mandag 17. september 2012

Hvem lever av velferd?

Etniske forskjeller i relasjon til intelligens

I boka The Bell Curve av Herrnstein og Murray tas opp et tema som fremdeles er aktuelt for de svartes forhold til det amerikanske samfunn. Nemlig tallet på svarte som lever av sosiale stønader/velferd. Det er nærliggende å hevde at årsaken er fattigdom.

Pr 1991 mottok 21% av svarte kvinner i alderen 15 til 44 år sosiale-stønader. Dette over hele USA. Sammenlignet med 12% latino-kvinner. Av hvite kvinner hva enten de var single eller mødre var tallet fire – 4%.

Ser man på tallene før 1991 er de som følger: svarte 49%, latinos 30%, sammenlignet med 13% blant hvite. Her tar man ikke IQ i betraktning.

I år fikk Obama omsider gjennomført sin helseforsikrings-ordning. Dette har skaket opp de hvite til det punkt der de nærmest freser av sinne. For hvem betaler for stadig mer innvandring til USA? De samme som betaler for gildet i Norge. Før het det seg at vi samlet inn penger til «de fattige i Afrika». Nå er de fattige i Afrika her i vårt nabolag. Brochmann-rapporten burde leses; den er ikke politisk korrekt og vil dermed bekrefte ovenstående, eller det faktum at blant somaliere er under 30% i arbeide. De har ikke bare problemer med å finne seg arbeide. De sørger for å leve som om de er enslige mødre og dermed med rett til stønader for enslige mødre; etc etc. Den biologiske faren er den samme og sørger for at dette skjer.

Flytter vi de amerikanske realitetene over til Europa og relaterer dette til den innvandringen vi belemres med idag, vil vi om kort tid oppleve det samme. Den ikke-bærekraftige innvandringen fører til at velferdskassa tømmes gradvis eller med en større fart enn du og jeg er klar over. Politikerne kan vi jo ikke stole på!

Nordmenn har alltid vært rause med å dele av sitt overskudd. Innsamlings-boksene har vært breddfulle og millioner av gaver er delt ut til «fattige i Afrika». Nå står de her på våre egen dørstokk. Med denne røde regjeringens velsignelse.

Krf vil ikke sitte i regjering med Frp. Hvorfor tror du at de nærmest spiser av partiet Høyres hånd? Er det fordi Høyre har program-erklært den samme politikken som Krf; hva gjelder utviklingshjelpen? Det er grunn til å spørre. Høyre vil ikke få gjennomslag for dette; med et sterkt Frp. - Sørg for at det skjer neste år!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar