torsdag 23. mai 2013

Ordfører Øygard er en løgner?

Hvorfor skal vi tro på ham?

Det er noe som skurrer her.

Jenta som i to omganger har måttet forklare seg om overgrep fra en voksen som nå kan konstateres er en pedofil mann i og med dommen som falt i Lagmanssretten på Hamar føler seg ydmyket. For hvorfor skal Øygard slippe unna påstanden om at han har bedrevet perverse saker og ting med denne ungen allerede fra da hun ar 13 år? Det er så mye som skurrer i den avgjørelsen som retten har tatt med flere enn 6 stemmer at man kan lure på om ikke denne juryordningen bør avskaffes en gang for alle.

Jenta ble trodd på spørsmål 2 om den pedofile hadde forgrepet seg på henne etter at hun fyllte 14 år og før hun fylte 16 år. Jeg forstår at dette har noen med alvorlighetsgraden å gjøre. Det burde det ikke ha. For det burde være like fobrytersk å forbryte seg på een unge når hun er 13 som når hun er 14 år. Her er det snakk om en gammel gris og det er dette som er alvorlig. Hadde overgriperen vært på hennes alder; 16 år og hun 14 år så hadde overgrepet vært vurdert annerledes. For da var de begge å regne som barn. Men her er det en voksen som har ledet et barn og det skal han straffes for.

Hvorfor skulle jenta lyve om overgrepet da hun var 13 år? Dette lukter. Av en liet troverdig rett. Svaret på det første spørsmålet burde settes til side av fagdommer. Det er disse som kjenner jusen. Og går man ut fra at jenta snakker sant så betyr det vel at det første samleiet skjedde den første gang hun erfarte dette noe som må ha gjort et sterkt inntrkk på henne. Og en episode som kan bevises tiltross for at det er gått 4 år. For dette skjedde ikke tilfeldig i bilen hans en kveld. Det skjedde på hytta hans. Og det burde kunne tidfestes. For det satte spor i den unge jenta.

At denne mannen anket Tingrettens dom tyder på en mann som ikke har noe forhold til grenser. En mann som skylder på andre og lyver folk rett opp i ansiktet. En mann uten ansvar. En mann med en alvorlig personlighetsforstyrrelse. Ved å anke bekrefter han dette fordi han nekter å påta seg skyld. For han har ikke vært i buksa på denne jenta, han nei. Bare det å spørre jentungen om hun er «blaut» som betyr våt på de fleste dialkekter er alvorlig nok. En jentunge skal ikke innlemmes i et voksenspråk som i tillegg er vulgært.

Å ydmyke ei ung jente som hun er blitt er totalt forkastelig. Men med en jury som er «deg og meg» som ikke blir testet på det intellektuelle burde ikke ta sete i en rettssal.

Ut fra egen erfaring og ut fra det faktum at jeg nærmest var å oppfatte som et hovedvitne i en svært alvorlig sak som ble anket til Lagmannsretten, finner jeg det uforståelig at de anklagede slapp unna. I Tingretten er det dog ikke mange som får uttale seg. I en Lagmannsrett er de altså 10; langt større sjanser for at de gjør feil. I «min» sak hadde jeg førstehåndskjennskap til saken i og med at jeg var leietaker. De anklagede snakket aldri sant. Men de hadde 4 av Norges mest manipuerende forsvarsadvokater; som nok fikk godt betalt.

Jeg stoler etter den saken ikke på norske domstoler. For jeg som hovedvitne ble ikke trodd. Saken rammet ikke meg som person så det gikk ikke inn på meg annet enn at jeg kunne konsatere at rettssikkerheten er svak i Norge. De skyldige går nok i langt flere tilfeller enn omvendt – fri.

Når professor Eskeland blir invitert til Dagsnytt18 og begir seg ut på å spekulere om juryen har gjettet seg frem til en avgjørelse, ble det utidig. Men han har allikevel rett. For det er ikke følelsen av at Øygard er skyldig i ha samleie som skal være "slutningen". Men hvordan skal da Øygard vurderes da siden det ikke finnes DNA bevis. Forholdet til jenta var jo avsluttet og truse og klær er rengjort for lengst.
Det som gjenstår er altså om man skal tro en kvinne på hennes ord om hva hun er blitt utsatt for. Det å msitro kvinner/jenter på dette feltet er ikke noe nytt. Og at man tillater dette bidrar og gir signaler til overgripere om at "det ikke er så farlig". Menn går fri og Øygard som viser klare symptomer på psykopati han finner seg ikke i å bli tatt "med buksene nede". Han vil antagelig anke om han får den muligheten. Skammelig!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar