lørdag 15. september 2012

Norsk byggetradisjon er nå under pari

Hus bygget det siste ti-året har så mange feil og mangler at jeg forstår ikke at folk tør kjøpe. Det kommer frem i en undersøkelse at bygg bygget etter 2006 har flest feil. Dette overrasker meg ikke. Norske skoler forsøker forgjeves å få ungdom som har praktiske ferdigheter til å velge yrkesmessige fag istedet for teoretiske. Vi mangler pr idag snekkere med norsk utdannelse.

Etter 22/7 fikk mange øynene opp for den multikulturalismen som medfører at innvandringen har gått amok. At ungdom ned i en alder under 18 år forstår mer og mer, kan vel tilregnes praten som går og har gått rundt middagsbordet det siste året. Folk blir mer og mer opplyste. Ikke fordi mediene setter fokus på problemene i kjølvannet av denne perverse innvandringen. Men tvertimot fordi det går opp for noen og enhver at sannheten ikke kommer på bordet. Etter at rettssaken gikk for åpne dører der alle kunne følge med, fikk mange en oppvekker.

Ungdom som uttaler seg om deres manglende egne muligheter på arbeidsmarkedet er noe nytt. Men når ungdom som skal velge fag innser at et yrkesfag på snekker-linjen ikke foretrekkes fordi de ser at de vil bli forbigått av polakker, da er det noe alvorlig som skjer. Men såpass har de forstått at de ikke ønsker kjempe om lønna eller språkproblemer på en byggeplass der man stort sett idag snakker polsk. Ergo blir vår lange byggetradisjon forsømt og har vært det lenge; fordi norske entreprenører velger billig arbeidskraft fra øst-europa.

Man kan ikke sammenligne polsk eller littauisk byggetradisjon med norsk. Norsk byggetradisjon er unik. Den samme kvaliteten som nordmenn har vært bortskjemt med viser seg nå i form av mangler som er unike og i verste fall fremmer alvorlig sykdom. Jeg snakket nylig med en person som har bygget seg et «slott» oppe ved Tinnsjøen. Han oppdaget for ett år siden at isolasjonen ikke var i tråd med norsk standard. Det var blitt brukt polske snekkere. Han fikk sjokk.

Hva skjer når det spares på isolasjonen? Jo, det vil medføre fuktighet og som en konsekvens sopp i boligen. Som igjen medfører alvorlige helseplager; i verste fall kreft. Mange barn er utsatt for dette idag når de som elever tilbringer dager og år i disse livsfarlige bygningene. Dette ikke pga av polske snekkere, de kom ikke inn i bildet dengang skolene ble bygget for eks antall år siden. Mye var også galt i tiden 1965-1985 iflg undersøkelsen. Men norsk boligbygging har da lært på dette området som alt annet i årene som har gått. Men så plutselig ser man at det vi har lært og utviklet; igjen er nede på scratch. Isolasjonen som medfører fuktighet viser seg å være lagt tilfeldig der den ikke møtes, men utgjør store sprekker. Med andre ord det er ikke tett; og fuktighet oppstår.

Dette enkelt forklart, men jeg tror mange nå har fått øynene opp for hva vi kommer til å stri med i årene fremover. Og det fordi vi har importert arbeidskraft fra land som ikke har utviklet den samme kvalitetsmessige standarden man har i våre nordiske land og/eller vår vestlige sivilisasjon.

Og hva skjer når polakkene igjen vender hjem? Når lønna deres er bra nok i Polen og når barnetrygdene våre; og Folketrygden spesielt sørger for hverdagen deres. Da drar de tilbake til familien og lever godt på vår velferdskasse resten av livet.

Og da kjære nordmenn, da sitter vi der med skjegget i postkassa. Det vil bli et ekstremt etterslep på utdannede snekkere, murere og tømmer-menn. Vi vil rett og slett mangle folk som kan bygge boliger for oss. Med innvandringen som går over stokk og stein vil det faktisk bli prekært. Det er det allerede; og i Oslo får ikke studenter tak over hodet uten i verste fall å måtte betale en husleie langt over det som er akseptabelt. I tillegg stues de sammen i kollektiv. Ergo: som man måtte gjøre da man flyttet til byene for hundre år siden for å få seg jobb.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar