tirsdag 2. april 2013

Det Norske Teateret: Bibelen

Teateret har satt opp et teaterstykke med bl a Bjørn Sundquist i en av rollene som Gud. Og jeg kan ikke se at det kan være noe galt med å forkynne Bibelen gjennom et teaterstykke. Det er jo en måte å forkynne på. Og går du til fortellingen om Filip som overhørte en mann som diskuterte med seg selv det han leste; så er det et eksempel på hva Gud også mener om oss når vi studerer boka.

Filip sa til den ukjente at man burde være minst to når man studerer Bibelen. Og Gud sier også at «der to eller flere er samlet vil jeg være midt i blant dere». Jesus snakket ofte i gåter for å få folk til å tenke. Og Gud sier dessuten at du ikke bare skal akseptere det du leser. Du skal stille spørsmål. Det er et spørsmål om å komme helt inn til Sannhetens kjerne. Det er et spørsmål om å bli «fri»: Sannheten skal gjøre deg fri! Derfor er teateret en ypperlig måte å forkynne på. Stykket setter tankene i gang. Du går ikke ut fra teateret uten å reflektere over det du har vært vitne til fra scenen. Hva enten det er provoserende eller ei.

Det er tankevekkende hvor stor plass Jesus og Gud Jahve nå får i disse dager. Satan djevelen svekkes gradvis. Og fra den dagen han ble kastet ut med sine kumpaner av himmelen - etter at Jesus måtte lide på korset - har det stadig gått nedover med ham. Han ble skapt perfekt som alle personene Gud skapte. Men man kan tenke seg at kraften gradvis fortar. Det slår meg ofte at Satan fremstår patetisk og lite kreativ. For på min skulder sitter han som støpt i sement. Jeg blir ikke kvitt ham. Og jeg vet at desto mer jeg tar avstand og gjør narr av ham, desto verre får jeg det. I alle fall i en periode. For jeg vet og tror at Kristus hører mine bønner. Og at jeg bare må være tålmodig. Noe vel mange kjenner på i løpet av livet.

Men som Job skal jeg stå imot. Og jeg tror dessuten at mange kristne idag ikke finner det så problematisk. For Satan har selv satt fokus på sin egen Ondskap. Med stadig flere påminnelser om hvem han representerer, blir det stadig mer innlysende hvem som representer den Gode kraft - og han som representerer den Onde.

Skuespiller Bjørn Sundquist er ikke den eneste kjendisen som står frem og forteller om sin tro. Som om vi er avhengig av disse personene! Men som kjendis er det bedre at de står frem med sin Gudstro enn noe annet. Ole Paus er en annen kjent person som har stått frem og fortalt om sin sterke tro. Det faktum gjør mange nysgjerrige; om ikke annet.

Og flere vil stå frem samtidig som Satan svekkes; og med ham alle hans tilhengere. Og de er mange. At Nrk går i bresjen nå plutselig med sitt fokus på Bibelen er et tegn i tiden på at Satan får stadig mindre makt. Det går mot et oppgjør. At kildene ikke alltid fremstår pålitelige er ikke bra. At katolikker får uttale seg svekker seriøsiteten. Og når en lespende homse hevder uten å ha den nødvendige kunnskap om Paulus; at kjærlighet er kjærlighet uansett hvordan den praktiseres, visstnok iflg Paulus, da mister programmet all seriøsitet. Og det er denne villedende informasjonen som leder til at de blinde leder hverandre. De plukker ut «det som klør i øret».

Men om du ikke er «informert», så var stridsspørsmålet i Eden dengang og i fortellingen om Job; teaterstykket på Det norske Teateret, ment å få deg til å forstå hvorfor Gud Jahve har latt alt dette skje. Menneskene ble skapt med en fri vilje. Det er opp til deg å velge hvem du vil sette din lit til.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar