mandag 25. mars 2013

Påske og feiring av Jesu død

Det nærmer seg påske og den tiden da vi som kristne ble innbudt av Jesus til å feire hans død på korset. Kirken har tatt opp denne høytiden som kalles nattverd. Da vi «spiser» hans legeme og drikker hans blod.

Jesus var og er kjærligheten personifisert. Hans personlighet da han gikk omkring på jorden har ingen like. Han var det godeste menneske som har vandret på jorden. Ingen kan slå seg på brystet å si at jeg trenger ikke Jesus eller en tro på Gud så lenge jeg vil det beste. Ingen!

Jesus fikk i oppdrag av sin Far, den sanne Gud hvis navn er Jahve; å gå i døden for alle mennesker. Det er kun ved Kristus at vi kan bli frelst. Tar du avstand fra Kristus tar du avstand fra muligheten til å leve evig på en paradisisk Jord. Men ingen er syndefrie; selv ikke Paulus som ble en kristen. Han skal ha sagt: det jeg vil gjøre det gjør jeg ikke, og det jeg ikke vil gjøre det gjør jeg. Paulus som i mange år av sitt liv forfulgte Jesu etterfølgere; lyset og vendte om fra sine ugudelige gjerninger.

Vi andre trenger også tilgivelse; men så gikk altså Kristus i døden nærmest på forskudd for det alle mennesker ville komme til å gjøre av ondskap i fremtiden. Det er sterkt. Med Jesu død på korset startet en ny tid. For Kristus ble Lovens slutt. Nå ligger alt som forventes av oss i «kjærlighetsbudet». Og det du vil at andre skal være mot deg skal du være mot dem. «Elsk din neste som deg selv»!

Som vi vet feiret israelitene påske i forbindelse med utfrielsen fra Egypt. Da denne høytiden nærmet seg ba Jesus to av apostlene om å finne et sted der de igjen kunne feire påske; spise sammen. Da de var samlet rundt bordet talte Jesus til dem om hva som kom til å skje med ham. Og samtidig innstiftet han det som vi kaller Nattverden. Han sa at når de kom sammen skulle de bryte det usyrede brødet og drikke vinen som symboliserte hans legeme og blod. Han ba dem gjøre dette ofte – til minne om Ham.

Siden vi også feirer jul til minne om Jesu fødsel er det tankevekkende at Jesus så langt vi vet ikke ba sine apostler om å feire denne. Dette styrker troen på at det var ikke hans fødsel som skulle bli avgjørende for oss mennesker. Men hans død - som symboliserte Kristus sin kjærlighet til oss alle; og invitasjonen til å bli frelst. Denne frelsen skjer ikke over en dag eller to, denne frelsen må menneskene jobbe med hele livet. Om du synder kan du be om tilgivelse. Men du kan ikke som katolikkene f eks gå til presten og be om tilgivelse og så fortsette å synde. For om du gjør det sammenlignes du med en gris som velter seg i gjørma.

Det er viktig å forstå dette. For Jesus Kristus ble en mellommann for en ny pakt. Det står i Paulus brev til Hebreerne kap 8 vers 6 at Kristus er mellommann for en pakt som «er så mye bedre og hviler på bedre løfter». Gud selv innså at det var mye å utsette på den pakten han inngikk med israelitene og den gamle pakt. For som det står i vers 9 ......For de (jødene)ble ikke stående i min pakt, og jeg brydde meg ikke om dem....for i den nye pakt ....vers 13: «Når gud taler om en ny pakt har han dermed sagt at den første er foreldet». Den nye pakt ble blodig. Da Kristus tok på seg den oppgaven å lide for alle mennesker en gang for alle der på treet den gang.

Derfor er nattverden og det måltidet Jesus innstiftet dengang noe av det viktigste vi som kristne kan delta i. Men tro nå ikke at du bare kan gå i kirken å være med på dette uten å kjenne den sanne Gud og hans Sønn Jesus Kristus. For gjør du det finnes det nok av karakteristikker av deg i Bibelen. Hvilke? Ja, du må altså gjøre deg kjent med det som står der!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar