tirsdag 2. april 2013

Svenske studenter kan ikke en dritt

Sverige går nå på ræva så det suser. Sosialdemokratiet i de nordiske landene tar nå strupetak på oss. Men Sverige er det mest dysfunksjonelle landet i Norden. Innvandrings-kritiske Sverigedemokraterna får stadig større oppslutning. Når Norge venter 7000 asylsøkere i år forventer Sverige 70.000. Dette som et eksempel på hvor pervers deres politikk er. Sverige signaliserer at alle er velkommen til landet. At dette legger et stort press på deres velferdspolitikk og et enormt press på arbeidsmarkedet ser vi i Norge når vi daglig mottar svenske ungdommer som kommer over grensen og da hovedsaklig til Oslo for å søke jobb. Ikke bare etniske men også utenlandske.

Norge gir Sverige førstehjelp. Men det er bare et spørsmål hvor lenge det landet makter å holde hodet over vannet. Alle vil bli dratt med i dragsuget når velferdskassa tømmes dag for dag. Dysfunksjonelle mennesker; analfabeter og muslimer som ikke har til hensikt å integrere seg vil stå uten arbeide. Derfra er steget ut i ledighet og krav på sosiale stønader. Men hvem skal betale om noen ti-år?

Dette er fakta vi har kjent til i flere år. Men ikke alle får det med seg.

I Storbritannia har de Cameron som leder landet. Han har forstått hvor denne galskapen ender. Han vil ut av EU og ønsker folkeavstemming. Den dysfunskjonelle svenske statsminister Reinfeldt går nå ut og kritiserer sin parti-kollega Cameron for å fokusere på hva som skjer i England. Som en følge av deres medlemskap i EU vil nå de nye medlemslandene som ikke har noe å fare med; nå kunne innvandre til Storbritannia. Dette er land med stor dysfunksjonalitet. England oversvømmes allerede av rumenere. Og de gidder ikke lære seg engelsk. De kommer aldri i jobb og blir en sosial belastning på landet. I disse dager lempes på restriksjoner for et annet dysfunksjonelt land; Bulgaria. Disse har «lovet» at de vil ta seg over til England i hundretusenvis.

Men den perverse statsministeren i Sverige han kan ikke bedre enn å kritisere Cameron for sitt initiativ til å få England til å våkne. Reinfelt insinuerer at Cameron bruker innvandrerkritiske røster til å samle velgere innen valget i 2015.

Nyhetene på TV4 kunne nylig meddele oss at svenske universitetslærere idag går ut og alarmerer: Majoriteten av svenske studenter behersker ikke det svenske språket. Problemene er så store at lærere gir opp å undervise dem.

Ved Uppsala universitet går Hanna Enefalk ut å hevder at studentene ikke «forstår en dritt», som vi sier på godt norsk.

Og problemet ligger ikke hos utenlandske studenter som har adgang til svenske unviersiteter men hos dagens ungdom som hele livet har gått i svensk skole. Vi vet allerede at muslimske barn ikke kan svensk eller norsk når de begynner i barnehagen. Og verre blir det etter som årene går.

For å forklare hvordan dette kan skje er det ikke til å stikke under en stol at kravene og lista for å stå til eksamen blir lagt lavere og lavere i alle skoler i Norden. Lærerne gir elever karakter «under tvil». De gir heller en karakter som «bestått» enn en Ng. Eller Lite godt. For politisk sosialisme innebærer idag at «alle skal med». Dette gjelder nå på alle nivåer relatert til utdanning.

TV4 opplyser dessuten at statusen for lærerutdanningen er så lav at i «prinsipp hvem som helst kan komme inn på studiet». I fjor høst kom 123 personer inn med kun 0,1 poeng på høyskole-testen. Ett så dårlig resultat får man ikke en gang om man svarer slumpvis på spørsmålene, skriver TV4.

Dette burde være dårlig nytt for Reinfeldt og hans kumpaner. Men tror du dette blir tatt opp seriøst er du naiv.

Forleden foreslo en Høyre-politiker å dele klassen opp, slik at alle fikk en utfordring. Dette ble sablet ned av vår «kunnskapsminister», sosialisten Halvorsen. Ingen skulle marginaliseres. Les: nivået mellom innvandrere og etnisk norske elever skal holdes skjult for enhver pris.

I Sverige går utskiftingen av den etniske svenske befolkningen med rekordfart. I Norge tar det kanskje litt mer tid. Og i Danmark trodde man at man hadde fått tak på denne perverse innvandringen. De slappet av og dermed fikk de en ny statsminister; Helle Smidt som nå er uglesett.

Hvordan skal dette ende?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar