelighet. De er vel stortsett gudløse hele gjengen. De skal ikke underholdes av oss skattebetalere mer enn nødvendig. La oss selge prestegårdene og gjøre dem om til rehablilitering- og behandlings-steder for våre unge narkomane. Gjør noe for disse barna!

Bakkevik blir spurt om hans synspunkter på de omtalte dagene som Venstre mener vi burde skippe. Jo, sier han men ikke Kristi Himmelfartsdag – fordi det var jo den dagen han forlot kloden. «HAN forlot kloden». Kan det gjøres mer anonymt?

Denne gudløse mannen sitter der foran oss alle - og tar ikke navnet Jesus i sin munn! For han kunne jo støte muslimene, ikke sant? Wow!!!

Men for alt det er verdt, dette er blasfemisk.

Muslimsk ungdom i Stockholm har tatt en fransk en

For en ca 7-8 år siden ble et par tre av gettoene i Paris der, rasert av innvandrerungdom. Muslimer og afrikanske drittunger slo seg løs. Det er jo blitt så populært å tenne på biler og barnehager, og skoler og you name it! Dette er liksom blitt akseptert. Vi har jo med dysfunksjonelle ungdommer å gjøre. Som ja, hvis vi er riktig så uheldig/heldig – alt er relativt - så setter de senere i livet kursen for Taliban. At vi er heldig i Norge hvis de drar, beror jo på vårt siste lovforslag om å straffe disse, men også at de samme forsvinner der nede i ingenmannsland ved at de blir skutt. Amen!

Men altså var det dengang i Paris ikke bare et dusin-tall biler som gikk opp i røyk, det var hundre-vis. Og det fordi en liten neger dritt-unge var blitt skutt av gendarmeriet fordi han gjemte seg etter å ha blitt etterlyst. Ja, sånn kan det gå. I Frankrike som i Storbrittania er de invadert av befolkninger fra øyer og kolonier fra forrige århundre og deromkring, da de samme koloniserte og kjøpte seg slaver som de dro hjemover med. Mennesker som negrene og øyboerne selv hadde fanget og gjort til menneske-handel. Menneskesynet der nedover er ikke som hos siviliserte land. Der bedrives mye magi. Man ofrer til gudene sine osv osv. Nåtidens moderne dans og musikk stammer fra disse primitive jungelfolka.

Så Paris, Oslo og nå Stockholm - disse hovedstedene de er nå i krig med innvandrerungdom som slår seg løs i helgene når de kjeder seg. For det blir vel kanskje litt kjedelig etterhvert når det eneste som forventes av dem er at de går i moskeen og ber 5 ganger om dagen, og siterer arabiske vers utenat for å tekkes en viss mann med forbokstaven M. Det blir nok litt kjedelig i lengden det også å «stalke» søstre og kusiner som nekter å underordne seg. Og skole det har de jo gitt opp forlengst. Så intellektuelt sett er det ikke særlig å vente seg på det området.

Lediggang er roten til alt ondt ble det sagt før i tiden. Og da kan en jo tenke seg at uten arbeid og med usunne muslimske hobbys så må de jo få tiden til å gå. Burde de ikke egentlig vært mer enn opptatt når de må i moskeen og be 5 ganger daglig? Eller sniker de seg unna? Og da er jo denne hat-ideologien deres en naturlig ting å utforske. Kjøpe seg brannfarlig stoff og en eske med fyrstikker. Burde det ikke forresten være straffbart å selge bensin og annet til innvandrer-barn under 25 år? Ja, nå er det jo blitt forbudt å selge sprengstoff uten gyldig grunn. Så hvorfor ikke sette en stopper for salg og oppbevaring av dette også? At innstramming av lover går ut over resten av befolkningen er vi jo kjent med. At lover endres og stadig er i endring pga disse gærningene er vi jo også blitt vant til. Vi lever jo nær sagt i en muslimsk kultur, som Siv Jensen for noen få år siden kalte «snik-islamisering»; så vi vender oss til det meste. Virker det som. Ja, for det er jo ingen som gjør opprør. Ja, bortsett fra en enslig vest-kant-ungdom, da!

Og så snart det er snakk om dysfunksjonell innvandrerungdom, så kommer sosionomene på banen. Da er det på tide å «prøve å forstå dette». Klart de må få utløp for sin frustrasjon, ikke sant? Nå må det investeres i vår nye multikultur. Ja i Norge sitter pengene løst når det er snakk om å gjøre vei i vellinga. Bygge store kjøpesentre, bade-bassenger til burka-jentene, idrettsklubber der de kan fortsette å få utløp for sin frustrasjon. Ja, det er liksom ikke måte på hvordan vi kopier deres kultur. Forlange at de skal innordne seg lov og rett blir for mye for langt. Ja, hvorfor ikke? De har en lav iq, og dumme mennsker kan man ikke forvente så mye av. Og når de samme idiotene samler seg i grupper, så gåre som det går.

Det viser seg ikke bare i Malmø og andre større byer, men idag kan vi lese om bilbranner i det tidligere så idylliske Stockholm. Og sånn går liksom dagan. I hele europa, that is!

Politiet har visst kalt dem apekatter. Atte går'an.


onsdag 15. mai 2013

17. mai er vi så gla'i!

Det er noe spesielt med den norske nasjonalfølelsen. Her i min lille villa-bygd har vi vårt eget horn-orkester. Her ligger en nedlagt barneskole nedlagt foran øynene på alle barnefamiliene som valgte å slå seg ned. I stedet åpnet de barnehage i samme bygg; og et slags samfunnshus. Samfunnet består av under 1000 innbyggere. Men orkester er på plass bare få dager før den største dagen i året - 17. mai. For her ligger det et par sykehjem og et pleiehjem godt plassert i idylliske omgivelser. Etter å ha bodd i i Oslo i mange ti-år kan jeg igjen glede meg over de små tingene her ute på landsbygda; der flotte bondegårder fremdeles er i drift. Grønne åkrer og en eim av møkk ligger over bygda ni nå i våronna. Snakk om idyll.

Elgen beiter rett utenfor døra og er jeg klar for det vil jeg treffe på jerven her like oppe i åsen. Og nå er det snart 17. mai med Norge i rødt, hvitt og blått. Ingen med barnet i seg kan nekte for at denne dagen betyr uendelig mye. Og ingen kan sette seg inn i den stemningen hele landet er i denne dagen. Når løvet spretter grønt og hvitveisen dekker uendelige store områder der bonden ikke når frem med redskapen sin.

Nei, den norske nasjonalfølelsen er om mulig sterkere i oss nordmenn enn i noe annet folkeslag. Ikke rart at folk blir forbanna når noen idioter av noen nordmenn lefler med andre folkegrupper som har fått lov til å slå seg til her; skal kunne vaie sine egne nasjonale flagg. Et forslag som er så ufint og upassende at det knapt finnes ord.

For nå er det Norge «i rødt, hvitt og blått». Med horn-orkester, og barn og voksne i dyrekjøpte bunader. Egensydde og neppe fra Kina. For her sitter bondekjerringene og syr for hånd. Barna lettkledde i nyinnkjøpte gevanter i et Norge som fremdeles går med ulljakker på inne. I tog med norske flagg - det er et syn som får tårene på gli.

Den dagen noen forsøker å ta fra oss denne dagen blir det borgerkrig. Garantert!