mandag 3. desember 2012

Legg ned Sametinget

Hadde ikke i min villeste fantasi trodd at samene skulle bli et problem. Og nå forstår jeg bedre. For idag på nyhetene snakkes det om samer som har bodd i Oslo i mange år uten å bli integrert. De flyttet engang for mange ti-år siden nedover til Østlandet for å skaffe seg jobb. Men når de nå er blitt gamle og ender på gamlehjem og lignende steder forventes det at vi andre nordmenn skal vise dem spesielle hensyn. Ja sånn som vi hører at muslimer krever. Få sine egne gamlehjem eksempelvis.

Samene har sitt eget Ting. Der de lager sine egne lover. De lever altså på utsiden av det norske samfunnet. Ja sånn som mange innvandrere velger å gjøre når de slår seg ned i bydeler rundt Oslo. Og noe nordmenn reagerer på ved å flytte fordi disse nekter å ha noe med oss nordmenn å gjøre. Men at samer har stilt seg utenfor det norske samfunnet i årevis og nå forlanger å få bo på gamlehjem der det skal snakkes samisk blir jo helt på trynet? Ja, sånn som innvandrere forlanger at vi skal. Det vil si; disse må delta på såkalte introduksjonskurs for å lære hva som forventes av dem. Og da er krav nummer ett: lær deg det norske språk!

Men så viser det seg at samene som vi forlengst har innlemmet i vårt norske samfunn ikke er integrert. Det ble sagt på Sametinget idag at der skal det nå snakkes samisk. Og når de gamle samene ender på diverse «hjem» nede på Østlandet så skal vi versgo' sørge for at folk snakker samisk til dem. Ikke nok med det men de krever også at vi skal lære oss samisk kultur. For dermed forstå dem når de samles der i tv-stua om kvelden. Eller ellers rundt diverse stell av dem når de ikke greier seg selv.

Dette henger ikke på greip. Og forleden hørte jeg at de samme forlanger at samisk skal innføres som et obligatorisk språk på alle skoler rundt om i landet. Samene forlanger å bli behandlet og respektert fordi de er samer. Jøss sier jeg. Jeg som alltid har trodd at de var norske. Men samtidig med at de valgte å bo der oppe i sameland fordi de liker kulde og reinsdyr er det altså ingen som har stilt krav til dem. Betaler de skatt til sitt eget «same-land» da, eller? Her er det visst mye vi ikke har fått med oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar