mandag 25. mars 2013

Jesus Kristus er Gud inkarnert?

Har kommet over en studiebok skrevet av en mann ved navn Kvalbein. Faktisk en studiebok jeg kunne være villig til å anbefale. Men så plutselig sier han at Jesus var Gud inkarnert. Dette er ikke noe nytt; kommet fra kirkens menn.

Mange mennesker tror ikke på denne påstanden. Det fordi det ikke henger på greip; siden Jesus selv snakket om sin Far. Ikke minst ropte han i sin fortvilelse til sin Far, den sanne Gud da han hang på korset. Og i tiden innen ba han tre ganger om å få slippe. Å hevde at Jesus var Gud den Allmektige bidrar til stor forvirring.

Derfor har jeg tenkt å påta meg å vise til Bibelens egne skrifter. Det fordi jeg har gått i lære hos mennesker som hevder at de har studert de opprinnelige skriftene på det opprinnelige språket.

Hvis du går til evangeliet etter Johannes, kap 1: «I begynnelsen var Ordet, Ordet var hos Gud og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud» - Dette er hentet i en norsk bibel-oversettesle fra 1978. Den som antagelig de fleste i dag er i besittelse av.

Leser du dette bokstavelig blir det helt feil. Du er derfor nødt til å spørre deg selv om det er du som mangler evner til å forstå eller om denne oversettelsen medfører riktighet. Jeg hevder at den ikke medfører riktighet.

For at dette ikke skal bli for komplisert og trette ut dere som ikke er så interessert, skal jeg prøve å gjøre det så enkelt som mulig.

I de kristne greske «scriptures» fremstår «Ordet» også som en tittel. Apostelen Johannes identifiserer her Jesus med tittelen Ordet. Ikke bare når Jesus gikk omkring på jorden, men før og etter hans død og oppstandelse.

I Sønnens tid før han ble menneske sier Johannes at Ordet var en gud. I den norske oversettelsen er artikkelen en utelatt og Gud er skrevet med stor G. Dette er feil iflg de originale skriftene.

Imidlertid er disse versene i New World Translation forstått med at Jesus var en gud - og ikke Gud den Allmektige. Med andre ord er Jesus å forstå som «divine» eller på norsk som guddommelig. Eller av «guddoms art». Selv dommerne i det gamle Israel ble kalt «guder». Jfr Salmene 82:6. jfr dette igjen med det Johannes selv skriver i kap. 10: vers 34,35.

Paulus brev til kolosserne kap 1: vers 15-20 forklarer oss at Jesus er opphav til alle ting. Han var med fra begynnelsen og skapte sammen med Gud.

The New English Bible av 1961: «And what God was, the Word was». «Ordet» heter på gresk «logos». The Complete Bible – American translation, sier: «The Word was divine». I en tysk oversettelse: «The Word was itself of divine being». Bare det å være Sønn av Gud tilsier at også Sønnen er «divine»/guddommelig; eller «gud-lik».

For ikke å forvirre ytterligere med utenlandske oversettelser, kan du gå tilbake til den norske av 1978.

Les: Paulus brev til kolosserne, kap. 2 vers 9. Der formuleringen «guddoms-fylden» burde gi en bekreftelse på dette jeg skriver her. Og sammenlign 2 Peter, 1:4. Her snakker Peter om Jesus sin «guddommelige makt».

At norske teologer fremdeles ikke forstår såpass er for meg en gåte. Skulle gjerne visst hva de egentlig får ut av studiet på teologisk fakultet. Det kan ikke være rare greiene, spør du meg!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar