lørdag 17. november 2012

Er alle jøder idag beskyttet som ett folk?

I Paulus brev til romerne kap 9 vers 30 står det:

«Jo, hedningene som ikke strevde etter å få rettferdighet, de har vunnet rettferdighet, det vil si rettferdigheten av tro. Israel strakte seg etter loven med dens rettferdighet, men de nådde ikke opp til loven. Hvorfor ikke? Fordi de holdt seg til gjerninger, ikke til tro. Videre i kap 10 vers 4: «Kristus er lovens slutt, så hver den som tror, blir rettferdig for Gud.»

Jødene tok som vi vet ikke imot Kristus. De forlangte å få ham korsfestet. Og kastet samtidig forbannelse over seg. For hør hva Paulus sier i sitt brev til romerne: vers 11: «For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har den samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst».

Paulus spør selv i kap 11: «Har Gud forkastet sitt folk? Slett ikke! For også jeg er israelitt. (..) Videre vers 4: Guds svar til Elia: «Jeg har holdt sju tusen mann igjen som ikke har bøyd kne for Baal. På samme måte er det også i vår tid blitt en rest igjen som Gud har valgt ut av nåde. Og er det av nåde er det ikke på grunn av gjerninger. (..) vers 7: «Det Israel strever etter, har de ikke oppnådd, men de utvalgte har det. De andre er blitt forherdet.» Det står om jødene at de snublet.

Paulus spør: «Snublet de for at de skulle falle? Slett ikke!» - Deretter kommer det som mange ikke forstår. - «Nei, ved at de falt kom frelsen til de andre folk, (kristne) -». Paulus var jøde og anså seg for å være hedningenes apostel. Han hevder at jødene ble forkastet som ett folk, men at de individuelt - måtte komme til tro. For les det igjen. Paulus brev til romerne, kap 10, vers 12. «For her er det ikke forskjell på jøde og greker».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar