lørdag 27. april 2013

FRYKT

Handlingslammelse, manglende styringsdyktighet, manglende rygg-rad er ord som allerede er etablert i det norske språk. Ikke som referanse til det norske folk. Men som referanse til våre politikere.

Et nytt men nyttig ord er nå blitt etablert av Thorbjørn Jagland. Nemlig FRYKT. Ja, som om ikke dette ordet omfavner alle de ovenstående som allerede er etablert. Jagland er om mulig den største dusten jeg kan forestille meg. Han sitter i et europeisk råd som styrer Norge og andre land. Man bør ta Jagland på største alvor når han åpner munnen. Han er farlig.

Når han nå karakteriserer denne regjeringen som drevet av frykt, så karakteriserer han sin tidligere kollega, Jens. At den mannen er drevet av frykt er ikke oppsiktsvekkende. Jens viser mangel på de ovennevnte ordene og burde stilles for riksrett etter «fadesen», Utøya. Men han er blitt sittende. Kommisjonen som skulle få sannheten på bordet mangler også ryggrad. De er også handlingslammede. I det hele tatt burde det ikke være så langt unna sannheten å kalle dem en gjeng med døgenikter.

I Sveits tar man folket på ramme alvor. I nyhetene kan vi lese at Sveits vil innskrenke sin innvandring til landet ytterligere. Sveits lar folket avgjøre hva slags land det skal være. Politikerne tillater folkeavstemminger. Blant annet det som relateres til muslimenes krav.

«Folket er urolig! - sier de folkevalgte. Vi vil stramme inn på bosettingstillatelser». Folk fra Bulgaria og Romania er under streng overvåking og er ikke velkomne. At landet vil stramme inn for folk fra EU også i tillegg til tidligere «folkeavstemte» innstramninger er ikke oppsiktsvekkende. Folk i EU er jo ikke lenger alle europeere. Og det er disse som ikke er etniske europeere de vil til livs. Med andre ord – muslimer. Muslimer er blitt en pest og en plage over hele verden. Selv der de kommer fra, dreper de hverandre. Der har de forskjellig syn på måne-guden sin.

Sveits lar seg ikke drive av frykt. Men Norge og folkets ledere, de drives av FRYKT. Alle som en. Avtaler er gjort ikke bare med araberne i sin tid, men også med EU. Sveits er som Norge ikke medlem av EU. De trenger ikke drives av frykt for hva EU forlanger. Det kalles integritet. Norske ledere mangler integritet. Eller som det også kan kalles, manglende ryggrad.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar