tirsdag 2. april 2013

Abraham: Hvem er hans ætt og arvinger?

Det er bråk i midt-østen. Jødene utvider stadig sine områder og bosettingene fortsetter til fortrengsel for palestinere. Palestinere føder flere barn men jøder fra hele verden velger å slå seg ned i Israel. De trenger plass.

På Nrk sendes nå en serie som heter Bibelen. Så langt har jeg ikke mye å utsette på den. Igår var det en muslim med oppvekst i kristen kultur som seriøst hadde tatt for seg Abraham.

For jøder og muslimer er Abraham viktig. Men mest for muslimer virker det som. Sannheten kjenner de ikke. Jøder bruker nå Abraham som et argument for at de har retten på sin side til å bosette seg i det landet som Gud har lovet dem. Det med det gamle testamentet som argument. Muslimene hevder det samme; med sin «hellige» bok. Jødene var engang Gud's utvalgte folk; muslimene var det aldri og vil aldri bli det.

Hvem var så Abraham? Det er ingen grunn til å forske så mye på det. Annet enn at Kristus bruker ham som en mann som hadde sterk tro. Altså symbolsk. Han fikk et barn med slavinnen Hagar og et barn med sin hustru Sara; da de begge var nærmere 100 år. Dette var ingen alder dengang. Adam ble nærmere 1000 år. Men Sara kunne ikke få barn, noe hun med Gud's hjelp altså fikk.

Abraham var så sterk i troen at han tok med seg Isak som han endelig fikk med Sara opp til et alter dit Gud Jahve hadde bedt ham om å ofre. Jahve ønsket teste Abraham som han tester oss kristne idag. Abraham besto prøven. Idet han skulle stikke kniven i sin sønn, var Gud der og stoppet ham. Jeg tror Abraham var viss på at det ville skje. Han stolte på Gud.

Jesus viser til Abraham engang da jødene hevdet at de var arvinger etter A. Jesus svarte dem krast og påpekte deres hykleri. Han sa: «Hvis dere er Abrahams barn, så gjør som Abraham»! Paulus forklarer at det er ikke den kjødelige arveretten som teller, men det å ha den troen som Abraham viste Gud som gjør et menneske rettferdig for Gud.

Paulus som selv var jøde sier til galaterne dette i kap 3, vers 6 «Om Abraham heter det jo: Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Så forstår dere at det er de som tror – som er Abrahams barn».... «I deg skal alle folkeslag velsignes. Derfor blir de som tror velsignet sammen med Abraham»....vers 24: «slik var Loven en vokter for oss helt frem til Kristus, for at vi kunne erklæres rettferdige ved troen. Nå når troen er kommet er vi ikke lenger under Vokteren. For dere er alle Guds barn i kraft av troen. ....Og hører dere Kristus til, er dere Abrahams ætt og arvinger i følge løftet.»

Og som en lærd sa det i programmet igår; dette argumentet med Abraham og deres rett til å bo der nede er «søkt». Det er et politisk argument og har ingenting med løfter som Gud skulle ha gitt verken jødene eller muslimene. I allefall ikke muslimene. Den som har Djevelen til far har derimot andre gruvekkende «løfter» å se frem til.

Jødene har for det første ikke akseptert at den gamle pakten som Gud inngikk med dem – er foreldet. De tviholder på Loven og har ikke erkjent at Jesus er Messias. De har sogar gått så langt at de sendte en forbannelse over seg selv der de dengang sto og ropte at Pilatus skulle sørge for at Han ble korsfestet. «La det komme blod over oss og våre barn!»

Gud sier et sted: «Menneskene finner på så mye rart».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar