onsdag 26. juni 2013

Nrk: Sannheten kommer aldri frem

Atter en gang et eksempel på hvordan Nrk, arbeidernes nyhetskanal forleder folk i sine nyhetsdekninger. «Sannheten» blir fortalt tidlig på døgnet, gjerne da de fleste fremdeles ligger og slumrer under dyna.

Idag får vi vite at 6 200 er uten fast bopel. Det som ikke blir sagt på nyhetene senere på dagen er at 23% av de bostedsløse er utenlandske. De kaller det «født i utlandet». Vi vet at de som ikke er registrert med lovlig opphold er asylsøkere med avslått søknad. Eller rumenere og andre som aldri har søkt om opphold eks vis prostituerte.

Disse nyhetsmediene graver sin egen grav.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar